miercuri, 2 iulie 2014

Natural, supranatural sau… hipernatural?!?




     În dezbaterile din ultimii ani despre creațiune/evoluție ( Geneza 1-2 ) sau minunile biblice în general, de pe diverse forumuri sau site-uri de studiu/analiză creștine, a ieșit în evidență o antiteză ideologică aparent irevocabilă între naturalism ( conceptul filozofic potrivit căruia orice eveniment, cauză sau forță studiată de științele naturale - realitatea - poate fi înțeleasă fără apelul la o divinitate, considerată cauza primordială a acestor lucruri ) și supranatural ( conceptul filozofic care se bazează pe existența unor structuri și entități care nu fac parte din lumea reală și nu se supun analizei științifice, entități care au capacitatea de a se sustrage legilor naturale - de ex la săvârșirea minunilor, etc ). Din cauza preferinței aproape exclusive pentru supranatural ca explicație ultimă a realității, cei mai mulți creștini au comis păcatul întoarcerii spatelui față de evidențele științifice, rămânând partizani inconvertibili ai poziției „God of the gaps” și devenind prin asta complet irelevanți pentru societatea seculară. Care ar trebui să fie însă o poziție echilibrată, inteligentă, una care să țină cont în același timp și de teoriile științifice ( demonstrate fără drept de apel ca fiind autentice ) dar și de mesajul biblic al existenței unui Creator inteligent? În timp ce lupta dintre apologeții celor două tabere ideologice se ascute tot mai intens, și în timp ce creștinismul ca premiză filozofică de explicare a realității riscă tot mai mult să cadă în derizoriu, se întrevede totuși o a treia variantă, care poate reuni sub aceeași umbrelă ceea ce pare imposibil de împăcat, și anume știința și credința. Despre ce este vorba?


Hipernatural: integrând biblia și știința

    Promotorii curentului Intelligent Design propun în ultimul timp hipernaturalul ca o cale de mijloc între naturalismul ( sau materialism) preferat apriori de comunitatea științifică, în marea ei majoritate formată din atei sau agnostici, și supranaturalul invocat adeseori prea abuziv de comunitatea religioasă. Ce este hipernaturalul? Deoarece ideea că Dumnezeu este creatorul legilor naturale care conduc universul, al ordinii și regularităților care dau un sens chiar demersului științific, pare să vină în contrast cu exercitarea abuziv-suverană a puterii divine în cadrul minunilor biblice ( argumentul des folosit de creștini „ Dumnezeu este Dumnezeu, și face ce vrea el ” ), a fost propusă așadar o a treia variantă : hipernaturalul ca alternativă care combină puterea divină și legile naturale. Sau altfel spus: care dă dreptate și științei și bibliei. 

    Hipernaturalismul ar putea fi considerat drept o formă a creaționismului progresiv, care pleacă de la premiza că Dumnezeul Creator nu este numai atotputernic, ci și consecvent cu legile sale . Hipernaturalismul postulează că atunci când a creat universul, Dumnezeu a creat și legile fizice care îl guvernează, dându-i o autonomie relativă (așa cum Henry Ford a creat motorul care îi poartă numele, el putând funcționa foarte bine și fără intervenția ulterioară a creatorului său ). 

   Așa cum am mai scris în trecut aici de exemplu, personal consider că Dumnezeul care există în afara universului este capabil să controleze forțele naturii pentru îndeplinirea scopurilor sale. Legile naturii nu îl fac nicidecum rob acestora pe creator, ci creatorul se folosește de ele ca de niște unelte. Mi se pare absolut logic ca Dumnezeu să aibă autoritatea ( și aici prietenii creștini au dreptate ) să-și impună voia sa, dacă este suveran peste creație. Cu toate acestea, pentru a nu comite greșeala reprezentării unui Dumnezeu inconsecvent cu sine însuși, susținătorii ID propun pe bună dreptate hipernaturalismul ca o premiză prin care minunile biblice pot fi înțelese drept o combinație între puterea divină și legile naturale. Când Dumnezeu acționează hipernatural, el face într-adevăr ce dorește pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale, dar ținând cont de legile pe care tot el le-a creat!! Altfel Dumnezeu ar fi un Dumnezeu al absurdului.

  Hipernatural vs. supranatural

   Dacă Dumnezeu ar acționa supranatural pentru a-și impune voia sa, asta ar implica, așa cum spune și cuvântul, că ar opera dincolo de legile naturale, neținând cont de exemplu de legi ale fizicii precum gravitația sau legile termodinamicii. Înțelegerea creștină tradițională a minunilor biblice este cea supranaturală, iar această înțelegere a determinat treptat căderea în derizoriu a bibliei și a creștinismului în fața oamenilor mai educați, credințe precum cea a creațiunii în 7 zile literale sau a vieții pe Terra de doar 6000 de ani nemaiținând pasul cu realitatea științifică. Hipernaturalul ar putea să ofere însă o și mai mare demonstrație a puterii și inteligenței lui Dumnezeu decât supranaturalul, adesea identificat cu argumentul ultimativ-burtologic „ God of the gaps” ( „ nu știu cum și în ce fel, și pentru că nu știu… este sigur Dumnezeu ”). 

   Un miracol supranatural care ar lăsa pe dinafară legile naturale ar arăta că Dumnezeu are putere mai mare decât natura, numai că acest lucru ar implica logic faptul că natura este adversarul voinței divine. Ca urmare, ar însemna că ea a fost proiectată de la început greșit de mintea divină, din moment ce ea stă împotriva scopurilor sau planurilor Creatorului. Ceea ce este, desigur, neverosimil… O astfel de reprezentare este tipică miturilor antice, în cadrul cărora zeii identificați cu forțe ale naturii concurează între ei pentru a vedea care are puterea mai mare. 

    Prin contrast cu supranaturalul, hipernaturalul nu numai că arată cum Dumnezeu este consecvent cu sine însuși, ci demonstrează că a creat forțele naturale pentru a-i servi scopurilor sale ( de fapt întregul raționament al fine-tuning-ului universal, al sistemului nostru solar sau planetar este construit tocmai plecând de la această premiză!). Înaintea de revoluția științifică, atunci când omenirea putea să observe dar nu și să-și explice fenomenele naturale, părea logic recurgerea simplistă la supranatural: Dumnezeu a dat ploaia, Dumnezeu a dat seceta, Dumnezeu a creat luna și pământul, Dumnezeu a creat diversitatea de viață de pe Terra, Dumnezeu l-a creat pe om, etc... Astăzi știm că adevărul este mult mai complicat decât atât și poate fi redat în alți termeni: legile naturale (create de Dumnezeu ) pot explica multe minuni ale „creației” lui Dumnezeu, fără recursul direct și imediat la divinitate. Vremea măsuței de nisip, unde învățam cum Dumnezeu a creat totul murdărindu-și mâinile în lut, a apus…

  Câteva exemple de minuni hipernaturale

    Unul dintre exemplele cele mai revelatoare despre o activitate divină hipernaturală este uscarea Mării Roșii, cu prilejul exodului iudeilor din Egipt. Biblia spune că Dumnezeu „ a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea și apele s-au despărțit în două” ( Exodul 14, 21-22 ). Scena biblică ar putea descrie în termeni antici o inundație de coastă specifică unui uragan (stormsurge ) , un fenomen mai degrabă comun decât supranatural. În 1990, meteorologul Allan Brunt a confirmat posibilitatea existenței unei astfel de furtuni antice în extinderea nordică a Mării Roșii în timpul lui Moise. Secvența descrisă în Exodul ( expunerea fundului mării timp de câteva ore și valurile generate de un ciclon uriaș ) este un fenomen care s-a repetat și se repetă însă în forme diferite în multe situații meteorologice similare în care sunt implicate lacuri închise precum Marea Roșie, în aproape fiecare an… 

   Cât despre explicația despărțirii apelor, și aici poate fi dată o explicație 100% naturală: în 2010, doi savanți americani au realizat o suită de experimente în cadrul cărora s-a demonstrat că sub influența unui „vânt de la răsărit” de 63 mph se poate produce o despărțire a apelor pe o suprafață de 3-4 km lungime și 5 km lățime, despărțire care rămâne deschisă pentru 4 ore. 

   Contraargumentul cel mai important la ideea că Dumnezeu ar fi săvârșit aici un miracol supranatural este legat de factorul timp: dacă Dumnezeu este atotputernic, și poate face ce vrea într-o clipă, atunci de ce a fost nevoie de o noapte întreagă pentru ca marea să sece și evreii să o poată traversa, mai ales că în spatele lor sufla amenințător oastea egipteană? Cum hazardul sau norocul de asemenea nu se pot invoca într-o asemenea situație, rămâne doar o variantă plauzibilă logic și științific pentru minunea despărțirii apelor mării Roșii: implicarea lui Dumnezeu într-un mod hipernatural!

