4.   TEORIA INSPIRAȚIEI GÂNDURILOR

Această teorie este cea susținută în mod ”oficial”[3] de BAZȘ. Potrivit ei, Dumnezeu este acela care a sugerat ideile revelaţiei, dar a lăsat în seama omului exprimarea revelaţiei în cuvinte. Lui Ioan de exemplu i se spune: ”Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici…” (Apocalipsa 1:11). Ideea este de la Dumnezeu (sau viziunea, sau visul), dar scriitorul a avut libertatea să se exprime cu propriile-i cuvinte, funcție desigur de limba vorbită, de epocă, de pregătirea și cultura sa.