duminică, 24 august 2014

Ellen White și contrafacerea istoriei

    

       Cu siguranță vă aduceți aminte ( cei care mai sunteți sau nu adventiști ) de avertizarea „părintească” a celor din biserică la adresa celor mai sceptici dintre fiii ei, a căror credință în scrierile „inspirate” ale Ellenei White se vede la un moment dat clătinată: „ mai întâi vă pierdeți credința în scrierile EGW, iar după o vreme vă pierdeți chiar credința în biblie. Cine renunță la Ellen White, va renunța într-un târziu și la biblie”. Ei bine, trebuie să recunosc personal că o astfel de avertizare ( și profeție ) este cât se poate de adevărată. Mi-am pierdut iremediabil credința în inspirația plenară, verbală a așa-numitului spirit profetic și a ineranței bibliei. Dar este această pierdere a credinței doar rezultatul unei simple atitudini rebele, nonconformiste față de „spiritul profetic ” și biblie sau dimpotrivă, ea a venit ca urmare a cercetării serioase a dovezilor? Cu alte cuvinte, poți să mai continui să crezi orbește ceea ce ți se dovedește cu vârf și îndesat a fi … o MINCIUNĂ? Sau scepticismul este rezultatul logic al confruntării dintre mit, legendă și realitatea istorică? Articolul care urmează prezintă argumente puternice, istorice/ biografice care demolează pentru totdeauna ideea ineranței și fidelității față de adevăr ale „spiritului profetic”. Nu voi vorbi aici despre biblie, în primul rând deoarece timpul și spațiul sunt limitate și în al doilea rând deoarece am mai vorbit despre asta pe larg până acum pe acest blog. Din păcate însă, vă pot asigura că aceleași erori, plagieri ale autorilor vremii și scorniri ale imaginației proprii pot fi atribuite și scriitorilor biblici într-o măsură mai mare sau mai mică ca Ellenei White.

     După ce acum câtva timp am dat cititorilor mei ocazia să vadă cum cartea Hristos Lumina Lumii este în foarte mare parte produsul dintre imaginația proprie a Ellenei White despre „ Vita Christi”  și plagierea în proporție de aproximativ 33% a ideilor unor autori contemporani ai ei, aș dori astăzi să vorbesc despre o altă carte-emblemă a „spiritului profetic” , și anume „Tragedia Veacurilor”. O carte foarte iubită de mine în trecut, pe vremea când eram un adventist credincios, dar naiv. Îndoctrinarea suferită în biserică mă obliga însă să nu sesisez ceea ce îmi este evident astăzi: neconcordanța izbitoare dintre pretențiile de vizionarism profetic ale autoarei și realitatea istorică care le dezminte. Cartea „Tragedia veacurilor” este piatra unghiulară a escatologiei adventiste, o carte de temelie a doctrinelor adventiste de seamă, precum cea a sanctuarului. Ellen White însăși evaluează cartea aceasta în mod deosebit, pretinzând fără ocolișuri divina inspirație pentru conținutul ei, după cum reiese din următoarele citate: 

    „ "The book The Great Controversy, I appreciate above silver or gold, and I greatly desire that it shall come before people. While writing the manuscript of The Great Controversy, I was often conscious of the presence of the angels of God. And many times the scenes about which I was writing were presented to me anew in visions of the night, so that they were fresh and vivid in my mind."1
 • "God gave me the light contained in The Great Controversy and Patriarchs and Prophets and this light was needed to arouse the people to prepare for the great day of God, which is just before us. These books contain God's direct appeal to the people."2
 • "Through the illumination of the Holy Spirit, the scenes of the long-continued conflict between good and evil have been opened to the writer of these pages [The Great Controversy]."3
 • "As the Spirit of God has opened to my mind the great truths of His Word, and the scenes of the past and the future, I have been bidden to make known to others that which has thus been revealed - to trace the history of the controversy in past ages..."4
    
         Este cât se poate de clar așadar că EGW pretinde că a fost călăuzită pe rând de Dumnezeu, Spiritul Sfânt și îngerii lui Dumnezeu atunci când și-a redactat cartea. Ea afirmă că această călăuzire s-a manifestat prin viziuni prin care scenele din trecut i-au fost prezentate în fața ochilor „proaspete și vii ”, exact așa cum s-au întâmplat. Întrebarea care se pune acum este aceea dacă acest lucru stă în picioare, adică dacă istoria confirmă lucrurile exact așa cum le-a văzut ea în viziune sau nu. În mod logic, dacă istoricii, biografii și experții în general au cu totul altă versiune de povestit despre evenimentele și personajele istorice relatate în carte, reiese că ceea ce ea numește cu siguranță de sine „inspirație  divină ” nu este altceva decât imaginație proprie sau, în cel mai bun caz, repetarea unor legende auzite și neverificate din epoca ei despre acele evenimente și despre acele personaje istorice. 

    Deoarece subiectul este foarte vast chiar atunci când vorbim despre această carte, aș dori să prezint doar două exemple despre neconcordanța dintre „viziunile” EGW și realitatea istorică, exemple care mi s-au părut a fi cele mai sugestive. Și întrucât imaginea adventistului de rând despre personajul Martin Luther este extrem de denaturată ( tocmai din cauza EGW ) vis-a vis de realitate, iar în comentariile de pe forumul acestui blog am fost acuzat adeseori că eu nu sunt așa cum a fost Martin Luther cel adevărat ( de parcă aș fi pretins-o vreodată... ), aș dori să prezint adevărata imagine despre acest personaj. 

  1. Motivul intrării lui Martin Luther la mănăstire

        Versiunea ei „inspirată”: 

         „ Într-o zi, pe când cerceta din biblioteca universităţii, Luther a descoperit o Biblie latină. O astfel de carte nu mai văzuse niciodată. Nu ştia nici măcar de existenţa ei. Auzise părţi din Evanghelii şi din Epistole, care erau citite poporului în slujbele religioase publice, şi socotise că acelea formau toată Biblia. Acum, pentru prima oară vedea Cuvântul lui Dumnezeu întreg. Plin de teamă şi uimire, s-a îndreptat spre paginile ei sfinte; cu inima care-i bătea mai tare şi mai repede citea cuvintele vieţii, oprindu-se din când în când pentru a exclama: "O, dacă mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta!" (idem, b.2, cap.2). Îngerii cerului erau lângă el şi raze de lumină de la tronul lui Dumnezeu descopereau înţelegerii lui comorile adevărului. Totdeauna se temuse să mânie pe Dumnezeu, dar acum o convingere adâncă a stării lui de păcat a pus stăpânire pe el ca niciodată mai înainte. Dorinţa sinceră de a fi liberat de păcat şi de a găsi pace cu Dumnezeu l-a determinat în cele din urmă să intre într-o mânăstire şi să se consacre unei vieţi de călugărie.” 

         Adevărul istoric: 

   „ Oricine care cunoaște ceva despre Martin Luther știe povestea din spatele intrării lui la mănâstire. Se găsește în dialogurile lui de la 16 iulie 1539, la 34 de ani după întâmplarea cu pricina. El remarcă aproape accidental că cu 14 de zile în urmă fusese aniversarea zilei în care a fost prins într-o furtună teribilă în apropiere de Stotternheim, un sat lângă Erfurt. În groaza lui provocată de fulgere și trăznete a strigat: „ Sfântă Ana, ajută-mă! Nu mă lăsa să mor! Mă voi face călugăr! ” Curând după luarea acestui angajament, avea să-l regrete…”  Richard Marius, Martin Luther: The Christian between God and Death, Harvard University Press, 1999, 43.

   „ Motivul hotărârii lui precipitate de a deveni călugăr este o neașteptată întâlnire cu moartea în acea apăsătoare zi de 2 iulie 1505. Era pe atunci un student în vârstă de 21 ani la universitatea din Erfurt. Pe drumul de întoarcere spre școală după o vizită făcută părinților, deodată un trăznet puternic l-a trântit la pământ. Acel simplu trăznet a fost detonatorul existenței sale agitate de mai târziu. Acolo erau Dumnezeul cel teribil, Hristos cel inexplorabil, și toate spiritele cele rele ieșind din ascunzătorile lor secrete, încercând să-l apuce de păr și să-l încuie în iad. În groaza lui provocată de trăznete a strigat: „ Sf. Ana, ajută-mă, mă voi face călugăr!” Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, Abingdon Press, 1950, 25.

   Concluzie:   Chiar Martin Luther mărturisește că motivul intrării sale în călugărie este un jurământ solemn făcut Sfintei Ana, un sfânt catolic protector al minerilor ( tatăl său era miner ), și nu amintește nimic în memoriile sale despre vreo biblie din biblioteca universității, care l-ar fi determinat să-și schimbe parcursul vieții. În plus, dedicarea completă a vieții sale mănăstirii franciscane nu se datorează entuzismului față de Scriptură, ci groazei față de mânia divină, groază care avea să-l bântuie mult timp de-atunci încolo. Ca urmare, motivul adevărat pentru care EGW scrie ceea ce scrie referitor la Martin Luther este încrederea necondiționată în legendele vremii ei despre acest personaj, și nu inspirația divină. În plus, apariția în text a îngerilor care sunt lângă el în timp ce studiază Scriptura sunt un clar indiciu al unor simple scorneli puritane, într-o epocă victoriană în care îngerii ( fie buni sau răi ) sunt extrem de prezenți în orice act social, intim, artistic. De aici și mitul absurd răspândit printre adventiștii de generație veche că un înger era prezent adeseori lângă ea atunci când scria…

   2. Luther pe scara lui Pilat

    Ellen White dedică în „ Tragedia veacurilor ”câteva rânduri vizitei lui ML la Roma. Iată versiunea ei: 

      „ Printr-o hotărâre recentă, papa făgăduise o indulgenţă tuturor acelora care vor fi urcat pe genunchi "scara lui Pilat", pe care se spunea că a coborât Mântuitorul nostru atunci când a părăsit sala de judecată a romanilor şi care fusese adusă în mod miraculos de la Ierusalim la Roma. Într-o zi, Luther urca cu evlavie aceste trepte, când deodată păru că aude un glas ca un tunet care i-a zis: "Cel neprihănit va trăi prin credinţă" (Rom. 1,17). A sărit în picioare şi s-a grăbit să părăsească acel loc de ruşine şi dezgust. Textul acesta nu şi-a pierdut niciodată influenţa asupra sufletului lui. De la data aceea a văzut mai clar decât oricând înainte greşeala de a te încrede în faptele omeneşti pentru mântuire, cât şi nevoia de credinţă continuă în meritele lui Hristos. Ochii îi fuseseră deschişi şi nu aveau să mai fie închişi niciodată faţă de amăgirile papalităţii. Când şi-a întors faţa de la Roma, el s-a întors şi cu inima de la ea, iar de la data aceea despărţirea s-a mărit până când a rupt toate legăturile cu biserica papală. ” 

         Versiunea istorică:

               Martin Luther personal ne relatează întâmplarea cu pricina într-o cu totul altă lumină, în volumul 51 al scrierilor lui, spunând că nu a auzit nicio voce cerească, ci că a exclamat în mintea sa: „ Cine știe dacă aceste lucruri sunt chiar așa? ” Cu alte cuvinte, chiar scepticismul personal ( în acele momente destul de incipient, asta e clar ) față de doctrina catolică a fost detonatorul viitoarei reformațiuni, și nicidecum vreo voce „ de tunet cerească ”. Roland Baiton ( probabil cel mai bun biograf al lui Luther ) și Richard Marius sumarizează astfel:

    „ În vârful scării Luther s-a ridicat în picioare dar nu a exclamat „ Cel neprihănit va trăi prin credință” așa cum povestește legenda neoprotestantă. Ceea ce el a spus a fost : „ Cine știe dacă toate astea or fi chiar așa?” El spera să elibereze din purgatoriu sufletul bunicului său. Dar la sfârșitul ascensiunii scării lui Pilat a început să se îndoiască în mintea sa de ceea ce fusese învățat. ” 

       Mai mult… Ellen White afirmă că din acel moment „ ochii i-au fost deschiși și nu aveau să se mai închidă niciodată față de amăgirile papalității”. Dar este acest lucru adevărat? Iată ce spun istoricii:

 „ Luther a studiat fiecare resursă a catolicismului contemporan…. S-a străduit în același timp să exploreze și alte căi, dar pe atunci catolicismul mai avea încă multe alte lucruri să-i ofere. ” Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, Abingdon Press, 1950, 25
       Pe de altă parte, Martin Brecht, un teolog luteran cunoscut, face următoarea afirmație în biografia sa impecabilă a lui Luther: 

„ … au fost bogății ale harului în timpul vizitei sale la Roma, iar din cauza acestora a predominat o impresie pozitivă. Doar mai târziu avea să facă o evaluare critică, complet negativă, a experiențelor de la Roma. Dar chiar și atunci nu le-ar fi regretat. ” 

   Concluzie:   Contrar părerii „inspirate” a EGW, Martin Luther nu s-a întors împotriva papalității imediat după vizita de la Roma. Dimpotrivă, conform istoricilor, ea a fost mai mult o experiență pozitivă decât negativă! După aceea, Luther a continuat să rămână un catolic devotat scaunului papal! Iar de auzit vreo voce în timp ce urca scara lui Pilat din Roma, acea poate să fi fost doar vocea rațiunii, dar nicio voce de tunet coborâtă din cer…
       Ellen White identifică așadar momentul de cotitură spiritual al vieții lui ML ( descoperirea îndreptățirii prin credință cfm Romani 1.17 ) cu urcatul pe scara lui Pilat. Știm cu siguranță că sejurul lui ML la Roma a avut loc în noiembrie 1510. Dar conform scrierilor sale, noua sa înțelegere privitoare la Romani 1: 17 a avut loc 8 ani mai târziu, în 1518-1519 când, citez: „ mi s-au deschis porțile paradisului”. Vezi Martin Brecht , section VI, chapter "The Inner Turning Point - the Reformatory Discovery".
           
       Cu alte cuvinte, EGW a greșit momentul de cotitură spiritual din viața lui ML cu aproape o decadă, atribuind vizitei la Roma efecte sonore și spirituale văzute numai de mintea ei. Explicația este însă la îndemână: ea a scris ceea ce a scris deoarece aceasta era concepția neoprotestantă a vremii ei despre Martin Luther: împopoțonată, exagerată, laudativă, dar nicidecum adevărul istoric! Dar dacă așa stau lucrurile în realitate, cum rămâne atunci cu pretențiile ei de a scrie cartea sub directa iluminare a spiritului sfânt? Cum rămâne cu fidelitatea vis-a vis de istorie? Și dacă îngerii stăteau lângă ea atunci când scria, cum se explică neconcordanța flagrantă dintre ceea ce scrie ea și ceea ce spun istoricii și biografii lui Martin Luther? Concluzia este dureroasă pentru orice adventist serios: Ellen White a înflorit multe lucruri, din propria-i imaginație bogată sau imaginația altor scriitori contemporani ei, după care și-a permis să afirme că ceea ce a văzut i-a fost descoperit personal de Dumnezeu! 
    Din păcate pentru susținătorii fanatici ai spiritului profetic, acestea nu sunt nici pe departe singurele erori de ordin istoric ( și nu numai ) ale Ellenei White în cartea Tragedia Veacurilor. Într-o corespondență privată din 1910 a altui mare pionier adventist, dr. Kellogg,  cu fiul ei, WC White și W W Prescott, , doctorul mustra editorii cărții TV că nu îndepărtaseră încă toate erorile și inadvertențele istorice, și că nu era corect ca informațiile de acolo să fie atribuite inspirației profetice a Duhului Sfânt, când în realitate erau informații false care circulau în popor. Desigur, ca unul care căzuse deja în dizgrația bisericii, sfaturile lui Kellogg au rămas până astăzi fără ecou, iar adventiștii cred cu tărie în ceea ce de fapt sunt doar legende omenești… 
        Tot datorită interpretării eronate a istoriei de către Ellen White, imaginea generală adventistă despre personajul Martin Luther este una cât se poate de falsă. Adevăratul Martin nu era nici pe departe acel „stâlp de biserică” fără pete de caracter pe care încearcă să ni-l prezinte Ellen White. Dimpotrivă, documentele care ne-au rămas chiar din mâna lui atestă faptul că era un teolog extrem de încăpățânat, care nu accepta niciun fel de corectură, nici măcar din partea marelui Erasmus din Rotterdam. Era extrem de ironic și acid la adresa celor care puneau la îndoială teologia lui. Într-o astfel de ocazie, în cadrul celebrului și îndelungatului dialog despre liberul arbitru cu Erasmus, Martin Luther îi scria acestuia: „ Să știi că arunc la budă toată corespondența care vine de la oponenți de-ai mei, fără ca să mă mai obosesc măcar să o citesc. Poți fii mândru însă că pe-a ta măcar am citit-o mai înainte…” 
     De asemenea extrem de puțini adventiști cunosc adevărul despre antisemitismul său înfocat, care a slujit drept inspirație pentru politica nazistă de eliminare sistematică a evreilor . În 10 noiembrie 1938, cu ocazia zilei de naștere a marelui reformator, propaganda de stat național-socialistă se inspira din scrierile antisemite ale acestuia pentru a arde pe tot cuprinsul Germaniei sinagogile și literatura evreilor. Cărți precum „ Die Juden - der "Abschaum der Menschheit ” ( Evreii-scursura omenirii ) sau „ Die Juden und ihren Lügen ( Evreii și minciunile lor ” ) mustesc de o ură scelerată contra evreilor. Fără îndoială că Hitler, Goebbels și mai marii naziști s-au inspirat din aceste scrieri ale sale și chiar au pus în practică unele dintre dorințele macabre ale reformatorului german. Ellen White nu a pomenit desigur nimic despre această latură mai puțin „ angelică ” a marelui Martin Luther. Mă întreb dacă îngerii din cer mai stăteau lângă reformator atunci când  acesta scria de exemplu următoarele rânduri: „ Iudeii sunt demoni tineri, condamnați la torturile iadului. La moarte cu ei! Dacă vezi vreun evreu, fă-ți o cruce și spune-ți: „ prin fața mea trece un diavol în carne și oase ” Sau: „ Dacă aș boteza un evreu, l-aș lua mai întâi de ceafă, i-aș lega o piatră de gât și l-aș arunca în râu spunându-i: te botez în numele lui Avraam. ” Sau: „ Iudeii sunt un lucru scârbos, otrăvitor și malefic. De 1400 de ani sunt cauza tuturor plăgilor, mizeriei și nenorocirilor pe care le suferim. Noi suntem ca demonii pentru ei. Ei nu au nicio milă pentru noi, păgânii. Așa învață sabat de sabat în cuiburile alea de draci numite sinagogi, de la mai marii lor. ” Cartea sa „ Despre evrei și minciunile lor ” se încheie cu următoarele cuvinte: „ Trebuie să fim dușmani față de răutatea, minciunile și blestemele iudeilor și să înțelegem nu numai că credința lor este falsă ci cu siguranță că evreii înșiși sunt posedați pe deplin de diavol. Hristos Domnul nostru să-i întoarcă în mila sa și să ne țină în cunoștința sa, care este viața veșnică. Amin. ” 
    Așadar, adevăratul portret al lui Martin Luther este mult diferit față de cel pe care Ellen White l-a propus, în naivitatea ei, conștiinței adventiste. Adevărul despre cartea Tragedia veacurilor, Hristos Lumina lumii, Patriarhi și profeți și alte scrieri ale spiritului profetic este cu totul altul decât cel pe care ai fost obișnuit să-l asculți atunci când ești „inside of the adventist box”. Multă imaginație și fluturași în burtă, foarte multă plagiere de la autorii contemporani și foarte multă naivitate în credința copilărească în legende. Câtă inspirație divină mai rămâne și cu ce fel de seriozitate mai putem privi profețiile ei din această carte, deci cu alte cuvinte versiunea ei cu privire la viitor, dacă în ceea ce privește chiar trecutul a dat-o serios în bară, și încă de mai multe ori? Dacă n-a reușit să redea fidel din punct de vedere istoric nici măcar trecutul ( și spațiul și timpul limitat nu mi-au permis în acest articol decât să ating în treacăt doar vârful icebergului , poate nici acela în întregime, cu privire la „Tragedia Veacurilor” ) cum putem avea încredere că a văzut corect viitorul? 
     Credința mea în inspirația plenară a spiritului profetic nu s-a pierdut așadar pentru că pur și simplu așa am ales eu. Ci a fost un rezultat logic al cercetării dovezilor, al comparației diferitelor resurse istorice, al citirii în limba originală a unor scrieri ale lui Martin Luther, al informației alternative extra-adventiste. Concluzia mea despre Ellen White este următoarea: a fost o femeie foarte credincioasă, convinsă de chemarea divină, care din dorința de a-și călăuzi poporul advent la Dumnezeu și-a permis cu de la sine putere să manipuleze grosolan audiența și cititorii. Cum? Încoronându-se cu o autoritate care nu i-a fost dată de Dumnezeu, pretinzând că vorbește din partea spiritului sfânt, pretinzând că era inspirată în tot ceea ce scria cu gânduri și viziuni divine, în timp ce în realitate era prizoniera mentalității, superstițiilor și curentelor de opinie din epoca ei. Mi-a trebuit foarte mult timp să realizez minciuna în care am trăit și cu care am fost hrănit aproape trei decenii. Și sunt conștient acum, mai mult ca niciodată, că adevărul este extrem de dureros, în orice latură a sa. Dar… atunci când ești interesat de adevăr și nu de lozincile și coeziunea grupului religios din care provii, urmarea naturală este…. pierderea credinței în „profet” și scrierile „sacre” ale acestuia. 
     Concluzia? Avem cu toții de ales: ori un adevăr care să ne aducă libertate, echilibru intelectual și maturitate spirituală, dar extrem de dureros și șocant, ori o minciună frumușică de adormit copiii, care să ne ofere siguranță și speranță, dar totuși minciună până la urma urmei. Fenomenul Ellen White nu poate fi înțeles exhaustiv și echilibrat făcând parte ca membru în biserica fondată de ea și fiind spălat la creier zeci de ani de zile cu nenumărate predici din scrierile ei. E ca și cum ai încerca să înțelegi adevărul despre Joseph Smith sau scrierile acestuia fiind un mormon devotat. Pentru conformitate, obiectivitate și seriozitate în tratarea adevărului este imperios necesară desprinderea emoțională definitivă de trecut. Ori aici ne învârtim din păcate într-un cerc închis: mulți prieteni adventiști pe care îi cunosc nu pot fi obiectivi deoarece nu se pot separa emoțional de acest trecut. A privi și gândi lucrurile în afara cutiei adventiste, adică independent de Ellen White, cu creierul propriu, este pentru ei un lucru echivalent cu pierderea credinței. Pentru ei a fi credincios înseamnă, printre altele, să consideri scrierile Ellenei drept căzute din cer. Iar oricine le contrazice vine automat de la cel rău...
   Logic, nu-i așa? Pentru că dacă ea a fost inspirată direct de Spiritul Sfânt, rezultă că cei care o critică sunt inspirați de alt spirit...Iar când la această logică simplă mai adaugi și propriile-i avertizări și „ profeții”  cu privire la cei care vor întoarce spatele „profețiilor ” ei, cușca intoleranței și ignoranței se închide ireversibil pentru cei dinăuntru. Afară sunt ateii, agnosticii și dușmanii adevărului, iar înăuntru sunt ei, vajnicii păzitori ai adevărului. Ce mai contează că acest „adevăr” este un balon de săpun care se va sparge de la sine oricum... Important e ca să fie cât mai frumos colorat și să ne țină în lumea copilăriei până la adânci bătrâneți. 


54 de comentarii:

 1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 2. Indraznesc sa cred ca exista un profil psihologic care sa se inscrie pe tiparul adventistului fervent.

  in primul rand acesta este caracterizat fara urma de exagerare de un orgoliu ce trece in sfera patologicului.Adica mai pe scurt este un orgoliu ce nu are de a face nimic cu evlavia si cu condescendenta necesara si obligatorie a unui crestin adevarat.Orgoliul sau egoul exacerbat il gasim la mai toti practcantii inveterati ai acestei doctrine.
  In al doilea rand ignoranta educationala.Mare parte din acesti adepti ,,pentru ca nu pot fi numiti crestini cei ce il exclud aprioric pe toti care nu sunt de o seama cu ei,sunt insuficent educati si au o bruma de cultura pe care se straduiesc sa o intnda si sa o aseze ca pe o plapuma mult prea ingusta peste cunostintele lor deosebit de cariate.
  in ultimul rand ,cu referire la aceiasi adepti,pentru ca vorbim de un cult ,care asemeni unui cult nu cultiva geneors fapte si atitudini ci se cultiva pe el...sunt definiti de o excacerbata pshihoza de a urca easta pe scara indreptatirii crestine.Ori aceasta pshihoza de a deveni cat mai virtuos insa fara fapte ii impinge sa sara acea linie fina de demarcatie dintre un fariseu si un adevarat crestin...
  Al substitui dupa bunul plac pe Dumnezeu,pentru a te indreptati in fata semenulu tau ,reprezinta incalcarea flagranta a celebrelor doua porunci care cuprind invatatura completa ...Iubirea fata de Dumnezeu si fata de aproape...restul este vanare de vant....

  RăspundețiȘtergere
 3. revin cu o subliniere generala,indreptatirea in credinta pe care Adventistii si-o asuma cu atata fervoare ii face sa cada intr-o subtila si letala capcana cea a provocarii lui Dumnezeu prin constructia unei teologii aparte,mereu mai actuala si mai inaltatoare ca a unui turn Babel.De aceea simpla imbratisare de catre purtatorii mesajului ingerului al treilea ,a doctrinei sanctuarului ii face sa cada sub pacatul blasfemiei...pacat fara de intoarcere.Rastalmacirea Bibliei si atribuirea via EGW lui Dumnezeu sau lui Isus a unor actiuni ce nu au corespondenta in Biblie si cu atat mai mult se substitue cuvantului lui Dumnezeu despre modul cum trebuie urmata calea vietii pamantesti sunt pacate capitale degenerative pentru un crestin care brusc din fervoare fanatica devine ERETIC.
  //The Apostle Paul, in his condemnation of the Galatian heretics, mentions only one error: the perversion of the gospel///
  Amin

  RăspundețiȘtergere
 4. ginditorul de la hamangia25 august 2014, 21:27

  Cu ceva ani in urma a aparut filmul LUTER pe care istoric vorbind nu stiu daca a fost facut dupa scrierile pe care le aminteati,dar ca un film pentru mine a fost ceva ce nu stiam.Nu sint un fan al ew dar cred ca aplagiat pe altii de a rupt . Am citit o carte in doua volume ,,mesagerul domnului ,, si ma facut si mai atent cu privire la ce a scris nu am crezut in inspiratia ei si aceasta carte mi-a intarit suspicunile cu privire la ew.si asta este inceputul declinului meu in azs.

  RăspundețiȘtergere
 5. Martin,

  ...un lucru este cat se poate de clar...pacat ca multi inca il ignora !...Cand un suflet sincer cautator de adevar , doreste sa incheie legamant cu Christos, acesta alege o anumita confesiune religioasa , pentru ca numai asa actul botezului ”se presupune” ca are valabilitate prin binecuvantarea dumnezeului denominational.... In speta , adventistii , pentru ca despre ei vorbim, ca unii care stim cu ce se mananca ...nu isi dau seama ca in realitate nu-si predau viata in mainile lui Isus , ci isi predau viata, timpul , banii , si capul , in mainile unui tip de religie corporatist

  Aceasta prin produsele si revelatiile( a se citi plagiaturi inspirate) respectivei patroane , hotaraste sau impune in ce sa creada noul botezat , cum sa manance, cum sa se imbrace, cum sa se roage, si cum sa se comporte diferit de ”lume”...

  Marea greseala pe care o fac multi adventisti, este ca nu reusesc sa constientizeze, ca toate aceste recomandari au fost valabile conform timpului si contextului cultural al acelei perioade. ..

  Cat despre gradul de informare corect, intr-un mod detasat emotional (asa cum spuneai si tu), acesta din pacate nu exista pentru marea gloata...Ei se multumesc sa creada in continuare ca toate scrierile doamnei albe nu sunt decat niste lumanari mai mici , care îi conduc spre marea Lumina

  Sigur ca , asa cum afirma si profesorul Laiu , nu poti sa te numesti adventist daca nu mai crezi in toate aberatiile cu pretentii de ”viziuni prin duhul” ale deja de-acum celebrei EGW.....normal ca dansul pune problema ca unul care a predat toata tineretea la catedra , iar acum nu poate sa-si riste bruma de pensie , chiar daca pe alocuri a mai dat cateva rateuri , datorita duhului constiintei care isi facea treptat locsor printre miturile eleniste..

  Ei , si acum intervine minciuna, antagonismul, falsitatea, ipocrizia , bigotismul si perversiunea corporatista: Nimeni , dar nimeni nu-ti spune de la bun inceput , ca de fapt tu nu esti un copil al lui Christos, liber de orice constrangeri doctrinare, pocait de anumite lucruri (sa zicem rele) pe care le faceai , ci nu esti decat un alt sclav , inrobit , copil de trupa cu certificat de nastere azs-ist , care ai semnat un contract, ca toata viata sa sustii , sa promovezi, sa sponsorizezi, sa jertfesti bani si timp pentru asa-zisa lucrare de propovaduire a mesajului egw-angheliei....

  De ce crezi ca sunt puse atatea intrebari , candidatilor ?...unde au vazut ei asa ceva la botezul lui Isus ?..

  Si nu sunt de condamnat saracii oameni, pentru ca sub imperiul emotiei, atent induse de ”vanzator”, nu reusesc decat sa raspunda mecanic un ”da” cu juma de gura , la toata lista de intrebari pe care le stim cu totii...

  Un alt aspect ce trebuie atins, este discrepanta intre ce spune scriptura si modul in care sunt exclusi ”ereticii” #..poti sa spui aproape ce vrei despre pasaje biblice, alte culte, dar sub nici o forma sa nu pui la indoiala SP ca atunci iti vor arata dansii de fapt si clauzele contractuale pe care oricum nu le-ai vazut la ora de prieteni !

  Un alt aspect deloc de neglijat este si modul cum se descotorosesc de colegi de breasla, sau membrii care in sfarsit si-au dat seama ca nu exista nici o legatura logica intre afirmatiile sau convingerile lui Martin Luther si balonul de sapun inventat de engewhite !..mai stie cineva cate sute, chiar mii de suflete au fost excluse din ”imparatie” datorita faptului ca au reclamat minciuna ?..

  Si daca cineva doreste sa ma contrazica, ca nu asa stau lucrurile , il invit sa se uite sambata pe taraba bisericii lui , si sa ne spuna si noua de ce nu se regaseste o singura Carte , o singura Lumina, un singur Adevar !..sa se uite cu atentie la modul despotic in care un cioban isi exclude oaia din staul , din simplu motiv ca nu behaie la unison cu celelalte.

  ..Ma intreb daca ar fi fost doar Una sau Unul , nu cumva ar fi fost prea simplu , si prea ieftin ( magazinul ar fi fost gol!)....gratis pana la urma ...asa cum a curs sangele ...candva ..free blood for people*

  RăspundețiȘtergere
 6. Atentie dragi adventisti, neadventisti , baptisti, iehovisti, ortodocsi, catolici sau reformisti:

  Cei slabi, cei fara minte – acei ce „sunt gânditi”,
  Sunt victime eterne, sunt vesnic pacaliti
  De-o dogma sau de-un lider. În ignoranta lor,
  Nu fac decât sa fie înca o voce-n cor
  Ce striga cu durere, vrem Adevar sa stim
  Dar uita saracutii, ca viata nu-i un film
  Cu multe episoade, scenarii, profetii culese
  Zecimi si multe daruri , noian de interese
  Nu mai fiti sclavi , vanduti unui regim
  Ce vinde adevarul , e drept ! dupa reteta
  Mentalul colectiv, sta inca la suzeta
  Treziti-va din somn, e doar o constatare
  Caci nu degeaba Christ, v-a dat eliberare !


  Ps: atata timp cat sunt oameni pe pamant, sunt si turme de oameni( comunitati, triburi, popoare, religii, biserici) si foarte multi indivizi care se supun orbeste , spre deosebire de cei putini care sunt liberi ..

  Eu unul , m-am hotarat sa nu mai fiu sclav :) ..si uite ca traiesc !..Salutare la toata lumea -)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Faină poezia ta! Ai scris-o tu? Că vreau să-i dau un share pe Facebook.

   Ștergere
 7. Da, frendule:))...am momente cand pur si simplu imi vin niste idei, in urma lecturarii in vreo carte sau pe internet, pe care cand le ancorez in realitate , uite ce iese:)

  ...daca consideri ca este motivatoare si deschide ochii adormitilor in scaunul de la Mc- Advent ...poti s-o sharuiesti ...

  ...@ din culise*: ..frecvent mi se intampla cand ies cu gasca la mare, munte, sau la picnic sa parodiez imnuri adventiste, sa imitam pastori, ...in urma carora se distreaza prietenii mei si rad cu lacrimi ...de fapt stii foarte bine ca noi romanii facem haz de necaz :)...iar in adventism este ca in politica, avem material cat cuprinde %

  ..ultima ”boacana” a fost la nunta unui fratior, in care am tocmit o poezie cu caracter pamfletar la adresa mirilor dar si la adresa sistemului !..paradoxal ..toata lumea prezenta a gustat gluma , dar am fost mustruluit la final de catre socrii mici si de catre pastorul , prezent si el la eveniment.....mi-am luat bobarnace fiind acuzat ca adventistii trebuie sa promoveze sfintenia si sobrietatea in astfel de momente :))...iti dai seama !..nu am facut decat sa omor plictisul si rutina nuntilor adventiste....

  ...imi place viata bro, si vreau sa recuperez toti anii petrecuti in bezna si cu teama de a nu supara ”dumnezeii” ..pana la urma cred ca fiecare om ce se doreste liber , poate sa traiasca frumos chiar daca nu mai doreste sa fie afiliat unui sistem religios ....prietenii adevarati sau fratii tai (nu fariseii) te vor invita mereu la masa lor ...si crede-ma ! inca am multi prieteni deschisi la minte in biserica, ca vorba aia: nu a ajuns ”detergentul” pentru toate mintile !!

  Sa auzim de bine George :)

  RăspundețiȘtergere
 8. Daca EGW este doar un om fara prea mare insemnatate pt voi, de ce ii dati atata importanta? Iar daca pentru unii nu este o pricina de poticnire de ce o condamnati?
  Este scris nimeni nu poate sa laude pe Dumnezeu si imediat dupa aceea sa huleasca. Un pom bun va face rod bun, iar un spin nu va face niciodata rod bun, deci daca EGW este de la Dumnezeu, se vede dupa rodul ei. Nu judecati ca sa nu fiti nici voi judecati. Daca Dumnezeu deschide o usa cine o sa poata inchide, iar daca inchide o usa cine o va putea deschide. Toti stim ca usa este Isus Hristos, cine paseste pe aceasta usa, merge in viata vesnica. Daca EGW marturiseste despre aceasta Usa, atunci a lucrat pentru Dumnezeu de la El va fi rasplata, iar daca ar arata alte cai Dumnezeu e Cel ce judeca cu dreptate.
  Sa fim convinsi ca toate sunt de la Dumnezeu prin Dumnezeu si pt Dumnezeu, detaliile lucrari Lui Dumnezeu le vom vedea la vremea potrivita cand totul va fi descoperit, cine a lucrat pt Dumnezeu isi va primi rasplata iar cine a lucrat impotriva Lui Dumnezeu va fi judecat. Sa ne lipim sufletul de Domnul Dumnezeu, mi se pare ce e firesc sa faca fiecare om, pentru ca pentru asta am fost creati, sa fim langa Dumnezeu. Am fost smulsi pt o vreme de "dincolo" iar Dumneseu Insusi prin Fiul lui care s-a intrupat in om a venit dupa noi sa ne aduca inapoi "dincolo", Usa deci este deschisa pentru toti aceia care vor sa mearga acolo unde ni s-a pregatit un loc, unde suntem iubiti, unde avem pret, unde Cineva ne asteapta, se bucura de noi si ne poarta mereu de grija. Eu marturisesc ca abia astept Adrian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. „ ...deci daca EGW este de la Dumnezeu, se vede dupa rodul ei...”
   Rodul lui EGW este un popor cu frică de adevăr și cu frică de Dumnezeu ( vezi dogma judecății de cercetare de ex ) , un popor de ignoranți, atotsuficienți și înfumurați cu ignoranța lor. EGW a produs zombi pe bandă rulantă: adică oameni cărora le e frică să gândească cu capetele lor, le e frică să raționalizeze, le e frică să caute răspunsuri serioase la dilemele vieții și în alte domenii decât cel religios. Cunosc foarte mulți reformiști care și astăzi recurg la scrierile EGW ptr orice domeniu ar avea nevoie. Ea le-a știut pe toate, că doar a fost profeta domnului. Iar ei, sărmanii, chiar cred așa ceva...

   „ Daca EGW marturiseste despre aceasta Usa, atunci a lucrat pentru Dumnezeu”...
   Și Joseph Smith a mărturisit despre Ușă, și mormonii așadar, și penticostalii, și iehoviștii... depinde CE mărturisești despre DUmnezeu, dragă Adrian... nu doar simplul fapt că mărturisești.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Joseph Smith a incercat sa il anticipeze pe Dumnezeu, dar este clar si limpede ca nimeni nu poate cunoaste pe Dumnezeu decat acela cui Dumnezeu i se releva. Da este adevarat ca este scris sa cercetezi prorocii mai ales in zilele noastre cand stim si vedem cati proroci mincinosi s-au ridicat. Iar cand J.S. vine sa zica data zilei sfarsitului, despre care e scris ca nu stie nimeni decat Tatal, oricine a cercetat scripturile trebuia sa isi dea seama ca cine indrazneste sa spuna ca o stie se incumeta prea mult si contrazice scripturile, deci nu merita sa ii dai crezare. Este scris clar deci CERCETATI dar nu este scris JUDECATI SI ARUNCATI CU PIETRE, i se pare cuiva ca Dumnezeu are nevoie de cineva care sa ii apere Adevarul?? sau are nevoie Dumnezeu de vre-un avocat sau judecator in locul Lui?? NICI VORBA, Dumnezeu a cerut omului sa fie martor al Lui, atat doar putem noi face, sa marturisim adevarat ce stim prin credinta in Isus Hristos. Deci sa fie clar si limpede pentru toata lumea, nu Dumnezeu are nevoie de om, ci omul are nevoie de Dumnezeu. Iar pentru faptul ca Dumnezeu intradevar ne iubeste, mai mult decat putem percepe sau sa ne inchipuim apare falsa impresie ca Dumnezeu are nevoie de oameni cat mai multi sau de ajutoare, TOTAL GRESIT! E vorba de dragostea Lui Dumnezeu care ne-o poarta, neavand practic un motiv anume pentru care sa ne iubeasca, ci ne iubeste pt ca asta e natura Dumnezeului nostru. De aceea este posibil ca Dumnezeu sa ii iubeasca si pe cei pacatosi, si de aceea este mai mare bucurie in cer pentru fiecare pacatos care (Atentie:) SE INTOARCE LA DOMNUL, pt ca locul nostru (al oamenilor) initial nu a fost pe pamant, ci langa Dumnezeu, iar Dumnezeu ne vrea inapoi pt ca ne iubeste, nu ca suntem noi grozavi, sau ce creatie extraordinara suntem, oameni defapt pe pamant sunt slabi, usor de manipulat, cu o fire decazuta, inclinata mai repede spre rau decat spre bine, dar Dumnezeu are puterea sa ne faca desavarsiti, ca sa putem sta din nou langa El, tuturor celor care vrem asta. Cine in schimb vrea sa stea langa dracu' sa afle ca locul pregatit pentru dracu' si ingerii lui e iazul de foc. ATENTIE DECI! Adrian

   Ștergere
  4. Am gasit ceva interesant pe un site si vre-au sa impartasesc cu voi:
   Dupa cum stim, numele evreiesti au inteles, in consecinta:


   Dacă punem numele patriarhilor dinainte de potop unul sub celălalt obtinem o frazare interesantă:

   Evreieste

   Adam Set Enos Cainan Mahaleleel Iared Enoh Metusala Lameh Noe

   Romaneste:

   Omul Destinat Muritor Tristete Dumnezeul binecuvântat Va cobori Invatatura Moartea lui va aduce Disperare Odihnă, mângăiere

   In conluzie adaugand cuvintele de legatura:

   "„Omul este destinat la moarte si tristețe, (dar) Dumnezeul binecuvântat va coborî învătând (că) moartea lui va aduce
   (după) disperare, odihnă si mângăiere”."
   Adrian

   Ștergere
 9. Autointitulatului: Mizantropescu, te rog insistent cand mai dai fata cu parintii tai sa le ceri iertare pentru ca ii faci de rusinie cu modul tau necivilizat de adresare "Bey Adriane" si de exprimare. Te rog la fel de mult sa nu mai vorbesti in necunostinta de cauza, atat despre mine cat si despre alte lucruri pe care nu le stapanesti catusi de putin; vorbesti in vant si iti faci singur rau, fa-ti o autoanaliza si gandeste daca merita sa te arunci ca un peste in carlig. Acum ma simt nevoit sa iti spun ca nu sunt adventist si nici macar nu mai simpatizez cu biserica adventista (ca si cult insitutionalizat) cat nu simpatizez cu nici un alt cult de genul, de tipul SRL. Ce ma deranjeaza e faptul ca se trezesc niste "bucati de huma insufletite" sa faca pe filozofii si se dau drept invatatori dar si mai deranjant e ca nu se opresc aici dar devin si judecatorii, iar daca li s-ar permite ar si executa dupa stramba lor judecata. Legat de tine autointitulatule am sentimente de mila ... nu iti port ranchiuna tie personal pt ca satan e cel care iti picura otrava in suflet si orice "hrana"(invatatura) ai primi el(satan) ti-o otraveste ca sa nu iti faca bine. Ma rog Lui Dumnezeu sa aibe mila si de tine, sa te elibereze de sub jugul celui rau, care iti apasa sufletul si mintea desi nu constientizezi pe deplin. Te rog scuteste-ma pe viitor de comentariile tale in special cele in necunostinta de cauza, deoarece iti faci doar tie singur rau, cel putin atata timp cat vrei sa iti pastrezi acest caracter de care ai dat dovada pana acum. Cand iti vii in fire mai discutam, pana atunci sa ai parte de bine. Adrian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Adrian e numele meu nu vad rostul ghilimelelor, in fine ... eschiva asta a ta de mai sus e slaba rau, dar observ ca este o tentativa slaba in lipsa unor argumente rationale. Vad ca ti-e chiar imposibil sa faci un comentariu fara sa insulti, (iar acum Martin sa nu mai imi tii polemici ca nu e insulta, ci doar exprimare mai dura, cand in primul comment imi scrie: "cap sec ce esti" iar in cel de mai sus: "dus rau cu pluta", "nu esti intreg la cap") in fine de unde nu este nu am ce sa cer ... . Acum ca vad ca iti pastrezi obiceiul de a vorbi in totala lipsa de cunostinta, afla ca nu am cont de facebook, iar cine sunt am precizat in commenturi anterioare. Cat despre teorie ta de mai sus, repet e o eschiva slaba din partea ta si TOTAL FALSA. Tu chiar crezi ca o sa iti permiti aroganta asta la nesfarsit ? Asculta-ma bine si sa iti aduci aminte de ce iti zic acum in ziua aceea: VEI FI INVATAT CE E SMERENIA iar duhul asta al cutezantei obraznice iti va fi zdrobit.

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Nu mint deloc, rog pe Dumnezeu sa imi fie martor intre tine si mine ca tot ce am zis e adevarat. Cat despre amenintare, nu e amenintarea mea ci este scris, cine se inalta va fi coborat. Iar pe tine chiar nu te inteleg, pt ce vrei sa te chinui?? Doar focul e scris ca e vesnic, de scrasnirea dintilor nu se stie cat dureaza. De ce nu alegi tu viata ca sa nu te chinui defel si sa fii fericit? Cat despre greselile mele gramaticale, imi cer scuze nu sunt cu intentie. iar dupa ce scrii "cap sec" ce rost are sa scrii "cu respecte" ? Adrian

   Ștergere
  5. În fine, ptr mine nu are importanță dacă ești Adrian, Mihaela Celofan sau Benny Hill. EU nu te voi jigni, dar îți spun curat în față că cu o astfel de gândire, argumente și mentalitate nu poți convinge pe niciun om rațional despre Dumnezeu. Și știi de ce? ptr că un om rațional se așteaptă ca un DUmnezeu adevărat să fie mai inteligent, mai tolerant și mai empatic... cu mult mai mult decât urmașii lui pământeni muritori. Deocamdată, dumnezeul creștinilor și al bibliei este cam la fel de inteligent, de tolerant și de empatic ca și creștinii de rând, care nu știu să scrie corect nici măcar în limba maternă, mulți dintre ei.

   La fel cum îl rogi tu pe Mizantropescu și Iluminatul să nu te ma tachineze sau jignească ( și te înțeleg ) , te rog eu să nu mai încerci să mă impresionezi cumva despre acest dumnezeu. EL nu există decât în mintea ta. DUmnezeul adevărat e la miliarde de ani lumină departe de cel despre care ai auzit tu până acum. Iar adevărul despre el nu-l are absolut nimeni, niciun muritor, orice carte sfântă ar citi. Așa că în afară de amenințări sau binecuvântări din biblie în numele dumnezeului vostru nu prea aveți ce să-mi spuneți. El este creația minții voastre.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  7. Bine dar ... veti vedea cu ochii vostri pe Isus Hristos in inaltul cerului cu Slava Lui ce a primit-o de la Tatal, insotit de toti ingerii Lui, unii se vor cutremura, altii vor privi cu nadejde, unii vor plange de bucurie, altii de groaza. Adrian

   Ștergere
  8. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  9. Fa ceea ce ai de facut in timpul scurt care ti s-a acordat. Esti trufas acum, razi de mine, iti bati joc si imi pui porecle, sa stii ca fata de mine rog pe Dumnezeu sa nu te judece caci in privinta mea te iert, tu esti doar o marioneta si nu stii ce faci. Dar pt ce vorbesti urat fata de Isus Hristos? O sa reflectezi tu mai bine cat de bine e pe un pamant dat celui rau. Sau manipulat de alte marionete ca si tine. Curand vin nenorocirile una dupa alta, judecata e a Domnului, slavit si laudat sa ii fie Numele! Amin Adrian

   Ștergere
 10. As avea o intrebare, aparent fara nicio legatura cu articolul de mai sus, dar totusi o scriu: Vi se par normale comentariile lui Calinescu despre Eminescu si opera acestuia??? Chiar sunteti convinsi ca era purul adevar si purul sens a tot ceea ce Eminescu a scris???

  RăspundețiȘtergere
 11. Adriane , ..fii bun te rog, si asterne pe blog, modul si frazele in care te rogi la Dumnezeu pentru domnul Mizantropescu !..asta, asa ca sa nu te consider un mincinos, si ca sa-mi demonstrezi ca ai o relatie neprefacuta cu Dumnezeu, iubindu-i la nebunie pe toti ”invatatorii” cu care intri in contact......

  ...ma rog !..din comentariile tale , reiese ca ai mai mult o relatie cu niste persoane care si-au arogat titulatura de profeti, uitand insa sa precizeze, ca ideile erau ” imprumutate” de alti predecesori ai domniei sale.... sau mai pe romaneste spus : cred ca nimeni nu te-a invatat pana acum , ca la Dumnezeu nu merge cu ”trimite ismene pe calator”....cu toate ca si in vremea aceea VT existau multi de genul .....Ps: din câte cunosc eu , Isus avea o vorba:” Veniti la Mine , toti cei truditi si impovarati ....”..si unde se duc cre(s)tinii :..baptisti, penticostali, Fratia Plymouth, congregationalisti, mormoni, adventisti, ortodocsi, martorii lui Iehova, metodisti, reformisti, anglicani, etc..

  ..oh ! si inca ceva : citez ” Acum ma simt nevoit sa iti spun ca nu sunt adventist si nici macar nu mai simpatizez cu biserica adventista (ca si cult insitutionalizat)”...aha ! ..si vrei sa te credem , atata vreme cat esti cu mintea in doua luntre ...Parca ai vrea , si n-ai vrea sa renunti definitiv la aberatiile escatologice ale profetului ...deci nu-ti este rusine sa recunosti ca ”nu mai simpatizezi” cu nirvantistii ....de unde reiese ca in trecut, erai trup si minte cu totul bagat in ghetoul adventist ! dar se pare ca adevarul a inceput sa te gâdile duios la cerebel, si nu te lasa...

  ...pai hotaraste-te odata Omule , ori vrei sa te eliberezi, ori te-ai eliberat, ori inca te afli in stadiul in care dai cu banul si zici: Cap sau profet ?.Isus, sau mortaciuni de ziua a saptea !...hey na , ca acum o sa-mi spui si mie sa-mi vizitez mai des parintii ,(sa le cer iertare) si o sa te rogi profund la ”dumnezeu” sa ma scape de cel rau !.....dar inainte de asta te rog sa-ti raspunzi la intrebarea : cine a murit pentru tine pe cruce?..sau care au fost ultimele cuvinte rostite si auzite ce cei prezenti*

  Adriane , nici nu stii cat de naspa poti sa fii ! ..acum te lauzi cu Cristosul , acum iti plangi profetul , acum zici ca n-ai nimic impotriva stiintei , acum o dai cotita ca stiinta este de la diavol....si tot asa ramai la nesfarsit, tributar bigostismului adventist, de care se pare, ca vrei totusi sa scapi :))

  ...si daca vrei sa-ti spun eu, unul dintre motivele pentru care ai rupt-o (aici iti dau credit)* cu SRL -ul adventist uite aici o mostra : https://www.youtube.com/watch?v=gOOpIfFa6II

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Autointitulatului "iluminatul" despre care pseudonim am mai vorbit ... .
   Pentru ce ma tot ispitesi si imi ceri raspunsuri care defapt nu te intereseaza. Totusi am sa iti raspund pt ca altii care citesc sa inteleaga din putinul care il cunosc eu, despre Adevarul Domnului Dumnezeu. Bun e doar Dumnezeu, dupa cum e scris, omul (pe pamant) are inima haina si indreptata spre rau dupa cum se vede clar dealfel, deci nu imi spune mie fii bun ci lauda pe Dumnezeu ca El e bun si indelung rabdator. Rugaciunile mele sunt tainice, mi le cunoaste Dumnezeu, nu trebuie sa iti detailez tie nimic. Acum ca ai facut referire la expresia mea din commentul adresat celuilalt autointitulat "Mizantropescu" : "Ma rog Lui Dumnezeu sa aibe mila si de tine" este firesc si normal sa ma exprim "ma rog Lui Dumnezeu" pt ca nu sunt deopotriva cu Dumnezeu ca sa ma adresez Lui asa cum ma adresez tie, de aceea in fata Domnului eu ma rog sau cand ma adresez Lui e in rugaciune alt mod de a comunica cu Dumnezeu nu cunosc inca. Nu ai tras concluziile corecte, din comentariile mele reiese ca nu judec pe altii nici nu defaimez pe nimeni, incerc sa respect pe toti si pe cei care sunt si pe cei care au fost. Nu am conficte cu nici un om sau cu nici o ideologie macar, ci doar gandiri diferite, iar daca altii nu gandesc ca si mine, nu arunc cu pietre in ei, ci incerc sa le spun ce cunosc iar in odaia mea, vorbesc ("ma rog") cu("Lui") Dumnezeu legat de asta. Daca ai purta tu grija baptistilor, penticostalilor etc ... ar fi vai si amar de ei, dar din fericire avem pe Cineva care ne poarta tuturor de grija si pe care nu il intelegi macar un pic, caci daca ai cunoaste un pic macar despre Dumnezeu ai vorbi altfel. Alt aspect, te inseli la fel ca si celalat autointitulat, nu am fost niciodata trup si suflet pentru ve-un cult, dar in urma citirii bibliei, am observat unele asemanari intre biblia si doctrina cultului adventist, iar dupa un studiu mai amblu si observatii mai intense, mi-a venit in minte gandul ca toti aceia care doresc au acces direct la Isus, si nu e nevoie sa ii invete nimeni, Domnul insusi se preocupa de noi, nu avem nevoie de culte, doctrine, invataotori, filozovi etc deoarece omul nu poate face o lucrare desavarsita, iar cultele se preocupa in cele de urma de ele, si astfel neglijeaza Slava lui Dumnezeu... . Ca imi zici acum "nici nu stii cat de naspa poti sa fii" sincer te apreciez, inainte ma jigneai mai urat, acum totusi apreciez ca ai reusit sa mai diminuiezi un pic din cinismul din comentariile precedente. Discutii despre stiinta nu deschid pe topicul asta, doar atat zic, nu tot ce zboara se mananca, asa ca nu orice observatie pe lumea asta poate fi numita stiinta, sau interpretata corect. In alte comentarii probabil am sa iti zic de ce vreau eu sa scap ..., deocamdata pe acesta il inchei aici. Sa ai parte de bine. Adrian

   Ștergere
 12. Adriane ,

  ...Ca de obicei !..in afara de repetarea unor meme care ti'au intrat in bibilica , dupa care intr'un final te spovedesti ca vrei sa scapi de ceva ..nu ne spui mare lucru:))

  ...Mestere cred ca in primul rand trebuie sa scapi de frica ..Aceasta iti paralizeaza bruma de ratiune care poate mai exista atat cat sa'ti schimbi pampersii doctrinari cu care inca te mai lupti..

  ...Tu nu realizezi ca te afli intr'o mare incurcatura si te rog acum fara gluma sau cinism , da fuguta la doctor ca inca nu s' au impartit cardurile de sanatate !....Cred ca se impune urgent un consult de specialitate ��

  ...Dumnezeul cu care te lauzi nu este altceva decat un talmes-balmes, si nici un Om sanatos la cap nu te'ar asculta ...Tu nu constientizezi ca il reduci pe Dumnezeu la un set de aberatii cu o tenta evidenta de fanatism , dublata de o disonanta cognitiva specifica celor care iau fiecare cuvintzel care sta scris in biblie , ca fiind vorbele sau dorintele lui Dumnezeu !!

  ...Noapte buna, tine lumina aprinsa si ai mare grija de capsor caci de'acolo pleaca toate inchisorile mintii tale !!

  ...Plesu , are o vorba pe care ti'o spun si tie : "cu prostii si extremistii religiosi niciodata n'o scoti la capat"....nu stiu de ce , dar nu pot sa'l contrazic *...

  RăspundețiȘtergere
 13. ginditorul de la hamangia9 septembrie 2014, 00:13

  sint un fan literaturi de anticipatie si cind am aderat la sistemul asta religios ,BAZS ,si am citit citeva carti ale ew , am avut impresia ca citesc un SF .pentru o persoana cu ,,studiile ei si pentru timpul acela scrierile sale sint bunicele.Se pare ca unii au luato in serios dar eu nu am putut .Dspre viata lui luter nu am stiut prea multe pina acum pentru ca nici nu am fost interesat,pe aceasta cale doresc sa aduc multumirile mele autorului acestui articol ,,cu stima si respect.

  RăspundețiȘtergere
 14. Abrian,
  iesi din curtea Luterului cit mai poti...te papa dulaii si mai ales ciinele al mare, mizantropescu!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cititorule, cel puțin aici este libertate de opinie cu duiumul. Măcar de ai găsi la tine în biserică o zecime din ea. Nu-i așa? Deh... aici nu se aplaudă și înghite pe nemestecate tot ce se scrie sau comentează de unul și altul, ca în biserică. Aici fiecare își arată adevărata față. Scrie ce poate ... În biserică, însă, recunosc... toți sunteți nite sfinți îmbrăcați la 4 ace. Acolo nu sunteți câini deloc...ci stâlpi de biserică...

   Ștergere
  2. Cititoru', frica nu am nici de balaur, este Cineva care ma pazeste, dar mersi de grija. Ce a gresit cainele ca sa il compari cu autointitulatul "mizantropescu"? Din cate stiu un caine nu te musca fara motiv, asa cum fac unii oameni.
   Adrian

   Ștergere
 15. Eu nu il reduc pe Dumnezeu, ci il slavesc pt ceea ce ESTE. Dumnezeu, e cel care a renuntat la slava Lui si a venit in trup de om, prin Fiul Lui Isus Hristos, ca oamenii sa se poata apropia de El, si ca sa le spuna oamenilor despre posibilitatea mantuirii si pt ca oamenii sa poata cunoaste pe Dumnezeu si ca sa ii vindece de toate neputintele si bolile lor(fizice si spirituale). Fanatic pentru Dumnezeu, daca sunt sau nu sunt, Dumnezeu ma vede, ce rau v-am facut prin marturisirea mea? Daca voi nu puteti accepta o invatatura buna, o posibilitate de a fi mantuit, pt ce aruncati cu pietre in cei care marturisesc despre un mesaj, care nici macar nu vine de la ei si ma numesti fanatic? Disonanta cognitiva? Chiar te inseli teribil, nu am parte de asa ceva, despre ce vorbesc mi-e clar si unidirectional. Daca cineva e inteligent, sa stii ca nu se va considera niciodata, cand priveste cu bagare de seama la lucrarea Domnului Dumnezeu, a Lui este Intelepciunea, cine dar se poate considera destept? Extremist religios? Am impus eu cuiva vre-o masura extrema ca sa ma numesti asa? Pt ca am vorbit despre Mantuirea in Isus Hristos, sau despre viata vesnica care este promisa celor ce cred in El, sau despre iubirea desavarsita a Domnului Dumnezeu sunt extremist? Adrian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Adrian, nu ne înțelege greșit. Noi nu suntem contra lui Hristos, nici Mizantropescu sau Iluminatul nu este... așa cum îi știu eu. Dar nici nu ne place să auzim lozinci răsuflate și seci pe care le-am auzit toată viața. Facem o totală diferență, cel puțin în dreptul meu, între genialul Isus Hristos și creștinii înțelepți ca niște porumbei și plini de răutate ca șerpii... Suntem sătui de ei și de dumnezeul lor ipocrit.

   Până acum nu ne-ai spus nimic interesant, iar asta ți-o spun fără să te jignesc. E drept că pe ici pe colo ai fost atacat poate de Mizantropescu, nu compart limbajul lui, dar uite că unii nu mai pot suporta la infinit limbajul ăsta de lemn. Tu vorbești un limbaj de lemn, fără să-ți dai seama, desigur. Ai intrat pe acest site poate din dorința de a afla ceva nou, habar nu am, dar nu te lași deloc influențat de informațiile de pe el, se pare. Tot ce știi este să ne citezi din biblie și să ne ameninți cu judecăți de cercetare răsuflate și venirea pe nori a lui Baba Cloanța. Ce vrei adică? Să ne speriem de Dumnezeu? Să ne speriem de vreun ipotetic Gisăs în ipotetici camere ale sanctuarului care săvârșește de vreo 170 de ani ipotetice judecăți? Nouă ne place să raționalizăm totul. Să lăsăm deoparte sentimentul când vorbim despre Dumnezeu. Să căutăm să-l cunoaștem fără apelul la câștigarea vreunei mântuiri sau arsul în iad. Alea sunt copilării de speriat ... copiii. Noi vrem să ni se vorbească fără emoții, cu argumente. Ce-ai adus tu nou pe aici de când tot scrii? Ce idee interesantă, în afară de citate sau amenințări biblice? Sincer îți spun că nimic.

   Mizantropescu și Iluminatul te-au rugat pe limba lor să gândești cu capul tău, și dacă nu ne spui ceva din capul tău, mai bine să nu ne mai spui? Biblia, EGW? Mulțumim, le-am citit și noi. Le cunoaștem pe deplin. DUmnezeul pe care ni-l imaginăm noi este însă mult inteligent decât dumnezeul evreilor care au scris biblia sau al EGW. Mult mai tolerant. Mult mai misterios. DAcă vrei să fii în ton cu noi și să participi la căutarea Lui, ești binevenit. Dar dacă l-ai găsit și el ți-a spus că noi suntem marionete ale celui rău, atunci fii bun și lasă-ne în brațele Satanei. Dar cu atitudinea asta înfumurată de chemare la pocăință nu mai merge. cel puțin nu în dreptul nostru.

   Îmi cer scuze dacă te-ai simțit atacat sau jignit de Mizantropescu sau altcineva. Eu sunt imparțial față de toți. Să ai o zi bună.

   Ștergere
  3. Martin, zi-mi te rog, de unde cunosti tu pe Isus Hristos(Fiul Lui Dumnezeu)? Ce alte surse de referinta mai ai in afara de Biblie? Faptul ca omul are o natura decazuta, iar inima lui e haina, e clar si limpede, da omul este rau. Deci omul s-a amestecat cu raul si acum formeaza un tot unitar, este imposibil ca omul sa se separe singur de rau, singura posibilitate este ca Cineva sa faca asta pentru el, iar dupa ce omul a fost separat de rau, abia atunci poate sa "evolueze", in inteligenta, putere (nu neaparat fizica), etc si cine stie ce posibilitati le-a mai pregatit Domnul Dumnezeu alesilor Lui. Dar omul atata timp cat pastreaza raul in sufletul lui, involueaza in orice directie. Problema este ca eliminarea raului din suflet, este o "operatie" atat de dificila incat este nevoie de Cineva cu adevarat inteligent care sa o poata efectua, dupa cum am mai zis. Asta e singura solutie.
   Ms de grija, "atacurile" autointitulatului sunt apa de ploaie, faptul ca se intrece in a jigni, dovedeste doar involutia lui, pe mine nu m-a atins defel. Imi pare rau pentru el, si-a facut rau singur, si rog pe Dumnezeu sa nu il judece pentru asta. Pe acest site am intrat cautand pe google pareri despre trinitate, astfel am ajuns pe blogul tau. Am fost deacord cu tine legat de faptul ca nici eu nu cred intr-o trinitate, dar mai departe am avut pareri si concluzii diferite in multe cazuri, dar au fost si cateva cazuri in care am fost deacord cu tine.
   Am mai zis dorinta mea cea mai mare, e ca toti sa cunoasca cu adevarat pe Dumnezeu, am observat ca multi interpreteaza gresit. Acum am sa zic ceva, dar nu ca sa aduc acuze, ci doar sa expun niste concluzii proprii:
   Cei din bisericile de tip SRL sunt comozi din cale afara, ei nu cauta pe Dumnezeu ci cauta slava lor, sau slava oamenilor, iar voi care ii combateti in felul asta (dupa cum am observat pe blog) cautati deasemenea slava voastra. NIMENI NU IL CAUTA PE DUMNEZEU CU ADEVARAT, asta e problema cea mai mare. Sa fiu in ton cu voi nu pot, sa va las asa cum ai scris mai sus ma afecteaza. Dumnezeu cum ai scris e misterios pt cei care nu il cunosc, dar se releva copiilor care il cauta. Tolerant, este chiar indelung rabdator, dar nu va tolera la nesfarsit raul, caci soarta raului este stabilita, iar Dumnezeu e neschimbator. Dar cele mai importante lucruri de stiut despre Dumnezeu cred ca sunt: Dumnezeu iubeste cu adevarat enorm de mult omul, Dumnezeu este Lumina, in El, nu se gaseste intuneric, Dumnezeu este Atotputernic ce planuieste duce la bun sfarsit si pt El nu exista timp, pt ca este Vesnic.
   Ce trebuie inteles e: Dumnezeu NU este un dictator sadic, Dumnezeu NU face compromis, Dumnezeu nu poate fi ispitit sau pacalit, DUMNEZEU NU VA IMPACA BINELE CU RAUL ASTFEL INCAT ELE SA COEXISTE IMPREUNA PENTRU TOTDEAUNA. Pentru ca cele doua sunt opuse total: raul este doar pentru a se impotrivi binelui, dar nu se va putea impotrivi la nesfarsit, deoarece binele este vesnic, pt ca face parte din Natura Lui Dumnezeu.
   Raul, a aparut datorita posibilitatii fiintelor create de Dumnezeu de a gandi. Si in aceasta gandire s-a nascut intr-una dintre fiintele create indoirea fata de Dumnezeu. Astfel ea(aceea fiinta creata) si-a shimbat statutul devenind "o putere" "impotriva Lui Dumnezeu". Acea putere este limitata in "forta" si timp si nu se poate compara cu Creatorul. Acea putere este acum folosita de Creator in planul Lui. Cand planul Lui va ajunge la sfarsit(atunci toate vor fi expuse si cunoscute), acea "putere" efectiv nu va mai avea forta sau tarie pt ca lucrurile vor fi cunoscute si nimeni nu se va mai putea indoi de Dumnezeu.
   Eu am primit cunoasterea aceasta si o marturisesc ca toti care citesc marturisirea sa nu ma bage pe mine prea mult in seama caci nu sunt cu nimic mai sus decat nimeni tot ce am e ce am primit nu sunt in stare macar sa fac un lucru pe deplin bun inventat de mine Dumnezeu pune binele in fata omului ca omul sa umble in el, dar omul SA SE GANDEASCA LA DUMNEZEU SI SA IL CAUTE. Adrian

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Mizantropescu, mă îndoiesc serios că Adrian e cuprins de ură la adresa noastră. Doar de patos, eventual, atunci când ne amenință că vine Isus pe norii cerului și o să vedem noi... Hai să nu-l acuzăm aiurea. La scris de asemenea nu am văzut așa multe și grave greșeli gramaticale ca la alții care au mai scris pe aici, dar până la urmă nici asta nu ar fi problema gravă. Ceea ce eu consider trist la el este faptul că vede foarte bine ipocrizia și minciunile ordinare care se spun prin bisericile SRL, așa cum bine le denumește el, dar ... ceea ce stă la baza oricărei biserici, adică religia, dogmele, chiar biblia, alea... ei bine, alea sunt imaculate, fără pată, zbârcitură sau ceva de genul acesta. Ori asta e un non sens.

   Eu cred că lui ADRIAN îi lipsește în primul rând curajul de a merge până la capăt cu concluziile, de a cerceta adevărul din mai multe surse alternative celei religioase și mă tem că și onestitatea. La articolul de față, care a fost despre erorile din cartea TV a EGW, ar fi trebuit să recunoască deschis că femeii ăsteia i-a luat gura pe dinainte de multe ori, și i-a luat-o în numele Domnului. Iar asta se numește minciună. N-am auzit de la el ceva despre asta din păcate.

   Apropo, Adrian, ai fost adventist?!? Este doar o curiozitate.

   Ștergere
  6. „ Faptul ca omul are o natura decazuta...”
   Spui asta ptr că încă mai crezi în creațiunea perfectă a unui Adam fără păcat. Treacă-meargă și nu vreau să insist acum la capitolul ăsta. Dar ptr tine ce înseamnă concret natura asta „ decăzută”? Că ptr mine înseamnă tot sistemul endocrin care secretează hormonii care ne fac să „păcătuim” în fel și chip. Nu e vorba numai de testosteron, hormonul sexualității și agresivității, ci și despre alți hormoni care stabilesc caracterul nostru. Și încă nu ți-am vorbit despre genele cu care suntem înzestrați din naștere: unii de ex simt înclinație către mult zahăr și dulciuri, alții simt înclinație către partener de același sex. E adânc înscris în genele lor asta și ei NU POT FACE ALTCEVA decât ceea ce le dictează corpul. Și așa este omul încă de la creațiune. Cu hormonii ăștia, cu genele astea a fost creat! Sau vrei să spui că datorită păcatului s-a schimbat și genetica omului, și sistemul endocrin, și creierul omului ( care supraveghează și chiar secretă unii hormoni ) ?

   Ceea ce crezi tu este doar subcultură din educația religioasă pe care ai primit-o. Dar nu este adevăr. Dacă DUmnezeu ar dori să facă ceva ptr salvarea noastră, ca să nu mai păcătuim, enervăm, curvim, îmbătăm, etc, etc... atunci ar trebui în primul rând schimbat creierul mai întâi, adică tocmai platforma fizică pe care se bazează psihicul și spiritul omului. Nu să-i ceară un spirit curat și înalt, când baza fizică (creierul ) a acestui spirit este bolnavă „ din pântecele mamei mele”.

   Adevărul este așadar complicat și incomod. Dar nu cred că te interesează.

   Ștergere
  7. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  8. "Mizantropescu" ma provoci continuu macar ca nu stiu ce ti-am facut. Ma gandeam sa devin indiferent fata de tine si acuzele false care mi le aduci, dar uite mai incerc inca odata sa iti spun clar si limpede: NU TE URASC nici pe tine, si nici un om de pe fata pamantului. Da e adevarat ca mi-e scarba de multe lucruri pe care observ ca le fac oamenii, dar de tine nu pot sa zic asta. De tine sincer imi pare rau, pt ca vad in comportamentul tau, dupa cum te exprimi si te manifesti, esti nemultumit, traiesti in incertitudine, tu nu esti un om implinit, si nu gasesti nimic care sa iti aduca un pic de mangaiere macar. Indraznesc chiar sa cred ca esti un singuratic, chiar imi pare rau pt tine. Tu iti doresti ca si cineva sa iti faca cunoscut pe Dumnezeu, dar sa alegi tu mijloacele daca s-ar putea prin niste ecuatii matematice sau complet stiintific. Afla acum te rog, ca nici o stiinta care o cunoastem noi nu e suficienta ca sa il poata "explica" pe Dumnezeu. Noi nu suntem suficient de pregatiti acum ca sa Il percepem stiintific pe Dumnezeu. Dar daca cu adevarat o sa ajungi sa iti doresti sa il cunosti pe Dumnezeu, trebuie sa pornesti de la principii simple. Eu indraznesc sa iti spun ceva din putinul care mi s-a dat mie, dar e bine de stiut ca totul e dupa voia Domnului Dumnezeu si planul si infaptuirea sunt ale Lui, eu doar iti marturisesc. Dumnezeu este caracterizat de o dragoste nesfarsita, daca tu ai un comportament ofensator, jignitor, cum crezi ca vei putea cunoaste astfel pe Dumnezeu? Tu doreste-ti intai sa scapi de comportamentul asta, cred ca Dumnezeu va face "imposibilul" si pt tine, asa cum a facut si pt mine. Sa cunosti pe Dumnezeu cu adevarat inseamna Viata Vesnica.
   P.S. Daca mai descoperi vre-o greseala gramaticala, imi cer anticipat scuze si te rog sa nu te poticnesti prea mult asupra ei, gandeste-te in ansamblu la mesajul care ti-l transmit. Rog pe Dumnezeu sa se ingrijeasca cat mai repede si de tine. Sa ai parte de bine. Adrian

   Ștergere
  9. Martin, prietene, faptul ca Isus Hristos va veni pe nori, nu e o amenintare, dimpotriva, e o veste buna. Chiar daca pentru unii va pricinui disperare pe moment, dupa aceea va veni si mangaierea, cred asta, pt ca sunt pe deplin convins "Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău!" Isus Hristos si-a aratat clar caracterul oamenilor, iar acesta este MINUNAT. Dar "puterea" despre care vorbeam in comentariul anterior, care influienteaza oamenii sa se indoiasca de Dumnezeu, va fi zdrobita, nu va mai avea nici o forta, pt ca Dumnezeu se va releva tuturor, imi pare nespus de rau pt oamenii care vor regreta in momentul acela ca nu au cunoscut mai devreme pe Dumnezeu, caci sa cunosti pe Dumnezeu inseamna Viata si inca Vesnica. Adrian

   Ștergere
  10. Si nu, sa stii ca nu am fost niciodata botezat in cultul Adventist. Sunt Ortodox in acte, dar Dumnezeu stie ca nu imi pasa de ele. Adrian

   Ștergere
  11. Da, Adam a fost fara pacat pana cand s-a indoit de Dumnezeu, ascultand de femeie impotriva voii Domnului, ca si pe urma cand a fost tras la raspundere surprinzator incearca sa se disculpe dand vina tot de femeie. In fine mie unul mi s-a parut ciudat, dar probabil o sa dezvolt subiectul acesta in alt comentariu. Natura asta decazuta, inseamna pentru mine ca totul e dat la moarte. Nu, nu sunt deacord cu tine aici, nu cred ca hormonii ne fac sa pacatuim si noi efectiv suntem astfel programati sa pacatuim, pentru ce am mai fi trasi la raspundere atunci? Ce spui cu inclinatiile spre anumite aspecte, zahar, as mai detaila spre agresivitate, sau comoditate, sau chiar inclinat spre homosexualitate dupa cum ai scris. Dar inclinatia asta poti sa o cuantifici de la om la om. Adica un om are o inclinatie spre homosexualitate de 5 % iar altu 25 % (valorile nu au nici un aspect stiintific sunt alese aleator de mine) ce inseamna pentru mine aceste valori, ca unul are 95 % iar altul 75 % sanse sa se impotriveasca acestei inclinatii deviante. Teoretic pentru ambii ar trebui sa fie usor sa se impotriveasca. Problema apare cand in sistemul asta social degradat, in care traim noi, incearca sa schimbe firescul in nefiresc. Ceea ce NU mi se pare corect. Alt aspect e comportamentul uman. Adica daca un om cu o incilnatie de 5 % pentru homosexualitate, se predispune sau alege el sa fructifice aceasta inclinatie, in sensul ca priveste reviste dedicate ei, isi face ganduri si inchipuiri atunci de la 5 % inclinatia creste tot mai mult cu fiecare pas indreptat in favoarea ei incat poate sa ajunga la 100 % cand pt om e deja imposibil sa se mai poata abtine. Dar si asa cred ca daca omul constientizeaza ca nu e bine ce face si vrea sa renunte, Dumnezeu poate face lucruri "imposibile" pt oricine Ii cheama Numele dintr-o inima sincera. La fel si reciproca daca un om are o inclinatie de 75 % spre homosexualitate, dar se infraneaza mereu, stie ca e un pacat sa o savarseasca atunci consider ca inclinatia lui va scadea mult pana la cote apropiate de 0. Dar homosexualitatea cat si alte pacate din sfera lor cred ca se propaga in zilele noastre in multe directii si prin multe metode, in functie de nivelul la care a ajuns. Din pacate cred ca vom vedea lucruri mult mai teribile si mai groaznice decat ce am vazut pana acum. Adrian

   Ștergere
  12. As vrea sa vorbesc un pic despre viata. Viata e un mister neelucidat inca de stiinta, nimeni din lumea aceasta nu stie CUM se produce viata. Tot ce se stie e ca viata poate produce la randul ei viata, pe cand o materie lipsita de viata nu poate produce viata. Adica o celula cat timp este vie se poate divide intr-o celula asemanatoare ei(stiinta noastra zice identica dpdv genetic), dar nu dezvolt subiectul in directia asta. Dar daca celula are exact aceasi compozitie ca si o celula vie, dar este moarta, niciodata nu va putea produce o alta celula. De aceea combat curentul darwinist care merge de la o premiza gresita cum viata a provenit din materie moarta, asa ceva nu se va putea demonstra niciodata, pentru ca e imposibil. Dumnezeu care este Viu si Vesnic a dat viata materiei lipsite de viata(care tot El a creat-o), mie mi-e clar si limpede acest aspect. Acum, daca o celula cu un defect genetic se va divide, mi se pare evident ca nu va putea produce o celula fara defect genetic, ci dupa cum am mentionat mai sus v-a produce o celula cel mult ca si ea cu acel defect genetic, sau poate chiar mai multe defecte, datorate acelui defect. Acum sa ajung unde vroiam, Dumnezeu(Tatal impreuna cu Fiul Lui) fiind PERFECT, a creat un om "dupa chipul si asemanarea" Lui(Lor), acel om care a fost creat de o Fiinta Perfecta, nu a avut nici un defect. Defectul (denumit in Biblie pacat) i-a fost strecurat in suflet omului prin inselaciune de catre satan. Acum omul care pezenta un defect(pacat) si anume s-a indoit de Dumnezeu, nu putea da nastere la fiinte perfecte, pt ca el (omul) nu mai era perfect. Deci prin nastere s-au perpetuat fiinte omenesti cu cel putin acel defect. Dar acel defect(pacat) a inceput sa se dezvolte la randul lui prezentand mai multe forme, ca si un virus. Problema cea mai mare este ca acel virus e mortal. Deci sistemul imunitar(Cuvantul Lui Dumnezeu) al omului a fost strapuns de acest virus mortal si omul nu mai are defensiva impotriva virusului. Singura solutie era ca omul sa aibe din nou acces la o natura perfecta, care sa il poata proteja de virus. Astfel Dumnezeu a pus virusul in carantina (adica l-a inchis in trupul omului), pe urma Natura Lui Perfecta si-a intrupat-o in chip de om prin Propriul Lui Fiu. Aceasta Natura Perfecta a propriului Lui Fiu nu a putut fi atinsa de virus, desi trupul de om i-a fost zdrobit, Dumnezeu Tatal l-a inviat pentru ca Natura lui era Perfecta si nu a fost afectata de acest virus(pacat). Deci imunitatea omului, se gaseste in Natura Perfecta a Lui Isus Hristos. Oricine vrea sa traiasca nu trebuie decat sa aleaga asta, prin Isus Hristos este posibil. Am incercat printr-un limbaj mai accesibil voua sa va marturisesc ce invatatura am primit eu. Sper sa va fie de folos. Adrian

   Ștergere
  13. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  14. Mizantropescu, nu rezolvi absolut nimic cu jignirile...Dacă Adrian vrea să rămână în mentalitate și cultură generală așa cum este, este treaba lui. Dar nu n-are rost să-l jignești, deoarece jignirile nu sunt argumente. Poți să-l ignori, dacă n-ai chef de un dialog cu el.

   Adrian... ce-are de-a face păcatul, care e ptr suflet ( strecurat de Satan, spui tu și alte miliarde de creștini ) cu natura umană ? Adică cum poate afecta un act moral de neascultare ceva fizic, adică celulele, ADN-ul, creierul, etc... ca oamenii să ajungă ființe imperfecte? Ce s-a întâmplat în mod concret dintr-o dată astfel încât perfecțiunea aia fizică a lui Adam a devenit imperfecțiune prin „păcat”? Are păcatul, neascultarea, necredința efecte creatoare în corpul fizic? Răspunde-mi la aceste întrebări...dar pe scurt, te rog. Istoria mitică a căderii o știu și eu prea bine, nu e nevoie de explicații, crede-mă.

   Tu spui:
   „ Dar acel defect(pacat) a inceput sa se dezvolte la randul lui prezentand mai multe forme, ca si un virus”
   Păi virusul este un organism viu, biologic, alcătuit din milioane de celule vii, având propriul ADN și propriile gene. Dar păcatul este ceva... abstract. Cum poate ceva abstract să determine schimbări atât de drastice în sfera concretului, realului? Cum poate ceva abstract să fie... mortal?

   Încă ceva: „ Singura solutie era ca omul sa aibe din nou acces la o natura perfecta, care sa il poata proteja de virus”
   De acord cu tine. Dar natura aia perfectă nu depinde de voința sau alegerea omului. Omul se naște cu natura cu care se naște, predispusă spre „păcătuire”. Așa că... atât timp cât Dumnezeu nu se îndură să ne dea o natura perfectă ca să nu mai păcătuim, nu văd ce rost își mai are chemarea la o viață fără păcat. Omul nu poate face chiar absolut nimic în acest sens. Da... deși ți-e greu să crezi asta... NICI MĂCAR SĂ ALEAGĂ liber între bine și rău nu poate. De ales așa... cu gura cui să servim e simplu. Când vine însă vorba de acte concrete, acolo ne împotmolim absolut toți. De ce? Ptr că contrastul dintre ceea ce ne dorim și ceea ce suntem este abismal. Adrian... oamenii sunt animale. Ăsta e adevărul. Animale cu rațiune, dar tot animale, în fond și la urma urmei. Aleg instinctual, ce e ptr binele lor imediat sau de lungă durată, respectiv.

   Ștergere
  15. 1) "ce-are de-a face păcatul, care e ptr suflet...cu natura umană ?"
   Este scris Dumnezeu a inchis pacatul in trupul omului, asta cred eu ca sa ii protejeze sufletul omului caruia Dumnezeu vrea sa ii dea vesnicia.
   2) Adică cum poate afecta un act moral de neascultare ceva fizic, adică celulele, ADN-ul, creierul, etc... ca oamenii să ajungă ființe imperfecte?
   ADN-ul nu este "caramida vietii" asa cum s-a crezut la descoperirea lui. Acum se stie ADN-ul este doar un set de instructiuni. Instructiuni care daca sunt respectate ajuta trupul si il "calibreaza"printre alte lucruri. La intrebarea asta nu pot sa iti raspund direct, dar o sa iti raspund cu o alta intrebare. Stii ce este efectul placebo, (cei care nu il cunosc, sunt destule referinte pe net) unii oameni s-au vindecat miraculos de boli incurabile(privind stiinta noastra medicala) fara nici un tratament concret, doar de la un fapt de ASCULTARE. Au ascultat si au crezut, si astfel s-au vindecat miraculos.
   3) Ce s-a întâmplat în mod concret dintr-o dată astfel încât perfecțiunea aia fizică a lui Adam a devenit imperfecțiune prin „păcat”?
   Ce mi se pare interesant e ca dupa pacat, oamenii au observat ca sunt "goi" deci cred ca li s-a luat ceva, concret creed ca erau acoperiti de slava lui Dumnezeu inainte de pacat.
   4) Are păcatul, neascultarea, necredința efecte creatoare în corpul fizic?
   Da, ca si exemplu: in urma repetarii unor pacate apar viciile, care duc la transformari fizice in corpul uman.
   5) Cum poate ceva abstract să fie... mortal?
   Daca ne luam dupa stiinta din ziua de azi, care a ajuns la nivelul in care sa afirme ca materia este defapt cumulari de energie divizate la patratul vitezei luminii. (m=e/c2), ramane sa ne gandim ce e energia( Tesla cred ca a reusit sa intuiasca cate ceva, nu vreau sa detailez in directia asta). Dar pana la urma poate fi considerata purtatoare de informatie. Informatia e ceva abstract fata de lumea materiala, dar totusi o poate influienta desi e autonoma fata de ea. Adrian

   Ștergere
 16. Alooo, cititoru* ...ce bre ai fost muscat de cap vreodata de realitatea secolului in care traiesti si ti-au ramas urme pe care nu poti sa le tratezi decat cu alifie de la farmaciaaa azs ”prosteaala” :).. @ vezi, le fac si reclama gratuita (sâc)!

  ..sau te-ai autosesizat de vaicaierile, dealtfel deosebit de ”sfinte” ..ale colegului nost Adrian care traieste si interpreteaza mai ceva ca cei din prima era a istoriei pamantului !...eu stiam ca in pesteri sau grote nu exista net, dar vad ca multi ”sfinti” se folosesc de tehnicile diavolului, pe care le numesc necesare si educative doar atunci cand isi fac pastorii seriile de spalare colectiva pe creier !..in rest sunt pacatoase, pentru ca arata lumii si fata nevazuta a plagiatorilor( pardon! profetilor ) dar si snobismul caiafelor moderne care branduiesc ”biserici”.

  ...uite aici ceva care sa va trezeasca la realitate, si sa va lepadati odata de costumul de roboti religiosi proiectati dupa chipul si asemanarea curvelor babilonului : http://i.imgur.com/pJNqxTs.png?1 ..asta sa va fie canonul pionierilor *..

  Scuze Martin,..dar azi-noapte am avut o viziune in care se facea ca toti adventistii se vor trezii la realitate ##...dar cand m-am trezit, am realizat ca visele foarte rar se implinesc!..asa ca nu-mi ramane decat sa ma rog dupa modelul adventist, la DUmnezeu, poate cine stie: mai face ”mari minuni” si in zilele noastre, ca pe vremuri :)) mama, ce se mai laudau evreii cu ele....Apa in vin, minciuna in adevar, prozelitism in evanghelie, paine si peste pentru toti saracii lumii( ca suntem 2 mld de crestini nenica)..sasmd..

  Ops-)..ba, inca si astazi se mai lauda cu ele. Una ca Alina Kartman a facut un hobby din rachete ”deviate de vant” si avioane care s-au prabusit cu pasageri (adventisti) mai putini in Ucraina !!!! ..ce iubire, ce providenta, cat paroxism, ce dreptate dumnezeiasca( pui tu ghilimelele) //// chiar sectara as putea spune.....parca o si vad cum se roaga :” iti multumesc doamne ca nu suntem ca ei”...aleluia , adevarate si drepte sunt parerile noastre pe care le expunem ca articole in reviste de opinie crestina....La asa opinii, asa religie, asa doctrina, asa practicanti, asa asteptatori, asa buricisti ai pamantului !

  RăspundețiȘtergere
 17. salutari la toata lumea...

  sunt curios ce parere are Adrian despre asta:
  https://www.facebook.com/video.php?v=572843986109844

  la ceilalti le cam banui parerile, Miz parca are pe blogul lui un articol dedicat (daca retin bine)
  cat de pocnit poti sa ajungi ....din frageda pruncie

  in titlu articolului se mentioneaza de contrafacerea istoriei, dar si mai trist este cand omul isi contraface constiinta, adica de fapt isi pierde identitatea de om, ajungand in cel mai bun caz masina sau mai rau, animal.

  umblati sanatosi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Is curios si eu Maximus de ce te intereseaza parerea mea? Iti fac pe plac si iti raspund, dar astept si eu raspunsul tau.
   De copil sincer imi pare rau, sa il vad asa cuprins de zel iar in spatele lui,(presupun dupa locul care il ocupa o persoana importanta in adunarea respectiva) cum se amuza in timp ce copilul se tanguia. Daca copilul intradevar e afectat in asa masura dupa cum s-a manifestat se va vedea dupa faptele lui, dar sa nu uitam ca e totusi un copil iar de multe ori copiii imita adulti din jurul lor, iar puterea lor de gandire inca e cruda. Asta nu inseamna ca Dumnezeu nu se manifesta in viata omului decat la maturitate, avem o multime de exemple si in ziua noastra de copii minune.
   E clar si limpede ca nu cine zice Doamne Doamne va intra in Imparatia Cerurilor ci acela care face voia Lui Dumnezeu. Deci fapta sa fie inaintea vorbei. Despre sunetele fara inteles care le-am auzit in discurs din cand in cand, din moment ce nu le-am inteles nu pot vorbi despre ele. Dar stiu ca darul vorbirii in limbi in cadrul bisericii este pentru zidirea celorlalti, exemplul din biblie ar fi cand ucenicii au vorbit in limbi iar cei din jurul lor desi erau de nationalitati diferite ii intelegeau pe limba lor, pentru zidirea lor. Sa nu uitam ca dragostea depaseste in putere orice alt dar. Deci cine iubeste pe aproapele lui cu adevarat face cu mult mai mult decat daca i-ar vorbi in limbi. Mai multe nu pot sa zic deocamdata, cum nici tu nu poti sa iti dai cu parerea despre un film din care vezi 15 secunde, Dumnezeu e acela care ne cunoaste pana in adancul inimii Dumnezeu e acela a carui parere conteaza pt ca e Drept si nu doar atat, dar si Milos si Iubitor de oameni. Deci daca ar fi sa aleg cine ma va judeca, aleg sa fiu judecat de Cineva care ma iubeste. Adrian

   Ștergere
  2. despre clip: a speriat copiii,l-ea dat in spaima şâ cuuu..

   Ștergere
  3. Io' am tras concluzia ca's cinstiti.....Daca puteau ascunde droguri si totusi politia ii lasa sa se roage in liniste , nu e mare Domnul ? Aleluia !

   Ștergere
 18. Martin link-ul asta e special pentru tine, dar oricine il va vizualiza va avea de invatat.
  Parcurge-l te rog cu atentie pana la capat si iti va dezvalui multe lucruri, atat despre functionarea corpului uman, si a virusilor, medicina conventionala, cat si despre industruia farmaceutica si spuma oamenilor de stiinta vasali ei. Daca vei intelege informatiile din documentar probabil ma vei intelege si pe mine cand zic ca nu sunt deacord cu "stiinta" promovata de corporatii si oculta mondiala, o asa zisa "stiinta" care nu isi merita numele. Stiinta inseamna in conceptia mea, observarea atenta a lucrurilor sau fenomenelor sau a conexiunii dintre ele, dintr-o curiozitate si o dorinta sincera de a invata, de a aprofunda si a intelege, fara nici un interes financiar, urmata apoi de dorinta de a impartasi si altora descoperirile facute.

  http://www.filmedocumentare.com/royal-rife-si-tratamentul-pentru-cancer/

  Sper sa fie de folos. Adrian

  RăspundețiȘtergere
 19. Inca odata felicitari pentru articol.

  RăspundețiȘtergere