vineri, 18 noiembrie 2011

Creştinism păgân ( IV c) : predica, vaca sacră
       Prin secolul al treilea, odată cu apariţia clerului religios, întrunirea bisericii începe treptat să aibă un rol tot mai predominant liturgic, transformându-se într-o slujbă. Apare pentru prima dată noţiunea de „specialist în religie”                     (Norrington, To preach or not,24-25). Creştinii autentici încep să nu-şi mai găsească locul în mijlocul acestor structuri eclesiastice, părăsindu-le. Astfel, aproximativ prin secolul al patrulea, biserica devenise complet instituţionalizată, avându-l ca şef suprem chiar pe împăratul imperiului, Constantin.

     În acest context, pârâul altădată limpede al creştinismului devine încet, dar sigur, un fluviu imens plin de tot felul de sedimente şi murdării păgâne, care inundă întreg imperiul roman. Mulţi oratori şi filozofi păgâni ( Tertulian, Ciprian, Arnobius, Lactantius, Augustin) devin „părinţii bisericii”...impregnând inevitabil creştinismul cu sofismele lor greceşti.Astfel, noţiunea străină altădată apostolilor de vorbitor profesionist instruit devine acum parte din sistemul creştin. Oratoria şi retorica păgână sunt puse acum în slujba lui Dumnezeu, în cadrul liturghiei romano-catolice. Un nou mod de a vorbi se năştea în biserică – unul în care se punea preţ pe arta retoricii, pe gramatică şi elocvenţă, pe elocinţă înflorată şi monolog. Era un mod de comunicare menit să scoată în evidenţă iscusinţa oratorică a vorbitorului şi să placă urechii ascultătorilor. Acum nu mai putea lua oricine cuvântul în biserică, ci doar cei cu pregătire în domeniu. Vă sună cunoscut, nu-i aşa?
    Hatch, în „Influence of greek Ideas and Usages” la pagina 108, scrie: „ Odată cu dezvoltarea organizaţiei eclesiale, a avut loc nu numai o contopire a învăţăturii şi sfătuirii, ci şi o îngrădire progresivă a libertăţii membrilor de rând de  a se adresa counităţii, privilegiu rezervat de-acum clasei clericale.  Oratoria a luat locul conversaţiei libere. Personalitatea impunătoare a oratorului a luat locul manifestării vibrante a lui Isus Hristos. Iar dialogul dintre vorbitor şi ascultător a degenerat în monolog”.
    Într-un cuvânt, predica romano-catolică concepută de cler a înlocuit rolul Duhului Sfânt în biserică ca fiind canalul prin care să vină revelaţia. De acum încolo, Dumnezeu nu mai putea alege liber prin cine să-şi transmită mesajele Sale către biserică. Dimpotrivă, biserica îşi făcuse acum propriul său cap din ce în ce mai instituţionalizat şi mai vizibil, primind din partea acestuia doctrine şi crezuri pe bandă rulantă. Încă de prin sec III, creştinii îşi intitulau predicile homilii, termenul uzitat fiind acelaşi pe care îl folosiseră şi oratorii greci pentru discursurile lor!( Brilioth, Brief History of Preaching,18) Altfel spus, nici homilia(predica), nici homiletica( arta predicării) nu au o origine creştină, ci au fost împrumutate de la păgâni!
     Părinţii predicii creştine sunt Ioan Crisostomul( sau Ioan gură de aur) şi Augustin. Înzestrat de la natură cu darul vobirii, Ioan gură de aur a învăţat cum să vorbească cu o şi mai mare elocinţă sub instruirea renumitului sofist din sec IV, Libanius. Predicile lui Ioan Crisostomul erau atât de captivante, încât „oamenii se înghesuiau ca să-l audă mai bine”( Kevin Dale Miller, Did you know, Little –Known facts about John Crisostom). Vorbea cu atâta putere, încât predicile îi erau adeseori întrerupte de aplauze. Degeaba a condamnat el ulterior obiceiul de a aplauda în biserică...la sfârşitul predicii credincioşii au fost aşa de entuziasmaţi încât l-au aplaudat...( Schaff, History of the Christian Church 3:938).
   Cu Augustin, predica latină a ajuns pe culmile elocvenţei, deşi era mai raţională decât cea grecească şi structurată în jurul unui adevăr moral. Mai târziu, Zwingli a adoptat modelul lui Ioan gură de aur în predicare, în timp ce Luther şi-a însuşit modelul augustinian, mai raţional. Dar şi unul şi celălalt constau într-un comentariu biblic verset cu verset urmat de o parafrazare. Aşadar, de la ei avem azi predica creştină „elegantă” : biblică în conţinut, dar grecească în stil.
    În lunga perioadă medievală  de mai bine de un mileniu, euharistia domina liturghia catolică, în timp ce predicarea era secundară. Acest lucru avea să se schimbe odată cu reforma iniţiată de Martin Luther în sec XVI. El avea să dea o importanţă sacră predicării din scripturi, pe fondul celebrului său motto „ Sola Scriptura”. Pentru el, biserica era adunarea celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, el numind într-o împrejurare clădirea bisericii chiar "Mundhaus" ( o casă a gurii, a vorbirii). Preluând ideea de la el, Jean Calvin spunea despre predicator că este „gura lui Dumnezeu”, nici mai mult, nici mai puţin. Ironia face însă ca amândoi să se fi împotrivit cu putere pretenţiei catolice că papa este vicarul lui Hristos...
     În felul acesta, erorile părinţilor bisericii care amestecaseră stilul grecesc sofist cu învăţăturile biblice au fost acum reproduse de reformatori şi de subculturile create de aceştia. Cel mai bun exemplu în acest sens sunt puritanii din Anglia, care au preluat modelul de predicare al lui Calvin. Acest model consta în prezentarea sistematică şi săptămânală a scripturii. Maniera în care ei divizau, subdivizau şi analizau textul biblic a ridicat predica la rang de ştiinţă. De la ei ne-a rămas până azi „predica de o oră” , precum şi schiţarea ideilor principale pe o foaie de hârtie, fie de câtre pastor, fie de câtre ascultători.
     Ca o concluzie la ce am discutat până acum, putem spune că originea predicii creştine se găseşte în retorica greco-romană, iar creştinismul a preluat sofismele şi omiletica păgânilor dându-le conotaţii sacre. Având în minte provenienţa păgână a acestui obicei pe care eu l-am numit „vaca sacră” din creştinismul de azi, vom putea înţelege mult mai uşor de ce este predica un obstacol în calea creşterii spirituale şi cum obstrucţionează ea calea liberă de manifestare de Duhului Sfânt.
   
    ( va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu