vineri, 27 septembrie 2013

Hristos Lumina Lumii- studiul Fred Veltman    Așa cum mi-am obișnuit cititorii de aproape trei ani, încerc pe acest blog să aduc argumente solide, raționale, în favoarea credinței într-o inteligență supranaturală, argumente culese inclusiv ( sau mai ales ) din domeniul științific. Dar îmi place să fiu echidistant față de adevăr în general, deranjând de multe ori prin asta nu numai tabăra necredincioșilor, ci și pe cea a credincioșilor fundamentaliști, prezentând de asemenea suficiente dovezi  în legătură cu superstiția și tradiția pur omenească, înrădăcinată adânc în viața spirituală a acestora din urmă, cu privire la multe subiecte religioase.  Cu siguranță, unul dintre punctele fierbinți pentru adventiști,  atins de mine într-unul din editorialele recente, este discuția despre infailibilitatea „spiritului profetic” al Ellenei White. Prin studiul următor, doresc să prezint dovezi serioase întru demitizarea originalității și inspirației divine a uneia dintre cărțile ei cele mai apreciate între adventiști: „Hristos Lumina Lumii”. 

   De data aceasta, prin intermediul forumului Open Source Church, fac accesibil pentru cititorii mei studiul lui Fred Veltman despre această carte, deosebit de important după părerea mea pentru orice adventist. Membru al bisericii AZS, președinte al departamentului de religie la Pacific Union College, Angwin, California, (Ph.D)Fred Veltman este o voce profesionistă cu privire la acest subiect, nefiind oponent al bisericii sau sistemului, ba dimpotrivă chiar făcând parte din el la momentul redactării studiului. De aceea consider că fundamentaliștii adoratori ai EGW ar trebui să fie primii care să ia în serios acest studiu. Că doar vorbește chiar unul dintre ei. 

   Cum era logic de așteptat, munca de traducere în limba română a acestui material deosebit de important este meritul contestatarilor bisericii adventiste, și nu al acelora care ar fi trebuit să fie primii care să învețe adevărul: pastorii acestei biserici. Deocamdată mă abțin să-mi exprim concluziile în legătură cu acest studiu, limitându-mă azi doar la publicarea sa. În cursul weekendului voi reveni însă cu comentarii personale în acest sens. Enjoy it! 

Proiectul Hristos Lumina Lumii – datele problemei
Revista Ministry, Octombrie 1990


Fred Veltman


Cât de mult s-a inspirat Ellen White din alte surse când a scris Hristos Lumina Lumii? Din ce surse s-a inspirat, cum le-a folosit şi prin ce proces a scris această carte?
     
Faptul că Ellen White a folosit surse literare ca inspiraţie pentru scrierile ei este cunoscut de peste un secol. Dar în ianuarie 1980, Walter Rea, pe vremea aceea pastor adventist în California de Sud, a prezentat dovezi că dependenţa lui Ellen White de alţi autori este mai mare decât se recunoscuse până la momentul acela. Natura şi scopul împrumutului ei din alte surse însă, mai ales pentru alte cărţi decât Hristos Lumina Lumii, a rămas o temă pe marginea căreia se făceau încă speculaţii. Cât material copiat cuvânt cu cuvânt se găsea în scrierile ei, mai ales în comentariile narative, descriptive şi teologice asupra Scripturii? În ce măsură a fost ea dependentă de alte surse literare? Reflectă comentariile ei influenţa altor scriitori? Din ce scriitori a împrumutat şi din ce fel de cărţi? S-a ocupat Ellen White însăşi de copiere sau aceasta a fost munca asistenţilor ei literari? Este posibil să fi folosit inconştient expresii literare aparţinând altor autori – avea memorie „fotografică”?


    Problemele acestea şi altele similare trebuie să primească răspuns înainte de a se trece la acuzaţia de plagiat la adresa lui Ellen White şi la întrebările care se ridică referitor la natura inspiraţiei ei.Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea a sponsorizat o investigaţie aprofundată asupra modului în care Ellen White a folosit alte surse literare când a scris Hristos Lumina Lumii. Studiul, care s-a extins pe parcursul unei perioade care reprezintă echivalentul a cinci ani de muncă full-time, a fost încheiat cu aproximativ doi ani în urmă. Colegiile şi universităţile adventiste din toată lumea au primit copii ale raportului complet scris pe baza acestui studiu aprofundat. Toate centrele de cercetare Ellen G. White Estate dispun de o copie a documentului final.


    Datorită limitelor impuse de spaţiul restrâns, comentariile mele se vor concentra asupra concluziilor acestei cercetări. Dar, pentru beneficiul cititorilor care nu cunosc studiul, voi expune pe scurt baza sa textuală şi metodologia. Iar pentru cei interesaţi de reacţia mea la rezultatele acestui studiu, am inclus un post scriptum care concluzionează acest articol. Nu mi-am propus să documentez sau să susţin dovezile care stau la baza concluziilor.


Baza textuală a lui Ellen White


   Hristos Lumina Lumii cuprinde atât pasaje narative, cât şi comentarii teologice. Aproape fiecare capitol se bazează pe un fragment din Scriptură. Dacă adventiştii sunt preocupaţi de folosirea de către Ellen White a altor surse literare, probabil că această carte, cea mai iubită dintre scrierile ei, este textul cel mai potrivit pentru studiu.
    Motivaţia lui Ellen White pentru scrierea cărţii Hristos Lumina Lumii a decurs din dorinţa ei de a pregăti un portret mai complet şi mai autentic al vieţii lui Christos decât fusese trasat în Spiritul Profetic volumele 2 şi 3, o carte nouă pe care colportorii adventişti să o poată vinde cititorilor. Timp de aproape 40 de ani, ea a scris pe această temă, iar Hristos Lumina Lumii a fost publicată în 1898. A devenit atât de prinsă de acest subiect încât a produs suficient material cât să poată alcătui încă două cărţi, Parabolele Domnului Hristos şi Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Mare parte din ceea ce a scris pentru Hristos Lumina Lumii a cunoscut iniţial lumina tiparului sub formă de articole în diverse publicaţii adventiste.
    Iniţial, noi, cercetătorii, am primit sarcina de a studia întregul text al cărţii Hristos Lumina Lumii – toate cele 87 de capitole însumând peste 800 de pagini. Am descoperit repede că nu dispuneam nici de timp, nici de personal suficient pentru a ataca această problemă dintr-un astfel de unghi. Pentru a reduce baza textuală la o mărime pe care să o putem trata, am cerut statisticienilor să aleagă 15 capitole care să slujească drept eşantion randomizat pentru întregul text.
    Ellen White nu a scris Hristos Lumina Lumii capitol cu capitol de la zero. Mai degrabă, cea mai mare parte a fost compilată din scrierile ei timpurii. Astfel, manuscrisele nepublicate înainte de 1898 şi articolele publicate anterior acelui an au furnizat o bază textuală mai reprezentativă a lucrării ei. Folosing tematica celor 15 capitole drept control, am căutat prin toate scrierile timpurii ale lui Ellen White pentru a descoperi scrisorile, manuscrisele şi articolele în care scrisese pe aceeaşi temă. Pentru a face distincţia dintre aceste texte şi textul cărţii Hristos Lumina Lumii (HLL), le-am notat ca fiind pre-HLL .

Metodologie   Am primit sarcina de a studia modul în care Ellen White a folosit sursele literare. Pentru o investigaţie de acest gen, metoda de studiu evidentă este analiza sursei sau ceea ce se numeşte îndeobşte critica sursei. În acest gen de studiu, cercetătorii au selectat subunităţi literare care să slujească drept bază pentru compararea textului în ansamblu şi a posibilelor texte sursă. Au stabilit criterii care să le permită să găsească unităţi literare paralele şi să stabilească gradul în care cele două unităţi se aseamănă. Am ales propoziţia ca unitate de comparaţie. Cele 15 capitole din HLL cuprindeau 2624 de propoziţii, iar textul pre-HLL furniza 1180 de unităţi propoziţionale.   De asemenea, am stabilit o scală de şapte niveluri de dependenţă. Criteriile care făceau diferenţa între aceste niveluri de dependenţă erau numărul de cuvinte copiate identic şi ordinea elementelor în propoziţie. De exemplu, dacă o propoziţie dintr-un text al lui Ellen White era identică cu o alta din vreun text sursă, o etichetam drept „identică cuvânt cu cuvânt” şi îi dădeam un nivel de dependenţă 7. În cazurile în care propoziţiile erau identice, dar se foloseau sinonime, evaluam propoziţia ca având un nivel 6, „cuvânt cu cuvânt” – indicând faptul că avea un nivel de dependenţă sub „identic cuvânt cu cuvânt”.

   Când textul Ellen White şi textul sursă erau identice datorită faptului că ambele depindeau direct de Scriptură, propoziţia a fost etichetată drept „citat biblic” şi rata de dependenţă a fost zero. Când nu exista niciun indiciu clar al vreunei dependenţe literare, numeam propoziţia „independentă” şi îi dădeam o valoare de dependenţă de zero – chiar şi atunci când textul HLL era foarte similar cu textul sursă.

   Dependenţa literară nu este limitată la paralelismul structurii propoziţiei şi la similitudinile verbale. Autorii pot consulta surse pentru modul în care distribuie propoziţiile şi pentru dezvoltarea tematică a unui capitol. Aşadar, analiza noastră a textului HLL includea un studiu al posibilei dependenţe editoriale sau redacţionale.

   În studiul nostru am examinat peste 500 de lucrări, majoritatea lucrări din secolul al XIX-lea despre viaţa lui Christos. Bineînţeles, Ellen White nu s-a limitat la acest gen de literatură când a scris pe marginea vieţii lui Christos. Avea acces la predici, cărţi devoţionale, comentarii biblice şi literatură creştină pe alte teme, şi ar fi putut împrumuta material din oricare dintre aceste surse. În vederea faptului că nu am analizat toate materialele despre viaţa lui Christos disponibile lui Ellen White, cu atât mai puţin literatura de alt gen pe care se ştie că a citit-o, acest studiu nu poate fi considerat complet sau exhaustiv. Aşadar, cititorul trebuie să considere rezumatul şi concluziile care îi urmează drept minime, dacă nu provizorii, deşi am făcut toate eforturile pentru a desfăşura un studiu amănunţit şi atent.Rezumat


   De la debutul studiului şi pe parcursul său m-am confruntat cu întrebări referitoare la concluzii. Ce crezi că veţi descoperi? Veţi putea raporta rezultatele studiului fără să vă pierdeţi dreptul de a fi pastori? Va face biserica publice descoperirile? Ţi-ai schimbat modul în care o vezi pe Ellen White? Mai crezi că a fost inspirată? A fost copierea o muncă făcută de asistenţii ei? Aţi găsit vreo neconcordanţă între scrierile ei şi Scriptură? Credeţi că un credincios are dreptul de a căuta în alte surse, altele decât scrierile inspirate? Credeţi că scriitorii din care s-a inspirat au fost inspiraţi?
   Deşi aceste întrebări erau justificate şi le-am apreciat, nu acestea erau frământările mele. Aveam alte griji. Cum puteam să abordăm analiza datelor textuale în mod corect şi complet? Cât de relevante vor fi concluziile noastre bazate pe un eşantion randomizat de 15 capitole de dimensiuni diferite, conţinut diferit şi valoare diferită a dependenţei faţă de sursă? Este posibil ca concluziile noastre să servească drept generalizări valide referitoare la întregul text Hristos Lumina Lumii şi la metoda folosită de Ellen White pentru a-şi scrie cărţile, mai ales comentariile pe marginea marii lupte dintre bine şi rău, aşa cum apare în Scriptură?
   Soluţia mea a fost studierea fiecărui capitol în funcţie de natura lui specială. Speram că voi fi capabil să las ca întrebările să reiasă din text şi mi-am propus să fiu deschis la orice nouă înţelegere, chiar şi la dileme noi care ar fi apărut din această analiză. În cele din urmă, am făcut o listă de 14 întrebări pe care le-am adresat în legătură cu fiecare capitol. Speram ca aceste întrebări să mă ajute să-mi concentrez analiza în pofida variaţiilor din text şi a posibilelor modificări de perspectivă care ar fi putut surveni pe măsură ce studiul progresa.
   În cele ce urmează, voi prezenta cele 14 întrebări şi rezumatul declaraţiilor corespunzătoare ce derivă din analiza pe care am efectuat-o asupra celor 15 capitole. Declaraţiile prezintă aici, bineînţeles sub formă abreviată, cele ce se găsesc descrise în detaliu în capitolul XVIII al raportului. Întrebările şi răspunsurile oferă clarificări suplimentare referitoare la natura şi scopul studiului şi reprezintă în mare dovezile care stau la baza celor cinci declaraţii care alcătuiesc concluzia pe care o voi prezenta în cel de-al doilea articol.
1. Avem vreun manuscris (scris de mână) original al lui Ellen White cu textul cărţii Hristos Lumina Lumii?

   Nu au fost descoperite capitole nici în formă scrisă de mână, nici vreo copie a lor. Câteva propoziţii din trei capitole au fost găsite în jurnalele lui Ellen White şi fragmente importante din alte trei capitole au fost dezvoltate din manuscrise datând din 1897. Există texte scrise de mână sau copiate ce reprezintă fragmente de text pre-HLL, care tratează conţinutul a 10 din cele 15 capitole.
2. HLL reprezintă o amplificare sau o augmentare a ariei de subiecte tratate de Ellen White în scrierile ei timpurii? Şi dacă şi-a amplificat aria, este aceasta o posibilă explicaţie a dependenţei ei mai mari de alte surse literare?

    Nu au fost găsite răspunsuri congruente. Unele subiecte necesită mai multă atenţie, altele mai puţină, iar acolo unde comentariul a fost extins am descoperit şi mai mult material independent. Textul HLL prezintă în general un nivel mai scăzut de dependenţă decât textul pre-HLL, iar capitolele mai lungi din HLL nu s-a constatat că ar fi folosit mai mult material din alte surse decât capitolele scurte.
3. Comparativ, care este în general relaţia dintre conţinutul textului HLL şi conţinutul scrierilor timpurii ale lui Ellen White despre viaţa lui Christos? Putem detecta vreo influenţă a surselor asupra conţinutului?

    Analiza sursei presupune a acorda o oarecare consideraţie conţinutului, dar găsirea unui răspuns definitiv la această întrebare ar presupune un studiu separat. În general, există o mare congruenţă între scrierile târzii şi cele timpurii, cu excepţia cazului în care textul timpuriu a avut nevoie de revizuire. Fără îndoială, multe dintre asemănări rezultă din folosirea aceloraşi surse atât în scrierile timpurii, cât şi în cele târzii. Textul HLL prezintă un apel spiritual puternic, fără îndoială datorită scopului evanghelistic care a motivat şi călăuzit producerea acestei cărţi.
4. Există diferenţe semnificative între textul HLL şi textele pre-HLL?

    Apar diferenţe în cronologia evenimentelor din viaţa lui Christos, în modul în care cele două texte armonizează relatările scripturale şi în excluderea în HLL a unor povestiri extrabiblice care se găseau în textele pre-HLL. Fără îndoială, sursele au influenţat într-o oarecare măsură cronologia naraţiunii lui Ellen White şi aranjarea tematică a unora dintre capitolele din textul HLL. Nu este întotdeauna posibil să ne dăm seama când revizuirea este rezultatul influenţei altor surse sau urmarea unei citiri mai atente a relatării biblice.
5. Cât din textul HLL prezintă dependenţă literară?6. În ce măsură Ellen White a fost independentă literar în scrierea HLL?

7. Care este gradul de dependenţă a textului HLL?
    Întrebările 5, 6 şi 7 se referă la problema fundamentală a dependenţei literare. Din cele 2624 de propoziţii din cele 15 capitole, am descoperit 823 (31%) ca fiind dependente în mod evident, într-o oarecare măsură, de materiale ce se regăseau în cele peste 500 de surse literare cu care am făcut comparaţia. Am descoperit că 1612 propoziţii (61%) nu prezentau nicio similaritate verbală cu vreuna dintre sursele pe care le-am analizat. Dependenţa medie a celor 823 de propoziţii dependente era doar puţin peste nivelul „parafrazei libere” (3,3).
8. Ce lucrări importante a folosit Ellen White în scrierea textului HLL?

    Am găsit 10 cărţi din care Ellen White a extras 10 sau mai multe paralele per capitol din Hristos Lumina Lumii. The Life of Christ, de William Hanna se află în topul listei cu 321 de paralele. Night Secenes of the Bible şi Walks and Homes of Jesus, ambele de Daniel March, se află pe locul doi cu 129 de propoziţii.
    Ellen White s-a inspirat din lucrarea lui Hanna pentru aproape fiecare din cele 15 capitole. Dar nu am observat o tendinţă de a folosi celelalte surse într-un mod atât de general, ci mai degrabă o tendinţă de a se inspira mai ales dintr-o singură sursă pentru fiecare capitol pe care l-am găsit a fi dependent. Celelalte surse pe care le-a folosit diferă de la capitol la capitol.
9. Ce surse adiţionale au contribuit la textul HLL?

   Pe lângă sursele majore, am descoperit că 21 de lucrări aparţinând unui număr de 20 de autori au avut un impact minor asupra celor 15 capitole. Am regăsit doi autori cu influenţă atât în categoriile majore de surse, cât şi în cele minore.
10. Ce surse literare au fost folosite în compunerea scrierilor pre-HLL?

   Marian Davis a compilat scrierile timpurii ale lui Ellen White sub formă de album (scrapbook – album cu taieturi sub formă de colaj, n.tr.). Din această colecţie a fost dezvoltat textul HLL. Ca urmare a acestei metode de producţie literară, multe dintre paralelele provenind din alte surse ce se regăsesc în textul HLL apar pentru prima dată în scrierile timpurii. Excepţii ale acestei duplicări care era de aşteptat apar când textele timpurii nu sunt incluse în textul HLL sau când HLL tratează aspecte care nu se regăsesc în materialele timpurii.
   Studiul nostru a scos la iveală faptul că lucrările lui Hanna şi March se regăsesc mai ales în textele timpurii care au fost preluate în HLL. În manuscrisele lui Ellen White despre viaţa lui Hristos care nu au fost folosite la alcătuirea textului HLL există paralele literare din lucrările lui Frederic Farrar, John Harris, Henry Melvill, Octavius Winslow şi alţii.
11. Care este raportul dintre textul HLL şi textele pre-HLL în privinţa folosirii surselor literare?

    Când am formulat pentru prima dată această întrebare, plănuiserăm să evaluăm fiecare propoziţie din scrierile timpurii, dar limitările de timp şi personal ne-au împiedicat de la un studiu atât de minuţios. Am examinat acest material timpuriu din perspectiva surselor folosite şi am descoperit că, în majoritatea cazurilor, prezenta acelaşi nivel de dependenţă literară sau chiar un nivel mai mare decât textul HLL. Din cele 1180 de propoziţii inventariate, am observat 879 propoziţii dependente. Am găsit 6 propoziţii copiate identic cuvânt cu cuvânt, 80 de propoziţii copiate cu anumite cuvinte schimbate, 232 de parafraze stricte şi 232 de parafraze simple. Rata medie de dependenţă a propoziţiilor pre-HLL dependente a fost de 3,57 în comparaţie cu 3,3 cât este în textul HLL.
    Pe măsură ce am studiat cu atenţie natura şi gradul dependenţei literare a acestor materiale timpurii, care au inclus jurnalele personale ale lui Ellen White, ne-a devenit clar faptul că Ellen White însăşi a fost cea care copia din surse. Nu trebuie să căutăm în lucrarea asistenţilor săi paralelele găsite în lucrările ei.
12. Cum poate fi comparat conţinutul propoziţiilor dependente cu cel al propoziţiilor independente?

    Nu am descoperit diferenţe semnificative de conţinut. Ambele tipuri de propoziţii includ comentarii descriptive, devoţionale, spirituale şi teologice şi îndemnuri la virtute. Ambele tipuri conţin detalii specifice relatărilor unui martor ocular sau care provin din viziune. Diferenţele pe care le-am observat implică modul în care este afirmată realitatea şi numărul de propoziţii şi gradul de emfază dintr-un anumit subiect. Materialele independente ale lui Ellen White amplifică adesea comentariile descriptive, spirituale, teologice sau devoţionale. Acolo unde sursa este aluzivă şi nedefinită cu privire la ce s-a întâmplat în viaţa şi misiunea lui Christos, Ellen White este pozitivă şi clară.
13. Reflectă structurile literare sau tematice ale capitolelor din textul HLL compoziţia structurală a surselor, cu excepţia influenţei exercitate de Biblie?

    Deşi cea mai mare parte a capitolelor HLL reflectă folosirea dominantă a unei surse, majoritatea conţin paralele din mai multe surse. Astfel, compoziţia finală prezintă o structură de ansamblu proprie, nu cea din surse. Câteva secţiuni de capitole par a reflecta anumite manuscrise ale lui Ellen White.
    Manuscrisele timpurii ale lui Ellen White nu reflectă surse multiple în măsura în care le reflectă capitolele HLL. Evident, în scrierea lor, a folosit câte o singură sursă pe măsură ce lucra la un anumit subiect sau aspect al vieţii lui Christos. Cu o altă ocazie, când scria pe aceeaşi temă, folosea în general o altă sursă. Faptul că în HLL capitolele conţin paralele literare din surse multiple se datorează cel mai probabil combinării de către Marian Davis a câtorva manuscrise distincte ale lui Ellen White sau fragmente din jurnalul lui Ellen White, şi nu faptului că Ellen White s-a apucat să compună un capitol având în jurul ei mai multe surse literare.
14. Sunt scrierile pre-HLL dependente de surse pentru aranjamentul lor tematic?

    În majoritatea cazurilor, însemnările din jurnalul ei trec liber de la un subiect la altul, fără a oferi vreun comentariu amănunţit asupra vreunui subiect anume. Dar acolo unde scrierile ei pre-HLL tratează un subiect, de obicei urmează cursul dezvoltării tematice a sursei. Acesta este mai ales cazul manuscriselor ei târzii. Totuşi, amintim cititorului de diferenţele discutate la întrebarea 12. Deşi structura de bază a materialului lui Ellen White depinde de obicei de sursă, accentele ei sunt distincte.
    Sper ca această scurtă trecere în revistă a celor 14 întrebări şi a răspunsurilor lor să ofere atât un context util, cât şi anumite explicaţii pentru concluziile mai ample pe care le voi prezenta în cel de-al doilea articol. Aceste declaraţii ce slujesc drept concluzii pot fi aplicate întregului text al cărţii Hristos Lumina Lumii şi probabil unui număr mai mare de scrieri ale lui Ellen White. Dacă nu, ele sunt reprezentative – cel puţin după părerea mea – pentru cele 15 capitole asupra cărora s-a concentrat acest studiu.   (Va urma )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu