sâmbătă, 14 iunie 2014

Mărturisire de credință

   

  La aproximativ 3 și jumătate de la lansarea blogului meu, și ca urmare a unor interesante discuții/dezbateri în jurul unor  teme diferite pe pagina personală de Facebook, aș dori să răspund acelor prieteni care sunt de părere că eu, Martin Luther, am ajuns să nu mai cred în nimic, ducându-mi viața în mod frustrat, într-un non-sens fără bucurii, fără Dumnezeu, și fără țintă. Pentru a evita orice urmă de îndoială sau speculație în ceea ce mă privește, consider că este cazul, așadar, să fac niște precizări binevenite despre credința(credințele) mele.  Acestea sunt după cum urmează:


  1. Cred în primul rând că a te folosi de scutul anonimatului pentru a lansa în blogosferă jigniri și atacuri legate de persoana cuiva sau de viața privată a acestuia este samavolnicie. În ceea ce mă privește, nu am făcut niciodată acest lucru, nici pe Facebook, nici pe blog, ba dimpotrivă… cei mai mulți dintre voi mă cunosc, iar cei care nu mă cunosc pot citi observațiile sau ideile mele pe Facebook, sub numele meu real, George Dumitru. Din păcate, nu pot spune același lucru despre mulți indivizi pretinși creștini care, sub pretextul compasiunii față de mine, au îndrăznit să mă numească în fel și chip, legându-se de aspecte din trecutul meu sau din viața mea privată. Acești indivizi sunt pentru mine dovada cea mai evidentă că creștinismul, adventismul sau alte isme… sunt din păcate doar vorbe goale!! 

2. Cred că proiectul pe care l-am inițiat acum 3 ani și jumătate, acela de a căuta cu frenezie după adevăr și a-l împărtăși și altora, în mod special foștilor mei frați de credință, este un scop în sine. Acest proiect nu își propune să bată în cuie idei sau concluzii, nici să formeze o nouă teologie, nici să dea cititorilor soluții iluzorii.  Simpla căutare sinceră după adevăr, eliberată de cătușele dogmelor și de frica pierderii vreunei mântuiri sau a unei judecăți de apoi, exprimarea și dezbaterea liberă a ideilor, libertatea gândirii, toate acestea sunt motivele existenței acestui site. Cine are frică de libertate, cine crede că a înțeles totul și refuză să-și pună întrebări cu privire la viață, sine, Dumnezeu ș.a.m.d. nu are ce căuta aici. În biserica în care merge cu siguranță că nu există dezbateri serioase, nici libertatea opiniei, nici arta dialogului. Îi invit așadar să rămână acolo, dacă sunt incapabili să primească ceva nou.

3. Cred că religia, privită în ansamblul său, cu tot alaiul de dogme, rituri, biserici, tradiții, intepretări ale scripturii, literatură, despărțirea dintre cler și laici, etc, etc… este cel mai mare rău adus omenirii. Istoria consemnează mii de războaie duse în numele vreunui dumne(zeu), cu milioane și milioane de victime directe sau indirecte. Tot în numele religiei, în plin secol 21, milioane și milioane de fetițe sunt mutilate genital în Africa, milioane și milioane de femei au un statut de sclav (sexual sau nu) în societatea islamică, iar uneori această societate este încă împărțită în caste privilegiate sau blestemate ( India ) tot din cauze religioase. Vorbind și despre lumea civilizată occidentală, imensul rău adus de religie este acela că din cauza dogmelor oamenii religioși nu-și folosesc sub nicio formă creierul din dotare, limitându-se să creadă orbește tot ce vine din partea clerului lor, și socotind că învățăturile acestuia exprimă direct și concret voința divină. 

4. Cred în același timp că spiritualitatea se deosebește radical de religiozitate și că este necesară și chiar benefică pentru organism. Spiritualitatea nu cunoaște limite, reguli sau dogme, ci doar principii călăuzitoare spre Absolut. Spiritualitatea este foamea sufletului după adevăr și esențe, în timp ce religiozitatea este teama ancestrală a omului față de Dumnezeu. Dacă religiile despart oamenii, spiritualitatea îi unește. Dacă religiile limitează capacitatea omului de a raționa liber și curajos, spiritualitatea îi dă libertatea să viseze, să caute, să testeze. Dacă religia îi dă omului un statut de rob în relația cu creatorul său, spiritualitatea îl face să se ridice de jos și să pună întrebări creatorului. Dacă religia nu vede dincolo de textul unei cărți sacre persoana despre care acea carte vorbește, spiritualitatea reușește însă să dialogheze de la egal la egal cu Spiritul care a insuflat acea scriptură. 

5. Vorbind despre scriptura creștinilor, cred într-adevăr că în spatele ei se află un Spirit inteligent și binevoitor, și tocmai din această cauză mai cred că biblia este cuvântul oamenilor despre Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu către oameni. Cu alte cuvinte, deși nu mai consider inspirate toate cuvintele sau povestirile bibliei, cred totuși că esența ei nu este de natură pur umană. Rolul Scripturii nu este însă acela de ne furniza în întregime produsul finit numit Dumnezeu, ci acela de ne trezi interesul pentru acest Dumnezeu. Din păcate, cred că prin recursul sistematic și exclusiv la biblie atunci când omul dorește să-l caute pe Dumnezeu, s-a reușit tocmai contrariul:  este idolatrizat un produs omenesc, și anume textul scripturii, în defavoarea închinării autentice față de divinitate, închinare care nu depinde neapărat de un text sacru. În aceeași ordine de idei, este adoptată și idolatrizată o anume interpretare sau exegeză a scripturii, în defavoarea multor altora, acesta fiind prilejul pentru despărțirile denominaționale, războaiele și nenorocirile de sorginte religioasă despre care vorbeam mai sus.

6. - cred că amprenta divinității în ceea ce privește apariția lui Homo Sapiens pe această planetă este faptul că spre deosebire de primate sau hominizii predecesori, Homo Sapiens a dobândit capacitatea de a raționa, adică de a înțelege conștient lumea înconjurătoare, prin verificare, calcul, experiment, gândire logică, inteligență. Aceste însușiri au de-a face cu domenii și activități precum filozofia, știința, matematica sau arta, caracteristici exclusive ale ființei umane. 
       Din acest punct de vedere, cred că spre deosebire de un robot religios, o ființă umană din secolul XXI ar trebui să-și folosească propriul creier, punându-și întrebări și folosind îndoiala în demersul său epistemologic. A accepta textul biblic în întregime, fără să pui la îndoială absolut niciun cuvânt sau povestire, fără să ții cont sub nicio formă de contextul cultural, social, intelectual sau religios al vremii în care a fost scris, sau de destinatarul căruia i-a fost adresat textul în primă instanță, fără să ții cont de eventualele greșeli de copiere sau traducere de-a lungul mileniilor, și lăsând de-o parte felul mai mult decât dubios în care a luat naștere canonul biblic, într-un cuvânt fără să ții cont sub nicio formă de metoda istorico-critică de studiu biblic, este sinucidere spirituală și intelectuală. Creștinismul instituționalizat din prezent, indiferent de culoarea denominațională, este izolat de realitate într-o cupolă magică proprie. Prin felul în care citesc și interpretează biblia, creștinii nu numai că nu satisfac deloc nevoile spirituale ale unei persoane inteligente sau educate, dar se umplu până la gât de ridicol din punct de vedere intelectual. Acest lucru este după părerea mea deosebit de regretabil, deoarece eu cred
într-un Dumnezeu foarte inteligent. 

7. - așa cum mai spus, cred că metoda istorico-critică, adică acea metodă de investigație științifică ( criticismul sursei, criticismul formei, criticismul redactării) a textului biblic reprezintă adevăratul studiu al bibliei, care ar trebui să fie încurajat de orice biserică creștină care pretinde că trăiește sau caută, cel puțin, adevărul prezent. Majoritatea covârșitoare a laicilor creștini nu au nici cel mai mic habar despre diferența de opinie și înțelegere a bibliei dintre ei și clasa teologică/pastorală care îi conduce. Cu toate acestea, clerul se asigură de promovarea în continuare în biserici a opiniilor conservatoare despre ineranța bibliei, din motive eminamente politice și manageriale.

8. - Nu consider însă că doar rațiunea și logica au un cuvânt de spus în căutarea adevărului. Din punctul meu de vedere, credința este de asemenea importantă, iar demersul blogului meu este acela de a prezenta argumente în favoarea unei credințe inteligente în divinitate. Nu mai cred însă sub nicio formă într-o credință care nu se sprijină pe argumente puternice, sau care nu este fundamentată pe o logică sănătoasă. Aceea nu este credință, ci superstiție și tradiție. Când spun acest lucru, compar relația misterioasă dintre matematică și fizică ( fizica este aplicația practică a formulelor matematice plecând de la credința în viabilitatea acestora) și lucrurile văzute și cele nevăzute. Consider că supranaturalul ar comite un abuz asupra ființei umane ca să o înzestreze mai întâi cu rațiune ( deci capacitatea de a se îndoi ) și apoi să îi ceară pur și simplu credință în existența lui fără ca să-i ofere motive puternice în acest sens. Așa cum știința nu se poate dezvolta fără o funcționare corectă și coerentă a logaritmilor matematici, tot la fel credința sănătoasă nu poate exista fără prezența unor dovezi puternice, interdependente între ele, care indică spre o Rațiune primară și o Cauză primordială. Este vrednic de amintit , în acest sens, că știința modernă nu este un produs ateist, ci unul teist: Keppler, Galilei, Newton, Copernic, Blaise Pascal, Niels Bohr au fost oameni de știință care au descoperit regularități și legi tocmai pentru faptul că au crezut în existența unei minți supreme care le-a conceput. 

9. cred că vechiul testament este descrierea mitologică a originilor vieții și a istoriei poporului iudeu. Altfel spus, deși în paginile VT narațiunile pleacă de la un sâmbure de adevăr istoric, ele sunt însă îmbrăcate în mantaua superstițiilor, a exagerărilor evidente și a mândriei naționale a celor ce l-au scris. Scopul primordial al Torei, Ketuvim-ului și Neviim-ului nu este acela de a-l descoperi lumii pe adevăratul Dumnezeu, ci este acela de a da identitate națională unui popor nomad de păstori și a contribui la integritatea lui spirituală. Cu alte cuvinte, intenția autorilor textului VT nu a fost una misionară în accepțiunea actuală a termenului, ci mai mult una strict strategică și politică: dușmanii geopolitici ai Israelului să se teamă de acesta datorită zeului special al evreilor(„ nu te pune cu noi, că o sfârșești rău”)

10. cred că noul testament, spre deosebire de vechiul, este argumentul logic cel mai serios în favoarea existenței lui Dumnezeu, și nu orice fel de Dumnezeu, ci unul bun. Dincolo de istoricitatea probată a multora dintre evenimentele descrise, NT creionează pentru prima oară un portret al divinității care iese din tiparul mitologiei iudaice, eleniste, romane, sau al altor popoare. Pentru prima oară, acest Dumnezeu descris de NT nu se mai conformează sub nicio formă tiparelor vremii sale, mentalităților și regulilor prestabilite. Chiar dacă pot fi întâlnite chiar și în NT nenumărate amprente ale influenței traducătorilor/copiștilor manuscriselor originale, rămâne totuși puternic impresia că scriitorii au fost marcați de un eveniment singular în istorie: viața și moartea unui anume Jeshua, care s-a proclamat pe sine însuși Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, la un studiu atent și profesionist, se pot vedea încă destule influențe eleniste, apologetică antignostică, sau tendințe de raportare a apostolilor la cărțile apocrife care nu au intrat în canon.

11.   cred că în ce privește originile vieții și ale universului intenția autorului biblic nu este aceea de a face un referat științific despre aceste subiecte ( pentru amănunte concrete trebuie studiată natura și universul în sine, nu biblia), ci aceea de a transmite un mesaj de speranță cititorului. Mesajul este acela că deși temporar ne aflăm într-un univers și pe o planetă supusă legilor entropiei ( Romani 8, 20-21 ) destinul final al celor credincioși este un alt univers ( Apoc 21, 1-5). De asemenea, chiar dacă mecanismele genetice care descriu evoluția vieții sunt adevărate, și chiar dacă viața a evoluat pe Terra de-a lungul a sute de milioane de ani în diversitatea care se poate vedea astăzi, cu toate acestea la fel de adevărat este că informația din ADN-ul fiecărei ființe vii și complicata funcționare la nivelul celulei indică spre o Inteligență superioară care este ultima explicație logică pentru existența vieții. 

12. cred că persoana lui Isus Hristos ar trebui să fie piatra unghiulară a credinței noastre. Prin viața și moartea sa, Isus a arătat că Dumnezeu este mult mai mult decât îl descriseseră sau înțeleseseră chiar profeții. Povestea lui Isus din Nazaret are suficiente elemente care contravin mentalității generale a epocii în care evangheliile, de exemplu, au fost scrise. Prin această antiteză fățișă față de ortodoxia teologiei ebraice, putem distinge autenticul de fals, realitatea față de superstiție. Etica lui Isus Hristos contravine în mod flagrant „eticii” vremii, iar acest lucru are o singură explicație coerentă: originea sa nu este umană, învățăturile sale nu sunt omenești, scopul urmărit de el nu este unul profan. Isus Hristos este văzut mai întîi de evangheliști, apoi de apostolul Pavel ca o singularitate în istoria omenirii: mai întâi prin minunile sale, iar apoi prin minunea învierii sale. În concluzie, cred că argumentul Isus Hristos  ar trebui să fie supremul argument în ceea ce privește unicitatea bibliei ca text sacru.

13. cred în existența unui Dumnezeu, dar un Dumnezeu care este mai presus de orice teologie, idee sau proiecție omenească. Un Dumnezeu care a acționat în trecut sau va acționa în viitor exact așa cum consideră de cuviință o ființă umană muritoare( fie ea rabin, apostol sau teolog modern) nu mai este din acel moment Dumnezeu, ci doar făurirea minții omului respectiv. Iată motivul pentru care, în timp ce nutresc un profund respect față de Dumnezeu, refuz să mă mai închin orbește în fața bibliei, adică proiecției umane despre acest Dumnezeu. Consider că biblia este utilă doar prin faptul că ne informează despre existența unui Dumnezeu creator și răscumpărător. A-l cunoaște pe Dumnezeu este însă un proces care nu ține atât de mult de evaluarea unor afirmații ale unor personaje biblice din trecut, cât de studiul și interesul meu din prezent pentru a-l cunoaște și de disponibilitatea sa  de a se lăsa găsit și cunoscut de mine. Cred din acest punct de vedere, și cu suficiente argumente biblice, că Dumnezeu se descoperă însă doar cui vrea el să i se descopere, fiind înconjurat într-un mister de nepătruns, chiar la 2000 de ani de la cruce. Detest peste măsură comercializarea ieftină a lui Dumnezeu, făcută de orice denomațiune creștină din prezent sau trecut.  Cred că Dumnezeu înseamnă, mai mult ca orice, libertate, inteligență, diversitate, creștere. Ca urmare, pretenția oricărei religii sau grupe că îl cunoaște și ți-l poate vinde pe Dumnezeu, în timp ce respectiva religie sau grupare duce lipsă de libertate, inteligență, diversitate sau creștere, este un non-sens și o statuie ridicată absurdului. Iată de ce, în timp ce apreciez și respect tot mai mult un Dumnezeu misterios, urăsc din toată ființa mea orice sistem religios care îi deposedează pe oameni de rațiune, inteligență, diversitate și creștere! 

14. cred că evanghelia este pur și simplu vestea bună despre faptul că Dumnezeu te iubește și acceptă așa cum ești. Evanghelia nu vine să îți spună ceea ce îți lipsește, ci vine să te șocheze cu realitatea că ceea ce consideri tu că îți lipsește este doar rezultatul decepției tale și nicidecum realitatea însăși. Evanghelia nu vine să facă ceva adevărat în viața ta, ci vine să descopere ceea ce deja este adevărat despre tine, să ți-o facă cunoscut. Evanghelia este confruntarea între ceea ce însuși Dumnezeu știe despre tine ca fiind adevărat, și propria ta percepție despre tine.

   Așadar , acestea sunt credințele mele principale. Rezumându-le pe toate într-o singură frază, aș putea spune că în timp ce am tot respectul pentru un Dumnezeu inteligent, pentru un Isus Hristos genial și pentru o evanghelie eliberatoare , detest din toată ființa mea orice religie sau sistem religios care a înlocuit creșterea cu stagnarea, inteligența lui Dumnezeu cu stupiditatea tradiției părintești sau a dogmelor omenești, și genialitatea și bunul simț al lui Isus Hristos cu ignoranța strigătoare la cer, spiritul de turmă și lipsa de manierele cele mai elementare de bună cuviință. 


    Dorința mea sinceră este ca prin intermediul acestui blog să fac tot ce îmi stă în putință pentru a da oamenilor din biserici libertatea gândirii, curajul exprimării și să contribui într-o cât de mică măsură la informarea lor. Pentru că cred, în cele din urmă, că salvarea cuiva vine din educație, iar educația este dată de volumul de informație procesat. Cu cât mai informat este cineva… cu atât mai educat este. Și cu cât este mai educat, cu atât este mai spiritual. Și cu cât este mai spiritual, cu atât este mai liber! Nu doresc cititorilor mei ( chiar celor mai fundamentaliști și mai potrivnici mie dintre ei ) un alt bine mai mare decât libertatea și bucuria mea din prezent, neîncătușată de formele vreunei doctrine sau de deciziile vreunui comitet omenesc! 

26 de comentarii:

 1. Fratele meu, stii ca ma bucur pt tine? ... :)

  RăspundețiȘtergere
 2. Mliarturisirea ta nu-i decat un amalgam de declaratii care " se dezvinovatesc intre ele " Libertatea si bucuria ta nu-i nici pe departe " deplina " ,desi te crezi mai spiritual decat un catolic care a vazut pe Fecioara cu inima-n mana . Declaratia ta cu privire la Biblie te da de gol ca nu esti deloc "credincios lui Dumnezeu" ci numai IDEILOR tale . Nu vreau sa te necajesc doar cu aceasta " apreciere" ci mai degraba sa te trezesc din "cosmarul " pe care ti l-a creat obsesia adventista de care nu mai poti scapa ,si-ti impleticesti permanent gandirea in jurul tuturor teoriilor pe care le socotesti " inteligente " scapand din vedere faptul ca " de multe lucruri te ingrijorezi " numai de " un singur lucru ( care) trebuieste," nu ! Ma refer la botezul cu Duhul Sfant,(Fapt.11:16) ,care te poate " invata toate lucrurile si sa-ti aminteasca tot ce-a zis Domnul nostru Isus Hristos " (Ioan.14:26) mai degraba decat ce-ai invatat de la inteleptii lumii acesteia , despre care a profetit Ieremia "Inteleptii sunt dati de rusine, sunt uimiti, sunt prinsi, caci au nesocotit cuvantul Domnului. Si ce intelepciune au ei? (Ier.8:9)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. frate,, behaituloilorsiglasulpastorului" ti-au spalat micutii creeru asa de bine incat ai impresia ca faci lucrarea lui Dumnezeu dar e lucrarea celor ca tine care nu vor ca oamenii sa gandeasca liber ca pierd bani multi daca ajung la concluziile lui george si isi dau seama ca: acolo unde sant 2-3 adunati in numele meu sant si eu cu iei spune ISUS adica nu e nevoie de vre-o confesiune pentru asta, nici Isus nu a spus sa se faca biserici traditionale, sectare si mai stiu eu ce ghidusie, fiinca el stia ca o mana de clerici va inrobi si prostii masele de behaitori fara minte ca tine, dar vorba aia daca lucrarea lui George e de la Dumnezeu va prospera daca nu...nu, dar cine esti tu sa spui daca omul asta e cu Dumnezeu sau nu, oare tu faci lucrarea lui Dumnezeu sau lucrarea unei biserici fie ia si adventiste, Dumnezeu are nevoie de adventisti sau de crestini autentici daca nu ai fost platit de uniune atunci pune mana si studiaza iesi din ignoranta dar tu esti platit sa faci lucrarea bisericii zelosule, va rog sa ma iertati nu am vrut sa jignesc.

   Ștergere
 3. Draga George,
  Sunt în asentimentul tau, intr-o proportie aproape perfecta. Ai dat fara sa stii, expresie gandurilor mele intime si cred ca Dumnezeu iti apreciaza atat sinceritatea nedisimulata, cat mai ales gandirea libera, nealterata de sofisme.
  Sa fii iubit! Dorin Simionescu

  RăspundețiȘtergere
 4. Pe parcursul istoriei am observat ca de fiecare data cand asa zisa stiinta a contrazis Biblia, in cele din urma Biblia avea dreptate, cu toate eforturile arheologilor de a dovedi Biblia ca fiind o carte de fabulatie, fiecare descoperire nu a facut decat sa dovedeasca autenticitatea ei, cu toate adaugarile si excluderile de text, in actualele versiuni ale Bibliei, totusi Dumnezeu a schimbat credintele si inimile unor criminali si raufactori inchisi pe viata sau tinuti inchisi pana la pedeapsa capitala, in urma citirii continutului Bibliei. Intradevar Biblia arata o parte din atributele desavarsite ale Creatorului, dorintele Sale bune pentru om, dar si caracterul decazut, si faptele rele ale omului. E adevarat ca anumite organizatii autointitulate crestine, s-au folosit de interpretari gresite ale Biblie intr-un scop rau, de a manipula masele de oameni pentru a-si aduna averi, pentru a starni si efectua razboaie, si alte scopuri intreptate spre rau. Dar consider exclus faptul ca un om care citeste Biblia, cu o minte eliberata de prejudecati sau invataturi ale diferitelor culte gresite, cu o dorinta sincera de a cunoaste Adevarul, sa fie indus in eroare, sau sa nu aibe parte de castiguri spirituale in primul rand. Acum hotaraste-te ce cauti: Pe Dumnezeu cel Adevarat, sau un dumnezeu creat dupa propriile(sau induse) ratiuni?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. „ Dar consider exclus faptul ca un om care citeste Biblia, cu o minte eliberata de prejudecati sau invataturi ale diferitelor culte gresite, cu o dorinta sincera de a cunoaste Adevarul, sa fie indus in eroare, sau sa nu aibe parte de castiguri spirituale in primul rand.”

   De acord cu tine. Există pericolul însă că omul acela „ fără prejudecăți ” sau „învățături ale unor culte greșite” să caute ajutor în interpretarea bibliei la oameni, fie ei popi, pastori sau chiar laici înregimentați într-un cult anume. Din momentul în care face asta, devine inconștient pradă unor „prejudecăți ” sau învățături greșite ale cultului respectiv. Extrem de puțini oameni cred că au inteligența să nu caute pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, când e vorba de cititul și înțelegerea bibliei.

   Cât despre contrazicerile dintre biblie și știință, văd în ele doar ambiția naturaliștilor pe de-o parte și a creștinilor conservatori pe de celalaltă parte de a-și impune concepțiile. Eu sunt un adept al concordismului, adică cred că dacă ambele sunt înțelese fără prejudecăți, afirmațiile lor esențiale coincid. Din păcate, există prejudecăți și de-o parte și de alta. Ateii sau oamenii de știință văd în biblie o carte irelevantă de povești, iar creștinii fundamentaliști văd în știință o prostie. E foarte greu să convingi ambele categorii că sunt greșite în ceea ce cred...

   Ștergere
  2. in ce ai scris mai sus, chiar nu am nimic de obiectat, cred ca ma recunosti eu sunt cel cu care ai avut disputa pe marginea subiectului despre liberul arbitru. :)

   Ștergere
 5. Ce te mai schimba viata... Felicitari!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai am ceva de obiectat le ce-ai scris, cand ai gandit ca "cred, în cele din urmă, că salvarea cuiva vine din educație, iar educația este dată de volumul de informație procesat."
   Daca pentru tine cuvantul salvare este sinonim cu MANTUIRE , eu zic ca ai apucat pe un drum lateral, ideea ta negasindu-se-n Scriptura, ci mai degraba este contrazisa de spusele apostolilor lui Isus Hristos : "Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. (Efes.2:8)" Si atunci cand s-a facut o recenzie ( am folosit acest cuvant fiindca eu consider Biserica fiind capodopera lui Dumnezeu ) intr-unul din primele grupuri de credinciosi crestini, s-a comentat si apreciat in felul acesta : "De pilda, fratilor, uitati-va la voi care ati fost chemati: printre voi nu sunt multi intelepti in felul lumii, nici multi puternici, nici multi de neam ales." (1Cor.1:26)
   Deci, daca tu ti-ai propus sa nu bagi in seama decat pe unii care sunt de rangul tau in ce priveste educatia , sa stii ca umblarea ta nu este in cadenta cu aceea a Bisericii lui Hristos, ci esti " pe picior gresit "

   Ștergere
  2. Behăilă, mă bucur ptr tine că ești pe piciorul corect. :-) Fă bine te rog și nu mai citi blogul meu cu idei greșite. Îți pierzi timpul...

   Ștergere
 6. Dragii mei,
  Haideți să schimbăm perspectiva și să-l credităm pe Andrei Pleșu în comentariul său: „Cînd e vorba de credinţă şi de Biserică, ni se pare, de obicei, că umorul e interzis. E vorba de lucruri serioase, de mîntuire, de eternitate, de evlavie şi smerenie, iar umorul riscă să arunce totul în derizoriu. Se recomandă, dimpotrivă, o mină severă, cuvioasă, cuminte, de natură să transforme opţiunea religioasă într-o cruciadă solemnă împotriva dreptului de a rîde. Evanghelie înseamnă, totuşi, cum observa cineva, „veste bună“. Iar reacţia firească la o veste bună nu e întristarea, crisparea astringentă, ci bucuria. Nu vreau să devin pedant, dar trebuie, totuşi, să amintesc că există lucrări foarte solide teologic despre rîsul lui Dumnezeu şi despre ironia hristică. Fireşte, nu vorbim de rîsul neruşinării, al trivialităţii, al deriziunii lumeşti, ci de rîsul „eschatologic“, cel pomenit în Evanghelia după Luca (6, 21): „Fericiţi… cei ce plîngeţi acum, că veţi rîde.“ E rîsul cuprins în numele dat lui Isaac, rîsul aflat la limita dintre perplexitate şi speranţă, al părinţilor săi Avraam şi Sara, rîsul unor bătrîni, care se intersectează cu surîsul lui Dumnezeu. E „rîsul înţelepţilor“, de care se ocupă Clement din Alexandria în capitolul 5 din cartea a doua a Pedagogului: un rîs „măsurat“, „educat“, mai aproape de armonia surîsului. La fel de îndepărtat de veselia tîmpă şi zgomotoasă, ca şi de acreala celui iremediabil mohorît.”

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Foaaaarte bună schimbare de perspectivă. Mi se pare genial ce spune Pleșu și în același timp logic că și un copil ar putea să priceapă. Evanghelia e vestea bună. Creștinii din biserici au însă dogme care îi face să ... redevină serioși. Ba unele dintre ele chiar să le provoace angoase spirituale, cum ar fi de pildă dogma iadului, sau la AZS dogma judecății de cercetare. Din cauza asta, creștinii institutționalizați aleg seriozitatea și atmosfera sacră în timoul serviciilor lor divine, în timp ce unul liber în Hristos va fi plin de voie bună, va ști să folosească cu dibăcie ironia și va avea „râsul eschatologic”: ăla care ne spune pe românește că „urma alege ”, că „ cine râde la urmă râde mai bine ” și că „ cei din urmă vor fi cei dintâi”.

   Aș completa că un creștin sănătos la cap e capabil să râdă în hohote de idioțenia dogmatică, în același timp purtând compasiune față de cei ce o îmbrățișează orbește. Așa îl văd eu pe Isus.

   Ștergere
 7. Bun articol fratioare !...mai pragmatic de atat nici ca se putea..Subscriu la tot in cele mai mici detalii...

  Avem nevoie de ”moralitatea” prezentata in vechiul testament?...inseamna ca Dumnezeu este un tiran(ceea ce eu nu cred)!

  Avem nevoie de ”moralitatea crestina” a N.T pentru a transforma oameni sinceri in niste marionete ca sa slugareasca niste smecheri pusi sa-l vanda pe Isus in diferite ambalaje denominationale?..nu cred nici in asta, deoarece produsele lor sunt expirate si la pret piperat...

  In cazul acesta ”Dumnezeu a murit”..dar numai in varianta iudaica , cat si cea mercantilista..Eliberarea si biruinta noastra, trebuie sa decurga din ratiuni ce se ridica dincolo de dumnezeul mistic, canonizat si vandut pe rafturile corporatiste..

  Daca Evanghelia este vestea cea buna, de ce Teologia aduce vestea cea rea!... Crestinul va fi eliberat cand va intelege ca trebuie sa traiasca in pace si intelegere si cu cel care nu imbratiseaza aceleasi convingeri religioase ca el si ca singura rugaminte din perspectiva Hristica, este dragostea dar intr-un mod dezinteresat...

  Existenta lui Dumnezeu, postuleaza existenta unei constiinte infinite, lipsita de timp, care in termeni ”religiosi” poate fi numita Unicul Dumnezeu in toate religiile pamantului...Dar acest Unic Dumnezeu datorita capriciilor umane, istoriei si contextului cultural a fost transformat in forme ce variaza dramatic de la o religie la alta..In lumea politica, dar si in cea religioasa intotdeauna sunt oameni care opereaza din spatele scenei..De ce asta?..Astazi, totusi crestinismul dar si islamismul par sa decada atat din cauza unui materialism agresiv si insatiabil, cat si din cauza unui fanatism religios lipsit de toleranta...

  Martin, in lumea crestina esti iertat daca faci crime, dar nu esti iertat daca esti fericit! In alta ordine de idei , o celula este tanara atata vreme cat mai poate sa divida. Si vai de cei ce cauta adevarul in ceea ce este static, si in ce se inchide precum ariciul cand se simte amenintat....

  Sa ne traiesti Omule, si lasa oile sa behaie in continuare ca asta e menirea lor.***

  RăspundețiȘtergere
 8. Simpatic frate Martin, pe baza marturisirii tale de credinta te "botez" in numele Cunoasterii si iti urez bun venit in biserica fara nume, fara dogme, dar plina de "erezii".
  (dai si tu un "suc" ca te-am botezat :))  RăspundețiȘtergere
 9. Hai că m-ai făcut să râd, Maximus. Da´o bere se poate? :-)))

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. genau; zwei weissbier, zusammen trinken, Ich mag Franziskaner...de la eticheta

   fara a spune vorbe mari, dar nu stii cate stari de bine mi-ai oferit prin articolele tale, fie prin idei noi, fie prin confirmarea altora
   evident, au aparut alte intrebari,...,pai si ce, nu-i frumos? :)

   apropo de ras: patriarhul BOR sfinteste cu trafaletu, de fapt pardon cica nu-i trafalet e "tija de sfintire"
   http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/patriarhia-precizari-problema-trafaletului-folosit-preafericitul-daniel-nu-e-trafalet-e-tija-sfintire-1_53a00cc30d133766a8a6606a/index.html

   ps: se pare ca legile (ale naturii) date de Dumnezeu sunt chiar bune, din vreme ce pamantul inca se invarte cu atatia prosti pe el

   Ștergere
 10. Se poate, doar în cazul în care este ...fara alcool. :))

  RăspundețiȘtergere
 11. hey,...a pomenit cineva de bereee !...pai va da religia voie sa beti mai baieti !?...daca da, luati-ma si pe mine in calcul...ca m-am depocait de ceva vreme si vad ca n-a mai murit Isus inca o data daca ma mai racoresc din cand in cand cu cate o bavaria radler-)...

  Bem bere rece, bem bere rece, bem , bem in numele ”libertatii religioase”.!!..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Atitudinea ta, demonstreaza ca esti produsul scolii lui Martin Luter( din secolul 21) !
   Contestezi, te-ndepartezi de Dumnezeu si in sfirsit te '' depocaiesti'' ca sa ai libertate religioasa.

   George, inteleg ca esti nemultumit de sistemul religios, adventist in special, pe buna dreptate de cele mai multe ori.
   Dar toata propaganda pe care o duci de ani de zile demonstreaza ca esti smerit in atitudinea ta?
   vezi ce ucenici produci?
   Esti sigur ca te-a chemat |Dumnezeu la o astfel de misiune?
   Moartea cade ca ploaia, daca vine si la tine ai pace?...ai curaj sa dai ochii cu Dumnezeu si sa-i spui ca L-ai slujit asa cum ai putut in neputinta ta si I-ai inmultit talantii?
   Tu stii ce ne-a spus Domnu'....VEGHEATI
   vezi daca razvratirea ta impotriva popilor nu s-a transformat in razvratire impotriva fratilor...printre ei or mai fi si care-si vad smeriti de viata de credinta, asa in doctrina si invatatura falsa in care au apucat sa creada.
   Stii si tu versetele astea: Daca va incepe sa bata pe tovarasii lui de slujba si sa manance si sa bea cu betivii,
   . stapanul robului aceluia va veni in ziua in care el nu se asteapta si in ceasul pe care nu-l stie,

   . il va taia in doua, si soarta lui va fi soarta fatarnicilor; acolo va fi plansul si scrasnirea dintilor.
   ce va pati cel care
   Mai gindeste-te!!!

   Ștergere
  2. Dragă Emil, mă judeci greșit, cred. Faptul că public orice comentariu care nu conține vulgarități nu înseamnă neapărat că sunt și de acord cu orice conținut din acel comentariu. Dar înseamnă că prețuiesc enorm libertatea de opinie, pe care nu am întâlnit-o în nici biserică. Acolo nu există așa ceva, în schimb „ frații” te lucrează pe la spate în mod mișelesc cu cuvintele cele mai evlavioase. Am cunoscut pe frații ăia despre care vorbești peste 30 de ani și știu foarte bine ce ipocrizie și mizerie se ascunde în spatele măștilor lor frumoase. Acum prefer autenticitatea, deși nu îmbrățișez ridicolul sau glumele proaste. Adu-mi critică în ceea ce mă privește pe mine, nu pe cei care comentează aici.

   De asemenea, ai înțeles greșit că fac aici vreo propagandă sau ... mai rău, ucenici. Fiecare e liber să spună ce-l taie capul. Unii au ceva interesant de spus, alții mai puțin, unii sunt mai haioși, alții mai serioși. Diversitate, fratele meu... DIVERSITATE ȘI LIBERTATE! Încă nu te-ai obișnuit cu ele, se vede...Ești încă obișnuit cu societăți în care se cântă la unison, se roagă la unison, și se gândește la unison...

   Ștergere
 12. Mai pe scurt: ""promovez Sinele Biblic" - locul unde fiecare are exact atata religie cat sa ajunga direct in iad. poate gresesc dar in momentul de fata asta e parerea mea cu privire la acest articol si nu doar.

  RăspundețiȘtergere
 13. Eu nu stiu daca anonimul de mai sus este acelasi cu anonimul de la celelalte articole , asa ca ma rezum a le transmite sa-si puna si ei un x,y,z la coada ...Poate asa stim si noi cine are cate ceva prin cerebel , caci nu ar fi frumos sa-i confundam, no?...macar ultimele cifre din ip-ul desk-ului sa stiu si eu care anonim este mai bigot dintre ei..

  Astia nu au auzit de diversitate bro!..nici macar in lumea anonimilor, ca in cea a adventistilor ne-am lamurit!.le place sa ramana doar niste anonimi platitori in speranta ca vor mosteni in lumea de dincolo cate un nume si cate o ”coronita”..

  Anonimule credeam ca poti mult mai mult decat chestiunea aia cu ””Sinele Biblic””....si povestea cu iadul(de speriat copii) care nu te lasa sa gandesti rational..

  Exemplu de clasa a doua, sper sa-l pricepi:)).. nu poti cunoaste recele in absenta caldului, nu poti spune de cineva ca este gras decat in comparatie cu unul slab,nu poti spune ca ceva este alb in absenta negrului, nu poti spune ca te simti bine, decat daca nu ai experimentat si stari de rau, nu poti spune ca este intuneric decat prin absenta luminii, nu poti spune ca esti sclav decat daca ai cunoscut si oameni liberi!!..si nici nu poti spune ca stai de vorba cu un anonim in mediul online decat daca ai comentat si cu persoane ce-si aloca cate un nickname..(macar pt.a pastra linia ideilor expuse in diferite interventii). ....parea mea este ca exista si adventisti destepti pe lumea asta , pentru ca m-am intalnit cu foarte multi prosti..Dar cum spunea cineva ”ingusta-i gandirea” si ”larga-i calea”..ce duce la delir..

  Asa ca treaba cu raiul si iadul(binele si raul), nu sunt altceva decat niste notiuni preotesti(dar firesti pt rationali) cu care manipuleaza lumea, in asa fel incat in momentul in care nu mai percutezi datorita biciului denominational ajungi in ”iad”, iar daca te supui prosteste toata viata la niste doctrine concepute dupa chipul si asemanarea lor, in care nici ei nu cred, ajungi in asa numitul ”rai”.....Daca anomalia din creierul dumitale crede ca raiul este destinat sclavilor, credulilor, si neofitilor, inseamna ca inteligenta de care dispui nu depaseste genunchiul unei broaste pitice inca de la nastere...

  Iar daca termenul de iad iti provoaca frica inseamna ca tot ce faci in viata , nu faci cu dragoste, nu faci in mod natural, ci cu teama de un Dumnezeu razbunator dar cel mai grav intr-un mod materialist..Iti dau -imi dai !!..Pai daca asta este definitia Dumnezeului tau, inseamna ca irosesti aerul planetei degeaba si nu poti vedea Lumina datorita intunericului izvorat din frica pseudoreligiei pe care o practici...

  Sa auzim intai de un ”nickname” si apoi mai discutam Anonimule .....

  RăspundețiȘtergere
 14. Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun... dar de unde stiu eu ce este bun? Nu stiu... dar cercetez! Si dupa ce cercetez, pastrez ce este bun... Si? Si bunul pastrat vad daca e bun prin cercetare si dupa ce l-am cercetat opresc doar ce este bun...etc etc... Ma gandesc ca daca plecam in aventura aceasta a cautarii adevarului lucrurile par a sta in felul acesta pentru ca daca te opresti din cercetare ajungi sa ai culmea... tocmai certitudinile de care se fac "vinovati" credinciosii (de orice natura). Dar pe de alta parte ma gandesc... poti trai toata viata cercetand fara ca la un moment dat sa tragi linie si sa spui: "Gata, asta e pozitia, credinta, opinia mea, intelegerea mea". Cumva in final sa ajungem sa ii dam dreptate Eclesiastului?

  RăspundețiȘtergere
 15. Doar de curiozitate... Crezi ca Hristos este fiul lui Dumnezeu? Crezi ca Satana exista? Crezi ca Dumnezeu se va intoarce pe acest pamant a doua oara, 1000 ani, etc, etc? Si una mai pamanteasca acum... Crezi in Sabat? Acum mananci carne, peste, fructe de mare? Te intreb doar din curiozitate, si sper sa nu te simti jignit, doar ca sa vad daca s-a schimbat stilul tau de viata anterior dupa inmensa cantitate de informatii pe care ai digerat-o in ultimul timp... Daca s-a schimbat...

  RăspundețiȘtergere