vineri, 8 februarie 2013

De la Noe la Moise - evidența unor lacune în genealogiile biblice ( III )
     Continui azi seria despre lacunele găsite în genealogiile din biblie , analizând de data aceasta testamentul lui Noe și al fiilor săi. Această secțiune introduce în mod special o problemă de hermeneutică care este atribuită felului în care cei care stabilesc date ( care încearcă să calculeze data la care a fost creată viața pe Terra pornind de la genealogii biblice ) interpretează un cuvânt ebraic cheie. 


    Așa cum am demonstrat în episodul doi al acestei serii, povestea lui Moise sprijină ideea unor lacune în genealogiile biblice. În particular, am arătat cum cuvântul ebraic „ yālad ( tradus normal prin „ begat ” în KJV sau „ a născut pe …” în NIV, NASB ) nu implică de la sine o relație „ părinte-copil ”, ci se poate referi de asemenea la o relație de familie mai amplă. Această descoperire aruncă în aer prezumția de la care pleacă mulți creaționiști, care încearcă să afle vârsta vieții de pe Terra folosindu-se de genealogiile biblice. În acest al treilea episod vom arăta cum presupunerea că  „ yālad ”  înseamnă întotdeauna „ begat ” sau „ a născut pe …” ridică o problemă critică din punct de vedere hermeneutic. 

   Povestea celor trei fii ai lui Noe și Abraam ( pe care o voi discuta în episodul următor ) scoate în evidență această problemă. Să luăm în considerare Geneza 5:32 și 11:26 ( NKJV ):

  „ Și Noe era în vârstă de 500 de ani, și a născut pe Sem, Ham Și Iafet. ” 
 „ La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Abram, Nahor și Haran.” 

   Dacă teologii care încearcă să calculeze un timeline biblic precis al creațiunii, aplică același înțeles al lui  „ yālad ”  atât aici, cât și la Geneza 5, 10 și 11 și alte pasaje cu genealogii, atunci singura concluzie consistentă, literală, este aceea potrivit căreia fiii lui Noe erau tripleți!!! Cu alte cuvinte, ei interpretează  „ yālad ”  în Geneza 5:32 și 11: 26 în mod diferit față de restul pasajelor cu genealogii unde apare același cuvânt! Hermeneutica lor este incosistentă. 

    De ce se refuză totuși gândul că cei trei fii ai lui Noe ar fi fost tripleți? Răspunsul ar trebui să fie cu siguranță contextual și narativ. De exemplu, nașterea unor gemeni printre patriarhi este salutată cu mare bucurie și o narațiune pe măsură ( vezi nașterea lui Iacov și Esau ). Nașterea unor tripleți este însă cu mult mai neobișnuită de cât a gemenilor în contextul vremii. Cu toate acestea, nici Geneza 5.32 și nici 11: 26 nu include nici cel mai mic indiciu despre nașterea unor tripleți - o omisiune remarcabilă…Cu atât mai mult având în vedere faptul că patriarhii din biblie sunt doar câțiva, lucru care face improbabil ca să fie vorba despre două seturi de tripleți ( Sem, Ham și Iafet … și Abram, Nahor și Haran ). 

Sem, Ham și Iafet

    Povestea biblică despre potop arată destul de clar că fiii lui Noe nu erau tripleți  ( vezi Gen 9: 22-24 ). Dar există alte versete care arată clar nu numai că cei trei nu erau tripleți, dar și că nu sunt amintiți de autor în ordine cronologică ( Gen 5: 32; 11.10 )

-  Sem are 100 de ani la doar doi ani după potop, în timp ce Noe are 602 ani ( numărați de la începutul potopului, sau 603 ani numărați de la sfârșitul potopului ). Astfel, Sem s-a născut când Noe avea 502 ( 503) ani, și nu 500. 
 - Ham este mai tânăr ( posibil cel mai tânăr ) dintre fiii lui Noe.
 -  De vreme ce Gen 5: 32 spune că Noe a născut fii când avea 500 de ani, Iafet trebuie să fie cel născut atunci, fiind astfel cel mai mare fiu al lui Noe. 

Iafet este cel mai mare fiu

    Geneza 10:21 pare să ne confirme că Iafet este cel mai mare copil al lui Noe, deși unele traduceri englezești mai noi nu sunt de acord cu asta. În ebraică acest verset spune că Sem este „ ׳āh ” ( fratele ) lui … Iafet, „ cel mare” ( gādôl ) . Toate bibliile englezești moderne traduc „  gādôl ” prin „ fratele mai mare ”, dar nu sunt de acord cu versiunile anteriaore. JPS, NASB, ESV și  RSV traduc versetul spunând că Sem era cel mai mare dintre frați. Prin contrast, NIV ȘI AMP spun că Iafet este cel mai mare, iar LXX, KJV, NKJV și YLT redau pe Iafet ca fiind „ cel mare ”. 

   Diferența dintre traducerile englezești reflectă ambiguitatea ebraicii biblice. Pare imposibil să stabilești cu precizie care frate este mai vârstnic. În orice caz, greaca din Septuaginta (LXX ) ne spune clar că Iafet este fratele mare. Luând în considerare comparația de mai sus între Geneza 7:6; 9:24 și 11:10, pare probabil ca Septuaginta ( adesea văzută că reflectă tradiția ebraică din primul secol î.H ) să clarifice ambiguitatea ebraicii biblice din Geneza 10:21. De aceea, este foarte posibil ca acele traduceri care îl desemnează pe Sem ca fiind cel mai mare fiu al lui Noe, fac lucrul acesta doar ptr faptul că el este amintit întâi în Gen 5:32. 

   Ca un alt suport pentru vârsta mai mare a lui Iafet, genealogia din 1 Cronici așează urmașii lui Iafet la început ( 1 Cron 1:5-7 ), apoi cei ai lui Ham ( vers 8-16 ), iar Sem la sfârșit ( vers 17 -27 ). Josephus îl descrie pe Sem ca fiind cel de-al treilea fiu al lui Noe. Iar episcopul James Ussher, a cărui cronologie vechi de 17 secole despre creațiune continuă și azi să-i influențeze pe creștinii YEC ( young Earth creationism / partizanii creațiunii tinere, recente de 6000 de ani ), îl numește pe Iafet ca fiind cel mai mare fiu al lui Noe, urmat de Sem. 

   Dar dacă Sem nu este așadar cel mai vârstnic fiu al lui Noe, atunci de ce a fost așezat în capul listei din Geneza 5:32? Răspunsul este simplu, dar oarecum șocant: pentru că această ordine a fost importantă pentru evrei, autorii textului Genezei! Cu alte cuvinte, așa au dorit ei, din următoarele motive:

-  Sem este strămoșul rasei evreești, și de aceea cel mai important pentru ei.
-  Ham este strămoșul egiptenilor și al canaaniților, popoare mereu urâte de către evrei. 
-  Iafet, ca strămoș al popoarelor nordice care a avut relativ prea puțin contact cu Israelul antic la momentul scrierii vechiului testament, a fost cel mai puțin important pentru evrei. 

     O altă interpretare a faptului că Sem este scris mai întâi în cronologia din Geneza are ca explicație faptul că Noe a spus că Sem va primi parte a moștenirii fiului cel mare, chiar dacă nu el era cel mai mare fiu. La fel se întâmplă și în povestea vieții lui Iacov: lui Iosif îi este dată întâietate peste fratele său mai mare Ruben, iar Iacov dă binecuvântarea cuvenită fiului mai mare lui Efraim, fiul mai tânăr al lui Iosif. 

    Episodul viitor va scoate în evidență povestea lui Avraam pentru a ilustra încă odată problema hermeneutică majoră care este ignorată de cei care pun date vieții pe pământ. De asemenea vom arăta cum flexibilitatea termenilor despre familie în ebraica biblică întărește după toate aparențele faptul că sunt lipse și lacune în genealogiile biblice. 

  ( va urma )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu