joi, 9 august 2012

Doctrina sanctuarului : geniu adventist sau gafă monumentală? ( XIV )     2.15.  Dan 9,24-27: „ săptămână ” ( sabatical septenate ) „ 7 săptămâni ” ( jubileu )

      Pentru confirmarea anului 457 î.H. ca punct de început pentru cele 70 de săptămâni, este demn de remarcat că restaurarea forensică și civilă începută în timpul lui Artaxerxe și Ezra a implicat și restaurarea ciclului sabatic, aducând libertate și odihnă. Acest fapt istoric ne permite să conectăm ciclul de ani sabatici cu cronomesianismul în Daniel 9. Diferiți teologi au remarcat faptul că ciclul sabatic post-exilic corespunde matematic cu cronologia clasică a celor 70 de săptămâni, sugerând în acest fel că cele 70 de săptămâni au început cu reinițierea ciclului sabatic, implicând restaurare civilă. Următorii ani sunt reclamați istoric ca fiind sabatici: 


  457 î.H.*         Restart              Ezra 7 ( Decretul lui Artaxerxe, restaurare civilă completă )
  408 î.H *        7 x 7                  Daniel 9,25, Ezra- Neemia; primul jubileu al restaurării
  135 Î.H.         46 x 7                1 Mac 16:14-16; Josephus, Ant., XIII, 8:1; Wars I, 2:4
  37 î.H.            60 x 7               Josephus, Ant., XIV., xvi. 2; XV., i. 2; War, I., ii.4; Philo, in Eusebius, Praeparatio evangelica, vii; Tacitus,        
                                                    Hist.., v. 4; En.Wikipedia, Historical Sabbatical Years.
   27 d.H. *         62 x 7               Luke 3:1, 21, 23; Matthew 2; John 2:20;
   34 d.H. *          70 x 7              AA 7-9; 15:1; 18:12 (Gallio, 51/52 AD); Gal 1:13-24; 2:1 
   41 d.H             71 x 7              cf. K F Doig, New Testament Chronology, Chapter 25-26, Lewiston, NY, Edwin Mellen Press,1990, 
                                                        www.doig.net/NTC25.htm
    48 d.H.         72 x 7               E Haenchen, The Acts of the Apostles. Oxford: Basil Blackwell, 1971 (Introduction)
    55 d.H.          73 x 7              cf. K F Doig, New Testament Chronology, Chapter 25-26, Lewiston, NY, Edwin Mellen Press, 1990,    
                                                          www.doig.net/NTC26.htm
    69 d.H.          75 x 7              En.Wikipedia, Historical Sabbatical Years 
    1553               287 x 7            www. jewishencyclopedia.com, „ Sabbatical Year and Jubilee ” 
    1889              335 x 7            En. Wikipedia Shmita
    1952               344 x 7           En. Wikipedia Shmita
    2008             352 x 7            En. Wikipedia Shmita

     Datele cu asterisc sunt cele implicate în profeția lui Daniel. Este interesant că acești ani sabatici sunt compatibili cu numărătoarea cronomesianică istoricistă a celor 70 de săptămâni plecând de la anul 457 î.H. Dacă dorim să verificăm, trebuie să numărăm mai întâi timpul scurs dintre orice dată cronologică a celor 70 de săptămâni ( 457 î.H, 408 î.H, 27 d.H, 34 d.H ) și data anilor sabatici atestați de istorie și apoi să împărțim rezultatul la 7. Dacă rezultatul final este un număr întreg, aceasta înseamnă că avem un număr integral de săptămâni de ani între cele două date selectate. Am ilustrat această verificare în cea de-a doua coloană, numărând timpul scurs pentru fiecare an sabatic istoric de la 457 î.H, punctul de start al celor 70 de săptămâni. În toate cazurile am găsit numere întregi de șeptade ( serii de câte 7 ). 
     Această armonie matematică între istoria iudeilor și profeția cronomesianică din Daniel 9 este o confirmare fascinantă a interpretării adventiste a lui Daniel 9, și trebuie să-i mulțumesc dr. William Shea pentru că mi-a „ descoperit ” acest secret. 

    2.16.    Dan 9,25:  „ șapte săptămâni ” - până la ce eveniment ?

     Teologii și predicatorii noștrii mai vârstnici obișnuiesc să spună că anul 408 î.H, anul care marchează sfârșitul primei săptămâni din cele 70, a fost data istorică a terminării reconstrucției Ierusalimului. William Shea a arătat că anul 408 nu este atestat biblic sau istoric ca o dată pentru sfârșitul reconstrucției Ierusalimului. Perioada celor 70 de ani- săptămâni este împărțită în segmente de 7 + 62 + 1 pentru scopuri didactice. 

     Cele 7 săptămâni sunt numărate separat ca și când ar face împreună un întreg jubileu. Prin aceasta îngerul a vrut să indice că restaurarea amintită în profeție implică o aplicare socială completă a Torei în viața civilă a iudeilor. Sistemul jubiliar trebuia să fie restaurat, iar acest lucru arată tipologic și subliniază importanța celor 70 de săptămâni ca un superjubileu până la Mesia. Astfel, nu este necesar să găsim un eveniment istoric pentru anul 408-407 î.H ( 49-50 de ani după 457 î.H). Un jubileu, și în mod special primul jubileu postexilic, a fost un eveniment în sine însuși. Și este păcat că jubileele au fost așa de puțin observate, în timp ce nu s-a găsit nicio dată istorică în perioada postexilică. 

   Acest prim jubileu postexilic al restaurării a inclus reforme și redeșteptări religioase, cărți spirituale și civile ( socio-economice ) menționate în ultimele cărți biblice. În acord cu cea mai bună poziție conservatoare ( 3 SDABC ), ultimele scrieri ale „ vechiului testament ” au apărut cu puțin timp înainte de 400 î.H, pe timpul lui Darius II ( 424 -404 î.H ), așa cum este atestat în Neemia 12,22. ( N. Trad:  Aici ar fi o extrem de interesantă temă de discuție care privește vechiul testament în întregime. Și asta deoarece marea masă a credincioșilor creștini sunt convinși că Pentateucul de ex, așa cum îl avem noi astăzi în biblie, a fost scris de Moise, în timp ce adevărul s-ar putea ( cu o mare probabilitate ) să fie altul: Cartea legii, „ descoperită ” de preotul Hilchia pe timpul împăratului Iosia și citită apoi de Ezra în fața poporului după eliberarea din robia babiloniană, nu este altceva decât o compilație de scrieri antice care au format apoi Tora….. )   

Autor: Florin Lăiu
  ( va urma )
    
   
    
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu