vineri, 21 noiembrie 2014

Pocăința- între mit și realitate

   
            

     Privind în urmă la parcursul meu intelectual și spiritual din ultimii ani, printre altele îmi revin în amintire discuțiile purtate cu creștinii conservatori.  Un numitor comun al acestor conversații este acela că stoicismul și încăpățânarea cu care aceștia țin încă la „vechile cărări” sau „ vechile hotare ” dogmatice sunt echivalate cu o … virtute. Chiar dacă informația menită să zguduie din temelii vechile concepții religioase abundă astăzi pretutindeni, acești soi de creștini consideră însă lipsa schimbării mentale drept calea cea dreaptă și bună de urmat. Schimbarea - de orice natură - este privită de creștinii conservatori drept un pericol de moarte. 


   Fie că este vorba despre dogma trinității, despre zecime, sabat, autoritatea și superioritatea clerului asupra laicilor, infailibilitatea textului biblic, creațiunea în 6 zile literale și viața de 6000 de ani de pe Terra, majoritatea creștinilor consideră drept o cerință divină înregimentarea și apoi cimentarea într-o ideologie oarecare, ideologie care trebuie ulterior apărată cu orice preț. A gândi altfel decât majoritatea este alunecos. A cerceta după adevăr cu onestitate intelectuală este un lucru periculos. A-ți schimba perspectivele cu privire la viață și Dumnezeu este … dubios. Toți, indiferent că se numesc ortodocși, baptiști, iehoviști sau adventiști, consideră renunțarea la tradiția părintească drept o trădare față de Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu, nu-i așa, ar trebui să fie ortodox, baptist, iehovist sau adventist…  De la cele mai mici amănunte privitoare la organizarea serviciului de cult în biserică, până la schimbarea majoră a minții, care are de-a face cu premize noi, concepții noi și argumente noi, toți… dar absolut toți… fug de schimbare. Ce-are însă de-a face această atitudine conservatoare cu creștinismul autentic?!? Este creștinismul în esența sa conservator și inflexibil? 

   Creștinismul ca viziune despre lume și viață își are rădăcinile, cel puțin la nivel declarativ, în Hristos. Interesant este că evangheliile nu ne descriu un Hristos conformist, ideologic, sau inflexibil. Ba chiar dimpotrivă: Isus Hristos este germenele unei revoluții în mentalitate, revoluție care ulterior va zgudui lumea din temelii. Isus Hristos este un rebel împătimit față de forma religioasă, față de litera Legii, față de aurul și argintul templului. Hristosul aduce noul prin excelență, în toate sferele sociale ale Palestinei secolului 1, începând de la atitudinea corectă față de femeie și neamuri și până la concepția vis-a vis de atotslăvitul templu de la Ierusalim, inima sistemului religios iudaic. Hristosul este prin natura sa șocant prin tot ceea ce spune, pretinde și face. Iar șocul este la fel de mare atât pentru grupa de ucenici care-l simpatizează, cât și pentru liderii religioși care-l urăsc de moarte. 

    Pe Hristos nu-l poți cumpăra. Nu-l poți pretinde că este al tău. Nu-l poți confisca ideologic. Într-una dintre cele mai frumoase dialoguri de pe paginile evangheliei este subliniată tocmai insistența cu care Hristosul pretinde schimbarea ideilor drept condiție pentru intrarea în Împărăție. Nimeni, îi spune el lui Nicodim, nu poate accesa un alt nivel de spiritualitate dacă nu renunță la cel vechi! Ori aici creștinul nostru tradițional se confruntă, la fel ca Nicodim, cu cea mai mare dilemă: tradiția părintească îi spune că renunțarea la vechile concepții înseamnă moarte. Hristos personal îi spune în același timp că ea este condiția sine-qua-non pentru viață. Ce e de făcut? De cine să ascult?… se întreabă creștinul conservator sceptic, la fel ca și bătrânul cărturar Nicodim…

    Una din cauzele majore ale acestui conflict psihologic este ( se putea altfel??? ) o foarte proastă și nefericită traducere în versiunea King James a bibliei a cuvântului grecesc metanoia/μετάνοια. Să mă explic. 

   Orice pastor protestant sau neoprotestant ( mai ales ) va traduce cuvântul „ metanoia ” prin „pocăință” sau „căință” sau „părere de rău”. Este însă aceasta traducerea corectă a cuvântului grecesc original „metanoia”? NU ! Nicidecum! În greaca biblică, „metanoia/μετάνοια”  înseamnă în realitate o „schimbare a minții” sau o schimbare în interior, a naturii și a ființei interioare, una care are  de-a face cu intelectul, morala și afectivitatea. Conștiința cuiva suferă o transmutare ( apropos de mutațiile genetice care stau la baza teoriei evoluției ) radicală sub acțiunea unui factor extern numit Spiritul Sfânt. Exact la fel cum un eveniment natural sau un obstacol natural separă o populație genetică în două populații diferite, urmând ca în timp îndelungat cele două populații ale aceleiași specii să dezvolte mutații genetice diferite ( vezi de exemplu negrii din Africa versus europeni ), tot la fel Hristosul produce o mutație spirituală adâncă în conștiința cuiva, astfel încât cu timpul persoana respectivă devine un om nou, diferit în concepții, caracter și personalitate față de cei care nu l-au acceptat ca lider. 

    Reanalizând traducerile Noului Testament ale metanoia/μετάνοια    ca „ pocăință” sau „părere de rău” , teologi precum J. Glentworth Butler sau A. T. Robertson sunt de părere în mod unanim că această traducere este una „ complet regretabilă” sau „ o tragedie lingvistică și teologică”. Traducerea respectivă a luat formă începând cu secolul 2, când metanoia/μετάνοια  a fost tradusă în latină prin http://en.wikipedia.org/wiki/Poenitentiam_agite . Greșeala lingvistică a fost preluată de Martin Luther și tradusă în germană prin „ Buße tun ” adică „ a face penitență” în prima din cele 95 teze ale sale. Iar începând cu Martin Luther și traducerea bibliei în germană întregul pro și neoprotestantism avea să facă o teologie „tragică”, după ureche, bazată pe un cuvânt care înseamnă cu totul altceva decât mărturisirea păcatelor… Dar ce înseamnă atunci metanoia/μετάνοια? 

   Tertullian a protestat vis-a vis de traducerea neadecvată a termenului, argumentând că el nu înseamnă o confesiune de păcate, ci o schimbare a minții. Teologul Treadwell Walden  este de părere că „metanoia ” reprezintă o schimbare a minții, o schimbare a acțiunilor și paradigmelor, una intelectuală și afectivă. Edward J. Anton spune că ea este o prăpastie între minte și inimă ( apropo de lupta interioară a lui Nicodim ). Pentru Charles Taylor „ metanoia ” este o schimbare radicală a atitudinii cuiva față de ceva nou, iar miezul lucrării lui Isus Hristos este chemarea generală spre nou, spre schimbare. Pentru Milton Crum, cuvântul „ metanoia ” înseamnă „o schimbare de percepție care-și aduce fructele în ceea ce privește comportamentul ”. Peter Senge observă că cineva care învață ceva nou suferă o schimbare a minții în cel mai fizic mod cu putință ( neuronii se conectează altfel ),și de aceea, „ a înțelege sensul metanoia înseamnă a înțelege sensul mai adânc al învățării unui lucru nou”. Într-o adunare ecumenică din 2006, un grup de teologi a publicat un studiu despre această temă, concluzia fiind aceea că „ pentru un iudeu de rând din timpul lui Isus Hristos, metanoia/μετάνοια însemna în mod categoric o schimbare fundamentală în gândire și viețuire. 

    Haideți să revedem în lumina nouă despre sensul corect al „pocăinței” câteva dintre versetele din noul testament unde apare metanoia/μετάνοια. 
   1. În Marcu 1:4  Ioan Botezătorul face apel pentru ca mulțimile să primească botezul „metanoia”. A fost cumva Ioan primul preot căruia cineva trebuia să-i confeseze păcatele? Nicidecum… Adevăratul înțeles în context este acela al apelului ca mulțimile să-și schimbe concepția generală despre Mesia care avea să vină, și să-și schimbe atitudinile și viața. 
    2.  Printre primele cuvinte rostite de Isus  ( Matei 4: 17 ) după ce acesta își începe misiunea este invitația la „metanoia”/pocăința”… adică o schimbare de perspectivă radicală a iudeului de rând vis-a vis de Împărăția cerurilor: „ iată că este aici, la îndemână, aproape”…
   3.  În Matei 27:3 Iuda se „căiește ” de trădarea și vânzarea maestrului său. În lumina traducerii corecte este vorba însă nu de o mărturisire de păcate, ci de schimbarea convingerii pe care o avea despre Mesia ( cum că acesta nu va permite să fie arestat și batjocorit deoarece este Dumnezeu ). 
   4.  Afirmația lui Pavel din Faptele 17:30 are de-a face cu dorința lui Dumnezeu ca oamenii de pretutindeni să se schimbe mental și comportamental, și nu doar cu o mărturisire seacă, formală, a păcatelor lor. 

   Având în vedere toate aceste argumente, mă contrariază și dezamăgește peste măsură frica creștinilor față de orice este nou. Fie că este o idee teologică nouă ( vezi episodul 1888 din sânul adventismului), fie că este vorba despre o schimbare radicală a unor paradigme creștine consacrate precum jertfa ispășitoare a lui Isus Hristos, păcatul originar al lui Adam și al Evei, interpretarea literalistă a Genezei, dezbaterea creațiune/evoluție și multe altele, creștinii găsesc metanoia/μετάνοια, într-o majoritate copleșitoare, ca ceva vrednic de disprețuit. De evitat. Schimbarea minții, acceptarea unui adevăr nou, oricât de șocant ar fi acesta, o înțelegere nouă a evangheliei, acceptarea faptului că Dumnezeu vorbește și prin limbaj natural descifrat de știința modernă, schimbarea punctelor de vedere, recunoașterea umilă a neștiinței anterioare, într-un singur cuvânt pocăința , le lipsește cu desăvârșire creștinilor, adică tocmai acelora care afirmă siguri pe ei că îl urmează pe Hristos. Poate exista ironie ( și tragedie…) mai mare ca tocmai aceia care se consideră „pocăiți” să fie în realitate departe de pocăință? 

     Sunt întrebat adeseori la ce îi folosește cuiva să înmagazineze atâta informație nouă, disponibilă la ora actuală din plin, despre una și alta? La urma urmei, nu nivelul intelectual al cuiva va cântări la final, ci caracterul acestuia…, mi se spune. Adevărat. Însă cei care afirmă așa ceva nu își dau seama că moralitatea cuiva este strict dependentă de intelectul său, după cum spiritul cuiva este strict dependent de creierul său ( aici adventiștii sunt mai raționali ca alți neoprotestanți și refuză ideea unui spirit ca entitate separată de corp ). Un om ignorant va fi categoric și în cele mai multe cazuri un om încăpățânat. Iar un om încăpățânat va fi de asemenea și intolerant cu semenii săi care gândesc altfel. În schimb, acceptarea informației noi, a luminii noi, a interpretărilor noi ( bineînțeles.. serios și puternic argumentate ) este cea care produce schimbarea. Metanoia. Pocăința. Transformarea…

    Cu regret o spun: am văzut în peste 30 de ani foarte mulți pocăiți cu ghilimele. Dar niciun pocăit fără ele. A trebuit ca să mă pocăiesc de „ pocăiți ”, adică să ies din sfera aceea mărginită de vederi și opinii unde dogmele și tradiția se confundă cu adevărul, pentru ca să înțeleg în sfârșit ce înseamnă cu adevărat pocăința. Să experimentez schimbarea pe pielea mea. Să văd cum am devenit cineva cu concepții foarte mult diferite față de odinioară, fără ca să-mi pierd credința în Dumnezeu și aprecierea față de geniul lui Hristos. A fost un proces greu, îndelungat și care sper că încă nu s-a sfârșit. Nu mi-ar place să aibă vreun capăt schimbarea mea. Și știți de ce? Pentru că un organism viu este în continuă schimbare, pe când o mumie este mereu… aceeași. 


    În final adresez o întrebare simplă cititorilor mei: vreți să știți dacă sunteți cu adevărat pocăiți? Enumerați atunci cărțile noi, ideile noi, concepțiile noi, schimbările mentale noi din ultimul an. Dacă s-a produs vreo schimbare față de trecut, una cât de mică, atunci înseamnă că sunteți vii. Orice organism viu nu este static, ci evoluează, se transformă. Dar dacă gândiți despre una și alta la fel ca acum 30 sau 60 de ani, dacă nu s-a schimbat nimic sau mai nimic în tot acest timp în mintea voastră, nu numai că nu ( mai ) sunteți vii, ci foarte probabil… e posibil să nu fi fost vii niciodată. Șocant, nu-i așa?!? 

45 de comentarii:

 1. vorbesti de parca la tine ar fi vre-o schimbare ! Esti acelasi cenzurist comunist, care n-ai habar de credinta ,dar te crezi intelept , nevoie mare si-ti socotesti ideile ca si cum ar fi legate de buricul pamantului, negasindu-si moasa care sa-l taie .
  Behaituloilorsiglasulpastorului.wordpress.com

  RăspundețiȘtergere
 2. Misinterpret-orule, atata nu te duce inteligenta ta stralucita , ca sa stii ca oricate carti noi sau vechi ai citi, niciuna din cele scrise de cei din specia ta nu-ti vor spune ceva despre pocainta, fiindca singura carte care defineste aceasta notiune este Biblia . Si la cap. 2 din cartea Faptele apostolilor este mentionat intelesull acestui cuvant cand Petru a explicat in ce consta atitudinea gresita a compatriotilor lui fata de acel OM pe care Dumnezeu L-a facut Domn si Hristos, dar ei, din nestiinta, ca si conducatorii lor, religiosi pana-n varful urechilor, L-au rastignit Si cand ei au inteles eroarea in care se aflau si au intrebat " Ce sa facem ? " atunci au primit indemnul la Metania , cum zici tu , adica la schimbarea totala a gandirii despre IDENTITATEA MANTUITORULUI nostru Isus Hristos . Cu parere ede rau constat ca si tu esti unul care nu-L cunoaste inca , desi te bati cu caramida-n piept ca ai fi un admirator al Lui . De la " admirator " pana la hotararea de a fi partas la jugul lui insa, este o cale lunga si o carare cu spini, nu cu iarba si flori, cum ti-ar place tie sa urmezi
  https://behaituloilorsiglasulpastorului.wordpress.com/2014/11/21/autoverificare-sunt-sau-nu-sunt-botezat-cu-duhul-sfant/

  RăspundețiȘtergere
 3. Hm... dar este scris, Isus nu a venit sa schimbe legea (aceea veche) ci s-o implineasca, deasemenea este scris, ca cerul si pamantul vor trece dar nici o iota din Cuvant nu va trece pana nu se vor implinii toate. Eu cred ca nu este vorba de o schimbare a legii sau Cuvantului Lui Dumnezeu ci o atenta si incredintata reflectare continuua asupra Lui, pentru o perceptie corecta. Problema nu este in Cuvantul Lui Dumnezeu ci in noi oamenii, care mereu l-am perceput in asa fel incat sa tragem foloase si NU am cautat Slava Celui Nemuritor ci mereu slava noastra sau a ideilor noastre. Deasemenea sunt incredintat ca pentru o intelegere corecta a Cuvantului Lui Dumnezeu, e nevoie sa fii complet lipsit de egoism, si sa fii capabil sa iubesti. Aici iar este o problema pt ca omul nu prea stie ce inseamna a iubi. Definitia o avem tot in Biblie: "Pt ca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat a dat pe Singurul Sau Fiu, pt ca oricine crede in El sa nu moara". Prin aceasta Dumnezeu a aratat ce dragoste ne poarta. Ce a facut Dumnezeu a fost cel mai mare sacrificiu cu putinta, e mult de reflectat aici ca sa putem intelege cat de mare a fost sacrificiul Lui Dumnezeu Tatal, mai mare chiar daca s-ar fi sacrificat pe El Insusi. De aceea se intelege clar ca trinitatea este o fabulatie, o inventie, nu exista 3 Dumnezeu deopotriva, ci UNUL SINGUR CARE ARE UN SINGUR FIU NASCUT DIN EL. Si bineinteles, este scris ca Dumnezeu este UN DUH. Sa revin la subiect, cat despre transformarile care se produc asupra unui organism viu ... as zice ca orice organism viu care se naste aici pe pamant se naste bolnav si moare cate putin din prima secunda a existentei lui. Faptul ca imbatranim si murim nu este ceva firesc pentru ca se intampla de atatea mii de ani, ci este o consecinta a naturii noastre decazute, a pacatului care duce la moarte. Veste buna este Isus Hristos, SINGURUL CARE SALVEAZA. Aici este iar mult de reflectat pentru a intelege, iar cine isi doreste cu adevarat sa cunoasca, Dumnezeu ii va lumina mintea.
  Adrian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ca nu exista trinitate, Adriane, dar ce , parca DUALITATEA exista ? Bineinteles ca exista , dar nu la Dumnezeu , ci numai la voi, oamenii care tot firesti ati ramas sa va inchinati la " sfanta doime " : Tatal : Dumnezeu ; Fiul : Dumnezeu . Doua persoane care se iubesc intre ele in nemarginire ( mai, sa fie ? ) totusi unul da la moarte pe celalalt fiindca , de fapt a iubit atat de mult LUMEA , si,( este El fatarnic ?) zice urmasilor lui : " Nu iubiti lumea ! " Vezi cum se da apa la moara lui Martin, care zice ca Biblia nu este credibila decat intr-o parte, depinde din care parte te uiti la ea , si cat de stramb stai cand privesti !
   Nu-ti dai seama oare ca interpretarea ta e ridicola ? Vrei sa aperi pe Dumnezeu cu MINCIUNILE tale ! Chiar si Toma, scepticul ucenic, i-a zis lui Isus : " Domnul meu si Dumnezeul meu ! recunoscand in OMUL dinaintea lui pe Acela care este Iahweh Salvatorul, sub numele uman Yahshuah . Oare n-ai bagat de seama ce-a zis Isaia despre El? Cum IL VOR NUMI ? Nicidecum " a doua persoana " ci insusi EMANUEL . Si tot Isaia fost inspirat de Duhul sfant al lui Dumnezeu sa zica : " Caci Facatorul = Creatorul tau este Barbatul = Mirele tau, Domnul este numele Lui, si Rascumparatorul tau este Sfantul lui Israel. El Se numeste Dumnezeul intregului pamant, (Isa.54:5) Unde-i " al doilea" , desteptule ( nevoie mare ) ? N-a zis El, oare :"Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; si slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. (Isa.42:8)
   Dac-ar fi sa ne luam dupa mintea si explicatia ta , ar trebui sa recunoastem ca Dumnezeu este mincinos si se contrazice permanent , uitand mereu ce-a zis mai inainte de ultima afirmatie . Rusine sa-ti fie cu asa propovaduire !. Zici ca " e mult de REFLECTAT aici " ? Pai da, dupa mintea ta " stralucitoare ", nicidecum dupa Scriptura .
   Tocmai ai citit ce ti-a zis Behaila (,si sa nu-ti fie cu suparare ?, pardon trebuia sa pun semnul exclamarii ! ? ).

   Ștergere
  2. Nu ma supar defel pe tine, cum nu ma supar nici pe altii. Fiecare are oportunitatea si dreptul sa isi dea arama pe fata. Daca vrei repet pentru tine inca o data si adaug si completari. EXISTA UN SINGUR DUMNEZEU, acela pe care nu poate si nu l-a vazut nici un om, dupa cum este scris. DUMNEZEU ARE UN SINGUR FIU NASCUT, acela este ISUS HRISTOS, pe care noi crestinii il numim DOMNUL SI DUMNEZEUL NOSTRU. Il numim asa, pt ca ne este in adevar Domn si este Dumnezeu pentru ca este in adevar singurul Fiu nascut din Dumnezeu, singurul de o fiinta (duh) cu Tatal. Oricine il vede pe El (pe Isus Hristos) vede pe Tatal pentru ca EL IMPREUNA CU TATAL UNA SUNT, nu unul! Cine vrea sa priceapa! Isus Hristos e cel care se inchina Tatalui si nu invers, pt ca nimeni nu e mai sus decat Tatal, iar Tatal a dat totul Fiului. Isus este Domn si Dumnezeu, pt ca Tatal i-a pus toate la picioarele lui, inclusiv domniile si stapanirile si i-a dat un nume cu mult mai sus decat al ingerilor si anume FIU, pentru ca intradevar este Fiu NASCUT DIN DUMNEZEU. Mai mult chiar din TOT ce s-a facut(ce se vede si nu se vede) toate s-au facut prin Fiul(Isus Hristos Cuvantul Lui Dumnezeu) pt ca Dumnezeu toate le-a facut prin Cuvantul Lui. Dar Fiul nu a fost facut, pentru ca El provine este nascut din Tatal. Ca sa dau un exemplu, asa cum provine cuvantul tau din tine, dar gandul tau nimeni nu ti-l cunoaste daca nu il transpui in cuvant, cuvintele tale sunt intocmai oglindirea gandurilor tale. Tot asa nimeni nu poate cunoaste pe Dumnezeu Tatal decat prin Cuvantul Lui, care s-a facut si trup pentru noi. Totul e limpede si clar si pe inteles dupa cum este scris, cine vrea dar sa inteleaga! Adrian

   Ștergere
  3. Foarte bine spus / asa gandesc si eu si multi ma considera antichrist / am emotii / credeam ca sunt singur,dar vad ca mai sunt 'sapte mii' / Lucian

   Ștergere
  4. Acela care marturiseste ca Isus Hristos nu este Fiul Lui Dumnezeu o face sub influienta duhului lui Antichrist, este scris: "Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul". ATENTIE: Sa tagaduiesti poti sa o faci in mai multe feluri si daca spui ca Dumnezeu Tatal s-a intrupat si s-a sacrificat pentru noi pt ca Isus Hristos defapt e Dumnezeu Tatal ESTE TOT O TAGADUIRE A TATALUI SI A FIULUI! Citit cu atentie Scriptura respectati si intelegeti ce este scris este spre zidirea si folosul vostru. Adrian

   Ștergere
  5. Atentie: Cuvantul s-a intrupat, nu Dumnezeu.Dumnezeu este Duh.Mai intai Duhul apoi Cuvantul prin care s-au facut toate lucrurile.Cuvantul s-a facut trup si a locuit printre noi.Cuvantul venea de la Dumnezeu,era totuna cu Dumnezeu.De aici reiese Emanuel care inseamna Dumnezeu cu noi.Nu inseamna Dumnezeu Fiul cu noi.Nu inseamna Fiul Lui cu noi.Tot ce a vorbit Dumnezeu,se numeste Cuvant.A vorbit in vechime parintilor nostri prin proroci, in multe randuri si in multe chipuri, Dumnezeu,la sfarsitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus mostenitor al tuturor al tuturor lucrurilor si prin care a facut si veacurile.(Evrei 1)Evanghelia lui Dumnezeu priveste pe Fiul Sau, nascut din samanta lui David, in ce priveste trupul, (Rom.1:3).Un duh,naste duh,carnea naste carne.(Ioan 3:6)./ Daca am gresit pe undeva,treceti cu vederea va rog /tot am emotii /Tot eu Lucian

   Ștergere
  6. De ce a spus acelui om Isus, Unul singur este bun,si Acela este Dumnezeu.El fiind Dumnezeu dupa cum spuneti,nu era bun?Exista un Dumnezeu bun si Unul rau?Nu.Dumnezeu este bun,dar Cuvantul a si lovit conform Vechiului Testament,aratandu-se in fel si fel de chipuri.Pe Dumnezeu nu l-a vazut nimeni;pe Cuvant,da./ Lucian

   Ștergere
  7. Toti intreaba de ce in Vechiul Testament era rau si in Noul Testament bun.Eu cred, ca in Vechiul Testament trebuia sa protejeze singurul neam din care se mai putea naste Mesia,pentru ca celelalte se spurcase.(Satana vroia acest lucru,adica sa distruga si sa spurce tot).Chiar si in evrei ramanand doar samanta lui David.De la dumneavoastra reiese ca in Noul Testament e rau."Pentru ce Ma numesti bun?", i-a zis Isus. "Nimeni nu este bun decat Unul singur: Dumnezeu. (Marcu 10;18) / Lucian

   Ștergere
  8. Cine este Isus? este : CALEA, ADEVARUL SI VIATA.Eu nu vreau sa tagaduiesc Adevarul, caci prin el gasesc Calea si castig Viata cu V mare, nu cu v mic.Cine tagaduieste Adevarul, nu cumva il tagaduieste pe Isus?Atunci cine este antihristul?..p.s.As vrea sa traiesc sa vad cum vor schimba semnul fiarei, in ceva ce le convine.Sa vedem atunci cand va veni semnul fiarei cu adevarat, si sa vedem cine este in stare sa lase tot pentru ISUS;"Adevarat va spun ca nu este nimeni care sa fi lasat casa, sau frati, sau surori, sau tata, sau mama, sau nevasta, sau copii, sau holde pentru Mine si pentru Evanghelie (Marc.10:29). Intrebare: Prin decret duminical se pierd averi? / Lucian

   Ștergere
  9. citez Adrian : Il numim asa, pt ca ne este in adevar Domn si este Dumnezeu pentru ca este in adevar singurul Fiu nascut din Dumnezeu, singurul de o fiinta (duh) cu Tatal.
   insa spune Matei 24;36: Despre ziua aceea si despre ceasul acela, nu stie nimeni: nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal.Acelasi Duh?sau Domnul Domnului Dumnezeu. In Exod 6;3 spune: Eu M-am aratat lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca "Domnul." Cine este Domnul din Vechiul Testament? Nu este oare Cuvantul care s-a aratat sub fel si fel de infatisari cf Evre1 si apoi a venit a luat trup si a locuit printre noi cf Ioan 1.Ce reiese?Duh plus Cuvant egal UNUL. / Lucian

   Ștergere
  10. UNUL, caci unul singur va cobori in Cetatea Sfanta in Ierusalim,pe Dumnezeu Cel ce I-a supus totul sup picioarele Lui,nu-L cuprind cerurile si universul,(Dar ce! Sa locuiasca Dumnezeu cu adevarat impreuna cu omul pe pamant? Iata ca cerurile si cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cat mai putin aceasta Casa pe care am zidit-o eu! (2Cron.6:18)).Cetatea n-are trebuinta nici de soare, nici de luna, ca s-o lumineze; caci o lumineaza slava lui Dumnezeu, si faclia ei este Mielul. (Apoc.21:23). Lucian

   Ștergere
  11. Intrebare: Dumnezeu isi are locul in Univers, sau Universul in Dumnezeu? Lucian

   Ștergere
  12. 'Inteligentul simplifica lucrurile, 'celalalt' complica'
   Dumnezeu a zis sa nu mancati. satan OARE? Dumnezeu spune: Spuneti-le si aduceti-i incoace, ca sa se sfatuiasca unii cu altii! Cine a prorocit aceste lucruri de la inceput si le-a vestit demult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decat Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept si mantuitor, alt Dumnezeu afara de Mine nu este.(Isa.45:21) . Ceilalti OARE? Oare nu sunt trei? Oare nu sunt doi? / Lucian

   Ștergere
 4. ginditorul de la hamangia25 noiembrie 2014, 11:06

  Te rog sa ma ierti pentru o intrebare indiscreta.Simti in parcursul acestor ani ca are loc in interiorul tau acea ,,metanoia ... despre care scri.Eu unu care te citesc asidu o vad ,si doresc sa am si eu parte de ea,dar pentru ca sint mai batrin se face mai greu si nu se vede un progres vizibil.Ce ma bucura este ca scrieri ca ale tale si ale altora nu ramin fara ecou Poate ca si in ceilalti care te citesc are un efect,ce te rog este sa continui mai departe sa scrii,cu respect si consideratie pentru efortul pe care il faci sa ne trezesti din somnul ratiunii.

  RăspundețiȘtergere
 5. Felul cum este acest blog,laudat,sau criticat,pe mine m-a ajutat si sper sa ma mai ajute.Tot eu

  RăspundețiȘtergere
 6. Sunt nascut intr-o familie adventista,am trait in intuneric,dar vreau sa mor in Lumina.E mai bine invers?sunt asteptator al celei de-a doua veniri a lui Isus,tin Sabatul,dar in felul descris intr-o postare mai veche a lui Martin.Cititi-o./ Lucian

  RăspundețiȘtergere
 7. Valabil ptr Adrian sau Lucian: vă rog frumos să dezbateți la subiect, dacă tot intrați pe blogul meu. Nu văd de ce trebuie mereu să public comentarii care nu au nimic de-a face cu tema în sine a articolului... Dacă doriți să dezbateți despre trinitate, unicorni și zâne sănziene, sau ce mai vreți voi... făceți-o vă rog în privat, nu aici. Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ok,despre subiect.
   Tot ce ai scris ai dreptate si esti bine documentat,dar esti sigur ca:
   moralitatea cuiva este strict dependentă de intelectul său, după cum spiritul cuiva este strict dependent de creierul său? si mai si afirmi ca: aici adventiștii sunt mai raționali ca alți neoprotestanți și refuză ideea unui spirit ca entitate separată de corp.
   Nu crezi ca ar fi necesar un subiect separat pe tema asta?Daca cineva nu e de acord,inseamna ca e ignorant sau incapatanat?Nu poti stabili ignoranta nimanui doar citind si cercetand "niste mai multe" carti,poate putina incapatanare.p.s.nu uita ca si pe tine te-a ajutat mult incapatanarea. / Lucian

   Ștergere
 8. Imi cer scuze pt neplacerile cauzate Martin, stiu ca discutia a divagat de la subiect din cauza mea. Initial am scris un singur comentariu la tema la care am facut o mica completare legat de fabulatia trinitatii, si pe urma m-am simtit nevoit sa aduc completari pentru intitulatul Behaila.
  Lucian, eu doar reflectez continuu asupra continutului Bibliei, ca sa inteleg. Ma simt ca si ultimul si cel mai neinsemnat dintre crestini, sunt doar un pacatos apasat si afectat de pacatele mele, si nu indraznesc sa judec sau acuz pe cineva, imi doresc ca toti oamenii sa cunoasca pe Domnul Dumnezeu din cuvantul Lui, eu nu sunt vrednic sa invat pe cineva despre Domnul, doar stau "lipit" de ce e scris. Imi fac mare placere discutiile despre Dumnezeu de aceea si prezenta mea pe blog. Ca sa nu producem explozii de commenturi pe blogul lui Martin, as prefera sa vorbim pe mail daca doresti. Adresa mea de email: vtn_adrian@yahoo.com
  Adrian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu imi cer scuze lui George si sunt intru totul de acord cu tine. Adresa mea de email: lucian.n@live.com

   Ștergere
  2. Adrian... „ a sta lipit de ce stă scris ” înseamnă venerarea textului. Măcar de-ar fi textul original, nu copiat de mână de mii de scribi cu nenumărate greșeli și adăugiri sau omisiuni intenționate sau neintenționate, de care nu ești conștient. Dar să zicem că textul biblic este cel original, scris de Moise, să zicem. În cazul ăsta, tu „stai lipit ” de ce spune Moise, adică de ideea unui om, de limbajul unui om, de mentalitatea și cultura unui om. Adică tu idolatrizezi un om ptr ce a spus. Fie că e Moise, Isaia, Matei, Pavel sau EGW, sau cine știe cine altcineva... Ești conștient de lucrul acesta?

   Dacă vrei să stai lipit de ce e scris, atunci stai lipit de ORICE TEXT DIN SCRIPTURĂ. Inclusiv de cele care nu pedepsesc violul asupra unei fecioare, nici sclavia, care poruncesc uciderea homosexualilor, a propriilor copii neascultători de părinți, a celor care spun că pămâtnul e fix în spațiu, că soarele se mișcă în jurul Terrei, etx, etc, etc.. Cum vine aia să stai lipit de UNELE texte și idei, iar de altele să te dezici? Pe ce bază te dezici?!? Ori crezi biblia toată, ori deloc... Oricum ăsta este punctul vostru de vedere: alb/negru...

   Ștergere
  3. George, oricum ar fi tot de text te lipesti si tu. Daca ai citit altceva si ti-ai schimbat ideile te-ai alipit de alt text numai ca nu se mai numeste Biblia. DEci ceea ce condamni aia faci?
   Referitor la subiectul articolului: De cate ori e nevoie de metanoia? Metanoia aceea despre care vorbeste Biblia se rezuma nu la idei si concepte de oameni mari ci la ceea ce si un copilas intelege si face. Pana nu va veti face ca niste copilasi ....

   Ștergere
  4. Păi tocmai asta este ideea... Un copilaș niciodată nu se oprește din învățat ceva nou și din acceptat lucruri noi. Metanoia lui este continuă până când comite păcatul cel mai mare: devine adult...

   Ștergere
 9. Uau !

  ....Martin ...cata inteligenta !!!!.dumnezeu isi are locul in Univers sau universul in Dumnezeu ???....capul isi are locul in creier sau creierul in cap ??....Oul este in gaina sau gaina este in ou..

  Luciene , cochile asteptator :))..mai bine da fuguta la farmacie ...doar Unul e LUCI an.....

  La tine oricum lumina minus intuneric nu arata decat ceata ...ceata cu vizibiltate zero nenica####

  DUmnezeu a zis :Oare v'ati luat medicamentele inainte sa eculubrati cu privire la trinitate?..

  Intrebare" made" Lucian :..oare daca i'au niste dezinflan_cap ...scap dracului odata de radiatiile astea la care sunt expusi adventristii....ca vreau sa mor in lumina , dar cu ochii inchisi , nebaut , nemancat ...dar cu cancer la colon ca nnnnnnenea M.Finley...

  Momentul de aur :"M'am nascut intr'o familie adventista si am trait in intuneric".....dar nici acum nu o duc prea bine..(deh!..orice tratament are si efecte secundare)....

  Lucian @Adrian ...Oare nu cumva sunteti doi la puterea a doua luate cate trei !!!..mai cercetati poate vine sfarsitul pana atunci :))��

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce sa comentez...? esti haios precum... Pepe LePew si atat./ Lucian

   Ștergere
  2. Iluminatule, ceata in care traiesti tu e mult mai densa decat a celor doi pe care-i batjocoresti fara temei , fiindca "lumina" pe care-o pretinzi e atat de slaba ca nici macar ceata lor n-o poate razbi .Asa ca mai bine invata si tu ce inseamna " rade HARB de oala sparta " . Daca crezi ca n-am dreptate, arata-ne cine este Dumnezeul tau, ca sa te credem ca ai fi oarece reprezentant , altfel esti si tu " un fiu al ploii", sau al celor despre care se zice ca " a tunat si i-a adunat " Ti-a zis-o Behaila ( dar tu nu ma zice la nimeni, vezi doar ca-s " anonim ",)

   Ștergere
  3. "Oul este in gaina sau gaina este in ou" - pai chiar asa este oul este in gaina si dupa gaina este in ou.

   Ștergere
 10. George,nu-mi vine sa cred ca tu numesti astea unicorni si zane sanziene.Tu in scurt timp ai trecut de la sustinerea microevolutiei la cea a macroevolutiei (necrezand nici tu ca vei ajunge s-o faci) studiind si cercetand mult,recunosc,dar crezi ca intelepciunea vine din biblioteci sau vine de undeva de sus?Solomon a citit muult,da, ce sa spun! Inima oxigeneaza creerul,"Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul."(Petre Tutea) / Lucian

  RăspundețiȘtergere
 11. Iluminatul de ce iti place tie sa te osandesti singur, ma intreb si nu-mi gasesc raspuns ... . Faptul ca un om prin forte proprii incearca sa gandeasca in afara limitelor impuse de o organizatie sau cult (ca si Martin de altfel) e de combatut si zdrobit mai autointitulatule "iluminatul"? Cine iti ilumineaza tie mintea ca mereu sa judeci si sa iei in batjocora orice vrei tu?? Ultima data imi vorbeai despre frica de Dumnezeu, sa renunt la ea ... OMULE MA UIT LA TINE SI VAD CE INSEAMNA SA NU AI FRICA DE DUMNEZEU. Tu esti perfect autointitulatule ?? Sau de unde ai tu dreptul de a-i judeca si batjocoroii pe altii? Ai grija si nu te mai osandi singur. Cand o sa citesc ceva constructiv in comenturile tale?? Sau macar altceva in afara de judecati desarte si vorbe de batjocora?
  Adrian

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. "Ultima data imi vorbeai despre frica de Dumnezeu, sa renunt la ea"
   Dumnezeu merita respect nu acest sentiment care anuleaza relatia pe care Dumnezeu o doreste.

   Ștergere
 12. Iluminatul, pentru ca esti om ca si mine si imi pasa si ma afecteaza sa te vad asa, te rog si te sfatuiesc sa te uiti adanc in duhul tau, si vezi dar daca esti cu Domnul Dumnezeu sau daca te impotrivesti Lui. Tu ai o problema mai veche ..., dar nu te lasa amagit si nu continua in directia pe care mergi acum. Cauta pe Dumnezeu in duhul tau(in interiorul fiintei tale), si in adevar si vei incepe sa cunosti pe Dumnezeu. Domnul Dumnezeul nostru, Isus Hristos nu a rupt o creanga franta si nu sta nepasator la problemele omului. Dar pe cei aroganti ii mustra ca sa isi vina in fire si sa fie oameni in adevaratul sens. Te laud Doamne Dumnezeul meu pt ca esti minunat si cine cunoaste gandurile Tale ... ?, este scris: "Fiindca Dumnezeu a inchis pe toti oamenii in neascultare, ca sa aiba mila de toti."
  Adrian

  RăspundețiȘtergere
 13. Martin am sa iti raspund in detaliu in randurile de mai jos.
  Cand am zis ca stau lipit de ce e scris, m-am referit pe deplin ca stau lipit de poruncile, indemnurile si sfaturile Domnului Dumnezeului nostru Isus Hristos, Acela care ERA (inainte de facerea lumii, in cuprinsul vechiului testament, precum si in noul testament), care ESTE (in adancul fiinteti oricarui om, care Il cauta si care nutreste sincer dupa El, sub forma a ceea ce crestinii numesc Duhul Sfant), care VINE (sa judece vii si mortii), desi trupul mi-e neputincios, duhul meu nutreste dupa Dumnezeu in fiecare clipa. Biblia este o culegere de carti, in randurile caruia avem exemple negative, pozitive, istorice, despre oameni, relatiile dintre ei, dar cel mai important si despre Dumnezeu, relatiia Lui cu noi si a noastra cu El. Faptul ca oamenii au gresit in nenumarate randuri din mai multe motive printre care si interpretarea gresita a poruncilor sau indemnurilor Lui Dumnezeu, se regaseste in Biblie din geneza si pana in apocalipsa, nu e nimic de venerat in asta, decat de luat aminte si trase invataturi, toate relatarile biblice daca sunt analizate sunt spre folosul si zidirea cititorului care cauta pe Dumnezeu. Dumnezeu e neschimbator, acelasi in vechiul si in noul testament, nimic nu s-a schimbat decat s-a implinit sau urmeaza sa se implineasca. Eu in urma cercetarii Bibliei nu venerez oamenii despre care este scris sau ideilor lor, eu am un singur Dumnezeu "de la care vin toate lucrurile" si un singur Domn "prin care sunt toate lucrurile". Fiecare ce cauta aceea gaseste. Eu in randurile bibliei am cautat pe Dumnezeu. Altii precum: Bart D. Ehrman, au cautat altceva si Dumnezeu i-a lasat in ratacirea lor. Alte exemple de genul stiintifice legate de pamant fix etc. biblia nu sustine asa ceva si am mai discutat pe tema asta. Faptul ca pt anumite pacate unii au fost ucisi cu pietre in poporul iudeu iar altii au fost crutati, as putea sa iti explic in detaliu dar as dezolta un subiect amplu. Dar ca sa explic scurt: Pacatul impotriva Duhului Sfant nu se iarta, Dumnezeu e Acela care cunoaste inima omului, este Acela care cunoaste Viitorul, este Acela care salveaza viata omului, chiar daca e necesar sa i se sacrifice trupul. Ceea ce traim noi acum nu se numeste viata in adevaratul sens, sunt incredintat ca vom primi viata cu adevarat la a doua venire a Lui Isus pe pamant. Toata umblarea mea pe pamant e in credinta ca voi vedea pe Domnul, iar de moarte nu am nici o teama pt ca astept sa vad pe Domnul. Fata de lumea asta imi pierd tot pe rand orice afinitate, gandul ca voi vedea pe Dumnezeu e atotcuprinzator pt mine.
  Adrian

  RăspundețiȘtergere
 14. Gelu Ciorasteanu28 noiembrie 2014, 17:26

  Anonimilor,comunicati si voi ceva prin comentariile abundente ,dar pe subiect .......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate suntem de acord cu el si mai bine scris si explicat 'mura-n gura' nu se putea / dumneata dl Ciorasteanu ce parere ai despre subiect? / Lucian anonimul

   Ștergere
  2. Domnu Gelu, oare tie ti-a sarit iarasi randul,,nici tu n-ai nimic de zis " pe subiect " ? Ce te-astepti de la altii, daca nici tu n-ai opinii ?.Astepti doar sa vezi ce-or zice, ca sa te distrezi de unul singur , asa cum fac eu, de exemplu ? Mi se zice Behaila , si poate ca mi se potriveste porecla, ce crezi domnia ta ?

   Ștergere
  3. Martine, stii ca in Biblie scrie ca Isus a zis , printre altele , si ca " .... omul va avea de vrajmasi chiar pe cei din casa lui. " ? Si mai stii ca Isus a mai spus " Dar Eu va spun: iubiti pe vrajmasii vostri, binecuvantati pe cei ce va blestema, faceti bine celor ce va urasc si rugati-va pentru cei ce va asupresc si va prigonesc, (Mat.5:44)
   In articolul tau ai dat inainte cu " pocainta " pe alte criterii, nu crezi ca ar fi mai de dorit sa-ti resetezi religia si pe aceasta baza a iertarii si a iubirii neconditionate ( stii tu la ce ma refer ) Cu gandul la mantuire,ti-a scris iarasi vechiul tau cititor Behaila

   Ștergere
  4. Prin comentariul anterior ti-am demonstrat ( daca poti sa intelegi ) ca " mitul " este ceea ce gandesti si scrii, dar " realitatea " este ceea ce traiesti , tu singur in castelul W..departe de " vrajmasii " tai, pe care nu-i mai poti iubi si doar le cauti permanent noduri in papura , cu pretentia ca ai fi altfel, dar iti spun eu , Behaila : " Nu te teme, ca nu-i intreci cu nimic ! "

   Ștergere
  5. gandeste-te , Mos Martine, ca -virgula -cand vei fi batran ca mine, tu, care se vede ca nu prea te astepti curand sa vina Domnul ( in timpul generatiei tale , adica ) ce s-o alege de tine, cand n-ai aprope pe cineva drag si care sa te aiba in aceeasi masura , si asta numai din pricina orgoliului tau nepotolit si a gandului ca ai sti mai multe decat Dumnezeu, a carui Biblie o socotesti " ca pe un lucru de apucat " POCAINTA inseamna IN PRIMUL RAND o INTOARCERE si nu chiar in ultimul, ca drumul pe care mergi nu este cel bun, care sa te duca la VIATA , fiindca Domnul uraste despartirea in casatorie. Daca ai sta sa te analizezi dupa cerintele Scripturii, nu ti-ar fi imposibil sa afli unde ai gresit si SA TE POCAIESTI dupa cum ESTE SCRIS, , si nu " dupa capul tau " Cu prietenie , te-a mustrat Behaila

   Ștergere
  6. Nu e frumos sa aduci in discutie despartirea lui /sunt problemele lui familiale,tind sa-i dau dreptate si cititi-i cartea chiar dac-o fi fost putin subiectiv,dar o sa aflati mai multe si nu cred ca o sa va mai grabiti sa trageti concluzii daca ceea ce a facut e placut Domnului.Chiar si Pavel ne invata multe cu privire la aceasta.Mai bine singur decat cu o nevasta galcevitoare(pare-mi-se ca sunt cele mai multe texte din Biblie cu acest sfat).si Martin daca ar ajunge la concluzia ca nu stie nimic,ar deveni Socrate." Luther, cît e el de eretic şi de zevzec, a spus două lucruri extraordinare: că creaţia autonomă e o cocotă şi că nu există adevăr în afară de Biblie. Mie mi-a trebuit o viaţă întreagă ca să aflu asta. El nu era aşa bătrîn cînd a dibăcit chestia asta, că era călugăr augustin… Mie mi-a trebuit o viaţă ca să mă conving că în afară de Biblie nu e nici un adevăr. "(Petre Tutea). / Lucian

   Ștergere
  7. Gelu Ciorasteanu30 noiembrie 2014, 18:09

   Stimati domni,Lucian si Behaila ,daca un comentariu nu duce la o mai buna si clara intelegere a subiectului ,asa cum e in cazul de fata ,e de la sine inteles ca polemica nu-si are rostul.Parerea mea ? Subiectul articolului e prea limpede ca sa-l mai pitrocesc si eu in piua ideatica ! In opinia mea ,ignoranta si aroganta nu pot face casa buna cu ,,metanoia " ! Nota 10 ,Martin !

   Ștergere
 15. la spitalul de nebuni este ai multa ratiune si acolo omu mai si vorbeste dar mai si tace...
  aici zici ca toti secaca pe gura, ca daca lor nu le mai miroase ce sa le mai pese de restu...si pe cite unii vad ca I-a apucat diharea!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Martin,cum poti posta mesajul unui trecator agramat,incult si imbecil pe un asemenea blog? Maine,poimaine vom citi si cuvinte triviale. Prostii sunt trecatori, prostia e eterna,deci o sa mai apara si altii? / Lucian

   Ștergere