duminică, 2 septembrie 2012

Doctrina sanctuarului, geniu adventist sau gafă monumentală? ( XXIII )

  7.  Identitatea sanctuarului în Daniel 8

       Identitatea sanctuarului din Daniel 8 a fost de obicei arătată în mod exclusiv printr-o deducție indirectă și hermeneutică: dacă cei 2300 de zile înseamnă ani , perioada se întinde atunci la era creștină și în acest fel se referă numai la templul ceresc. În timp ce această logică este corectă, ar putea să nu fie totuși cel mai puternic raționament, deoarece el nu derivă nici din text, nici din context. Ar trebui să adăugăm evidența exegetică. Propunerea mea este că ar trebui să adoptăm o identificare biblică ligvistică și literară a templului din Daniel 8, ca o evidență primară. 


    Daniel folosește pentru templu termenul „ מִכֹוןmå·ôn ” ( locuință- Dan 8: 11 ), un termen poetic care desemnează în cele mai multe cazuri sanctuarul ceresc, mai ales atunci când este relaționat în mod explicit cu cerul. Construcția apozițională „  דשֹ ִמִקִ מִכֹוןmə·ôn mi·qdåš·ô ” ( „ locuința care este templul Său ” ) este compusă din două sinonime care desemnează locuința cerească a lui Dumnezeu. În mod izbitor, cele două cuvinte din Daniel 8:11 „   מִכֹוןmå·ôn ” și „ mi·qdåš ” mai sunt întâlnite astfel o singură dată în altă parte, respectiv în Exodul 15: 17, în cântarea lui Moise. Acest text vechi este locul unde fiecare din acești termeni apar pentru prima dată în biblie. Cele două cuvinte nu sunt conectate exact ca în Daniel 8:11, dar ele funcționează ca sinonime în versuri paralele: „ o locuință pe care ți-ai făcut-o, Iehova/ un templu ridicat de mâinile Tale ”. 

     Cele două cuvinte din Exodul 15 sunt sinonime evidente iar identitatea teologică a casei-templu a lui Dumnezeu este descoperită în mod clar. Nu este o casă pe care oamenii să i-o ridice lui Dumnezeu, ci este o casă pe care Dumnezeu o construiește pentru oameni. Astfel sanctuarul din Daniel 8 este aceeași structură care a fost menționată în cântarea lui Moise și în rugăciunea lui Solomon.  Este remarcabil că șase din șapte apariții ale acestei expresii biblice descriu templul ceresc al lui Dumnezeu : „ דשֹ ִמִקִ מִכֹוןmə·ôn mi·qdåš·ô ” ( „ locuința care este templul Său ” );  „ קדׁשֹוmə·‘ôn qoš·ô ” (  reședința - templul Său sau „ locuința Sa cea sfântă ” );   

    8.   Cine sunt the defendants la judecata premileanială

                          8.1.  O posibilă interpretare

     În ciuda opiniei noastre tradiționale că faza premilenială a judecății are de-a face exclusiv cu credincioșii, Daniel 7 descoperă două verdicte diferite la sfârșitul judecății divine, verdicte care implică existența a două clase de oameni judecate în această fază: 
 a)  „ fiara”/ „ cornul cel mic ” care „ a fost aruncat în foc ” ( Dan 7,11; Apoc 19, 20-21 ) - o pedeapsă preliminară aplicată ultimei generații de oameni de pe pământ ( Apoc 15-16 ) care au respins evanghelia adevărată ( Apoc 14, 6-12 ) și l-au ales pe Antihrist.
 b)  „ sfinții celui Prea Înalt ” care sunt îndreptățiți și primesc împărăția veșnică împreună cu Cel care îi reprezintă, „ fiul omului ” ( Dan 7: 18, 22, 26-27 ). 
      Cele două clase de oameni ale judecății premileniale ( Apoc 14, 6-13 ) sunt descrise în Apoc 14 sub forma unei ultime recolte duble: 
 a)  „ secerișul ” - simbolizând răsplata sfinților, „ cei 144 000 ” având scris pe frunțile lor numele lui Dumnezeu ( Apoc 14: 1-5, 14-16 )
 b)  „ Culesul viei ” și „ teascul ” simbolizând răsplata închinătorilor fiarei care au semnul Babilonului pe frunte sau pe mână ( Apoc 13; 14: 17-20 ). 

   „ S-au deschis cărțile ” indică spre un sistem de înregistrare și de examinare a acestor înregistrări. Expresia ” judecată de investigare ” este potrivită în acest sens și poate fi folosită în continuare deoarece se potrivește nu numai fazei preadvente a judecății, ci și postadvente, în timpul mileniului ( Apoc 20: 4,12 ). Ambele faze ale judecății sunt în primul rând investigative ( deci implică timp ) și decizionale, apoi executorii. Această judecată premilenială are ca rezultat o dublă reabilitare/îndreptățire: contra dușmanilor lui Dumnezeu și a poporului Său, și în numele lui Dumnezeu și a poporului Său. 

      Ca de obicei, noi am urmat în exclusivitate opinia pionierilor noștri și a EGW despre judecata de cercetare a poporului lui Dumnezeu. În orice caz, cele 7 plăgi din Apocalipsa și profeții legate de acestea arată că judecata premilenială are de asemenea de-a face și cu oamenii răi, chiar dacă numele lor nu au fost scrise în Cartea vieții. Principala distincție dintre cele două faze ale judecății ( premilenială și milenială ) este că cea premilenială este plină de speranță și afirmativ - mântuitoare, în timp ce judecata milenială este punitivă. Prima este pentru câștigători; a doua pentru cei înfrânți. Prima este pentru cei mântuiți; a doua pentru cei pierduți. Oricum, aceasta este o supersimplificare. În timp ce poziția istorică reducționistă AZS în ceea ce privește judecata premilenială are de-a face numai cu poporul lui Dumnezeu, primii subiecți ai judecății din Daniel 7 și 8 sunt tocmai dușmanii lui Dumnezeu. Unul din verdictele curții cerești în Daniel 7 este pedepsirea fiarei/cornului cel mic în focul premilenial ( Dan 7: 11; Apoc 19:20 ). Singurul mod în care îngerul Gabriel interpretează în Daniel 8 felul în care este îndreptățit sanctuarul este în versetul 25, când spune că regele mândru va fi doborât fără ajutorul vreunei mâini omenești.  

 Autor: Florin Lăiu 
  ( va urma )Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu