joi, 6 septembrie 2012

Doctrina sanctuarului, geniu adventist sau gafă monumentală? ( XXV )   

     
      Liberul arbitru uman și responsabilitatea sunt în cel mai înalt sens descoperite în profeția clasică, care în mod normal este o profeție condițională (vezi Ieremia cap 18 ). Este păcat că cei mai mulți conservatori ( AZS ), inclusiv teologi, nu sunt atenți suficient la implicațiile hermeneutice ale pasajului din Ieremia. Când Dumnezeu arată că acesta este modul și scopul său în descoperirea viitorului, cineva nu poate ignore acest lucru și să continue să se numească credincios. În teologia adventistă, Ramond Cotrell a fost cel care a promovat în mod special acest punct de vedere, prin contribuțiile sale teologice la ” Comentarii biblice ale AZS ” vol 4. Dar el nu a fost primul care a apărat adevărul cu privire la profeția condițională. John Andrews a făcut-o destul de clar în 1872, sau posibil chiar în 1853 ( cf. John N Andrews, The Sanctuary and Twenty-Three Hundred Days, Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, Battle Creek, MI., 1872; TEACH Services 1997:5-6 ). 


    Dumnezeu a prezis distrugerea orașului Ninive în 40 de zile, dar aceasta nu s-a întâmplat atunci. Când Dumnezeu descoperă prin profeție un detaliu, ca de exemplu numele regelui reformator Iosia ( 1 Regi 13, 2 ), profeția s-a împlinit întocmai. Dar descoperirea lui Dumnezeu despre sfârșitul pașnic al aceluiași Iosia a fost răsturnată de propria alegere a regelui, în afara voinței divine, deși Iosia trebuie să fi crezut promisiunea favorabilă a lui Dumnezeu. Există multe profeții condiționale care nu s-au împlinit la timpul respectiv. În mod special, unele profeții optimiste și favorabile Israelului și altor popoare vechi nu s-au împlinit, deși cele pesimiste și nefavorabile s-au adeverit de obicei, mai curând sau mai târziu. În timp ce nu avem o afirmație explicită cu fiecare profeție pentru a ști dacă este condițională sau nu, putem interpreta fiecare caz în lumina stipulărilor divine. 

    Profeția apocaliptică este în orice caz aparent diferită. Limbajul ei intenționat codificat, cu explicații discrete și rezervate ( ale profetului sau ale vreunui înger ); scopul lor și  ținta lor finală - sugerează control și preștiință divină. Doar cunoștința unui viitor necondiționat a fost necesar să fie parțial ascuns de înțelegerea muritorilor. În timp ce profeția condițională provoacă credința și credincioșia omului, provocând la acțiune și folosind limbajul cel mai simplu, profeția apocaliptică provoacă în mod special încrederea și răbdarea noastră, și implică studiu mult, înțelepciune și profunzime. Avem nevoie deopotrivă de credință și cunoștință - de încredere și credincioșie. 

    Cărțile apocaliptice pot conține unele profeții condiționale, la fel cum profeții clasici conțin unele profeții necondiționale. Descoperirea adresată lui Nabucodonosor în Daniel 4 este cu siguranță condițională, deoarece ar fi putut să evite împlinirea ei. Narațiuni istorice contextuale ( de ex.  Dan 1-6; 10:1-4; Apoc 1:10; 22:8 ) din cărți apocaliptice nu ar trebui considerate cu siguranță ca fiind simbolice. Dar ce vom spune despre profeția din Daniel 11 sau 9? Ar fi putut fi condiționale? Este adevărat că sunt formulate în limbajul comun al profeților, cu doar câteva expresii codate. Dar acest fapt nu contrazice ce am spus cu privire la limbajul apocaliptic specific. Viziunile apocaliptice sunt de obicei însoțite de explicațiile profetului sau îngerului, iar astfel de explicații verbale, deși în mod normal rezervate și limitate, sunt mereu retorice și chiar poetice, foarte similare profeției clasice. Profețiile din Daniel 9 și 11 sunt practic  niște continuări ale profeției din Daniel 8, deși au fost date mai târziu, și oferă mai mult decât cerea explicit viziunea din capitolul 8. 

    Una dintre descoperirile biblice paradoxale care are nevoie să fie explicată mai bine este afirmația repetată a noului testament că venirea lui Hristos trebuia să se fi produs în primul secol, așa cum Isus și apostolii săi au crezut, iar pe de altă parte, descoperirea perioadelor lungi apocaliptice implicate în interpretările istoriciste ( de ex cele 1260 „ zile ” care se termină în 1798, și cele 2300 „ zile ” care se termină în 1844 ). Întrebarea care se ridică este: cum pot fi aceste lungi perioade de timp înțelesul dorit de profeție, în contra scenariului nou-testamental al venirii lui Hristos în primul secol? Unele hermeneutici și exegeze corecte cer ca Apocalipsa lui Isus de pe muntele Măslinilor ( Matei 24 ) să fie înțeleasă ca o profeție condițională, destinată să fie împlinită în primul secol ( cfm vers 34 ), atunci când evanghelia își va fi terminat misiunea sa ( vers 14 ). Dar ea a fost doar în parte împlinită, ceea ce a făcut ca într-o retrospectivă istorică mulți  ( inclusiv Ellen White în HLL cap 69, și ML cap 1 ) să o privească ca pe o dublă profeție, ceea ce este acceptabil pentru scopuri practice, deși nu s-a intenționat să fie înțeleasă așa. Matei 24, 32 a fost înțeles de pionierii noștri ( inclusiv Ellen White în HLL pag 632 ) că se referă la generația care vede semnele cosmice din versetul 29 ( de ex. marea cădere de stele din 1833, etc ). Nu este nevoie să argumentăm împotriva acestei exegeze, din moment ce timpul a dovedit că e greșită

    Această problemă arată tensiunea logică naturală dintre preștiință și liberul arbitru, dintre dorința lui Dumnezeu și previziunea Sa. Una este mărturia suveranității veșnice a lui Dumnezeu asupra timpului și evenimentelor, iar cealaltă este descoperirea celui mai bun plan divin de crezut și urmat. Contradicția este determinată de liberul arbitru uman, singurul factor de nesiguranță care face ca astfel de profeții să devină condiționale. Dar ar trebui să remarcăm că Dumnezeu nu a descoperit de la început unele elemente importante ale profeției apocaliptice. Unele simboluri profetice rămân sigilate timp de secole. Perioadele de timp au fost formulate astfel încât să fie compatibile cu scenariul unui „ curând ” advent ( venire a lui Isus ). Nimeni nu-și imaginează că profeția apocaliptică s-ar fi putut împlini într-un scurt timp, ca o profeție condițională. Dar dacă acest lucru este adevărat, de ce a fost necesar să fie formulată într-un mod atât de codificat, încât chiar și astăzi anumite profeții din Apocalips și Daniel nu sunt înțelese satisfăcător, deși noi credem că ele s-au împlinit? De ce sunt formulate perioade de timp apocaliptice într-un fel neobișnuit, evident codificat, dacă acele profeții erau condiționale și era astfel posibil să se fi împlinit într-un mod literal? 

   Dar această tensiune nu este prezentă doar între cele două feluri de profeție. Cea mai evidentă tensiune este între profețiile  condiționale și realitatea istorică. Isaia ( 19: 20-25) a profețit că imperiul egiptean și asirian se vor alătura Israelului în închinarea către adevăratul Dumnezeu, iar astfel cele trei națiuni vor constitui un popor federal al lui Dumnezeu. Ieremia ( 31, 31-40 ) a prevăzut că Ierusalimul care căzuse va fi reconstruit după exilul babilonian, în virtutea unui nou legământ, și că nu va mai fi distrus niciodată după aceea. Isus, Pavel  și alți apostoli au prezis că a doua venire va avea loc în generația lor. Ei au crezut literal că trăiau în ultimele zile ( Fapte 2:16-17; Rom 13:11-12; 16:20; 1Cor 10:11; 1Jn 2:18 ).  ( N Trad: ...dar toate aceste profeții nu s-au împlinit... )

    Așadar adevărata chestiune nu este dacă am putea sau nu interpreta anumite profeții apocaliptice ca fiind condiționale, ci mai degrabă de ce a descoperit ( a dat ) Dumnezeu atâtea profeții dacă știa oricum că ele nu se vor împlini? Luați de exemplu ultimele nouă capitole ale lui Ezechiel. Acolo sunt așa de multe detalii fără aplicație practică, de vreme ce planul mai bun al lui Dumnezeu nu s-a împlinit la timp, și niciodată nu se va împlini. Astfel de revelații sugerează că Dumnezeu chiar a intenționat ca aceste scenarii profetice să se împlinească. Dar cum putem vorbi despre 2300 de ani, din moment ce Isus a promis să se reîntoarcă curând, în timpul aceleiași generații? Iar o altă întrebare legitimă este de ce a promis Isus că va reveni în acea generație, dacă istoria reală urma să se întindă pe parcursul a mai mult de două milenii? Am arătat deja că planul mai bun al lui Dumnezeu fusese formulat în termenii unei profeții condiționale. Iar cineva s-ar putea întreba cum ar fi fost împlinit Daniel 8:14 dacă profeția lui Isus și așteptările apostolilor despre a doua venire ar fi fost împlinite în primul secol? Aceasta n-ar fi fost o problemă pentru Dumnezeu. El nu este surprins de nimic. El ar fi știut cu siguranță despre asta cu mult înainte ca această posibilitate să devină reală, astfel încât i-ar fi dat lui Daniel informația necesară despre viitor. 

   Probabil că majoritatea adventiștilor recunosc doar profețiile deterministe. Cel puțin în ceea ce privește timpul celei de-a doua veniri, opinia care prevalează este aceea a unor profeții deterministe. Unii adventiști sugerează că însăși profețiile apocaliptice sunt condiționale, și că de aceea ar trebui să abandonăm metodologia noastră istoricistă, în special cu privire la unitatea de măsură „ an- zi”. Ambele părți trebuie să recunoască și să îmbrățișeze însă întreaga revelație paradoxală, dacă vrem să creștem împreună în unitate. 

   Autor: Florin Lăiu

   ( va urma ) 
      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu