duminică, 27 aprilie 2014

Geneza, între mit și realitate ( IV ) : Două povești diferite ale Genezei?!

   

    Un argument care este folosit adesea de către sceptici contra veridicității raportului creațiunii este cel privitor la existența a două narațiuni biblice despre geneză, care, conform acestora, se contrazic între ele.  Extrem de puțini creștini care cred în pământul tânăr sau o creațiune „perfectă” fără de moarte cunosc în realitate că povestea din Geneza 2: 4- 25 este o altă descriere a creației decât cea din Geneza 1 și Gen 2: 1-3.  Întrebarea este: se opune una celeilalte din punct de vedere logic? Articolul de față dorește să investigheze în mod serios acest lucru. 


   Nu este nevoie să fii teolog cunoscător de greacă sau ebraică veche ca să îți dai imediat seama cum capitolul 1 din Geneza descrie crearea plantelor și animalelor înaintea oamenilor, în timp ce capitolul 2 începând de la vers 4 pare să redea exact impresia contrară ( a se citi vers 5-9 ). C. John Collins indică faptul că traducerea ESV a evreescului „ ha`arets ” ca „ țară ” în loc de „ pământ ” ( vers 5 ) este de preferat, deoarece absența plantelor aici nu se datorează faptului că nu fuseseră create, ci că nu plouase. În acest context, Collins deduce că scenariul descris în Geneza 2 ar fi fost familiar cititorului nomad evreu: 

   „ Ei ar fi înțeles o țară în care plouă pe timpul iernii și deloc pe timpul verii. Această climă ar usca pământul până la sfârșitul verii iar venirea ploilor ar aduce creșterea plantelor. ” C. John. Collins, „ Genesis 1-4: A Linguistic, Literary, and Theological Commentary ” pag 126.

   În alte cuvinte, Collins sugerează că povestea din Geneza 2 nu are nimic de-a face cu cea din Geneza 1 unde e descrisă crearea regnului vegetal, ci mai degrabă că descrie cum Dumnezeu a adus la existență omul într-un anotimp specific, într-o țară specifică, cu condiții de climă deosebite, mai înainte ca plantele să fi început să crească. O astfel de citire a textului implică faptul că ciclul natural al anotimpurilor fusese deja de mult stabilit, ceea ce duce mai departe cu gândul la două concluzii:
    a) ori zilele creațiunii din capitolul 1 nu sunt zile literale de 24 ore,
    b) ori ele sunt literale, dar separate considerabil în timp. 

    El consideră preferabilă prima din cele două variante , zilele creațiunii fiind zilele lui Dumnezeu, în care timpul efectiv al unei zile este foarte relativ. O altă sugestie care a fost făcută este aceea că ordinea raportului din Geneza 1 despre creațiune este cronologică, în timp ce aceea din capitolul 2 este logică. Într-adevăr, noi amestecăm adesea ordinea logică și cronologică a lucrurilor fără ca să fim conștienți de acest lucru, ca în exemplul următor:  „ Jim și-a cumpărat o mașină. Apoi a condus-o acasă. Tu îl întrebi unde o ține. Ei bine, a construit un garaj pentru asta. Tu întrebi: „ a construit un garaj când a adus-o acasă?” Oh, nu… garajul fusese deja construit. ”

   În limbile moderne ( atât română cât și engleză ), noi folosim un timp special al verbului pentru a lăsa clar înțeles că garajul exista mai înainte de a cumpăra mașina. Acesta este mai mult ca perfectul ( fusese construit, construise ). În ebraica veche nu există însă sub nicio formă un astfel de timp, de unde rezultă că nu putem determina cu siguranță secvența cronologică despre creațiune din Geneza 2. Pentru acest motiv, ordinea evenimentelor din capitolul 2 se deosebește de cea din capitolul 1, dacă asumăm că ea este de același tip ( cronologică, de ex). 

    Problema este rezolvată dacă interpretăm primul raport al creațiunii din Geneza 1 ca fiind predominant cronologic, o descriere sumară a creațiunii de la începuturile ei până la produsul ei final, omul, în timp ce al doilea raport al creațiunii din Geneza 2 plasează omul în centrul poveștii, dând acesteia un caracter logic, încercând să arate însemnătatea ființei umane în contextul mai larg al creației. 

   Susținătorii  metodei istorico-critice pleacă de la premiza că Pentateucul ( primele 5 cărți ale vechiului testament ) nu a fost scris în întregime de către Moise. Variantele propuse de ipoteza documentară  a lui Wellhausen susțin ideea plauzibilă că mai mulți autori au contribuit la redactarea Torei, ei fiind împărțiți după cum urmează:

  J. - sursa iehovistă: Numele lui YHWH apare preponderent în aceste texte, scrise aprox cu 1ooo î.H în regatul lui Iuda. Sursă responsabilă pentru scrierea celei de-a doua povești despre creațiune ( Geneza 2 ).
  E. - sursa elohistă: Numele lui Elohim apare preponderent, texte scrise aprox cu 850 ani î.H în regatul lui Israel.
  D. - sursa deuteronomică: cărțile Deuteronom, Iosua, Judecători, Samuel, Cronici și Ieremia conțin indicii ale influenței deuteronomice ( văzută de teologi mai mult drept o școală sau mișcare decât ca niște simpli autori ), texte scrise aprox în sec 6 î.H la Ierusalim, în timpul unor reforme religioase.
  P. - Sursa sacerdotală: responsabilă pentru scrierea primei povești a creațiunii ( Geneza 1 ) , genealogia lui Adam, o parte a narațiunii despre potop, tabla națiunilor și genealogia lui Sem. Textele din această sursă au fost scrise în perioada exilului și post-exilului babilonian, între 571- 486 î.H. 

   Fiind așadar produsul sursei sacerdotale, adică tributară concepției de restaurare divină a națiunii iudaice, narațiunea din Geneza 1  împrumută teme din mitologia mesopotamică despre creațiune, dar le adaptează credinței iudaice într-un singur Creator și condamnă politeismul în vogă la acea vreme.  În schimb, narațiunea din Geneza 2 subliniază  relația puternică dintre ființa umană și țărână ( „Adamah” înseamnă în ebraică pământ/țărână ), despărțirea dintre natura umană și cea divină, ca fiind realități incomplementare după căderea omului, și coruperea progresivă și generalizată a acestei naturi umane. 

   Deosebirile dintre cele două narațiuni ale creației, cel puțin aparente, sunt următoarele:
 a) diferențe de stil în exprimare
 b) folosirea a două nume ale divinității diferite în cele două capitole ( YHWH în Gen 2 și Elohim în Gen 1)
 c) conflict în ceea ce privește ordinea cronologică a evenimentelor: în Gen 1 animalele și plantele sunt anterioare creării omului, în Gen 2 se întâmplă invers. 

     Discrepanțele ipotetice menționate mai sus implică diferențe în percepția noțiunii de Dumnezeu și a ordinii evenimentelor creațiunii din partea autorilor textelor respective. Mai întâi, în Geneza 1 se afirmă cum Creatorul este o ființă transcendentă, care aduce universul și viața la existență de la depărtare prin cuvântul său. În schimb, în Geneza 2 acest Creator este caracterizat de antropomorfism naiv, ceea ce implică un status inferior, asemănător creaturilor sale. De exemplu, în Geneza 2 scriitorul spune cum Iehova „ a plantat o grădină ”, „ a format din țărână ”, „ a suflat în nări ”. Cu toate acestea, există terminologie  antropomorfică și în Geneza 1 sau 2:1-4, atunci când Elohim „a chemat”, „ a văzut ”, „ s-a odihnit ”, etc… ceea ce a determinat mulți teologi ca să numească diferențele amintite mai sus drept iluzorii. 

   În al doilea rând, faptul că cele două narațiuni prezintă evenimente care se contrazic între ele este din nou o prezumție teologică. E. A. Speiser scrie: „ Prima poveste începe cu descrierea creării cerurilor și pământului. A doua începe cu ceea ce se întâmplă pe pământ, după ce cerurile și pământul fuseseră create.  Într-una autorul (autorii) se concentrează asupra activității creatoare universale, globale, iar în cealaltă este subliniată în mod deosebit crearea omului. ” Speiser, „ Genesis ”, 1964, pag 18-19. 

    Fie că este vorba despre plante, fie că este vorba despre animale, a doua narațiune a Genezei nu contrazice în mod obligatoriu pe prima, ci scoate în relief importanța omului în raport cu regnul vegetal și animal ( plantele care trebuie cultivate și îngrijite de om ca să crească; animalele care trebuie aduse la om ca să primească un nume). Geneza 2:19 nu sugerează nicăieri că animalele au fost create cronologic după om, ci doar că au fost aduse la om pentru a primi un nume. Dificultatea este doar în mintea criticului care vrea neapărat să vadă o problemă acolo unde nu este! Franz Delitzsch de exemplu , un teolog-avocat al ipotezei documentare, și-a retractat viziunea despre discrepanța dintre Geneza 1 și Geneza 2 spre sfârșitul muncii sale, repudiind acest conflict artificial și recunoscând armonia dintre Gen 2:19 și Gen 1: 24-26. 

   Concluzii

    Există deci diferențe între rapoartele despre creațiune din Geneza 1 și 2? Desigur că există. Dar diferențele nu sunt în mod obligatoriu sinonime cu contradicțiile, și nici măcar cu o paternitate diferită a textelor ( mai mulți autori ). Întrebarea care trebuie pusă este mai degrabă aceasta: există un motiv/scop serios pentru aceste variații de text? Așa cum am arătat deja, având în vedere că textul în sine al Genezei 1 își are originea într-o perioadă în care predomina politeismul babilonian, și că mentalitatea generală a iudeului de rând era profund marcată de mitul Enuma Elish  despre originea vieții, autorul/autorii textului biblic despre creație a văzut imperios necesară delimitarea drastică de politeismul păgân și întoarcerea la credința într-un Creator unic. 

   În al doilea rând, există o evidență a faptului că Geneza 2 nu a fost scrisă ca un raport separat de Geneza 1 din moment ce lipsesc cu desăvârșire mențiunile la lună, soare, astre, oceane sau pești, elemente care nu lipsesc din nicio mitologie antică de altfel, așa cum afirmă Archer Gleason în „ Encyclopedia of Byble Difficulties ”, 1982, pag 69), ci mai degrabă ca o continuare a narațiunii din Geneza 1. Howard Johnston, care a fost de asemenea un simpatizant al ipotezei documentare, a recunoscut:

   „ Primul capitol al Genezei oferă o descriere generală despre creație. Al doilea capitol este declarat de către critici ca fiind un al doilea raport despre creație, diferit de primul, dar luând în considerare planul general, aceasta nu este o afirmație fidelă adevărului logic. Este evident că scopul acestui de-al doilea capitol este acela de a ne face să înțelegem că din întreaga creație avem de-a face în special în această carte cu omul. De aceea este repetată din raportul general al creațiunii numai acea informație care are de-a face cu crearea omului. Există într-adevăr o oarecare diferență de stil între cele două narațiuni, însă raportul este consistent și complementar cu planul general, pregătind introducerea poveștii despre crearea omului. ” Howard Johnston, „ Bible Criticism and the Average Man ”. 

   Acestea sunt așadar faptele. Interpretările pot fi diferite, ca de fiecare dată , în funcție de ideologiile îndrăgite de fiecare. Cert este un singur lucru: mitul iudeu despre creație se deosebește radical de miturile celorlalte popoare prin faptul că evidențiază existența unui singur Creator, transcendent creației sale. Unicitatea sa mai este de asemenea dată de faptul că nu zeifică natura, așa cum au făcut babilonienii, egiptenii sau grecii, lucru care avea să servească mai târziu premizei creștine de investigare metodologică,științifică, a naturii. Fără credința într-un Creator care a impus regularități în mecanismele naturale, dar din afara naturii în sine , știința modernă ar fi fost sufocată în fașă, în chiar primele sale ore de viață. 

   Recent, Andrew Parker, Research Director la Natural History Museum în Londra spunea: 

   „ Iată aici enigma Genezei: pagina introductivă a Genezei este fidelă științei dar este scrisă cu mult înainte de apariția științei. Cum a ajuns autorul acestei pagini la asemenea concluzii? … Trebuie să admit, mai degrabă frustrat ca un om de știință care tinde să cocheteze cu această idee, că evidența care indică spre faptul că scriitorul primelor pagini din Geneza a fost inspirat, este puternică. Nu am mai găsit niciodată până acum asemenea evidență puternică și imparțială că biblia este produsul inspirației divine. ” Andrew Parker, „ The Genesis Enigma ”

    Nu e deloc surprinzător că ideile lui Parker sunt furios atacate de către atei; cartea sa oferă însă suport științific pentru ordinea cronologică a evenimentelor din Geneza , iar acest suport este cu atât mai important cu cât vine din partea cuiva care este la rândul său ateu, biologist evoluționist de profesie. 

    
   ( va urma )

14 comentarii:

 1. Salutare Martin,
  ...chestiunile referitoare la modul cum poate fi interpretata geneza au fost mereu subiectul unor mari dileme si controverse in ceea ce priveste intelegerea ei...
  Dupa indelungi cautari si informatii din mai multe surse , am ajuns sa cred ca geneza poate fi inteleasa dar exclusiv prin prisma narativa...
  Cei multi teologi fundamentalisti sustin geneza celor 6 zile literale .Acestia sustin ca ziua sau zilele creatiei nu au fost mai lungi de 24 de ore fiecare...
  Insa la o privire mai atenta bazata pe ratiune(evident lasand miracolul deoparte) vreau sa aduc in discutie cateva elemente care, mie personal mi-au intarit convingerile cu privire la geneza...Dar nu numai la geneza ci si la doctrina Adam ca prefigurare al lui Isus(al doilea Adam)...Despre Isus ca al doilea Adam nu face obiectul articolului tau asa ca il las deoparte..

  Sa incepem cu primul verset care spune ca :”la inceput, Dumnezeu a creat Cerul şi Pamantul“.Insa trebuie sa admitem ca traducerea corecta a verbului ebraic ”bara” nu inseamna a crea ci inseamna ”a separa”...Deci prin urmare Dumnezeu a separat Cerul si Pamantul(deci pamantul era deja acolo) urmand ca in ”zilele urmatoare” sa-l populeze cu plante, animale si in final cu cei doi oameni(am motive sa cred ca Eva a fost creata la un interval considerabil de timp dupa Adam pentru ca unii pomi au nevoie de timp pentru a se maturiza si a produce fructe ”coapte”)..dar si asta e o ”erezie” de-a mea..!!

  In continuare nu vreau sa mai aduc in discutie ordinea care au aparut lucrurile pe pamant:atmosfera, uscatul, vegetatia, vizibilitatea astrilor, reptilele, pasarile, mamiferele, omul..

  Ea nu putea fi alta datorita multiplelor dependente ecologice. Dar ea putea sa nu fie respectata de Dumnezeu daca zilele ar fi durat 24 de ore literale. Omul putea apare de exemplu(si in mod logic) in ziua a cincea, fiind mai important, ca sa vada in ziua a sasea cum sunt create mamiferele şi apoi reptilele, etc...urmand ca mai tarziu sa poata sa le dea si nume dupa soiul lor, dar asa cum spuneai si tu geneza 2:19 nu face referire la acest aspect....In schimb intra in conflict cu geneza 1:24-27 sau ca sa nu deranjam creationistii nu prea vad logica evenimentelor..
  Oricum important este faptul ca avem sa descoperim geneza la geneza sau cu o geneza de tip matriosca, pentru ca pana la Noe si dincolo de potop sunt multe lucruri care sunt lipsite de logica.Cum ar fi:de unde avea Noe smoala sa unga(izoleze) corabia avand in vedere ca petrolul , gazele naturale , carbunii sunt de origine organica si au nevoie de ere geologice sa se formeze....mai sa fie !!in geneza 14:10 se vorbeste de puturi de smoala...asta da ”miracol” nene!!!.....

  ..voi continua ca astazi este ziua muncii :))

  RăspundețiȘtergere
 2. Dar sa revenim la termenul ”zi” sau ”ziua” si de ce nu ”zile” in frumoasa si enigmatica(ilogica)geneza!!Cuvantul "zi" (ebr. iom) inseamna si perioada. Chiar in relatarea creatiei termenul este folosit cu acest sens flexibil. Astfel cele 12 ore de lumina sunt numite zi (1:5), iar primele doua sau trei zile sunt numite impreuna ziua (2:4). In restul Bibliei ziua poate fi perioada secerisului, un an cu vara si iarna, ziua maniei lui Dumnezeu, perioada de domnie a lui Mesia, etc. (vezi. 2 Cor. 6:2; Zah. 14:1-9)
  In relatarea Genezei se disting doua intervale de timp:
  1. timpul de la "inceput" pana la saptamana creatoare..
  2.timpul acestei saptamani. Aceste intervale trebuie sa aiba lungimi comparabile, cel putin ca ordin de marime, daca sunt timpi de creatie folositi de acelasi Dumnezeu pentru pregatirea aceleiasi planete: primul pentru corpurile ceresti si transformarea pamantului pana la starea descrisa in Gen 1:2 si al doilea prin modificari dirijate ale atmosferei, scoartei si biosferei pana la starea de lucruri "foarte bune" pentru om...

  Primul interval este de miliarde de ani pentru ca varsta corpurilor ceresti si a pamantului poate fi stabilita in multe feluri (de exemplu din timpul necesar luminii sa ajunga pe pamant, evoluţia stelelor, radioactivitate).....Sincer Martin nu ai avut niciodata impresia ca Geneza are la baza doi Dumnezei?..unul al miracolului(geneza 1) si unul al contemplarii miracolului (geneza 2)...

  Si ca sa fac o gluma, asa poate mai sta in picioare si versetul in care se spune ”sa nu ajunga ca unul din noi”....probabil ca aici intra in scena politeismul babilonian....”Noi” asta poate sa insemne cultul zeilor in cultura mesopotamiana...

  Tot referitor la termenii o seara si o dimineata, nu-i putem asocia cu perioade de timp literale(adica 12+12) pentru ca Moise îi foloseste la modul figurat un pic mai tarziu cand foloseste acelasi termen(ziua) pentru a evoca durata de viata a omului sau ciclului de viata al ierbii(”Tu intorci pe oameni în tarana... dimineata sunt ca iarba care creste(incolteste).. ..dimineata [iarba] infloreste si creste, iar seara este taiata si se usucă" (Psalm 90:3-5)...Este cat se poate de clar ca nu putem vorbi de 24 de ore din zilele noastre...

  Un alt aspect ce ne duce cu gandul la intrebuintarea metaforica a termenului ”zi” apare atunci cand Dumnezeu îi spune omului (genesa 2: 16-17) ca ”in ziua in care vei manca din el vei muri negresit.”.Este cat se poate de evident ca nu au murit in sens fizic ci doar spiritual .La polul opus Satan le spune :”hotarat ca nu vei muri”...se pare ca si aici avem o problema(de credibilitate evident!!)

  Atunci cum ramane cu expresia „in ziua in care veti manca veti cunoaste binele si raul.”...Pai Martin sa ne fie cu iertare ziua in care vor muri si ziua in care vor cunoaste nu este una si aceeasi zi(24 ore) pentru ca stim bine cat au trait Adam si Eva.....Putem spune ca termenul ”negresit vei muri”(gen 2:16-17) la Dumnezeu inseamna 900 de ani ...deci ziua lui Dumnezeu nu este echivalentul zilei din timpul nostru, iar Satan cu siguranta a ”spus adevarul”!!

  Inca un punct metaforic al termenului ”ziua” il gasim si in genesa 2:5 atunci cand naratiunea spune ” In ziua când a facut Domnul Dumnezeu un pamant si ceruri, nu era inca pe pamant niciun copacel de camp si nicio iarba de pe camp nu incoltea inca: fiindca Domnul Dumnezeu nu daduse inca ploaie pe pamant si nu era niciun om ca sa lucreze pământul.”... De unde știm că „ziua” aici nu este o singură zi de 24 de ore? Din faptul că Genesa 1 a descris „creația cerului si pamantului” ca fiind facuta in sase zile....Dar sa nu uitam ca si pentru a se strange apa la un loc(ziua 3) îi trebuia mai mult de o zi de 24 ore pentru a ajunge din centrul unui continent in mare deci implicit pentru a se forma picaturile de ploaie.
  next page...

  RăspundețiȘtergere
 3. Bai sa nu ma injuri dar pur si simplu ma mancau tastele.))..

  Revenind din nou la Adam afirm ca daca omul ar fi fost creat spre sfarsitul unei zile literale de 24 ore, dupa mamifere, ar fi ramas putin timp pentru celelalte activitati mentionate in relatarea biblica ca apartinand si ele zilei a sasea: plantarea gradinii Edenului si a pomilor speciali in mijlocul ei, irigarea si cresterea, denumirea animalelor de catre Adam cu nume semnificative bazate pe observatie, porunca de a nu consuma din fructul deja ”copt” al pomului conostintei binelui si raului, sentimentul de singuratate la Adam sesizat de Dumnezeu, somnul adanc pentru crearea Evei sasmd...

  Si in sfarsit ajung si la ziua a saptea care in cultura traditionalista iudaista se spune ca Dumnezeu s-a odihnit ...

  Scriitorul Genezei nu foloseste timpul perfect (care descrie o acțiune terminata) atunci cand vorbeste despre odihna din ziua a saptea a lui Dumnezeu, ceea ce ar fi fost cazul, daca ea ar fi fost de 24 ore si deci s-ar fi încheiat cu Adam si Eva în Eden.

  Relatarea Genezei despre zile se sfarseste undeva la inceputul zilei a saptea cu mentiunea din Geneza 2:2 in traducere originala care suna asa: "Şi la ziua a şaptea Dumnezeu a ajuns să sfârșească lucrarea lui pe care a făcut-o, şi a început să se odihnească în ziua a şaptea de toată lucrarea lui pe care a făcut-o". Verbul ebraic este la imperfect, denotand o acţiune inceputa si neterminata...

  Daca odihna lui Dumnezeu (ebr. şavát - sistare a lucrului) a durat numai 24 ore, inseamna ca dupa acest timp nu a mai existat o sistare a lucrului. Dar relatarea Genezei nu arata ca Dumnezeu ar fi început o alta saptamana creatoare pe pamant. Din contra, se spune ca la capatul zilei a sasea, dupa binecuvantare, omul a preluat mandatul lucrarilor terestre (reluarea activitatii eventual în cer este exclusa pentru ca acolo nu a fost niciodata intrerupta conform Ioan 5:17).

  Apostolul Pavel stia ca ziua a saptea este mai lunga de 24 ore. Dumnezeu se ”odihnea” inca pe timpul lui Iosua si chiar dupa mii de ani, crestinii care credeau, puteau intra in aceasta odihna. Evrei 4:3-5 spune:
  "Caci noi, care am crezut, intram in 'odihna', despre care a zis: 'Am jurat in mania mea ca nu vor intra în odihna mea', macar ca lucrarile lui fusesera terminate inca de la intemeierea lumii. Caci intr-un loc a vorbit astfel despre ziua a saptea: 'Si Dumnezeu s-a odihnit în ziua a saptea de toate lucrarile lui'.... Si iarasi in acest text: 'Nu vor intra in odihna mea'”.

  Expresia "macar ca lucrarile lui fusesera terminate inca de la intemeierea lumii" arata ca Dumnezeu se odihneste înca de la intemeierea lumii cand si-a terminat lucrarile. Deci nu se poate trage concluzia ca evreii din timpul lui Iosua nu urmau sa intre in odihna in sensul ca nu aveau in ce sa intre ca si cum ea nu incepuse inca (sau durase numai 24 de ore si acum Dumnezeu lucra din nou), ci ca Dumnezeu nu i-a lasat sa intre (desi poarta odihnei era larg deschisa sau, în cuvintele lui Pavel, "macar ca lucrarile Lui fusesera terminate inca de la intemeierea lumii" si de atunci Dumnezeu se odihnea)...dar aici vine in contradictie cu Ioan 5:17.. care ne spune ca Tatal lucreaza pana acum si Isus de asemenea...

  Si atunci pot spune ca daca procesul crearii si transformarii lucrurilor de pe pamant a fost atat de accelerat (sase zile literale) incat sa nu se poata explica prin actiunea in timp a unor factori naturali, aceste zile ar fi putut fi clipe sau chiar diviziuni atemporale – mai potrivite cu acţiunea supranaturala, miraculoasa...

  Daca insa a fost vorba despre actiuni în timp, "zilele" pot fi considerate intervale.Dar sa nu uitam ca in gandirea ebraica seri si dimineti insemnau zile...Deci totul tine de gradul de educatie si hermeneutica din vremea aceea.

  Martin ca opresc ca deja am sarit calul ! oricum genezele inca mai au multe de spus, dar necesita multa munca si nicidecum una de ”24 de ore”, ci poate una de-o viata:))


  RăspundețiȘtergere
 4. Iluminatul,

  despre interpretarea zilelor Genezei ca fiind literale de 24 ore sau simbolice, iar ordinea evenimentelor din Gen 1 ca fiind cronologică sau logică am vb pe larg în primele 2-3 episoade ale serialului. Aici doar am vrut să aduc la cunoștința unora faptul că Geneza 1 și 2 sunt două narațiuni distincte, scrise în epoci diferite. Asta nu se cunoaște și nu se spune de la niciun amvon protestant.

  RăspundețiȘtergere
 5. woooow, cata strofocare in scopul de a musamaliza nebunia, minciuna si ipocrizia.

  in Genesa 1: 25-27 scrie: "Man was created AFTER the other animals"

  in Genesa 2: 18-19 scrie: "Man was created BEFORE the other animals"

  plecand de la premiza implantata fiecarui cre(s)tin in minte, ca biblia ar fi cuvantul lui dumnezeu, insuflat personal de insusi duhul sau, se ajunge la concluzia: zeule ori ai fost beat cand ai insuflat, ori nu stii ce vorbesti!!!!!!!!!

  cei care incearca din rasputeri sa explice aceste contradictii, caci e plina biblia de ele, se fac in realitate de cacao. iar cand le mai numesc si investigatii, te tavalesti pe jos de ras, nu alta.

  nene corbule, c-o fi naratiuni distincte scrise in epoci diferite, c-o fi ce vrei tu sa fie, cert este ca bibliei i-a cazut masca de a fi cuvantul lui zeus cel atotstiutor fara greseala, bun si milostiv. in realitate, zeus al bibliei e un criminal, mincinos, ipocrit, si pe deasupra uita de la mana pana la gura ce inspira unuia sau altuia. si chiar daca s-ar spune de la amvoane ca sunt naratiuni diferite, ce crezi ca ai rezolva? ca doar toti pleaca de la premiza amintita de mine.

  asta este si motivul ptr. care in biserica nu se amintesc asemenea discrepante, caci nu se pot musamaliza. de aceea, in biserica exista un stil de a depana istoria religiei intr-un asa mod incat sa nu se ajunga la discutia a miilor de contraziceri evidente. temele discutate de la amvoane au fost si vor fi doar cele selectate de spalatorii de creiere ptr. a tine oile in sah. atat, si nimic mai mult.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt de acord doar în parte cu tine, acolo unde spui că bibliei i-a căzut masca de a fi cuvântul lui Zeus fără greșeală.
   dar...
   ” În realitate...?!?!? Cine cunoaște realitatea despre Dumnezeu, cea ultimă și absolută? Tu? Păi atunci care este diferența dintre tine și acei indivizi religioși care pretind că-l cunosc pe Dumnezeu, el fiind bun, milostiv, așa și pe dincolo? Tu ești doar varianta lor pesimistă. Provocatori și siguri pe sine sunt și ei.

   Tu ești supărat pe Dumnezeu. Eu sunt supărat doar pe biserici, religie și ipocriții care pretind că știu totul despre Dumnezeu.

   Ștergere
  2. Bai taticule!!!
   eu nu sint nici cu libertinii, nici cu talibanii; am fugit repede sa caut unde scrie: "Man was created AFTER the other animals" si "Man was created BEFORE the other animals".... nicaieri, sint inventate de tine.
   E adevarat ca in cap. 2 din geneza s-ar intelege ca omul a fost facut inaintea animalelor si pasaricilor dar cred ca autorul nu a vrut sa enunte succesiunea asta ci mai degraba superioritatea omului asupra animalului.
   Acuma daca un crestin ia biblia ad literam imediat este catalogat doctrinar sau mai stiu eu cum si poate pe bune; dar parerea mea este ca nici sa exploatezi toate neconcordantele pentru a da cu biblia la cosul de gunoi ca muslimii iarasi nu este correct!!!
   Sanatate la toti,

   Ștergere
  3. De acord cu tine, Aurel! Echilibrul e sănătos din oricare perspectivă ai privi lucrurile.

   Ștergere
 6. "Martin ca opresc ca deja am sarit calul ! oricum genezele inca mai au multe de spus, dar necesita multa munca si nicidecum una de ”24 de ore”, ci poate una de-o viata"

  intr-adevar, cand oamenii se ocupa sa deznoade nebunia unui zeu dus cu pluta, vor necesita o viata ptr. asta si tot n-o vor scoate la capat. doar ca frica din ei e mai mare decat logica care le-ar spune sa se oprea din nebunia asta.

  RăspundețiȘtergere
 7. Martin,
  ..ce crezi ca sunt in realitate invectivele sarcastice aruncate de catre un ”artist” solitar?...In chiar momentul in care scrie, el recunoaste ca trebuie sa iasa dincolo de ”narcisismele” sale, mai bine spus ca nu poate trai fara altii:))

  Cand nu mai are curajul sa recunoasca ca iubeste ” Nimicul ”..artistul pretinde ca il dispretuieste..!!! Dar dispretul sau nu e decat un mod de a ascunde o iubire care sangereaza....

  Eu iti propun sa vedem in ele un strigat ”mandru” dupa ajutor....Sa-l suspectam ca neaga Nimicul ?..y dont think sou:)...cred ca il cauta cu frenezie ....

  Ps: unii se privesc in ”oglinda” pentru a murii, altii pentru a trai si a vorbi despre asta....si stiu ca pentru tine Martin si *ghilimelele pot sa vorbeasca...

  In fata Nimicului, ramanem doar niste bieti an(t)onimi.!!!..fara nici o indoiala: si noi si ei..(*_*).....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oare cine v-a orbit si v-a dat doar " de gandit " in loc sa priviti in fata ce e scris ? Va dau pavata sa cititi, doar mai atent cum a scris cel "competent" sa ne spuna ce-a gandit Creatorul, ce-a vestit doar El, de la inceput , ce-a dorit si-apoi FACUT ! Precum Isaia ne-a spus : " De multa vreme am facut cele dintai prorocii, din gura Mea au iesit si Eu le-am vestit: deodata am lucrat, si s-au implinit. (Isa.48:3)" sa-ntelegem mai presus de gandirea omeneasca , -n descoperirea cereasca , ca anume, in Geneza 1 ,PLANUL este relat , iar in 2, CUM S-A LUCRAT ca sa fie implinit , exact cum s-a 'nfaptuit in ISTORIE , adica FAPTUL de creatie vazut in MATERIE " Iata istoria cerurilor si a pamantului... In ziua cand a facut Domnul Dumnezeu un pamant si ceruri NU ERA INCA PE PAMANT .... pentru ca ... " iar in alt text este scris ca " Din El, pri El si pentru El sunt toate lucrurile " iar pe om l-a facut " cu putin mai prejos decat Dumnezeu si l-a incununat cu slava si cu cinste " Pentru om a facut Dumnezeu MEDIUL INCONJURATOR , asa cum a aparut in Gradina, cand Cuvantul= Samanta rostit ( relatarea din Geneza 1 ) a inceput sa incolteasca , iar mai apoi, imagina fiecarui animal= vietuitoare pusa de Dumezeu in mintea omului a luat fiinta chiar la rostirea numelui ( Domnul a vazut ca omul nu este bine sa fie singur ) Si asta s-a intamplat fiindca inainte de caderea in pacat, Adam nu facea decat ce vedea pe Tatal facand, el fiind " omul dintai " exact cum si Isus a facut , ca " omul al doilea ", aducand la existenta NOUA CREATIE , care incepe " dinlauntrul vostru "prin ceea ce este descris ca " nasterea din nou ". Pavel ne-a spus ca OMUL DUHOVNICESC cunoaste lucrurile adanci ale lui Dumnezeu. insa pentru cei firesti " sunt o nebunie " ei ( mintea lor ) nu va accepta niciodata gandul ca lumea aceasta a fost creata de Dumnezeu , care este Duhul Sfant , prin persoana OMULUI ADAM, si tot asa lumea viitoare este creata de ACELASI DUH SFANT prin OMUL ISUS HRISTOS , care a zis ( fara ca fariseii si carturarii tutiror timpurilor sa-I inteleaga vorbirea : " Tatal Meu lucreaza pana acum , si Eu de asemenea lucrez "
   Nu credeti ca ar fi interesant de observat ce este scris, anume ca " In ziua a saptea si-a sfarsit Dumnezeu lucrarea pe care o facuse si in ziua a saptea S-a odihnit de toata lucrarea pe care o facuse " NICIDECUM IN ZIUA A SASEA in care El si-a sfarsit doar PLANUL, dupa Cuvantul PROFETIT Chiar si din basmele copilariei ne putem da seama de realitatea INTELEPCIUNII , care zice " zis si facut "Dumnezeu nu procedeaza precum omul pervertit prin pacat - una zice si alta face - de aceea El a osandit la moarte toata creatiia veche, incepand o noua lucrare prin " Cel intai nascut dintre cei morti, ca in toate lucrurile sa aiba intaietatea "( Crestinii vor intelege si vor sti de unde am citat )
   Fiti si voi siguri ca DUMNEZEU NU SE CONTRAZICE ! Doar mintile intunecate de dumnezeul acestui veac nu se pot descurca , odata intrati in LABIRINTUL Cuvantului, isi ratacesc cararile si pier prin stavratie =lipsa de hrana spirituala , masa fiind oferita doar la IESIRE din staulele denominationale, precum este fagaduit oilor : vor intra si VOR IESI si VOR GASI PASUNE "Eu sunt Usa. Daca intra cineva prin Mine, va fi mantuit; va intra si va iesi si va gasi pasune. " ( Ioan 10.9 )

   Ștergere
 8. Martin

  In introducere ai promis o ”investigatie serioasa” dar, in final, ai ajuns partizanul unei idei vechi. Tot articolul tau se putea reduce la o declaratie de credinta si scuteai efortul de a inventa o argumentatie defecta, sprijinita pe expresii ca ”pare sa”, ”cel putin aparente”, ”ipotetice” prin care deja se intrevede rezultatul investigatiei

  Ai scris
  ”a) ori zilele creațiunii din capitolul 1 nu sunt zile literale de 24 ore,
  b) ori ele sunt literale, dar separate considerabil în timp.”

  Ignori (si tu si teologul citat) faptul ca textul a fost scris de evrei si pentru evrei! Iar evreii astia au construit un calendar de la facerea lumii, avand ca start zilele literale din Geneza 1. Conform acestui calendar, astazi suntem in 1 Iyyar 5774.

  Poti adoptat diferite stiluri de interpretare, care sa te duca la concluziile la care doreai sa ajungi, dar o investigatie serioasa nu poate ignora cateva elemente simple: cine si cand a scris textul, de ce l-a scris, pentru cine l-a scris.


  Ai mai scris:

  ”Nu este nevoie să fii teolog cunoscător de greacă sau ebraică veche ca să îți dai imediat seama
  ......
  În ebraica veche nu există însă sub nicio formă un astfel de timp, de unde rezultă că nu putem determina cu siguranță secvența cronologică despre creațiune din Geneza 2”

  Ei bine, aici ar trebui sa apelezi la un cunoscator de ebraica veche, care sa te lamureasca cu privire le formele verbului si la felul ne-miraculos prin care evreii reuseau sa se inteleaga si fara ”imperfect”. Un mic hint: waw consecutive.

  Ai mai scris:
  ”ordinea raportului din Geneza 1 despre creațiune este cronologică, în timp ce aceea din capitolul 2 este logică”
  Asta e ca in bancul cu rabinul care dadea dreptate egala celor 2 impricinati care se certau si, cand cineva i-a atras atentia ca nu pot avea amandoi dreptate, i s-a dat si lui dreptate.

  Martin, daca logica si cronologia se contrazic, una din ele e gresita pentru ca, in principiu, ambele sunt logice :)

  Tot logica (de la Occam citire) iti spune ca explicatia cea mai simpla e cea corecta. Iar explicatia documentara (care, apropo, e cea stiintifica) e cea mai simpla si nu are nevoie de artificii ca sa stea in picioare.

  La comparatia celor 2 creatiuni ai omis elementul central: felul in care e creat omul! Si aici diferentele sunt ireconcibiabile. Observa cum teologii crestini amesteca creatia in sapte zile cu creatia omului din pamant si a femeii din coasta barbatului.
  La punctul asta evreii au fost mai creativi: pentru prima povestire au inventat o femeie numita Lilith, omorata pentru neascultare. Locul ei e luat de femeia din a doua povestire.

  Bag seama ca inca n-ai descoperit butonul de reset, doar task-managerul de unde mai dai kill la cate un proces care nu iti (mai) place. Succes


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ianis, nu știu cum ar trebui să arate după părerea ta butonul de reset, dar ceea ce știu e că m-am resetat destul în ultimii ani, și încerc să fiu cât mai echilibrat cu putință în concluzii. Una dintre dovezile în acest sens este că ele, concluziile, nu mai sunt definitive și irevocabile, ca altădată. Alta este că abordez teme, precum teoria evoluției, care altădată ar fi fost un tabu din start ptr mine. Faptul că nu am ajuns ( și nu știu dacă voi ajunge) musai la aceleași concluzii ca ale tale în ce privește Geneza nu înseamnă că trebuie să mă bănuiești de nesinceritate.

   Nu știu dacă ai citit restul episoadelor din serial... dar despre faptul că Geneza a fost scrisă în primul rând pentru evrei se deduce clar din primele articole. Tot acolo ( de ex aici : http://resetyourreligion.blogspot.de/2013/11/geneza-intre-mit-si-realitate-ii-si.html) explic felul în care o interpretare cronologică și logică a Genezei nu se exlcud neapărat reciproc.
   În ce privește contrazicerea dintre logică și cronologie din Geneza 1 și si 2 , cred că am explicat destul de clar de ce există această „contrazicere”: una a fost intenția autorului atunci când a scris cap 1 ( aceea de a reda secvența creațiunii din perspectiva cuiva care o privește de pe Terra ), iar alta a fost intenția lui atunci când a scris cap 2 ( dorința de a sublinia importanța deosebită a rasei umane în cadrul mai larg al poveștii despre creație ).

   Nu știu de ce spui că am omis descrierea felului în care e creat omul. Am spus că Dumnezeul cap 2 capătă o imagine antropomorfă prin faptul că modelează lutul cu mâinile sale, sau că face operații chirurgicale cu Adam și Eva. Ceea ce am omis este într-adevăr menționarea mitului evreesc despre Lilith, care ar fi fost interesantă în context.

   Cât despre ipoteza documentară, ea este cu siguranță interesantă, dar nu știu dacă aș putea-o numi ca tine „ simplă”. Însuși faptul că a fost și încă este contestată de mai mulți teologi de când a fost enunțată ptr prima dată de Wellhausen mi se pare suficient ca să spun că nu este deloc simplă. Totul e o chestiune de alegere, de preferințe până la urmă. Iar dacă ea conține mult adevăr, să zicem, nu înseamnă automat că întruchipează tot adevărul . Numai bine.

   Ștergere
 9. Martin
  Nu te-am banuit de nesinceritate, doar de inconsecventa. In sensul ca ti-ai asumat o concluzie inaintea inceperii investigatiei pe care ai sabotat-o sistematic pe parcurs.

  Faptul ca Geneza a fost scrisa de evrei si pentru evrei trebuie sa fie punctul de inceput si de sfarsit pentru demersul tau. Tot ce este peste asta este omiletica, apologetica, poezie (daca vorbim de resetare, incearca sa pornesti la drum fara dogma crestina ca Geneza a fost scrisa pentru mine si pentru tine)

  Daca ramai pe schema asta simpla rezolvi si presupusa problema cu formele neintelese ale verbului (pentru cronologia cap2). Nu uita ca tot evreii au tradus VT in greaca (LXX) deci ar trebui sa le dam credit si prioritate in traducere, dincolo de ceea ce ne dorim, prin credinta, sa spuna textul.

  "...una a fost intenția autorului atunci când a scris cap 1 ( aceea de a reda secvența creațiunii din perspectiva cuiva care o privește de pe Terra ), iar alta a fost intenția lui atunci când a scris cap 2 ( dorința de a sublinia importanța deosebită a rasei umane în cadrul mai larg al poveștii despre creație )"

  Asta e o exempificare a ceea ce am scris in primul paragraf. Introduci concluzii in text pe care, apoi, il torsionezi previzibil. Cred ca intentia autorului/autorilor e ultima chestiune (mult prea subiectiva) care se poate discuta in cazul asta.

  Ipoteza documentara este "simpla" prin faptul ca nu are nevoie sa fie sustinuta de credinta, miracole sau artificiile teologice care au creat puzderii de interpretari, unele contradictorii.
  Ipoteza respectiva este instrumentul standard de lucru in teologia main stream, o contesta doar teologii conservatori sau superficiali. In biserica azs, de exemplu, interpretarea oficiala este cea istorico-critica (care apeleaza la ipoteza documentara), neoficial e interpretarea literala (vezi reformistii).

  E adevarat ca totul este o chestiune de preferinte dar gusturile se pot educa. Ignorarea unor instrumente de lucru (ipoteza documentara, limbile de origine, cultura si contextul) pot crea interpretari fanteziste.

  Ca un exercitiu de resetare, incearca sa rescrii seria despre Geneza folosind instrumentele amintite!

  RăspundețiȘtergere