duminică, 25 august 2013

Scrisoare deschisă către Gili Cârstea


      

    Grupul de studii Minneapolis 1888 a constituit pentru mine punctul de cotitură către o revoluție spirituală și intelectuală care a început acum aproximativ 10 ani. Felul nonconformist cu viziunea oficială a bisericii despre caracterul lui Dumnezeu și originalitatea cu care erau interpretate de Gili episoadele întunecate ale vechiului testament ( gen potopul, Core, Datan și Abiram, Uza, etc ) m-au atras într-un mod irezistibil, cu siguranță și pentru faptul că aceste puncte de vedere rezonau cu setea mea de cunoaștere și noutate și nonconformismul meu înnăscut.
   
     Datorită acestui grup și altor prieteni reformiști nemulțumiți la rândul lor de teologia oficială a bisericii, am început curând după aceea să intru pur și simplu într-o altă sferă de înțelegere a bibliei și mai ales a adventismului, devorând cu pasiune de exemplu aproape toate cărțile lui A. T. Jones și Waggoner și rămânând uimit de tăcerea oficială strașnică a bisericii despre episodul 1888. Nu pot așadar decât să-i fiu recunoscător lui Gili pentru că mi-a ridicat ochii din podeaua plină de murdării ( inclusiv teologice ) a bisericii adventiste și reformiste către un orizont mai înalt, a cărui linie de demarcație între real și imaginar, cred, nu poate fi ajunsă niciodată, nici măcar în veșnicie.

    Am participat activ începând de atunci la tot felul de întruniri de foști adventiști sau reformiști, deveniți între timp mai mult sau mai puțin independenți de sistem, fiind cucerit de mesajul îndreptățirii prin credința în neprihănirea lui Hristos, exprimat într-un mod care se deosebea fundamental de cel oficial, explicat și-așa extrem de rar de la amvoanele bisericii. Am rămas uimit de bezna cumplită în care zac inconștient milioane de adventiști sau reformiști de pe glob, chinuindu-se absurd „să biruie înclinațiile rele moștenite”, „să se lupte cu păcatul” și „să păzească legea” .  Totodată, vestea că toată această muncă sisifică pentru atingerea condiției desăvârșirii a fost făcută deja de Hristos, și că tot ceea ce ni se cere astăzi este exclusiv credința în neprihănirea lui, neprihănire care ne este acordată în dar de Dumnezeu , „fără faptele Legii” ( Romani 3, 28) … a constituit pentru mine vestea cea bună a evangheliei așa cum nu am înțeles-o niciodată atât timp cât fusesem adventist sau reformist. Viața mea a cunoscut o întorsătură majoră începând din momentul în care am înțeles că eu chiar nu trebuie să fac nimic pentru obținerea victoriei asupra păcatului, fiind suficientă doar credința în meritele și neprihănirea lui Hristos. 

    Exact ca un copil care nu se îngrijorează pentru ce va mânca a doua zi, sau dacă părinții vor fi în stare să plătească la timp facturile de electricitate și întreținere pentru ca el să aibă un adăpost deasupra capului, tot la fel grijile legate de mântuirea mea, de judecata de cercetare a cazului meu sau de biruința asupra „ păcatelor ” din viața mea au fost definitiv îngropate și înlocuite de admirația pentru caracterul lui Dumnezeu. Dintr-o dată, acceptând și înțelegând mesajul celor doi delegați controversați din 1888, frica a fost înlocuită de liniște interioară, iar lupta personală cu firea a fost înlocuită de siguranță și bucurie. Nu cred că exagerez deloc spunând că toată această transformare interioară a venit în momentul cel mai potrivit posibil, și anume când viața mea a fost măturată de cel mai cumplit uragan în plan personal. O mână nevăzută mi-a purtat de grijă în mod neînțeles de mine și astăzi. 

    Urmările acestui uragan în plan personal din ultimii ani nu pot fi însă trecute cu vederea. Chiar dacă furtuna a trecut de mult, ravagiile făcute de ea m-au determinat să caut răspunsuri serioase la dileme pe care le consideram îngropate, la întrebări care nu credeam că vor apare vreodată. Altfel spus, căutarea mea de Dumnezeu a devenit în ultimii patru ani una multilaterală, din diferite domenii de cercetare, în care cel științific a jucat și joacă încă un rol preponderent. Cuvintele lui Galileo Galilei, conform cărora „Creatorul a scris nu numai biblia, ci și cartea naturii, și că cineva care dorește să fie educat trebuie să le cunoască pe amândouă”, au constituit până azi imboldul de a nu mă mulțumi doar cu literatura religioasă adventistă, pe care și-așa o cunoșteam deja din copilărie, ci de a investiga (A)adevărul inclusiv cu ajutorul științei. Știu că o astfel de perspectivă ți se pare complet inoportună din punct de vedere spiritual, însă trebuie știut faptul că dacă există ceva care m-a ferit indubitabil de ateism în momentele de furtună cele mai groaznice, acel ceva este tocmai știința, argumentele ontologice și cosmologice despre Creator, și nu literatura religioasă. Am descoperit în acești ani nu numai superstiția înfloritoare și ignoranța strigătoare la cer care există prin biserici atunci când vine vorba de a prezenta argumente serioase în favoarea existenței unui Dumnezeu, și mai ales a unuia benevolent, ci și creștini înțelepți ( extrem de puțini, ce-i drept…) pentru care concordismul ( încercarea de a împăca biblia cu știința ) este un scop în viață tocmai pentru a demonstra șubrezenia filozofiei ateiste. 

    Așa că am făcut următorul pas în cunoaștere, nerămânând ancorat doar în literatura adventistă neoficială marca Jones, Waggoner și Ellen White, la care tu și grupul 1888 încă vă mai raportați în exclusivitate, ci căutând să înțeleg în ce măsură înțelegerea despre Dumnezeu a acestor bravi pionieri mai poate fi în secolul 21 suficientă sau demnă de încredere. Am intrat astfel într-un teren al cunoștinței care mi-a pricinuit nu numai satisfacții intelectuale imense ( atunci când am înțeles felul în care a avut loc creația universului sau felul în care funcționează acesta, de pildă ) ci și dileme majore. Inevitabil, puținele cunoștințe generale de ordin științific din genetică sau astronomie dobândite într-un mod mai mult sau mai puțin amator, mi-au întărit convingerea că „ multă știință aduce și mult necaz și durere ” ( Eclesiast 1, 16- 18 ) și că dacă este ceva de care pot fi sigur este că „știu că nu știu nimic” ( Socrate). Cu toate acestea, ar fi acum o renegare față de mine însumi să regret calea aleasă sau să renunț la metoda științifică de investigare a mesajului biblic. Consider că ar fi suprema lașitate ca să renunț la o astfel de cercetare amănunțită a (A)adevărului, doar pentru faptul că cunoștința multă aduce cu ea și dileme sau frământări dureroase. Nu pot decât deplânge situația acelora care se dau speriați înapoi atunci când întrezăresc realitatea altfel decât așa cum și-au închipuit-o, și că și-au închipuit-o așa datorită literaturii religioase cu care s-au obișnuit de o viață. Chiar dacă nu îi pot învinovăți cu totul pentru refuzul lor de a se adânci într-un studiu serios și multilateral al unor teme profunde cum ar fi creație/evoluție, vârsta vieții pe Terra, fosilele , șamd , continui să afirm și să cred că sunt doar frica ( la nivel spiritual ) și lenea ( la nivel intelectual ) cele care constituie cauzele pentru superficialitatea în care aceste persoane trăiesc. 

    Motivul care m-a determinat să-ți scriu această scrisoare deschisă este legat de dilemele mele cu privire la veridicitatea și viabilitatea punctului de vedere a grupului 1888 despre un subiect de mare importanță: biruința asupra păcatului și obținerea desăvârșirii veșnice. Desigur, am putea filozofa extrem de mult despre noțiunea de „păcat” sau „desăvârșire” , dar nu este aceasta intenția mea acum. Dorința mea este să te întâmpin pe propriul tău teren, cel religios, și să te confrunt cu niște evidențe de ordin științific de care nu ai cum să nu ții seamă, dacă ești onest până la capăt. Repet, nu e vorba aici și acum de a intra în amănunte științifice complexe care au mare legătură cu mesajul de la 1888, dar măcar permite-mi zgârierea la suprafață a unor argumente din neuropsihiatrie sau genetică care sunt de natură a ridica întrebări, și anume în ce măsură declarații ale „spiritului profetic” cu privire la biruința asupra păcatului mai pot fi considerate relevante sau nu astăzi. Ca să fiu cât se poate de concret, unul dintre citatele EGW pe care le folosești extrem de des pe site-ul tău atunci când faci apologia unei ultime generații de oameni fără păcat, și pe care l-aș folosi ca bază a discuției noastre sună astfel: 

Isus Hristos a venit ca să ne facă părtași de natură divină, iar viața Lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat ” ( MH pag 180). 

    Dincolo de controversele nenumărate din ultimii ani din adventism despre natura divină (trinitate), natură despre care știm în realitate doar să speculăm de pe timpul grecilor și nimic mai mult, vei fi, sper, de acord cu mine că știința modernă a făcut progrese uluitoare în ceea ce privește cunoașterea naturii umane. Neuropsihiatria, neurologia comportamentală și neuroștiințele în general au făcut în ultimii ani o avalanșă de descoperiri care scot de sub orice îndoială faptul că omul este o mașină biologică reglată mai mult sau mai puțin perfect, în care un rol absolut hotărâtor pentru dezvoltarea sa spirituală, fizică și intelectuală este jucat de hormoni. Hormonii determină felul în care creierul uman ia decizii în viața de zi cu zi, începând de la ce anume voi mânca astăzi și până la alegerea unei partener de viață. Ei au scopul de a sprijini, întări și dezvolta comportamentul social, sexual, parental, de apărare sau de agresiune al unui individ. Hormonii contribuie la funcționarea delicată a mașinăriei umane, fie că este vorba de melatonină, hormonul responsabil pentru inducerea somnului la o anumită oră, fie că vorbim despre mult mai cunoscutul testosteron, responsabil pentru activitatea sexuală și agresivitatea unui individ. Ne place sau nu, ne convine sau nu, suntem conștienți sau nu, adevărul este că hormonii determină într-o măsură uriașă parcursul vieții noastre. 

    Chiar și biblia confirmă acest lucru, dacă ne gândim la declarația lui Isus din grădina Ghetsimani: „ Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios” sau cea la fel de cunoscută a lui Pavel: „ Oh, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte?” (Romani 7,24 ). Omul nu poate să fie altfel decât este, adică supus păcatului, dacă folosim limbajul religios. Folosindu-l pe cel științific, omul este robul inconștient al testosteronului, al vasopresinei, al oxitocinei, al prolactinei, al cortizonului, al melatoninei, al serotoninei, al adrenalinei, al dopaminei, al ostrogenului, dacă ar fi să enumăr numai câțiva dintre cei mai importanți hormoni. Indiferent cât de mult te-ai ruga pentru Petru de exemplu, nivelul său de testosteron în sânge nu poate scădea atât de mult încât să nu-i taie plin de agresivitate urechea robului marelui preot , și oricât de mult te-ai ruga de ucenicii tăi să nu adoarmă în grădină, atunci când ceasul lor biologic cere vărsarea melatoninei în sânge, inevitabilul se va întâmpla. Cum la fel sunt ineficiente rugăciunile pentru cineva aflat în depresie, unde nivelul de serotonină este la cote minime, sau pentru cineva extrem de violent, în al cărui sânge testosteronul ajunge la cote de zeci de ori mai mari decât cele normale.  Iar exemplele ar putea continua cu duiumul. 

    Și acum vine marea supriză, care aduce cu ea dileme serioase pentru cine este onest până la capăt în tratarea subiectului 1888. Ceea ce Isus nu a reușit în grădină cu ucenicii, ceea ce David sau Solomon nu au reușit toată viața în ciuda sincerității lor ( controlul asupra comportamentului sexual exacerbat ), ceea ce Pavel sau Petru nu au reușit în ciuda dedicării lor spirituale ( mânia sau nerăbdarea de exemplu, cu siguranță însă și alte „defecte” numai de ei cunoscute), a reușit pe deplin știința în secolul 21. Despre ce este vorba în mod concret? Despre terapii cu hormoni! Terapii în cadrul cărora un bărbat agresiv devine ca prin farmec liniștit , o femeie cu libido extrem de scăzut își salvează căsnicia, un bărbat cu dorințe sexuale extrem de puternice către diferite femei devine dintr-o dată monogam și foarte loial familiei, adolescenți foarte rebeli care se cumințesc peste noapte, sau persoane aflate în pragul sinuciderii care capătă subit o nouă și fericită perspectivă despre viață ( vezi în acest sens cărțile „ Creierul feminin și masculin” de Louanne Brizandine). 

     Aș putea scrie multe despre mecanismele biologice și/sau genetice implicate în rezolvarea „magică” a acestor cazuri disperate, dar nu este cazul. Important de reținut este faptul copleșitor și incontestabil că acolo unde rugi, implorări, cadouri și alte „arme” de convingere bazate pe sentimente au eșuat în reabilitarea unui individ din diferite puncte de vedere ( emoțional, sexual, comportamental, etc) a reușit cu vârf și îndesat, repet, știința. Trebuie doar ca să citești cărți de specialitate sau să deschizi internetul ca să vezi că ceea ce spun nu este o fantasmagorie personală, ci purul adevăr.

   Având aceste evidențe sub ochi și revenind la citate de genul celui de mai sus în care este afirmată victoria asupra „păcatului” prin unirea dintre natura divină și cea umană, se nasc o suită de întrebări interesante, dar presante pentru mine, la care te invit să răspunzi, dacă dorești:

 1. Dacă știința a reușit deja în secolul 21 să inhibe comportamente nedorite, aducând liniște, sănătate( sexuală și nu numai ) sau siguranță ( psihică și nu numai ) acolo unde fără tratament medicamentos agresivitatea, depresia și frica erau la ele acasă, ce rol mai au rugăciunile în acest sens, din moment ce se poate documenta din păcate cu nenumărate cazuri faptul că o viață de rugăciune intensă și sinceră nu a scăpat cupluri de la divorț și nici nu a scos persoane din depresie, violență domestică, adicții de tot felul sau promiscuitate?

 2. De ce a reușit știința să rezolve acest lucru înaintea lui Dumnezeu? Sau oare faptul că neuropsihiatrii au găsit în mare parte soluția la problemele umane comportamentale este un indiciu serios că Dumnezeu lucrează astăzi mai mult prin laboratoarele savanților decât prin biserici și seminarii religioase?

 3. Ce înseamnă în mod concret, dincolo de limbajul religios, expresia „unirea dintre divin și uman” ? Cumva echilibrarea nivelului hormonului deficitar în sânge la un moment dat, operațiune realizată de Duhul Sfânt în mod misterios? Dacă da, ce așteaptă Dumnezeu de mii și mii de ani ( ca să nu mai spun că adevărul științific prezintă o viață foarte veche pe Terra, anulând pentru totdeauna mitul celor 6000 de ani de la creațiune) ca să aducă la îndeplinire acest echilibru? 
Cumva progresul uluitor al cuno(științei)- vezi Daniel 12, 4? 

 4. Oricum am învârti subiectul, este evidentă nevoia de o intervenție din afară ( a medicilor, a psihiatrilor, a Duhului Sfânt ) pentru rezolvarea problemei, iar rezolvarea problemei are de-a face nu numai cu acordul omului, ci și cu disponibilitatea medicului de a interveni. Sunt pacienți care vor să se supună tratamentului medicamentos, dar sunt și pacienți care nu pot să se supună. De exemplu, nu-i poți cere lui Petru în grădină să nu doarmă când știi bine că melatonina își va face efectul la o anumită oră, și nici nu poți cere unui om depresiv să privească lucrurile în roz fără să-i echilibrezi nivelul de serotonină din creier. Trebuie mai întâi ca medicul/psihiatrul/ Dumnezeu să facă ceva, ca după aceea să poată pretindă ceva de la pacient. În acest context, cum interpretezi tăcerea/inactivitatea/lipsa intervenției divine în treburile omenirii de peste 2000 de ani coroborate cu pretenția sau dorința lui Dumnezeu ca omul să se schimbe în bine? Este corect ca să pretinzi omului perfecțiunea, deși ești conștient că el este incapabil să se debaraseze de bagajul genetic-hormonal care îl însoțește zilnic? 

 5.  Prezența Legii Duhului de viață în om,  la care faci atât de des referință pe siteul tău, implică printre altele și o schimbare fundamentală în biologia omului. Cred că am fost suficient de clar în acest sens și nu mai e cazul să arunc cu bibliografii. Privind lucrurile biblic, știm că transformarea fizică are loc ca urmare a transformării spirituale, însă practic vorbind aceasta mi se pare un cerc închis sau o stradă înfundată. Și mi se pare închis deoarece spiritul omului (locul de interacțiune dintre om și spiritul lui Dumnezeu) este strict dependent de platforma fizică ( creierul ) unde iau naștere gândurile, deciziile și emoțiile. Nimeni nu poate explica încă corect modul în care iau naștere gândurile sau emoțiile, dar este cunoscut faptul că ele iau naștere în creierul uman, și că sunt produse ale creierului uman. Având în vedere însă că creierul este influențat în mod covârșitor de hormonii despre care am vorbit mai devreme, cum poate atunci un creier deficitar și bolnav să servească ca platformă ideală pentru un spirit uman sănătos, cu care Duhul sfânt să se unească și de la care să aibă eventuale pretenții spirituale? Nu este mai logic ca întâi creierul să fie însănătoșit, nivelul hormonal în sânge să fie echilibrat la toate capitolele și de-abia apoi să ai pretenții de la individul respectiv? 

   Nu încerc să diminuez cumva aportul spiritual și chiar intelectual adus de Jones și Wagooner la sfârșitul secolului 19 în adventism. Doar încerc să spun că tema este prea puțin analizată în coroborare cu informațiile științifice de care dispunem astăzi despre natura umană, informații pe care ne putem baza cu încredere. Tu nu acorzi niciun fel de atenție temei 1888 din acest punct de vedere, rămânând exclusiv la înțelegerea veche a pionierilor despre „nunta” dintre uman și divin. Dar așa cum o nuntă fizică nu poate avea loc  decât între două persoane de sex opus mature din punct de vedere fizic, tot așa nunta la care te referi tu nu poate avea loc decât între două entități mature din punct de vedere spiritual. Din păcate, nu văd ( și nu vezi nici tu ) nici măcar biserica adventistă matură spiritual, capabilă de înțelegerea unor lucruri mai profunde despre Dumnezeu, cu atât mai puțin creștinismul organizat de duzină de astăzi, ca să nu mai vorbesc de omenire în ansamblul ei. Și, oricât te-ai împotrivi , această lipsă de maturitate spirituală merge mână în mână cu cea intelectuală, pe când un spirit înțelept este produsul unui creier inteligent. Spiritualitatea și înțelepciunea fac casă comună, și nu se exclud una pe alta, așa cum din păcate mulți creștini înțeleg greșit din scrierile lui Pavel. 

   Pentru tine și grupul 1888, spiritualitatea cuiva este strict dependentă de voința acelui individ de a accepta tratamentul Medicului ceresc pentru a-i vindeca creierul și implicit spiritul. Dar cum poate avea acel individ o voință puternică, cum poate accepta o soluție de vindecare, cum poate să creadă pur și simplu într-o soluție divină, atât timp cât creierul acelui individ, adică sediul tuturor deciziilor și emoțiilor lui este afectat? Este normal să ceri rațiune din partea unui schizofrenic, fără ca să recurgi la tratament serios? Este normal ca să pretinzi schimbare de la un om depresiv fără ca să-l ajuți mai întâi cu pastile de somn, printre altele? Este suficient ca să pretinzi unui dependent de heroină să renunțe la drog, fără ca să-l internezi într-o clinică de specialitate? Toți acești indivizi nu pot să renunțe la felul lor de-a fi, deși probabil ar accepta la nivel declarativ că sunt bolnavi. Acceptul și credința că sunt bolnavi nu poate schimba în sine nimic, dacă rudele apropiate nu-l conduc pe pacient efectiv la medic. Pacientul în sine este însă prea slab ca să mai ia decizii importante pentru viața lui.  Tot la fel, tind să cred că simpla credință și/sau acceptul cuiva că Dumnezeu și doar Dumnezeu are soluția pentru problemele noastre spirituale nu este suficient(ă), dacă cerul nu se implică efectiv în vindecarea omenirii. 

    Deocamdată, cu excepția remarcabilă a lui Isus Hristos acum 2000 de ani și controversate intervenții ale lui Dumnezeu din vechiul testament, văd doar efortul științific din ultimele două secole ca o posibilă implicare a divinității în vindecarea omenirii. Interesant este faptul că atât ateii se vor supăra pe mine dacă atribui divinității progresele uluitoare făcute de savanți în medicină, ușurarea nașterilor, planingurile familiale, tehnologizarea agriculturii, etc, etc… cât și creștinii , care în marea lor majoritate refuză să creadă că Dumnezeu chiar are ceva de-a face cu eforturile oamenilor de știință întru îmbunătățirea standardului de viață al omenirii în general. 
     
    Dar să luăm lucrurile altfel. Care a fost ordinea evenimentelor din Eden? Mai întâi i-a fost asigurat omului un mediu  prielnic în care să se dezvolte, apoi a fost înzestrat cu un creier remarcabil de adult, după care i-a fost pus în față testul ascultării, după ce în prealabil acel creier a fost umplut cu toate informațiile necesare și/sau riscurile care decurgeau din acel test. Într-o stare fizică de sănătate perfectă, creierul lui Adam a luat decizia pe care a luat-o, iar Dumnezeu a procedat în consecință, supunând perechea umană legilor entropiei și-așa existente în afara grădinii . Analizând cu atenție acești pași, consider în mod logic că drumul spre vindecarea omului trebuie să parcurgă exact aceleași etape, dar în sens invers, avându-l ca actor în momentele principale pe Dumnezeu, și nu pe om:

 1. Dumnezeu să anuleze legile fizice/genetice actuale, astfel încât spiritul uman să nu fie influențat de un creier contaminat de „păcat” ( deranjamentele hormonale despre care vorbeam mai devreme ), etapă pe care aș numi-o internarea în clinica de recuperare.
 2. Omul să aleagă în această stare de maturitate spirituală/intelectuală  dacă alege să asculte de varianta de existență propusă de Dumnezeu sau dorește să fie independent de El în continuare, etapă pe care o numesc acceptarea de către pacient a tratamentului divin. 
 3. În cazul acceptării tratamentului, să aibe loc desfășurarea lui propriu-zisă într-un mediu schimbat, așa cum este relatată biblic în Apoc 22, 2. 

   Din versetul biblic de mai sus reiese în mod interesant că oamenii vor continua tratamentul cu pomul vieții chiar după ce vor fi spiritual într-o nouă condiție decât cea anterioară, a „păcatului”. Din ceea ce propune grupul vostru însă, reiese că vindecarea este definitivă și irevocabilă în momentul „nunții”, care reprezintă venirea Duhului Sfânt în mintea omului. Că acest lucru nu este chiar așa, o stă dovadă ziua cincizecimii. Apostolii au fost atunci umpluți pe deplin cu Duhul Sfânt, iar natura umană era capabilă de lucruri uimitoare, printre altele să vorbească în limbi necunoscute pentru apostoli. Dar aceasta nu a fost nici pe departe vindecarea totală la care mă refer eu și pe care o așteptăm cu toții. Aceiași apostoli care au fost umpluți de Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, s-au certat destul de zdravăn mai târziu din cauza unor controverse teologice, au fost încăpățânați ( atitudinea lui Pavel față de Marcu, vezi Fapte 15:39) sau încă discriminau neamurile ( vezi visul lui Petru cu mâncarea necurată). Azi suntem la 2000 de ani de atunci, iar vindecarea mult așteptată se lasă… îndelung așteptată, de ce nu… poate pentru încă 2000 sau 200.000 de ani. 

   Când spun că sunt în dilemă cu privire la subiectul neprihănirii prin credință, mă refer la faptul că noi oamenii nu avem cum să luăm nici cea mai mică decizie favorabilă pentru noi în lipsa oricărei atitudini și intervenții divine care să repună lucrurile la locul lor. Ca să nu mai discut despre faptul că a doua venire a lui Hristos depinde tot atât de mult de om cât a depins și prima: adică deloc. Asta dacă nu cumva Dumnezeu s-a schimbat între timp și dorește acum ca să ne descurcăm singuri cumva, intrând în Eden pe poarta din dos ( știința ). 

    Nu cred însă că putem câștiga Edenul în acest fel, și nu cred că omul poate vedea cerul cu ajutorul științei. Sunt un om care îmi place să văd și să cântăresc echilibrat lucrurile. Și tocmai de aceea (te) invit la o analiză a acestui important subiect și din alt punct de vedere decât cel strict religios. Tot ceea ce trebuie să accepți ( și știu că îți va fi foarte greu ) este conștientizarea faptului că Ellen White, Jones și Waggoner sunt departe de a fi spus ultimul cuvânt despre tema asta, ei fiind inevitabil tributarii înțelegerii teologice/filozofice incomplete a timpului lor. Astăzi însă dilemele legate de „păcat” și „neprihănire” sunt mai multe ca oricând, deoarece omul modern cunoaște mult mai mult(e) decât teologie și filozofie incomplete, care au la bază textul biblic. Eu am exprimat în această scrisoare doar câteva dintre aceste dileme, cele care sunt importante pentru mine, deși în realitate ele sunt cu mult mai multe. 

     Nu neg sub nicio formă importanța credinței în Dumnezeu ca element fundamental în procesul vindecării rasei umane. Doar mă îndoiesc că este suficientă, atât timp cât Dumnezeu nu se decide odată să interneze pacientul într-o „clinică de specialitate”.  Atât timp cât „trupul este neputincios”,  este absurd să pretinzi pacientului să aibă un spirit imaculat și „plin de râvnă pentru lucruri bune”. Atât timp cât sistemul hormonal uman este dezechilibrat, atât timp cât testosteronul, ostrogenul și dopamina ne joacă feste serioase, atât timp cât comportamentul de zi cu zi este influențat de n factori mai mult sau mai puțin genetici cu care ne este imposibil să ne luptăm, „nunta dintre natura divină și cea umană” este un frumos film SF , în care știința ( ceea ce știm despre tema asta via Pavel,EGW, AT Jones și Waggoner ) se îmbină cu ficțiunea ( speculațiile noastre și Wishfullthinking religios ). 

    Știu că vei aduce în discuție ultimul as din mânecă probabil, și anume persoana și viața lui Isus Hristos, personaj care după opinia grupului vostru a fost doar un om în care Duhul lui Dumnezeu a fost lăsat să acționeze liber, și nu chiar Fiul unic al lui Dumnezeu. Din păcate, dincolo de faptul că biblia în mod categoric nu vă dă dreptate , Isusul acesta neoprotestant, zaharisit și artificial, veșnic serios și care nu s-a enervat niciodată… este departe de acel Isus real care a trăit acum 2000 de ani, fiind doar plăsmuirea scriitorilor sau teologilor secolelor trecute, începând de la Augustin, continuând cu Thomas d´Aquino  și terminând cu Ellen White, a cărei HLL, de pildă, este produsul minții ei mult mai mult decât îți imaginezi sau ești gata să accepți. 

     În realitate, Isus Hristos este un personaj misterios ca și Dumnezeul care l-a trimis pe Terra, care nu face rabat de la legile firii umane ( obosește, îi e foame, somn, sete, se irită uneori brusc, se îndoiește de misiunea sa în Ghetsimani, îi este frică în fața morții, etc ). Numai că părinții creștinismului timpuriu au făcut din el o icoană imaculată, în scopul de a prezerva interesele comune creștine în fața asaltului gnosticismului din primele secole ( cine pune la îndoială aceste lucruri îi recomand neapărat cartea „ Răstâlmăcindu-l pe Isus” , de profesorul în noul testament Bart Ehrman ). Dar chiar acceptând că Isus Hristos a fost fără „păcat” ( prin asta înțelegând faptul că Duhul Sfânt a anulat complet sau a reglat misterios în persoana lui efectele nefaste ale naturii umane căzute - efectele hormonale de care vorbeam mai devreme ) , ce exemplu și ajutor poate fi el realmente pentru noi, din moment ce noi suntem încă sub dominația incontestabilă a acestor hormoni? 

   Probabil că îmi vei spune că prin credință totul este cu putință, ca urmare inclusiv reglarea misterioasă a nivelului hormonal dezechilibrat, cauza atâtor conflicte și probleme umane. Și eu cred acest lucru, și anume că credința poate face minuni. Fizica cuantică, ale cărei legi sunt înțelese în mare măsură astăzi, permite această interpretare. Ce ne facem însă cu cei care nu pot crede, deși și-ar dori? Isus a avut în rândul ucenicilor săi nu numai un Petru, ci și un Toma sau un Iuda. Iar printre noi sunt semeni de o moralitate exemplară, care o depășesc net de multe ori pe cea a creștinilor cu numele, dar care nu pot crede în lucrurile spirituale, din motive mai mult sau mai puțin subiective. Sunt aceștia condamnați automat la pieire, doar pentru că centrul responsabil pentru spiritualitate din creierul lor nu este suficient dezvoltat? Cu ce este vinovată o persoană de orientare ateistă, care a crescut într-un astfel de mediu și al cărui hippocampus este diferit ca mărime față de cel al unei persoane credincioase? 

   Toate aceste întrebări și dileme nerezolvate nu sunt altceva decât produsul impactului dintre teologia consacrată creștină ( sau a pionierilor  AZS ) și cunoștințele moderne care ne parvin din tabăra neuroștiințelor ( neuropsihiatrie, neurologie, neurobiologie, etc ). A face abstracție de noile informații din știință atunci când căutăm adevărul despre un subiect biblic nu mi se pare cu nimic diferit de atitudinea disprețuitoare a ateilor, care sunt complet sceptici sau dezinteresați de domeniul religios sau biblic. 

    Personal consider însă că Galilei avea dreptate: un creștin autentic ar trebui să-L caute pe Dumnezeu nu numai în Cartea cărților, veche și atât de diferit interpretată de către fiecare confesiune creștină, ci și în cartea naturii, înțeleasă și explicată din ce în ce mai bine de știință. Aștept de aceea clarificările tale în legătură cu acest subiect important și răspunsuri la întrebările ridicate de mine de-a lungul acestei scrisori. Iar în eventualitatea în care vei considera de cuviință că tăcerea e de preferat ( din varii motive ), nu voi considera acest lucru drept un afront personal, dar de asemenea nu ar mai trebui să mă mire în acest caz nici răceala și chiar disprețul bisericii adventiste vis-a-vis de interesantele tale propuneri teologice de-a lungul timpului. În speranța că metoda lor de întoarcere „elegantă” a spatelui nu va fi și alegerea ta cu privire la această provocare din partea mea,

 Cu considerație, 
 Martin Luther

    

    

    

   

38 de comentarii:

 1. Subscriu, asteptand cu interes...

  ps: astept cu interes, dar cu putina speranta;
  raspunsurile (daca vor fi) vor fi umane, nu divine...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, și eu aștept cu interes, dar cu puțină speranță. După cum se poate vedea, Gili nu agreează dezbaterile nici pe pagina proprie, neexistând acolo niciun fel de forum, sau ceva în genul ăsta, unde cititorii să-și poată exprima opiniile despre una și alta. Cu atât mai puțin, din câte știu, pe pagini sau bloguri străine, care nu-i împărtășesc viziunea teologică.

   I-am scris și în privat de două zile, și deocamdată... tot nimic. Mai așteptăm, poate sunt concediile de vină...

   Ștergere
  2. Gelu Ciorasteanu27 august 2013, 17:02

   Buna Martin ! Pana se hotaraste dl.Gili sa dea un raspuns intrebarilor tale vreau sa fac o neinsemnata ,,profetie " ,si anume : deoarece dl.Gili impreuna cu grupul sau de studiu pasc pe pasunea panteismului folosindu-se numai de citatele EGW te asigur ca ii este imposibil sa-ti raspunda ! Privind ,,unirea omenescului cu divinul " nici EGW si nici Gili C.n-au inteles ca una e natua umana alta e ,,natura " divina este ca si cum ai vrea sa unesti apa cu uleiul. Diferenta celor 2 naturi e ca de la pamant la cer ! Din cate am inteles pana acum natura umana EDUCATA ( pocaita ) poate fi armonizata cu,,natura divina" nu prin forte miraculoase ( energii ) ci prin puterea cuvantului ( ideii ) .Daca divinitatea ar fi folosit energii in transformarea caracterelor ,crestinismul ( bisericile ) ar fi aratat altfel ,nu ? Si cum nu suntem roboti ,divinitatea doreste ,,transformarea " pacatosilor " educandu-i ( roadele Duhului )!

   Ștergere
  3. ...poate or fi concediile de vina sau poate...intrebarile :)

   onest, civilizat, barbatesc este sa ai totusi o reactie atunci cand esti provocat, chiar prin a spune/scrie ca refuzi dezbaterea.
   mai ales ca Gili are suficienta inteligenta sa-si dea seama ca sta de vorba cu oameni care sincer nu cauta nodul in papura, ci sa cunoasca

   oricum nu putem crede/intelege toti la fel, chiar si uncenicii aveau unele pareri diferite cu toate ca au auzit aceleasi vorbe de la Isus.

   cateodata e bine sa mai inchidem cartile/blogurile si sa ne mai bucuram de o plimbare in parc cu Angelica, un capucino cu amicii unde vb despre angelica, sa-ti cumperi un bilet in Thailanda, o racheta de p(t)enis :)...sa-ti dai drumul la pasiune=viata.
   fara hormoni n-am avea nici o pasiune...

   te citesc cu multa simpatie
   Cristi

   Ștergere
 2. Și eu am presimțirea că Gili nu va avea nicio reacție la scrisoarea mea, dar poate greșim cu toții. Să-i mai dăm timp. Dacă nu răspunde, mi-ar pare rău de două ori: o dată ptr că l-am admirat sincer pe Gili și l-am crezut o persoană deschisă spre noutate, iar dacă s-ar baricada acum într-o atitudine de tăcere ne-ar dovedi că nu se deosebește cu nimic în fond de biserica adventistă care face exact același lucru cu el. Iar a doua oară mi-ar pare rău deoarece frământările din scrisoare sunt reale, dilemele sunt foarte mari și nu am scris ce am scris doar ca să mă aflu în treabă, sau să-l deranjez.

  Grupul 1888 a plecat bine, căutând după „adevăruri noi aflate sub gunoiul erorilor”( o frază EGW mult iubită de ei ), dar mă tem că săvârșesc ei înșiși o eroare capitală în momentul în care se agață cu obstinație de spiritul profetic ca fiind suficient și atotștiutor în dreptul acestei teme și în general... Nu-l văd pe Gili și cei din grup să renunțe la idolatrizarea spiritului profetic, cum nu mă văd pe mine să renunț la cercetarea adevărului din mai multe unghiuri de vedere, inclusiv cel științific. Și e păcat că se întâmplă așa, deoarece grupul 1888 este promotorul unui curent nou de gândire în adventismul stalinist românesc începând cu sf anilor 90, iar atitudinea investigativă și ideile lor teologice inovatoare ar fi trebuit să fie un leitmotiv , o stare continuă de spirit. DIn ceea ce se vede pe siteul lor, de vreo câțiva ani buni ( 5-6 ani) Gili nu mai aduce nimic nou, deși ... repet... ceea ce a scris/spus în ultimii 10 ani a fost o revoluție în teologia adventistă.

  RăspundețiȘtergere
 3. salut.Martin,am ramas placut impresionat de continutul scrisorii tale catre Gili Carstea.Deasemenea nu pot sa nu remarc si curajul,dar si pragmatismul de care dai dovada in material.Parerea mea,este ca esti un tip prea versat si prea citit ca sa astepti un raspuns din partea lui(care poate fi sub asteptari).Iar din partea lui se poate spune ca este prea ocupat cu site-ul ca sa-ti raspunda punctual la intrebarile tale.Am citit si eu toate materialele lui Gili,si la fel ca si tine am considerat ca au fost foarte tari la vremea lor.Dar din pacate,pentru timpul actual se pare ca nu mai au aplicare.Timpul se schimba de la o ora la alta,iar GSM-ul a ramas tributar maicii bisericii azs,si maicii profetese,si de aici si intepenirea lui intr-un loc de unde nu mai poate evolua.Atata timp cat cuvantul este viu si lucrator in viata omului,nu ar trebui sa fie si GSM-ul la fel,sau orice grup care doreste adevarul cu privire la divinitate.Sa tii cu dintii de spiritul profetic mi se pare ceva ce nu face sens pentru timpul actual.Cu tot respectul pentru Gili,dar trebuie sa nu ramana doar la EGW si Sanctuar.El lupta in felul sau cu sistemul,dar sistemul nu se poate schimba in veci.Doar individul se poate schimba. Oamenii se trezesc individual nu in grup. Nu exista trezire in grup oricat ar parea de paradoxal ceea ce spun.Si ca sa te convingi ce spun,intra pe www.gsm1888.ro sa vezi ultimul clip referitor la sanctuar....este postat chiar astazi in 30 august....o zi buna Martine!concluzia este de prisos in contextul scrisorii tale:(((((

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt perfect de acord cu tine Iluminatule în tot ceea ce spui. GSM a rămas împietrită ca orice mișcare nouă care se agață de dogmele ei. Ptr că, trebuie spus răspicat, gruparea GSM are și ea dogmele ei, dintre care cea mai iubită este ineranța biblică și infaibilitatea sp. profetic. O resetare serioasă este recomandată oricui, și lor de asemenea...

   Din păcate, viața m-a învățat că nimănui nu-i place să se reseteze cu plăcere. Mai bine moare cu ideile lui de gât, decât să recunoască public că s-ar putea, măcar, să fie greșit...

   Ștergere
 4. Gili Carstea si dialogul nu au nimic in comun. Va pierdeti timpul asteptand onestitate.
  Martin Luther ai ajuns la niste concluzii care reprezinta consecintele logice ale demersului blestemat al lui Gili Carstea.
  Ai face bine sa nu te mai indoiesti de Scriptura si sa incepi sa te indoiesti de tine insuti ca sa nu fii prost.
  Un amic.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Și dacă mă îndoiesc de mine însumi că aș fi inteligent dacă cred orbește în Scriptură... asta e bine sau rău?
   Apoi... ce-ai vrut să spui cu „consecințele logice ale demersului blestemat al lui Gili?” Care sunt acelea mai concret și care este demersul blestemat al lui Gili?

   Ștergere
  2. My bro', vazui ca adventisti ramasera la fel de sensibili. In special amicii!
   Se vede ca ei nu se indoiesc de scriptura...

   Ștergere
 5. Daca tot ai adus in discutie hormonii din viata noastra si posibila anulare a efectelor lor numai prin credinta cred ca cine poate spune ca asa este, minte si se minte daca nu cumva vrea sa para altceva decit este, om supus slabiciunilor
  Domnul Isus a spus ca cine-si lasa nevasta ai da posibilitatea sa curveasca, Pavel atinge si el problema asta cind spune ca omul trebuie sa aibe perechea lui cu care sa se impreune ca sa nu arda (afara de faptul daca nu sint fameni, facuti de buna voie sau cu sila, etc ); in cea ce priveste actiunea hormonala asupra caracterului, unul mai calm si altul mai coleric deasemenea cred ca sintem diferiti si credinta ne poate ajuta doar sa ne descoperim si (prin credinta) sa ascundem aceste vicii cu care unii ne-am nascut si (tot prin credinta) sa aducem roada in Duhul.
  Ca sa concluzionez cred ca credinta in Dumnezeu poate sa netezeasca aceste betesuguri pe care miile de ani le-au format in oameni si cresterea in credinta poate sa anuleze efectul hormonal, ca sa-l numesc asa.
  Ca un exemplu din viata personala, (cu smerenie) spun ca am fost un taur neimblinzit care prin credinta am devenit un mielusel...acum credinta o am, ramine sa veghez ca mieluselul sa nu se transforme iarasi in tauras.
  Deasemenea aduci in discutie ce rost mai are rugaciunea daca stiinta e capabila sa resolve aproape toate problemele?
  Cred ca daca avem dureri de cap si facem din aspirina un dumnezeu nu este correct, asta ca sa nu ma refer decit la o problema banala ca daca intram in problemele fara rezolvare pentru stiinta cred ca ne dan seama ca doar prin credinta cu rugaciune le putem rezolva...daca este voia Lui.
  Asa cum a spus cineva pe aici cred ca tu astepti raspunsuri dumnezeiesti de la un om si (parerea mea, daca nu te superi) acestea iti pot veni doar de la Dumnezeu prin Duhul Sfint!
  Cum vezi, am dat si eu cu pensula intr-un mod simplist si daca am mizgalit prea mult da un erase si totul se rezolva.
  Gigi Carstea ignora deocamdata scrisoarea ta, asa ca ti-a raspuns un simplu pacatos, iertat si el prin jertfa altuia!
  Numai bine!

  RăspundețiȘtergere
 6. Omule simplu, tu spui: „ credinta ne poate ajuta doar sa ne descoperim si (prin credinta) sa ascundem aceste vicii cu care unii ne-am nascut si (tot prin credinta) sa aducem roada in Duhul.”

  Te întreb concret: CUM?!? CUM ascundem aceste „vicii” cu care ne-am născut( de fapt vrei să spui moșteniri genetice „ păcătoase”? Cum rezolvă rugăciunea problema nervozității extreme, a violenței domestice sau a sexualității exacerbate? Cum poate un om cu un trup păcătos să aibă un spirit curat?!? Astea sunt întrebări serioase, la care nici biblia, nici Gili, se vede... nu răspunde concret, în termenii sec 21.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ,,Cum,, acesta, s-ar putea sa iti fie explicat doar de niste fiinte ceresti, dar uite ca se intampla. Si in viata mea credinta a produs schimbari mari, fara sa urmez vreun tratament. Am un prieten care bea de rupea si fuma 3 pachete si jumate de tigari pe zi, iar intr-o singura zi,in cateva ore, Dumnezeul milostiv i le-a luat definitiv, fara intrari in sevraje, si cel mai important fara niciun tratament.

   Ștergere
 7. Nu prin putere nici prin tarie(nici prin stiinta) ci prin DUHUL MEU zice Domnul. Caci cel neprihanit(nu prin stiinta)ci prin credinta va trai. Caci omul,(cel neprihanit)nu traeste numai cu paine si cu apa,(materie organica)ci si cu orice cuvant care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci cand toate functiile vitale ale organismului uman(inclusiv cele hormonale) sunt preluate de Duhul Sfant,se antelege ca natura umana este unita cu natura divina...(an cazul acesta nu trupul este vindecat, ci spiritul)Vindecarea trupului este o consecinta a vindecarii spiritului.Mancarea mea,este sa fac voia Celui care m-a trimes; spunea Isus . El macar ca avea o mostenire genetica pacatoasa,n-a pacatuit,pentru ca avea un spirit curat.Isus ne-a descoperit o CALE prin care pacatosul sa traeasca neprihanirea.Isus nu este nici o plata pt pacat,nu este nici macar un dar nemeritat;Isus,este un exemplu desavarsit! Nu, rugaciunea nu face nimic;ci Dumnezeu care te asculta. semneaza tot un simplu om!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulțumesc ptr răspuns. Dar întrebarea mea rămâne totuși. Tu spui: „ Atunci cand toate functiile vitale ale organismului uman(inclusiv cele hormonale) sunt preluate de Duhul Sfant,se antelege ca natura umana este unita cu natura divina...(an cazul acesta nu trupul este vindecat, ci spiritul)”.

   Fie ca tine, iar ca tine sunt majoritatea celor care citesc biblia, și așa eram și eu. Numai că CE ÎNSEAMNĂ „SPIRIT”? De aici trebuie să începem cu discuția. Despre hormoni, felul în care îi controlează sau nu creierul, și tot ce ține de partea fizică, vizibilă, măsurabilă prin știință ... cunoaștem destul de bine și de multe. Dar despre SPIRIT, te asigur, nici măcar cel uman, nu cunoaștem nimic, doar speculăm din plin. Ce e concret spiritul uman? În ce constă? Cum poate fi „vindecat” un spirit? Spun asta ptr că, așa cum am arătat în articol, spiritul cuiva are enormă legătură cu moștenirea genetică primită de la părinți și cu platforma fizică ( creierul ), sediul tuturor gândurilor, emoțiilor, viziunilor și ce mai vrei tu. Dacă creierul cuiva este bolnav, afectat de „ păcat ”, NU ARE CUM CA SPIRITUL SĂ FIE VINDECAT ÎNAINTE.

   Și asta deoarece capul comandă trupul. Creierul comandă ființa noastră. Iar spiritul nu este decât interfața metafizică a fizicului. Sau să întreb altfel: cine conduce pe cine? Spiritul pe creier sau creierul pe spirit? Și revenim în felul ăsta din nou de unde am plecat: habar nu avem ce e aia spirit...

   Ștergere
 8. DIn păcate, după 2 săptămâni scurse de la publicarea acestui articol și chiar și după 2 emailuri personale trimise de mine, Gili Cârstea continuă să păstreze o tăcere de mormânt, ca și cum nu aș exista. Aceasta este o atitudine lipsită de orice bun simț, după părerea mea, mai ales privind prin prisma faptului că ne cunoaștem destul de bine. Faptul că nu mai sunt atât de obsedat de temele sale preponderente de discuție și că nu mai acord importanța pe care o acordam în trecut spiritului profetic, îl determină, cred, să rupă orice fel de contact cu mine, ca de altfel mulți „prieteni”, sau „ frați și surori” de odinioară din biserică. Consideră probabil că nu are rost să mai stea de vorbă cu „ o unealtă a Satanei”. Adică exact aceeași atitudine pe care am întâlnit-o la nenumărați „creștini”, care sunt profund deranjați de cineva cu o gândire liberă, nesupusă dogmelor și tradițiilor lor. Dragostea lor creștină pentru semen durează atât timp cât acesta crede ca ei. Dacă devine însă liber-cugetător, devine de asemenea un inamic demn de evitat cu orice preț.

  GC nu este singurul care tace, atunci când provocarea vine din partea unor oponenți dpdv filozofic sau teologic. Este doar ultimul dintr-un lung șir de indivizi religioși care preferă tăcerea în locul cercetării sau măcar dialogului. Mă îndoiesc că Isus Hristos ar fi întors spatele în această formă cuiva sincer interesat de adevăr . Dar nu mă îndoiesc că indiferența totală a lui GC la scrisoarea mea deschisă nu este altceva decât transpunerea în practică a pretențiilor sale mai mult sau mai puțin ascunse că grupul de la 1888 „ cunoaște caracterul lui Dumnezeu ”. Și cum tăcerea lui Dumnezeu este evidentă în ultimii 2000 de ani la strigătele omenirii, se pare că „urmașii ” Lui cei mai apropiați nu fac altceva decât să-i .... copieze caracterul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SergiuNicolae
   Se pare ca in adancul tau este necredinta in existenta lui Dumnezeu, si asta e cel mai rau lucru care ti se poate intampla!!!!!!!!!!! Dar Tatal stie cum sa lucreze cu tine fiindca te iubeste cat nici nu iti poti inchipui, ca iti poti iubi tu copilasii tai...Prin asta am trecut si eu si sunt convins ca Tatal te va aduce inapoi. Am un copilas si simt acum o farama din ce simte Domnul pentru fiecare dintre noi, nu pot decat sa imi dau seama putin din ce plan a avut El in vedere pentru Univers atunci cand a creat pe omul care poate da nastere la copii-asta a vrut Cel Preainalt sa arate fiintelor ceresti, cum se raporteaza El la ele...

   Ștergere
  2. ,,Gilismul'' este una dintre cele mai fine contrafaceri ale lui Hristos Cel Real!! Cu toate ca sustine biblia , Sp Profetic si mai ales 1888, el se abate discret si finut, dar sigur de la mesajul fundamental a acestor surse vrednice de incredere!! Intr-o admosfera de catifea, cu abilitate si finete, acest om si-a format o invatatura care deriva din mintea lui afectata de narcisim spiritual si de labirinturile intunecate ale logicii sale! El spune ca are lumina noua dar de fapt este luciferism autentic despre care Hristos spune ,,daca lumina din voi este intuneric cat de mare este intunericul acesta''. Pentru el ,,sinele lui spiritual'' impreuna cu promovarea invataturilor sale este mai presus de dragostea pentru sufletele oamenilor !!Evita discutiile publice, in direct , spontane, unde sa i se puna intrebari cheie care sa il determine sa dea socoteala de aspectele dezastroase ale invataturii lui. In interviuri si prezentari video totul este rigizat cu intrezbari bine stabilite unde el poate sa dea raspunsuri care sa evidentieze pretinsa autenticitate a mesajului sau!!

   Ștergere
 9. COSMIN -draga Martin, poate iti inteleg in parte nemultumirea cu privire la lipsa raspunsului lui G.C.,insa aceasta nemultumire poate merge pana intr-un punct,cred.
  Fara sa fiu "avocatul" nimanui, se prea poate ca aceasta tacere sa aiba alte motive, care sa "motiveze tacerea". Poate omul pregateste raspunsul.Nu stiu cat timp ti-a luat tie sa ajungi sa crezi ca daca ai avea o gentutza plina de seringi cu diferiti hormoni, ai reusi sa ajuti la atenuarea problemelor omenirii. Isus nu a administrat hormoni nimanui, nici tablete,pilule, ci a vindecat in mod miraculos orice betesug.Daca e vorba de caracter, nu hormonii sunt solutia.In fine cred ca studiezi de ceva vreme problema, nu doar inghiti studiile altora. Acum cred ca nu astepti sa creada cineva fara sa cerceteze,ce afirmi tu in acest articol. Asta cere timp. Poate ca omul nu are in acest moment.
  Apoi ceea ce faci este o provocare cum o denumesti tu, din partea unui "oponent".
  Folosesti expresia "considera probabil" ca imediat sa scri ca este "exact aceeasi atitudine". Daca nu sti "exact" ce considera G.C. s-ar putea ca "probabil" sa nu fie "aceeasi atitudine" , nu?
  Cred ca te lansezi prea devreme in atacuri la persoana, lucru pe care-l detesti si mustrii la altii. Ca sa combati ideea si nu persoana, trebuie sa cunosti corect ideea. Ori mie imi pare din ceea ce ai scris, ca nu ai nici cea mai mica idee in legatura cu tacerea lui G.C.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragă Cosmin, în aparență ai dreptate când afirmă că mă grăbesc oarecum cu concluziile despre tăcerea lui Gili. Trebuie să știi însă un detaliu important, pe care l-am scris mai sus și îl repet acum: Gili nu mi-a răspuns nici măcar la emailurile personale, în care îi ceream civilizat să ia o poziție în public pe blogul meu, sau să-mi răspundă privat la dilemele pe care le am. Nimic. Tăcere totală, de parcă nici n-ar fi citit emailurile mele. Mie greu să cred că de 2 săptămâni și 4 zile nu-și controlează emailurile. Foarte greu. Mult mai repede trag concluzia că refuză să intre în dialog cu mine, deoarece poziția mea de cercetare științifică a adevărului este în totalitate contrară poziției lui, raportată exclusiv la biblie și spiritul profetic.

   Iar asta spun nu din burtă, ci din dialoguri mai vechi avute cu el pe mail, dialoguri în care considera știința și aplecarea sistematică asupra acestui domeniu de cercetare ca fiind nimic altceva decât „ căutarea printre frunzele pomului cunoștinței binelui și răului ”, iar cei care se ocupă cu așa ceva fiind „activiștii moderni ai Șarpelui ”. Nu e destul de evident, așadar, că nu vrea să stea de vorbă cu mine, care sunt, după părerea lui, un om influențat din ce în ce mai mult de ... diavol?!? Trist, dar adevărat! Acum sper că m-ai înțeles mai bine.

   Ștergere
 10. COSMIN. Am o intrebare pt. Martin L. Cand erai "obsedat de temele sale",recunosteai acest lucru daca erai intrebat? sau sustineai (considerai)ca sunt teme biblice? Nu de alta, da unii sustin ca istoria e ciclica, se repeta, si sincer iti spun nu as vrea sa patesti din nou aceeasi rusine. Adica sa fi obsedat. De temele... lui "Louanne Brizandine" de exemplu.

  In alta ordine de idei, eu nu prea inteleg tot ce stii, folosesti multi termeni necunoscuti mie,si poate multora, se vede clar ca citesti, studiezi din plin stiinta. Si nu zic ca-i rau. Da totusi cred ca Solutia nu e in laboratoarele Terrei, ci in Dumnezeu. Vrei desigur ceva concret, ca hormonii aia cu nume sofisticate. Daca ti-as spune nu m-ai crede, ca e ceva concret,dar de care omenirea fuge ca D..... de tamaie. eveniment viitor. Prezis de Isus ca va fi cu probleme, cu opozitie, cu somn, cu schimbarea personajelor, ce mai ... nunta cu peripetii. Concret n-o poti vedea sau pipai ca e in viitor si nu se poate demonstra acum. Ca si hormonii aia de de care vorbesti. Chiar, de ce nu-i administrezi d-ta socrului tau niste hormoni de imblanzire? ca asa ziceai parca, te citez:"a reușit pe deplin știința". Si nu oriunde ci taman acolo unde,te citez din nou:"Isus nu a reușit". Ca la timpul trecut te-ai rugat cred pt. el, si cum nici Isus nu a reusit sa-l schimbe...da-i hormoni. Si l-a Mormoni,contra poligamiei. (facui o gluma, cu Mormonii).
  Sa nu te superi pe mine.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Foarte bună și pertinentă remarca ta, Cosmin. Există ,într-adevăr , mereu pericolul blocării intelectuale sau spirituale la o temă sau nivel anume, cu care cineva poate să fie mulțumit. Din fericire, te asigur că acesta nu este cazul meu. Nu degeaba mi-am intitulat blogul „ Reset your religion”. Sunt conștient că trebuie să ne schimbăm constant concepțiile, chiar dacă, de ex, știința însăși poate deveni o ... religie prin felul de raportare ideologică la enunțurile ei ( de ex teoria evoluției ). Și sunt conștient că de dragul Adevărului trebuie să fiu eu însumi veșnic nemulțumit cu ceea ce știu. Îndrăgostit de căutare și neîndrăgostit de ideile mele. Pregătit să renunț la poziții vechi și să mă updatez continuu. Liber față de orice ideologii umane și scârbit mereu de cuvântul ultimei instanțe. Doar Dumnezeu este adevărata ultimă instanță. Doar el, și numai el are adevărul sau cunoaște adevărul sau este adevărul. Noi nu suntem nimic. Iar Blogul acesta este doar o sinceră și pasionată căutare după adevăr.

   În altă ordine de idei, nu știu la ce „ soluție concretă ” ptr problemele omenirii te referi. E clar că e în viitor și refuz și eu să cred că e ( numai ) știința. Nu mă supăr ptr gluma ta, însă mi-ar place să nu iei nici tu ușuratic succesele uluitoare ale științei în domeniul neuropsihiatriei sau neurobiologiei. Nu aș face din Louanne Brizandine vreun zeu nici pe departe, dar nici nu pot să nu țin cont că știința modernă a reușit, de ex, să redea vederea orbilor la propriu , chiar dacă deocamdată doar în alb și negru, sau să vindece forme rare de cancer : http://www.mayoclinic.org/mcitems/mc0900-mc0999/mc0911-19rev0409.pdf

   Cât despre îmblânzirea socrului meu? :-))) Ei bine, nu știu cine ești, dar tare mi-e teamă că aici nici știința, nici Dumnezeu laolaltă nu pot face niciun fel de minuni...

   Ștergere
 11. Cosmin. O rugaminte,daca se poate. nu poti sa schimbi formatul literelor ce se cer a fi scrise dupa comentariu, ca sa "dovedesc ca nu-s robot", ca sunt lipite una de alta , nu stii cand e "o" si cand e "0" si sdeseori neinteligibile. Cel putin pt.ochi si minti mai mucegaite, ca a mea. Sa ai multa pace, in adancul tau.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu cred că ai o minte mucegăită, nici pe departe, prin felul în care comentezi. Formatul literelor la care te referi însă ține de evitarea spamului și nu are nimic de-a face cu vreo setare de-a mea personală, ci este automată de la Blogger Server. Numai bine și ție. A, și am uitat, bun venit pe acest site! :-)

   Ștergere
 12. vreau sa adaug si eu un mic comentariu .asa a fost si Isus cat a stat pe pamant provocat la discutii interminabile, dar El aproape de cele mai multe ori, tacea, oare de ce? cred ca si-a dat seama ca cigar daca vorbea si le explica, o facea degeaba, nu rezolva nimic, asa si in acest caz la fel,cand vezi porneala celui interesat, nu mai ai cui vb, si atunci mai bine taci, si eu as face la fel ca Gili cand as intalnii oameni ca tine Martin, si asta e o forma de respect, adica respecti gandirea si alegerea celui care are alte idei, asa ca nu fi nedumerit

  RăspundețiȘtergere
 13. Martin, atitudinea asta a lui Gili, e de fapt
  o forma de respect pentru tine, dar tu nu o intelegi, el iti respecta alegerea ta, ce ai vrea sa-ti faca altceva? sa se dueleze cu tine? nu e in caracterul lui asa ceva, mai bine resemneaza-te si lasa-L PE DUHUL SFANT SA TE LUMINEZE

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragă anonimule, să înțeleg că dacă eu n-aș fi luminat de duhul sfânt ptr că gândesc în felul ăsta, Gili este luminat ptr că gândește altfel decât mine? Hai să fim serioși. Puțină umilință, și simț al umorului, nu strică niciodată. Nu ai de unde să știi cine este mai luminat decât cine... că nu sclipește nimic în fruntea nimănui.

   Din păcate, e vorba despre altceva. Gili nu vrea să răspundă deoarece mă consideră un rătăcit de la credință, iar pe el însuși că a înțeles bine ce era mai important de înțeles. Punct. Nu-și pierde el vremea cu oameni ca mine, care gândim altfel decât el, deși am crezut cândva aceleași lucruri ca și el. Noi suntem din start anatema pentru el. Ori această atitudine nu este nici civilizată, nici creștină, nici nimic. Implicarea lui Isus și atitudinii lui față de fariseii care îl provocau e cu totul ridicolă în acest context. Eu nici nu batjocoresc mesajul 1888, nici credința în general, așa cum făceau fariseii.

   Apoi stau și mă întreb cum vrea Gili să capteze atenția altora din biserică la ceea ce spune el, dacă el are în schimb o atitudine de sfidare asemănătoare cu cea a bisericii față de cei care îl provoacă la rândul lor? Se crede cumva Isus Hristos , sau posesorul adevărului absolut despre tema în discuție? Pe bune, tare mă tem că da... de aici și răspunsul tău. Eu i-am scris civilizat, chiar și pe email... putea să-mi dea un răspuns minimal că nu are chef să stea de vorbă cu mine ptr că ... așa și pe dincolo. Dar prin tăcerea lui de atâtea săptămâni mi-a demonstrat, dacă mai avea vreo îndoială, că e plin de sine în felul lui inconfundabil: el știe și cunoaște ( de ex caracterul lui Dumnezeu, mintea și gândurile lui D-zeu, etc ), restul zac în întuneric. Nici vorbă de umilință. Nici vorbă să lase o marjă de eroare că el însuși s-ar putea să fie greșit. El e sigur că nu e greșit. El e sigur că toți ceilalți sunt greșiți. Pe bune, chestia asta pute doar a mândrie enormă și cam atât. De Isusul ăla despre care vorbești... nici vorbă. Părerea mea.

   Dar mă rog, trăiește într-o țară ca Românica, unde adventismul este special, iar mentalitatea generală e că dacă cineva zice sau crede altceva decât tine, este un dușman ( al tău, al bisericii, al adevărului... ). Culmea e că tocmai Isus îi spune să-ți iubești dușmanii... Încheind: Gili m-a dezamăgit profund. Ca de altfel orice mare „creștin” care se dă drept învățător din scriptură, dar habar n-are să empatizeze cu semenul. Isus le făcea magistral pe amandouă, deoarece cunostea si Scriptura si sufletul omului. Ei bine, dacă Scriptura nu mai are niciun secret pentru mintea luminată a lui Gili, în ceea ce mă privește pe mine, te asigur că este departe de a-mi cunoaște sufletul, cu tot ce conține el.

   Ștergere
 14. Martin, mi-a placut mult modul in care ai redactat scrisoarea catre Gili!
  Ce bine ar fi ca toti cei care au un alt punct de vedere sa foloseasca acest limbaj decent, cu respect pentru opinia celuilalt, cu logica, cu argumente pe care fiecare in apararea propriei pozitii le considera pertinente. Felicitari!

  Dar...pentru ca exista un “DAR”, am ramas profund dezamagita cand a aparut un “alt Martin”, in comentariile din subsolul scrisorii!!! Unde este omul inteligent si decent? Apare un Martin frustrat, care-si face “oponentul” nesimtit (pt.ca a spune despre cineva ca nu are bun simt, asta inseamna!) doar pentru ca nu i-a dat un raspuns ; un Martin care emite verdicte despre ceea ce crede ca stie sigur (sic!) ca e in mintea lui Gili...; un Martin care uita ca el insusi a scris : “ Iar în eventualitatea în care vei considera de cuviință că tăcerea e de preferat ( din varii motive ), nu voi considera acest lucru drept un afront personal”.

  Acum, chiar asa sa stea lucrurile si Gili sa te ignore din motivele prezentate de tine, de ce nu ai o atitudine demna si sa iei lucrurile ca atare: “ok, am asteptat un raspuns, nu a venit, asta este – fiecare merge mai departe”. Si mai mult, daca zici ca stiai din discutiile anterioare ca asa te priveste Gili, ca pe un influentat de satana, de ce i-ai adresat o scrisoare publica? De ce crezi ca neraspunzandu-ti in particular , o va face in public? Asta, repet, pornind de la premisa ca ai tu dreptate!

  Pesonal, nu cred ca acestea sunt motivele pentru care nu iti raspunde Gili...cred mai degraba, asa cum s-a mai spus in comentarii, ca te lasa sa crezi ceea ce doresti; sau poate o polemica crede ca nu ajuta la nimic; poate ca argumentele la care faci referire necesita timp de studiu - sunt totusi intr-un domeniu ultraspecializat! Sau poate nici nu e vorba de timp aici, ma gandesc, ca principiu, ca nu ar trebui sa fie nimeni obligat – somat! – sa-si “apere pozitia” apucandu-se sa studieze argumentelor altuia, argumente dintr-o varietate de domenii!

  Nu cred ca Gili priveste o discutie in contradictoriu in termeni de lupta, sintagma “sa-si apere pozitia” imi apartine. Mai degraba – vezi si structura site-ului gsm1888 – isi prezinta pozitia, consecvent de 20 de ani, si cine doreste citeste, studiaza...etc. Asta am inteles eu din prezenta in spatiul virtual al gsm1888, din acesti ani.

  Te intrebi cum vrea el sa capteze atentia celor din biserica , daca procedeaza asa cu tine, adica nu raspunde? Pai eu stiu ca a captat, capteaza si va capta cu siguranta atentia (si de asta se tem multi!!) DOAR PRIN SIMPLA INTRETINERE A SITE-ULUI!!! Nicidecum prin forumuri de dezbateri (la care, daca nu ma inseala memoria cu ani in urma a si participat, si din pacate, totul esua in atacuri la persoana, in etalarea vastei culturi a unora, adica eficienta zero!)
  Cine doreste sa se informeze ajunge pe site-ul lui ....si asta e tot. Dumnezeu este inca in ecuatie, nu?

  Este posibil sa ai o altfel de “istorie” cu Gili si evident sa ai propria ta imagine, dar cred ca in atare situatie trebuia sa consumi momentul intr-un cadru privat! Pe cine ajuta sa stie ca pe tine Gili te-a dezamagit profund?

  In speranta ca nu te-au suparat randurile mele (poate prea multe!), iti doresc toate cele bune.


  Aura

  PS Ma vad nevoita (avand experienta blogg-urilor si a comentariilor superficiale, chiar rautacioase care se fac uneori) sa fac si eu remarca ce s-a mai facut aici : nu sunt avocatul nimanui!

  RăspundețiȘtergere
 15. sunt Cosmin. Draga Martin, scrii atatea lucruri frumoase despre Gili Carstea, incat este evident pentru oricine ca mai intai practici tu toate chestiile pe care le imputezi lui Gili C. Daca tot ai incercat sa afli de ce nu-ti raspunde, de ce nu-i telefonezi? mai fa un efort, in aceasta directie, si suna-l. Acum am si o intrebare care tine de logica sau poate chiar stiinta: Daca situatia este asa cum afirmi "că e plin de sine în felul lui inconfundabil: el știe și cunoaște ( de ex caracterul lui Dumnezeu, mintea și gândurile lui D-zeu, etc ), restul zac în întuneric. Nici vorbă de umilință." despre tine ce sa credem??? Sa ma explic: Gili cunoaste "gandurile lui Dumnezeu" asa zici tu, el nu a afirmat asta din cate stiu, iar tu cunosti gandurile lui Gili, ganduri care implicit contin si pe cele ale lui Dumnezeu. Acum cine se crede mai ..... toate alea pe care le-ai scris in dreptul lui????
  Si inca o nelamurire la osanalele aduse stiintei ca a reusit sa redea vederea orbilor in alb negru. Nici nu miroase asta pe langa vederea color pe care o reda Isus celor pe care-i vindeca. Si parca spunea ca in viitor urmasii Lui vor face minuni mai mari ca astea. Sincer, de vreo cativa ani buni sunt convins ca S-ar tine de cuvant numa nu are cu cine. Noi admiram tot "omul" si realizarile lui, fara Dumnezeu.
  Stiu ca n-o sa te superi pe mine. Sa ai pace.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cosmin, sigur că nu mă supăr. Nici pe tine, nici pe nimeni care gândește altfel ca mine. Eu cel măcar sunt deschis dialogului sincer cu oponenții mei anonimi, lucru pe care n-ai să-l vezi nici la Gili, nici la biserică.

   Revenind la Gili, știu bine de ce am spus că „știe gândurile lui DUmnezeu”. Desigur că e ironie la adresa lui, dar nu e una ieftină și atât. Cunosc prea bine ideile lui Gili de 10 ani ca să mă joc cu cuvintele aiurea. Cu toate astea, nu pot să nu remarc că el A PRODUS idei teologice noi în acești 10 ani și încă unele foarte interesante , pe când biserica produce numai sicrie de eretici pe bandă rulantă. Asta în curtea ei interioară. Că în afară chiar nu o mai bagă nimeni în seamă...

   Și care era până la urmă nelămurirea cu privire la știință? Că nu poate deocamdată să ofere vederea orbilor în color? Ai răbdare ... și poate copiii tăi sau copiii lor vor vedea cu ochii lor asta. E foarte posibil.

   Ștergere
  2. Daca se va ajunge la redarea vederii in color va fi dupa foarte multi ani de munca si de resuse financiare si mentale, si atunci cand se ajunge acolo isi vor aduce aminte ca Cineva a ajuns acolo acum 2000 ani printr-o singura vorba-vreau fii vindecat. Si asta pentru ca El este Creatorul si toate legile sunt facute de El si ii sunt supuse. Amin

   Ștergere
 16. Nu mai astepta un raspuns ,n-o sa-l primesti.Daca erai in gasca lui te-ar fi invitat si la el acasa.Inca nu te-ai lamurit?Mai ai asteptari de la Gili? Intra in sleahta lui si ai sa vezi cum iti raspunde,dar asta inseamna sa-ti schimbi vederile,sa nu mai gandesti tu si sa gandeasca el pt.tine.Sa-ti toarne in cap descoperirile lui despre natura Domnului Hristos si despre Fiul lui Dumnezeu care a pierit la revolta lui lucifer (bunicul meu avea o vorba "iti sta minte-n loc") de bazaconiile pe care le debiteaza.Asa intelege el evanghelia lui Ioan ca Hristos a fost un om (si nu Fiul lui Dumnezeu) pe care evrei pusi de satan l-au omorat si nimic mai mult.Gili inventeaza roata.Are tupeul sa-l citeasca pe Pavel in Evrei 1;2 si sa rastalmaceasca,deducand ca,daca "L-a pus mostenitor al tuturor lucrurilor" inseamna ca inainte nu a fost, si ca a primit mostenirea de la cineva care a murit,dar in Filipeni 2 ; 6,7 nu citeste unde spune "El, macar ca avea chipul lui Dumnezeu,totusi n-a crezut ca un lucru de apucat sa fie depotriva cu Dumnezeu,ci S-a dezbracat pe Sine Insusi si a luat un chip de rob,facandu-Se asemenea oamenilor" si pe Ioan cum il mai rastalmaceste ? unde spune "Tata,proslaveste-Ma la Tine Insuti cu slava pe care o aveam la Tine inainte de a fi lume" .Omul asta face o lucrare,a celui rau,s-a inconjurat de niste oamenei fara personalitate, uimiti de personalitatea lui puternica si care mananca ce li se dumica.Daca ati observat in video-urile postate pe net cei ce sunt cu el (adeptii) scot trei vorbe la cinci minute,el vorbeste,le stie pe toate si ceilalti mai intaresc din cand in cand ce li se spune.Nimeni nu incearca sa puna vreo obiectie sau sa priveasca lucrurile din alta perspectiva.Si daca cineva l-a intrebat intr-o discutie personala cum a ajuns la aceste concluzii despre natura Domnului Hristos ,i-a raspuns franc "daca natura Domnului Hristos va este necunoscuta, nu are rost sa discutam".Deci, daca vrei sa stai la discutii cu el aproba-l,daca nu n-ai nici o sansa.Eu ma mir cum de a stat membru pana acum cateva saptamani,cu aberatiile care-i debiteaza mintea?Evanghelia a aruncat-o de mult la gunoi,EGW este unde este,numai de acolo citeste.EGW,JONES;WAGGONER sunt niste eroi,Isus Hristos, un om.Gili nici nu mai crede in Dumnezeu,tot ce face este pentru cultul personalitatii, pe care datorita (probabil) unor frustrari din tinerete acum incearca sa-l recupereze.In tinerete a fost dirijor (ca si lucifer).Debiteaza tot felul de tampenii ca sa atraga atentia, sa se faca cunoscut,sa faca adepti si sa-si arate capacitatea de lider,de a spala creiere.Este foarte deranjat ca l-au exclus ,si acest deranj se datoreaza probabil faptului ca nemaifiind membru nu mai poate face adepti cu atata usurinta,acolo in biserica era locul cel mai bun de pescuit.Ca o ultima remarca,ati observat ca in toate video-urlie predomina sexul feminin?si unele chiar atragatoare.Un barbat necasatorit inconjurat de atatea femei?Ciudat.Voi revenii daca este nevoie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tocmai mă pregăteam să spun că sunt de acord cu tine acolo unde prezinți aberația lui Gili cu „omul Isus Hristos” când am rămas surprins de acuzațiile total nefondate de la sfârșit referitoare la persoana sa. Și spun nefondate ptr că așa sunt. De când și până când este ceva ciudat ca să faci o emisiune video înconjurat de femei ”atrăgătoare”?!? Sau dacă ești căsătorit și ești înconjurat de femei frumoase ești mai la adăpost de a fi etichetat ca atare? Absurdități. DIn păcate, „atrăgător” la emisiunile lui Gili mai este pentru mine decât prezența feminină, că în rest, bate apa în piuă deja de ani de zile, neaducând nimica nou teologic, deși este deasupra bisericii în multe privințe (teologice).

   Oricum, chiar dacă în rest ai dreptate în ceea ce privește închistarea mentală și o oarecare aroganță la Gili ( prin faptul că nu vrea să comunice cu oponenții ideilor sale ) , rămân la părerea că nu trebuia exclus din biserică. Inepțiile pastorilor care predică de la amvoane sunt mult mai mari decât ale sale. Iar chiar dacă Gili ar fi neghina aia care stă în gâtul „sfinților” care le știu pe toate, nu v-a spus măi dragilor Hristos să o lăsați în pace până la seceriș??? Voi de cine ascultați până la urmă? Dacă ideile lui Gili sunt inepții omenești, nu are nicio șansă oricum ca „lucrarea” grupului 1888 să avanseze și să aibă succes, nu? Nu așa v-a spus Gamaliel? Nu așa vă spune logica și bunul simț?

   Problema mare de tot de care nu e conștientă nici biserica prin liderii care l-au exclus, și nici Gili cu grupul său este aceea că ei nu știu ce înseamnă toleranță și respect față de semen, dialectica ideilor, civilizație și bun simț de ordin comun. Își scot ochii unii altora, cu citate biblice și din Ellen White, care de care cu pretenții mai mari că el are dreptate și că ăilalți sunt ai diavolului. Învățători omenești spălați la creier și duhnind a îngâmfare de la o poștă. De gândit că s-ar putea înșela totuși nu se gândește nimeni. Nimeni nu vrea să se reseteze mental.Sunt demult sătul de astfel de clișee.

   Ștergere
 17. Ma bucur ca mi-ai raspuns si nici nu stiu cu ce sa incep mai inainte.Asi spune in primul rand ca nu biserica este modelul meu de raportare,(daca asa am fost perceput) nici pe departe.Cand spui de ineptiile pastorilor ai perfecta dreptate. Eu as avea mult mai multe de spus asupra bisericii,dar asta poate fi un subiect aparte care mi-ar placea sa-l discut cu o persoana obiectiva. Cand imi exprim nedumerirea mentinerii lui Gili atata timp ca membru, o fac in comparatie cu actiunile intreprinse de BAZS in situatii mult mai neansemnate.Ca sa fiu mai explicit, au fost membri exclusi datorita faptului ca si-au permis sa critice biserica si sa ia atitudine impotriva unor actiuni total nebiblice.Eu imi pot explica mentinerea acestuia ca membru cunoscand intr-o oarecare masura situatia de la T.M.Pana in 90 era totul musamalizat si datorita situatiei nationale.Dupa 90, presedintele uniunii romane era Nelu Dumitrescu, ruda cu Gili ,si stiu cum acesta a venit la T.M.si a musamalizat situatia.Este adevarat ca in perioada respectiva , grupare autointitulata acum gsm, nu ajunsese la asemenea aberatii.Incepand cu anii 2000 pastor a venit o persoana care nu numai ca a acceptat situatzia dar a cochetat cu acest grup participand la dezbaterile acestora.Apele s-au turburat cand de curand un baiat tanar a fost trimis pastor la T.M.Cat despre femeile de care este inconjurat Gili situatia este cunoscuta,o cunosc multi,ca nu sunt probe directe?sunt marturii a mai multor oameni.Daca biserica era verticala si consecventa trebuia sa-l excluda de mult si nu numai pe el,dar o face in functie de interese meschine.Dar in fine ,parerea mea este ca subiectele noastre ar trebui sa fie altele.Vorbeai de toleranta,cum sa fie toleranta daca biserica nu are Duhul Sfant,totul se face brutal,cu autoritate omeneasca ,ei stiu ca asta este singura solutie de a mentine lucrurile pe drumul trasat numai de ei.Nu imi este teama sa afirm ca biserica a apelat la josnica metoda de spalare de creier al enoriasilor.Este modul cel mai sigur de a tine lucrurile sub control ,interesele sunt mari,sunt multi bani la mijloc.Acum BAZS este surprinsa de aparitia unor personaje ca G.C.?Este produsul lor.Astept o dezbatere constructiva.NUMAI BINE

  RăspundețiȘtergere
 18. Inteligenta(sper) : Buna tuturor ! Martin, mai este activ blogul ? Am citit sinteza vederilor tale din 2013. Magistral ! Am intrebari . Pe la ce km ai ajuns acum? (lasa frustrarile sau mahnirea si mergi mai departe) Tema mantuirii, mecanismul vindecarii mintii/ sufletului/spiritului/corpului sunt EXTREM de importante. Am citit o parte din cartile lui GC. Este incomplet in intelegerea lucrurilor. Astept vesti de la voi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scriu acum foarte rar pe blog. Nu mai sunt preocupat de nimic religios. Iar de aberațiile lui gili nici atât. Dacă întrebi ce vederi am acum atunci când te referi la km... acum sunt agnostic.

   Ștergere
 19. Toti care au aderat pentru inceput la gsm inevitabil vor deveni agnostici .....2 Tes 2:9-11 cu multa dragoste ....

  RăspundețiȘtergere
 20. Vă salut cu respect!

  Se pare că vă înșelați în ceea ce mă privește, domnule Damoc Samuel!
  Experiența mea se aseamănă cu cea a creatorului acestei scrisori însă eu nu m-am lovit de mecanica cuantică (devenind agnostic ca frățiorul nostru) ci am descoperit Teismul Deschis care este o altă piesă importantă din acest puzzle al Adevărului divin. Frățiorul nostru Gili&Co nu au avansat în această nouă lumină și acum se tot învârt ”în jurul cozii” repetând obsesiv același lucru. Îi compătimesc sincer.

  RăspundețiȘtergere