  Un al doilea și ultim exemplu de implicare divină hipernaturală este episodul coborârii focului din cer la rugăciunea lui Ilie. Să ne reamintim mai întâi contextul: Ilie provoacă preoții lui Baal să ceară dumnezeului lor să aducă ploaia, după care promite că va face și el același lucru. Expresia „foc din cer ” este redarea antică a fulgerului, întâlnită în toate mitologiile vremii. Dar cum a căzut fulgerul peste altarul lui Ilie, din moment ce este evident că nu era încă niciun semn de ploaie la locul cu pricina?!? 

  … Ei bine, la locul cu pricina încă nu. Dar la câteva mile depărtare da... Știm din contextul relatării că la scurt timp după aceea au început să se formeze nori din marea Mediterană ( aflată doar la 7-8 km de muntele Carmel ) iar mai târziu carul lui Ahab a fost surprins pe drum de o ploaie torențială. Explicația este din nou la îndemână, și nu are de-a face cu supranaturalul, ci mai degrabă cu naturalul: fenomenul meteorologic „ Bolt from the blue”. Nu e nevoie decât de puțină cunoaștere a limbii engleze și a unor noțiuni elementare de fizică ca să realizezi de fapt că Dumnezeu a ales un procedeu cât se poate de natural ca să răspundă rugăciunii lui Ilie. Într-adevăr, momentul, locul și scopul realizării „minunii” sunt cu precizie alese de Dumnezeu pentru a impresiona audiența. Nimic de contestat. Dar „focul din cer” ca răspuns la ruga lui Ilie nu este supranatural ( contra legilor naturii ), ci hipernatural. Iar exemplele biblice ar putea continua în acest sens.

Manipulând probabilitățile

    Un alt aspect al minunilor hipernaturale este abilitatea lui Dumnezeu de a se juca cu probabilitățile, făcând din nou apel la legile naturale. Un exemplu în acest sens este povestea lui Iosif în Egipt. Era extraordinar de improbabil ca un sclav să ajungă a doua persoană de stat în perioada Egiptului antic. Și totuși acest lucru s-a întâmplat. Cum a fost posibil? Dumnezeu a făcut acest lucru fără ca să iasă în evidență, prin manipularea legilor naturale legate de sezonul ploios/secetos din Egipt, plus câteva vise stranii date lui Faraon la momentul potrivit. Același lucru este valabil și în cazul altor minuni biblice, precum vindecarea infertilității Anei, găsirea monedei pentru plata taxei templului în burta unui pește, etc. 

   Desigur, nu toate minunile biblice pot fi explicate în mod hipernatural. Dar dacă nu suntem astăzi în stare să înțelegem încă fenomenele miraculoase prin care Isus a mers de exemplu pe apă, sau a pătruns prin pereți după învierea Sa, asta nu înseamnă nici pe departe că ele nu s-ar putea baza, în realitate, pe fenomene strict explicabile științific. Intenția acestui articol nu este aceea de a lămuri minunile biblice din acest punct de vedere, ci mai degrabă de a arăta consecvența unui Dumnezeu care nu se contrazice pe Sine, a unui Dumnezeu inteligent care ține cont de legile naturii și ale universului atunci când intervine în problemele muritorilor. Argumentația de tipul  „ Dumnezeu face ce vrea și cum vrea, dacă așa vrea el ” este deficitară, dezonorantă și irelevantă din punct de vedere intelectual. Dacă creștinii nu vor ca să-și piardă definitiv influența în lumea modernă a secolului XXI, vor trebui ca să facă apel tot mai des și mai serios la știință în pledoariile lor pentru credință. Destul că sunt deja, în cea mai covârșitoare majoritate a lor, îngropați în ridicol până la gât atunci când interpretează unele aspecte dificile ale bibliei…



    

13 comentarii:

 1. In mare parte este asa cum zici, Dumnezeu se foloseste cand doreste de legile naturii (care sunt create tot de el) dar NU este limitat de ele ci invers stau lucrurile, El insusi le-a pus limite si a dat legi pe care El insusi zice ca nu le va calca. In realitate cel mai mare savant, om de stiinta, este Dumnezeu, pentru ca El a creat stiinta si o dezvolta dupa voia Lui, noi oamenii doar facem observatii in parte(probabil nu am observat inca nici 0,00001 %) si alea de multe ori le facem eronat. Ideea nu e sa facem biblia sa se potriveasca cu stiinta de azi, ci sa adaptam stiinta dupa cuvantul lui Dumnezeu, pt ca El insusi isi doreste asta cand zice: :"Cercetati", "Cautati si veti gasi", "Bate si ti se va deschide", despre Dumnezeu marturiseste toata creatia Lui, adica TOT ce ne inconjoara, care are viata si nu are, ce vedem cu ochii liberi sau nu, dar peste toate e din totdeauna si pt totdeauna Dumnezeu Stapan. Problema e ca de la inceputurile existentei lui, omul a fost amagit de Satana tocmai cu stiinta(o stiinta falsa, ca scop al manipularii, stiinta care daca o primesti de la Satana, te inrobeste, e gresita si duce la moarte).

  " Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
  Gen 3.13; 2Cor 11.3; 1Tim 2.14;
  5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
  Gen 3.7; Fapt 26.18;
  6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. "

  Concluzia mea e, ca daca vrea cineva sa cunoasca stiinta, sa caute pe Dumnezeu, pt ca el a creat si stiinta, nu are rost sa cautam surse alternative, deoarece sunt periculoase si te pot afecta grav, sa te induca in erori cumplite.
  Pe Dumnezeu, poti sa il cunosti din creatia Lui, dar mai ales din Cuvantul lui si cel mai bine si mai usor pentru om sa cunoasca pe Dumnezeu e prin Isus Hristos, Fiul Lui, care e singura cale de a ajunge la Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonimule, nu sunt de acord cu tine. Tu spui aici: „ Ideea nu e sa facem biblia sa se potriveasca cu stiinta de azi, ci sa adaptam stiinta dupa cuvantul lui Dumnezeu”.

   Total greșit. Biblia are un scop, știința are un alt scop. Biblia are scopul de a ne face oameni morali, iubitori de aproapele, și ne revelează despre existența unui Dumnezeu și unui sens al vieții. Știința nu se ocupă cu așa ceva, cu moralitatea. Ci cu felul în care funcționează natura. A potrivi biblia cu știința sau a adapta știința biblie e ca și cum ai spune că vrei să adaptezi matematica cu literatura. Matematica este pentru înțelegerea realității în care trăim, literatura e cu totul altceva, de mule ori SF, deci fără contact cu realitatea de multe ori.

   La fel este și biblia. Când biblia îți spune că pămâtnul este plat, sau că soarele s-a oprit din mersul său sau că creațiunea a avut loc în 7 zile e grav să crezi orbește ce spune ea, ptr că ce spune ea este de fapt impresia și cultura știința autorului respectiv. Între timp, știința a evoluat suficient de mult ca să știm că pământul nu este plat, că soarele nu se învârte în jurul Terrei și că creațiunea nu numai că nu a avut loc în 7 zile, ci că evoluția oricărei specii, după soiul lui, e varianta cea adevărată.

   Știința nu-l caută pe Dumnezeu. Știința descoperă limbajul matematic în care Dumnezeu a scris cartea naturii. Ei bine, matematica, fizica și chimia, adică cartea naturii studiată de știință, e chiar scrisă de mâna lui Dumnezeu. Dar biblia e scrisă de oameni, cu erorile de rigoare. Sper că poți să faci în mintea ta deosebirea asta, fără să mă numești ateu.

   Ștergere
 2. Martin,

  ..interesant articol si foarte bine argumentat.!!

  ..Cat timp nu renuntam la toate ”miracolele biblice” ce nu puteau fi explicate datorita limitarii gandirii din vremurile acelea, nu vom reusi sa vedem dincolo de valul ”supranatural” cu care si astazi inca suntem bombardati.

  In alta ordine de idei omul actual poate cunoaste lucruri odata cu cu voga extraordinara pe care a cunoscut-o argumentul ontologic in sec XVII. De aici , Dumnezeu a devenit ca limita trasata prin postularea implicita a discontinuitatii, fiinta care garanteaza prin actiune de la distanta.

  Si aceasta garantarea se face prin doua tipuri de separatii.Prima ar fi intre originea lumii si a doua desfasurarea ei actuala.

  ..dupa cum bine ai scris:”Un miracol supranatural care ar lăsa pe dinafară legile naturale ar arăta că Dumnezeu are putere mai mare decât natura, numai că acest lucru ar implica logic faptul că natura este adversarul voinței divine.”../// deci putem deduce ca exista si o separatie intre contextul descoperii legilor naturale si contextul justificarii lor..

  Sa auzim de chestiuni logice frate ! si sa-i lasam pe mistici cu eculubratiile lor:)



  RăspundețiȘtergere
 3. Anonim,(care dintre voi sunteti , ”dumnezeu stie!”)..

  ..permite-mi sa-ti arat cum te contrazici singur in ceea ce afirmi.Si asta pentru ca nu faci sa reproduci niste clisee pe care cu siguranta le-ai invatat la ”cursurile de prieteni de adevar”.

  citez:”In realitate cel mai mare savant, om de stiinta, este Dumnezeu, pentru ca El a creat stiinta si o dezvolta dupa voia Lui”.....cu scuze dar uite si unde te contrazici:” Problema e ca de la inceputurile existentei lui, omul a fost amagit de Satana tocmai cu stiinta(o stiinta falsa, ca scop al manipularii, stiinta care daca o primesti de la Satana, te inrobeste, e gresita si duce la moarte”..

  ..pai ce facem Anonimule?..daca Dumnezu este stiinta, cum poate Satana sa te ispiteasca cu”STIINTA”...pentru ca se intelege din comentariul tau ca stiinta este sursa alternativa de adevaruri oribile!!! dupa cum iti arat imediat*

  ..o alta gogomanie made in adventist thinking:”Concluzia mea e, ca daca vrea cineva sa cunoasca *stiinta, sa caute pe Dumnezeu, pt ca el a creat si stiinta, nu are rost sa cautam surse *alternative, deoarece sunt periculoase si te pot afecta grav, sa te induca in erori cumplite.

  ...ia uite domnule Anonim!!..”pt ca El a creat *stiinta(care vine de la Satana)...nu are rost sa cautam surse alternative de ”stiinta” pentru ca ne pot induce in ”erori cumplite”.....si adaug eu, ca acelea in care stiinta spune :”hotarat nu veti muri”(ceea ce s-a si intamplat)...pentru ca tocmai *Dumnezeu(care stie tot!) le promisese ca ”in ziua in care veti manca , veti muri negresit”,.. dupa care brusc isi da seama ca trebuie sa populeze Planeta cu astia care ”nu erau buni de nimic”...

  ...acum daca stam si analizam sincer situatia se pare ca ”stiinta aia care emite erori cumplite” a spus adevarul si nu aceea care Stia tot in marele Plan, dar nu a putut face nimic sa nu ”(le )deschida ochii.”....

  Anonimule eu zic totusi, sa dai cu banul, sa vezi cum sta treaba cu Stiinta si cu Religia , sau poate faci o rugaciune lungaaa , urmata de post, sa te luminezi de ”erorile cumplite alternative” in care te afli !

  Ps: nu te condamn, ci doar iti arat ”Stiinta de a te contrazice singur” !!..poate ar fi bine, totusi, sa bati la usa ratiunii tale, si nu la cea a povestilor cu Zane si serpi zburatori care vorbesc :))

  Btw:..vezi ca nu sunt ateu, ca sa incepi sa urli pe aici, ci doar un fost adventist resetat...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu e nici o contrazicere! Dar satana te amagaseste cu o stiinta falsa, sau cu o interpretare falsa a asa zisei lui "stiinte" cu care iti intuneca si tie mintea din cate vad. Acum, "iluminatule" is tare curios de unde se trage pseudonimul pe care ti l-ai ales, esti constient ca are conotatii satanice? Stiai ca iluminati se considera purtatorii de lumina, stii cine se mai considera asa?
   Bun, acum sa revenim la stiinta. Spune-mi "iluminatule" cand a aparut omul pe pamant era toata lucrarea facuta(univers, paman, atmosfera, plante, animale etc) cum s-au facut ele? Asa de la sine, sau le-a facut Ziditorul? Si daca le-a facut Ziditorul cum le-a facut? Nu cu ajutorul Intelepciunii? Ei bine vezi asta e adevarata stiinta despre care oamenii vorbesc in cercurile lor, spunandusi oameni de stiinta; dar sa o interpreteze corect, ca mai e un dobitoc pe lumea asta, cel mai mare defapt si anume satana, care te ademeneste cu stiinta, dar ti-o interpreteaza gresit si iti da o asa zisa "stiinta" dar e falsa, batandusi joc de mintea ta naiva. Unde in biblie Martine sa imi arati citatul exact spune ca pamantul e plat?? Ca eu pot sa iti arat unde spune ca e rotund, inainte cu multi ani ca oamenii sa observe asta. Sau daca Dumnezeu spune ca a facut pamantul cu tot ce e pe el in 6 zile ce te miri? Nu e Dumnezeu atotputernic? Putea sa il faca si intr-o secunda daca vroia, dar l-a facut in 6 zile si a 7-a s-a odihnit probabil din alte motive nu ca ar fi avut nevoie de atata timp. Uita-te ca in toata lumea se respecta SAPTAMANA, in toate culturile exista 7 zile, nici mai mult nici mai putine. Au fost pe fata pamantului niste fatarnici, condusi de satana, cum au fost aceia care au omorat milioane de oameni in numele lui Dumnezeu (desi Dumnezeu condamna asta) acei dobitoci cu creier care se lasau condusi de satana, au dat o interpretare gresita bibliei si ucideau pe toti care nu credeau ca si ei atat de grav se poate ajunge daca interpretezi gresit biblia . Acum momentan avem libertatea de a alege, fiecare poate citi si intelege, dar cine citeste biblia cu gandul de a o condamna, sau luand-o ca un manunchi de carti de beletristica, si nu cuvantul lui Dumnezeu, atunci ce te astepti sa gasesti acolo??
   Dar daca citesti biblia cu o inima sincera, cautand pe Isus, cautand sa intelegi pe Domnul si lucrarea lui, poate ca dupa mai multa staruinta Dumnezeu, se va indura de o minte slaba si o va intari!
   Deci repet: Stiinta e a lui Dumnezeu, omul nu a fost in stare decat sa se inspire si sa copieze, din creatia Domnului, sau sa ii inteleaga anuminte principii, iar acolo unde nu le-a inteles a zis ca e supranatural(peste puterea omului de intelegere), dar stiinta omului e nebunie in fata lui Dumnezeu, iar nebunia in Domnul poate fi considerata mai degraba intelepciune. Asa ca "iluminatule" nu ma mai specula si pe mine asa cum ai speculat si biblia ca o faci in detrimentul tau, in loc sa primesti intelepciune de la Dumnezeu, te lasi ratacit si cine te poate scoate din nebunia ta daca tu il respingi pe singurul care poate face asta? Stii bine este Isus Hristos, daca vrei intelepciune caut-o la El.

   Ștergere
  2. Un exemplu banal din viata de zi cu zi legat de ispitirea sarpelui, la inceputurile omului.
   "Iluminatule" daca la varsta de 5-6 ani te va intreba copilu cum a aparut pe lume incepi sa ii povestesti ce ai facut cu mama lui si cum spermatozoidul a fecundat ovulul? sau ii dai o explicatie sumara care sa o poata pricepe el cu mintea lui, argumentand ca ii vei explica mai multe cand va mai creste un pic. Si daca un pedofil vine la copil si ti-l pacaleste zacandu-i in parte cum a venit pe lume pe urma mai si mintind despre aceste aspect(nu vreau sa vorbesc vulagar) crezi ca e bine pentru copil sa se ia dupa invatatura asta din urma??
   In concluzie greseala a omului a fost neascultarea de Dumnezeu,(El nu e impotriva stiintei, dar stiinta nu sunt minciunile satanei, ci stiinta vine de la Dumnezeu, cauta in istorie sa vezi cati oameni cu frica de Dumnezeu au descoperit lucruri uimitoare care ne servesc vietii noastre in prezent) in consecinta acestei greseli s-a ales cu o cunostinta pacatoasa si s-a dat rob sarpelui care zi de zi cauta sa intunece mintea omului cu tot felul de tertipuri si pacaleli josnice in fata carora omul naiv nu are nici o sansa iar sfarsitul e moartea pentru oricare, bogat sarac, drept(dupa standardele lumii) sau necinstit la final dracu' ii da premiul cel mare: Moartea. Dar nu e totul pierdut pentru ca adevarata Intelepciune e a lui Dumnezeu, El a inchis pacatul in carnea omului, iar Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a dezbracat de slava care o avea in cer, a venit in chip de rob, si a platit plata pacatului(adica moartea), pe urma a inviat din morti devenind un Duh Datator de Viata, pentru oricine crede in El sa aibe viata vesnica chiar daca a murit in trup, va fi inviat asemeni lui Isus in duh, asta e promisiunea lui Dumnezeu si singura cale de salvare pentru om, in rest de Isus, nu exista decat moarte si suferinta, la Isus e TOT CE ARE NEVOIE OMUL, si cu asta se lamureste si tema liberului arbitru, cand omul il are pe Isus are TOT CE E BUN nu ii mai "lipseste" decat moartea (orice pacat duce la moarte), iar daca ar fi sa alegi ceva ar fi moartea, nu mai e nimic de ales. In asta se cuprinde veste cea buna din Biblie, e pe intelesul oricarui om, asa ca nu mai e nevoie de filozofii si dezbateri si nu mai stiu ce savanti doctori in stiinta sa ne explice cum stau lucrurile, pentru ca ele sunt simple si usor de inteles.

   Ștergere
 4. Martin,...

  ...ce facem bro' cu anonimii astia ca se inmultesc ca martorii lui iehova , pe bune..

  ..e un mare talent sa poti sa traiesti fara o ambitie:..aceea de a ramane un anonim in marea turma !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu știu dacă l-aș putea numi talent. Mai degrabă „talant”: te duci și-ți îngropi ambiția în pământ, deoarece Dumnezeu îți va cere la sfârșit de unde n-a semănat. E mai sigur și mai comod să gândești cu creierul celorlalți, iar la venirea DOmnului să-i dai ce „ ai pomenit de la părinți ” înapoi.

   Ștergere
 5. Am mai spus nu am nimic de ascuns si postez sub anonimat pt ca asa e mai simplu pentru mine.
  Ma numesc Adrian, sunt din Oradea, am 30 de ani, lucrez in domeniul publicitatii. M-am nascut in religie Ortodoxa, am simpatizat cu cultele neoprotestante, in special cu biserica Adventista pana intr-un anumit punct. In momentul de fata nu simpatizez cu nici un cult religios, cu nici un institut religios de tip SRL sa ma exprim mai clar cum le vad, ma ghidez strict dupa Biblie. Din observatiile proprii oamenii isi cauta folosul propriu si nu slava lui Dumnezeu, ma dezic de orice cult religios, din cate am cunoscut pana acum, si despre cate am citit. Ma consider un crestin liber de ritualuri relgioase intocmite de oameni, de dogme asa zise crestine care il contesta pe Tatal si pe Fiul. Nu urasc pe nimeni, dar sunt dezgustat de multe lucruri care le vad in jur. Nu ma rog la nici un sfant, la nici o autoritate, decat lui Isus Hristos si lui Dumnezeu Tatal. Sunt supus stapanirilor si legilor atata timp cat nu ma silesc sa calc legea Sfanta a Domnului. Cred si astept venirea Domnului Isus, si cred ca e aproape, pentru ca vad implinirea semnelor si cum lumea devine rand pe rand in toate privintele un iad.

  RăspundețiȘtergere
 6. Evolutionismul vrea sa ne bage pe gat gogoasa cum stra stra stra .. stra bunicul se trage dintr-un peste, iar pestele a aparut intr-o "supa primordiala" iar ingredinetul supei (adica viata) a aparut in urma unui fulger. Deci asa bazaconii nici la clasa 1 nu mai tine. Eu nu inteleg cum unii oameni care se considera intelepti pot crede asa ceva. Bine dintr-un peste nu o sa apara bunicul azi maine sau poimaine si atunci evolutionistii scot arma secreta :)): TIMPUL, nu in cateva zile dar in cateva sute de milioane de ani se poate zic ei. :))
  Deci istoria scrisa a omului abia ii este tinuta evidenta de cateva mii de ani, iar evolutionistii imi spun povesti de acum cateva sute de milioane de ani (ceea ce nici nu pot cuprinde cu mintea lor) ca si cum ar fi fost acolo si ar fi vazut cum pestelui ii cresc picioare :)). Am mai intalnit o alta terorie bizara si anume ca tot universul asta s-a format in urma unei enorme explozii si anume "Bing Bang" imi cer scuze dar ma amuz teribil numai cand ma gandesc la nume : Binga Bang :)) din ce desen animat o fi? Eu tot stau si ma gandesc adica conform teoriei daca arunci ceva in aer o sa apara lucruri ordonate, ba chiar si legi care sa le guverneze. Trebuie sa le spunem si constructorilor atunci sa nu mai faca schite, proiecte si sa nu mai depuna atata truda, mai bine sa arunce tot materialul in aer ca exista o probabilitate sa apara
  un bloc cu parcare subterana, termopane in geamuri etc :)). Cum sa crezi asa stupizenii?? In fine sa mai continuam cu evolutia putin. Legea de baza a evolutiei este: "SUPRAVIETUIESTE CEL MAI BINE ADAPTAT" bun daca asa stau si ma gandesc cum puteau sa supravietuiasca primii pesti pe uscat, ei saracutii cu branhiile lor, "perfect adaptate" :)) si pana li s-au schimbat in plamani si le-au cazut solzii sa poata respira prin piele alea cateva milioane de ani si-au tinut respiratia ? :)) bine ... asta e si-au tinut respiratia, unde is fosilele alea atunci?
  Defapt as vrea sa vad macar 1 din alea cateva mii de fosile lipsa. O fosila ca specie intermediara, una singura macar nu exista. Concluzia mea: Evolutionismul = o religie inventata si sustinuta de oamenii care se impotrivesc Adevarului, si in mintea lor nebuna, in loc sa isi revina se afunda mai tare in nebunia lor, deoarece nu il pot accepta pe Dumnezeu ca si stapan. Intrebare: Cine nu a vrut sa il accepte pe Dumnezeu ca si stapan si a vrut sa se faca asemenea Lui? Deci e clar a cui doctrina o au.

  RăspundețiȘtergere
 7. Citat de pe net:
  "Asadar 4 descoperiri ale sec.20 complet distrug fundamentul ipotezei evolutioniste:
  imposibilitatea autogenerarii vietii din materie moarta;
  disponibilitatea informatiei genetice (de acelasi fel ca si codurile de calculator);
  legea entropiei pentru sistemele informationale;
  principiul antropic (Pamantul este conceput special pentru viata organica).
  Darwin traind in sec.19, nu detinea nici a suta parte din informatia (in deosebi la nivel celular) pe care o avem noi acum, in special in domeniul biologiei moleculare, geneticii, chimia celulei, fizicii. Dar el a fost un savan sincer de aceea a scris unuia din prietenii sai urmatoarele: ''Dar, eu pot sa spun ca nu imi pot imagina, ca acest maret si minunat univers impreuna cu constiinta noastra ''eul'' a aparut intimplator, mi se pare mie argumentul principal in favoarea existentei lui Dumnezeu '' (dar Darwin nu ar fi fost Darwin daca nu ar fi continuat, ''dar eu niciodata nu am putut decide, are acest argument o valoare reala'')."

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonimule Adrian, apreciez sinceritatea ta, faptul că nu mai aparții niciunui cult religios, și că ți-ai găsit timp să scrii. Din păcate ptr tine, nu sunt de acord cu tine în aproape nimic din ceea ce zici. Dar te înțeleg, și eu gândeam foarte asemănător cu tine la vârsta de 30 de ani. Între timp am mai citit și altceva în afară de biblie și literatură religioasă și țin să-ți spun cu totul respectul că te înșeli. Știința nu se poate grupa în falsă și bună după cum vor adventiștii sau mai cine știe cine, teoriile științifice nu sunt doar simple ipoteze, iar din acest pct de vedere teoria evoluției este în foarte mare parte adevărată ( nu discut acum cât și unde ). Dacă ești sincer și pui mână pe cărți de specialitate, vei ajunge și tu în 10 ani la aceleași concluzii ca mine.

   P.S. Urmărește te rog următorul articol ( de fapt un clip video intitulat „ De ce nu mai sunt adventist ”) ), răspunde în mare parte comentariilor tale.

   Ștergere
  2. Prietene, te numesc asa pt ca nu iti port nici o ranchiuna, dimpotriva, ti-am zis in postari anterioare ca imi pasa de tine; as vrea din tot sufletul sa crezi asa cum cred si eu, pt ca sunt pe deplin incredintat in cred, de aceea indraznesc sa vorbesc, (nu e de la mine ci vad clar si limpede in biblie) mai mult chiar as vrea ca toti oamenii sa creada in Isus asa cum se cuvine si sa ia exemplu Domnului, nu ritualuri nu dogme omenesti dar nici stiinte desarte. Acum sincer da-mi un exemplu cand omul comun obisnuit a citit biblia si a devenit hot, criminal, violator sau stiu si eu ce pericol al societatii, nu exista asa ceva. Bine inchizitia care a facut crime in masa atatea cat nimeni nu le mai stie numarul e alta discutie care nu vreau sa o dezvolt acum, dar omul simplu citind biblia consider ca are parte numai de avantaje spirituale in primul rand si nu numai.
   Eu tare as vrea sa pot avea o influienta buna asupra ta, dar sunt un simplu om, ca si multi altii, nimic nu ma face special, dar cine poate sa iti aduca lumina in cautarile tale e Isus, ma rog Lui sa se manifeste in viata ta. Amin
   P.S. inca nu ti-am citit postarea video sunt un pic obosit acum sa o vizualizez, asa ca prefer maine dimineata cand voi fi mai fresh. ms
   Adrian

   Ștergere