luni, 20 iunie 2011

Creaţiune sau evoluţie ( V) : argumente teologice şi concluzii

         
               Este frapant pentru mine faptul că teoria evoluţiei şi străvechiul raport al creaţiunii din Geneza au totuşi un lucru în comun : viaţa a apărut mai întâi în mare, şi nu pe uscat. Iar omul este produsul final al procesului de creaţie/ evoluţie. Să fie oare acest lucru de puţină importanţă? Să fie lipsit de importanţă că omul şi cimpanzeul posedă acelaşi genom în proporţie de 98%?  Dacă nu este lipsit de importanţă şi dacă genetica actuală dă în foarte mare parte "vânt în pupă" evoluţiei, să însemne oare că Darwin a avut totuşi dreptate?
    Potrivit Genezei, în ziua a cincea Dumnezeu a zis să mişune mările şi oceanele de tot felul de peşti. Iar imediat, în aceeaşi zi, văzduhul se umple cu nenumărate soiuri de păsări. De-abia în ziua a şasea viaţa apare pe uscat, ca şi cum s-ar fi târât din mare...Apar de aceea "târâtoarele"( ceea ce ar putea reprezenta reptilele de azi), "vitele" şi "fiarele pământului". După cum se vede, biblia este departe de a ne oferi relatarea exactă, strict ştiinţifică a fenomenului apariţiei vieţii. Autorul Genezei nu a intenţionat să ne spună CUM a apărut viaţa sau CARE  a fost ordinea exactă a desfăşurării întregului proces de creaţie. Intenţia sa a fost una singură: să ne spună că viaţa a fost creată.
         Aici este momentul în care ştiinţa intră în scenă. Am încercat să arăt, pe parcursul a câtorva episoade reacţii pro şi contra evoluţiei. Teoria evoluţiei pretinde că nu ar fi fost nevoie de nici-un Creator, ci că viaţa ar fi apărut şi diversificat singură, prin selecţie naturală, pe parcursul unor extrem de îndelungate perioade de timp. Am încercat să arăt că deşi din punct de vedere strict biologic acest lucru poate fi posibil, din punct de vedere matematic este imposibil ca procesul să se fi întins pe o perioadă atât de lungă. Cine are dreptate în această bătălie veche de peste 150 de ani? Biologia, geologia sau genetica...sau matematica, logica şi informatica? Darwin sau biblia? 
       În timp ce ascult şi citesc despre opinii pro şi contra înverşunate pe această temă, concluzia devine evidentă: nu ştim CUM a apărut viaţa şi nici cărui proces biologic concret datorăm azi incredibila ei diversitate. Atât creaţioniştii, cât şi evoluţioniştii au verigi lipsă în lanţul care descrie toată povestea. Evoluţioniştii nu ştiu nici până azi cum a apărut prima celulă funcţională, iar creaţioniştii nu ştiu în mod concret să explice modul prin care au fost făcute animalele, florile, peştii şi păsările. Ce s-a întâmplat în realitate? 
     A fost cumva un unic strămoş comun care înnota în apele primordiale şi în decurs de numai şase zile calendaristice a evoluat cu o repeziciune uimitoare, dând naştere diversităţii biologice aşa cum o vedem azi? Şi-a proiectat Dumnezeu în 3D gândurile Sale în apele oceanelor şi apoi pe uscat, făcând să apară instantaneu tot ceea ce se mişcă? A fost  cuvântul Său cel care a transformat instantaneu energia în materie organică? Oricât de interesante ar fi aceste gânduri, ele rămân pură speculaţie. Nu ştim, este răspunsul cel mai serios din punctul meu de vedere. 
     Dar atunci ce putem şti? Cum putem fi siguri că a existat totuşi un Creator? Cum putem fi siguri că suntem parte a unui plan inteligent şi nu un produs cuantic al hazardului chimic de la începutul istoriei pământului? Suntem fii de Dumnezeu, făcuţi după chipul şi asemănarea Lui, sau suntem doar praf cosmic, venit din neant şi care merge în neant? 
     Conflictul dintre teoria evoluţiei şi creaţiune este mai ascuţit decât pare la prima vedere. Pur şi simplu, în ciuda încercărilor din ultimul timp deiste, deterministe, de a le împăca...ele nu pot sta împreună nici cu supersupersuperglue din punct de vedere teologic. Dar am să mă explic pe larg de ce.

    Biblia ne prezinta un Dumnezeu personal,veşnic, omnipotent, omniscient, îndurător, iubitor, care are un scop. Dar dacă Dumnezeu este în felul acesta, pare să fie cu totul absurd ca El să folosească evoluţia ca metodă de a crea, din următoarele motive:

a)   Evoluţia este incompatibilă cu omnipotenţa lui
Dumnezeu
; întrucît El are toată puterea, el este capabil de a crea viaţa instantaneu, fără să trebuiască să întindă acest proces de creare de-a lungul veacurilor.

b)   Evoluţia este incompatibilă cu personalitatea lui
Dumnezeu.
Dacă scopul procesului evolutiv a fost crearea omului dupa chipul lui Dumnezeu, cu siguranţă că Dumnezeu nu ar fi aşteptat pînă la sfîrşitul timpului geologic ca să creeze
persoanele. El nu a putut să aibă nici o părtăşie personală
cu celulele primordiale din apele mărilor, şi nici cu dinozaurii sau cu gliptodonii de pe uscat.

c)   Evoluţia este incompatibilă cu omniscienţa lui Dumnezeu.
    Istoria evoluţiei, aşa cum este ea interpretată de geologii evoluţionişti pe baza registrului fosil, este plină de cazuri
de specii dispărute, de nepotriviri, de impasuri evoluţioniste,
si alte dovezi de o planificare inadecvată. De fapt, însăşi
esenta evoluţiei este mutaţia la întîmplare, nu progresul ştiinţific riguros, organizat, premeditat.

d)  Evoluţia este incompatibilă cu natura plină de dragoste a lui Dumnezeu. Ipoteza evoluţiei este cel mai bine atestată de fosile, care vorbesc elocvent despre o lume aspră, plină de furtuni şi de ridicări de teren, de boli şi de foamete, de
lupta pentru existenţă şi de moarte violentă.
Mecanismul acceptat pe care se bazează evoluţia este suprapopularea şi o selectie naturală prin exterminarea indivizilor slabi şi neadaptabili. Un Dumnezeu iubitor ar fi avut cu siguranţă mai multă consideraţie faţă de creaturile Sale.

e)   Evoluţia este incompatibilă cu scopurile lui Dumnezeu.  Dacă scopul lui Dumnezeu a fost să-l creeze şi să-l răscumpere pe om, aşa cum presupunem că cred evoluţioniştii teişti, este de neînchipuit faptul că, înainte de a ajunge la ţintă, El a irosit
miliarde de ani în tatonări evoluţioniste fără rost. De exemplu, ce scop putem vedea în faptul că a existat o perioadă
de mai bine de o sută de milioane de ani în care au domnit dinozaurii şi în cele din urmă aceştia au dispărut?

f)   Evoluţia este incompatibilă cu harul lui Dumnezeu.
Evoluţia, cu teologia ei caracteristică a luptei pentru
supravieţuire în lumea fizică, se potriveşte perfect cu teoria mântuirii prin fapte din domeniul spiritual. Conceptul creştin privind harul lui Dumnezeu, care oferă viaţă şi mîntuire ca răspuns numai la credinţă, pe baza sacrificiului benevol al Lui însuşi pentru cei inadecvati şi nemerituoşi, este diametral opus conceptului evoluţionist.

g) Evoluţia este incompatibilă cu persoana lui Isus Hristos. Este imposibil să crezi în minunile instantanee uimitoare ale lui Isus, prin care de multe ori făcea să se întoarcă viaţa într-un trup inert sau slăbănogit de zeci de ani de boală...şi să crezi în acelaşi timp într-o teorie care are la bază o soluţie de îmbunătăţire a vieţii care se întinde pe parcursul a sute şi sute de milioane de ani. În plus, dacă viaţa "şi-a găsit o cale" ( vorba personajelor din Jurassic Park) spre desăvărşirea şi frumuseţea de azi fără intervenţia divină, atunci efectiv nu mai avem nevoie de nici-un Mântuitor. Ne putem descurca foarte bine şi singuri în calea spre desăvârşire.

h) Evoluţia este în conflict total cu sabatul poruncii a patra. Începând din al doilea capitol al genezei, trecând prin Exodul 20, profeţii mari sau mici şi până la Apocalipsa 14,7, biblia ne spune că a existat încă de la început un ciclu săptămânal de 7 zile, şi că ziua a şaptea este Sabatth, tocmai memorialul creaţiunii. A alege să crezi în evoluţie, înseamnă să nu mai crezi în rolul sabatului edenic, sau viceversa. Dar împreună nu pot face deloc casă comună aşa cum doi magneţi de sarcină asemănătoare se resping. Iar dacă ziua asta chiar nu are nici-o relevanţă, atunci Isus spunea bazaconii când afirma că "Sabatul a fost dat pentru om"( Marcu 2,27)...

i) Evoluţia nu aduce un răspuns nevoii de sens a vieţii. De ce trăim? De ce ne naştem? De ce murim? Viaţa este un accident cosmic de o cruzime deprimantă având în vedere destinul identic al tuturor, sau face parte dintr-un plan conceput de divinitate, de o frumuseţe pe care nu o putem nici măcar întrezări?
    În final, o concluzie de ordin logic şi alta sentimentală. Mai întâi cea logică: 
     Daca o roabă,o căruţă cu roţi de cauciuc,un trabant şi un boeing 747 au roţi identice care au aceiaşi structură chimică, aceeaşi pozitie şi rol înseamna cumva că boeing-ul şi căruţa sunt aproape identice şi că au avut cândva un strămoş comun? Eu cred că poate fi o dovadă clară că inginerul care a proiectat avionul poate proiecta şi caruţa şi din motive funcţionale alege să folosească structuri asemănătoare dar să le dea scopuri total diferite.
     Concluzia sentimentală este că personal am părăsit de mult măsuţa de nisip unde mi se spunea că Dumnezeu a făcut omul şi animalele din "plastilină", investind pentru fiecare 13, 4 secunde.De fapt, dacă am sta să traducem "glumea" mea într-o simplă socoteală matematică, numai pentru cele câteva sute de mii de specii de insecte i-ar fi trebuit lejer câteva ...zile bune dacă ar fi dedicat numai o secundă pentru fiecare .Ca să nu mai vorbim despre păsări,mamifere şi peşti.
      De aceea, deşi ştiinţa mi se pare extrem de interesantă şi demnă de luat în seamă, şi deşi argumentaţiile lui Richard Dawkins sunt mult mai de preferat decât ignoranţa sau blestemele cre(ş)tinilor care îl trimit în iad, când vine vorba despre teoriile despre apariţia/evoluţia vieţii, totul se reduce la o simplă întrebare: îl mai crezi sau nu-L mai crezi pe Dumnezeu?
    Vă ofer în încheierea acestui serial scurt despre evoluţie un alt documentar pe care, zic eu, nu trebuie să-l rataţi.

103 comentarii:

 1. " Evoluţia este incompatibilă cu natura plină de dragoste a lui Dumnezeu. "

  Acuma Martin draga, sambata am purtat o discutie cu un prieten al nostru comun, in care imi manifestam nemultumirea fata de dragostea lui Dumnezeu manifestata vis-a-vis de specia umana. Caci atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat aporuncitlui Moise, David si altor oameni dragi inimii Lui, sa treaca prinfoc si sabie, grapa si ruguri pe orice popor care nu interfera cu frumoaseleobiceiuri si printzipiuni evreiesti, inclusiv diabolicii sugari amaleciti si moabiti, care se faceau vinovati de faptul ca erau copii parintilor lor.
  Evolutia intelegerii speciei omenesti nu mi se pare calauzita chiar asa de indeaproape de bunul si dragastosul Dumnezeu. Daca cineva nu'i lamurit de ce, sa'mi solicite vreo 50 de citate in care Domnul indeamna la crime si genocid.
  In acest context, ce i'a costat pe mormoloci sa devina broaste ? Lipsa printzipiului dragostei divine ?
  Pot sa zic " bullshit " ?

  RăspundețiȘtergere
 2. Înţeleg ce spui şi în mare parte sunt de acord cu tine. Din vechiul testament nu prea reiese aşa de clar dragostea lui Dumnezeu, deşi sunt acolo şi destule indicii despre asta dacă vrei. Dar Isus şi ceea ce face el în evanghelii este cu totul altceva. El spune pe faţă( şi prin fapte) cum este în realitate Dumnezeu. Şi o demonstrează cel mai bine pe cruce...
  Eu ştiu că-mi poţi găsi din VT vreo 50 de citate "criminale" despre Dumnezeu, dar şi eu îţi pot găsi vreo 150 "romantice"...Totul e o chestiune de alegere, chiar şi aici. Depinde ce parte a paharului te opreşti să analizezi.
  Dar, revenind la evoluţie, ce ţi se pare mai bullshit? Ideea evoluţiei sau ideea unui Dumnezeu drăgăstos?

  RăspundețiȘtergere
 3. Din vechiul testament reiese chiar foarte putin clar marea dragoste a lui Dumnezeu. Pt ca daca vrei sa faci o analiza cinstita, ii spui psihopat. Si lui si oamenilor dragi inimii lui.
  Pt ca ori n'a fost El cel care i'a indemnat la atatea crime, ori oamenii dragi inimii lui erau bolnavi de legat.
  Si revenind la evolutie, subpunctul " D " e de toata groaza. M'ai facut sa ma distrez.

  RăspundețiȘtergere
 4. "Pt ca ori n'a fost El cel care i'a indemnat la atatea crime, ori oamenii dragi inimii lui erau bolnavi de legat."
  Îţi dai seama că ne agăţăm prin credinţă de a doua variantă, nu? Oricum, promit că voi scrie un serial şi despre vechiul testament, despre cine, când şi mai ales de ce a fost scris... Probabil lucrurile se vor mai clarifica un pic...deşi sunt cam încâlcite, trebuie să recunosc...

  RăspundețiȘtergere
 5. " Oricum, promit că voi scrie un serial şi despre vechiul testament, despre cine, când şi mai ales de ce a fost scris... Probabil lucrurile se vor mai clarifica un pic...deşi sunt cam încâlcite, trebuie să recunosc... "

  Asta da provocare ! Nici nu'ti dai seama ce tambalau poti isca ! Abia astept episodul cu Rambo...asta...Samson, care datorita pletelor avea putere dumnezeiasca, cu care atentie! - a omorat intr'o singura confruntare, fara ajutorul unui Kalasnikov una mie de filistini turbati. Grozava poveste. Eram fascinat de ea pe la 7 ani.

  RăspundețiȘtergere
 6. Nu intentionez sa iasa vreun tambalau, ci doar sa cautam impreuna adevarul despre VT. Pentru ca adevarul este putin diferit de versiunea oficiala mereu.

  RăspundețiȘtergere
 7. Stiu ca nu intentionezi, dar adu'ti aminte de subiectul trinitate... Daramite daca mergi mai departe !

  RăspundețiȘtergere
 8. Trinitatea "a iesit cu tambalau " pentru ca s-au iscat discutii despre CEVA CARE NU EXISTA decat in mintea zapacita de NECREDINTA a fiilor celui care gandeste si actioneaza CU SANGE RECE. Ei neaga , cu teoria lor, pe Acelasi care nu le-a lasat nici o dovada viabila nici despre evolutia prin care ei se gandesc sa ajunga in PREZENTA LUI ocolind PIATRA pusa in capul unghiului la CALVAR=DEALUL CAPATANII.
  Martin Luther, mergi mai departe cu curaj, mintile care trebuie vor fi LIMPEZITE, caci asa a profetit Daniel : "Multi vor fi curatiti, albiti si lamuriti si CUNOSTINTA va creste"(Daniel 12.10 +4) nu mai scriu si ce spune in vers.1o.b Acelasi , Behaila

  RăspundețiȘtergere
 9. Eu cred că priceperea la care se referă îngerul în a doua parte a versetului 10 din Daniel 12 are de-a face cu sinceritatea şi credinţa. Sinceritatea de a admite că nu se ştie decât foarte puţine lucruri despre Dumnezeu şi credinţa de a primi( accepta) ceea ce deja ni s-a făcut cunoscut despre El prin Isus.
  Nenorocirea însă face ca atât marea masă a teologilor( respectiv creştinilor în general) să nu fie sinceri cu ei înşişi în această căutare, afirmând absurd că ei deja ştiu totul...iar pe de altă parte imensa masă a savanţilor să refuze credinţa într-o fiinţă Supremă ca Sursă a realităţii înconjurătoare.
  Şi tocmai de aceea Dumnezeu nu are altă cale de a se revela pe sine decât celor puţini albiţi şi curăţiţi de credinţa în El şi care sunt veşnic nemulţumiţi cu ceea ce ştiu despre adevăr. Adică să se reveleze "pruncilor" care sunt dispuşi să primească noutatea...
  În ceea ce mă priveşte, cred în Dumnezeu ca Sursă primară a vieţii şi înţelepciunii dar recunosc că nu ştiu mai nimic despre El. El este atât de infinit, încât nu poate fi cuprins într-o biblie sau în vreo ştiinţă umană. Dacă aşa ceva stârneşte "tămbălău", nici nu m-ar mira, dar nici nu m-ar opri să merg mai departe în aventura cunoaşterii despre El...

  RăspundețiȘtergere
 10. Am inteles ca Hitler era un romantic fara margini. Am si cateva citate istorice in care el ii declara atentia si grija Evei Braun.

  RăspundețiȘtergere
 11. " El este atât de infinit, încât nu poate fi cuprins într-o biblie sau în vreo ştiinţă umană. "

  Si daca totusi poate fi definit simplu de tot ? Iar intelegerea omeneasca este infinit de limitata .
  Gandeste'te doar la gandul asta: toti il cautam pe Dumnezeu, insa nimeni n'are habar ce cauta de fapt. E ca si cum am fi prins de tropma un elefant, fara sa stim cum arata elefantul. Insa insistam sa'i spunem trompei " elefant ". Gata stim totul.
  Insist sa cred ca Dumnezeu e realitatea, iar fiinta lui nu este decat oglindirea fiintei noastre in realitate. Ne vedem pe noi insine.

  Cu asta iar l'am bulversat pe Behaila, care o sa se gandeasca cat de ratacit sunt. :))

  RăspundețiȘtergere
 12. Claudiu, pot şi eu să ştiu ce ai vrut să spui cu ce-ai spus mai sus?

  RăspundețiȘtergere
 13. Claudiu vrea sa spuna ca Hitler, desi psihopat, era totusi romantic. Edi spune acelasi lucru despre Stalin, Alexandru cel Mare si alti despoti orientali. Ideea lor este ca evreii Il vedeau pe Dumnezeu foarte antropizat, ca pe un despot uman "cu barba" - capabil atat de cruzimi fara margini, cat si de indurare si dragoste fata de anumiti supusi.

  RăspundețiȘtergere
 14. REFERITOR la sinceritate si credinta, la care ai spus ca se refera vers din cap. 12.10, este corect, marturie fiind si cap. 10.12 din Daniel.
  Behaila bulversatul

  RăspundețiȘtergere
 15. " Suntem atat de nestiutori ca arhetipurile sunt factorii determinanţi ai evenimentelor din lume, că acest fapt nu este chiar o parte din dialogul nostru planetar. Psihologic vorbind, noi, ca specie sunt încă într-o stare ne-evoluata, inconştient şi adolescent, ca suntem prea absorbite într-o vizualizare personalistă, reductivă, şi literară a lumii. Conştient de dimensiunea arhetipal a realităţii, nu ne dăm seama că acest univers de vis ca este un oracol viu, o revelaţie desfăşurare, care vorbeşte simbolic. Recunoscând dimensiunea arhetipală a existenţei este să realizăm că suntem joacă roluri reciproc într-o dramă mitică, divină de mântuire, răscumpărare, şi întrupare. "

  RăspundețiȘtergere
 16. 1. Cu usurinta se vede ca seria "Creatiune sau evolutie" este partinitoare.
  2. Argumentele pe care le-ai mentionat sunt temele favorite ale creationistilor/ID-istilor (urmaresc blogurile cu legatura la divinitate/religie/ateism de aprox 1 an si am gasit aceleasi teme pe care le-ai prezentat...)
  3. Cu rea intentie amesteci Teoria Evolutiei cu Abiogeneza (intentia vadita fiind de a discredita TE). Bineinteles ca sti ca Teoria Evolutiei descrie cum au evoluat speciile una din alta si NU APARITIA vietii. De aparitia vietii se ocupa Abiogeneza. (am facut precizarea pentru cine nu stie...)
  4. Nu inteleg cum de nu va plictisiti sa tot repetati aceleasi lucruri false. De ex: "Principiul al II-lea al termodinamicii nu permite aparitia vietii"
  5. Sugerezi ca abiogeneza e acelasi lucru cu Teoria generatiei spontane. Ceva mai actual despre abiogeneza vezi (e si un filmulet acolo): http://lazypawn.com/wordpress/demitizarea-abiogenezei/
  Tot pe acelasi blog (http://lazypawn.com/wordpress/) sunt 26 de articole despre evolutionism (foarte interesant este articolul: Design prost/"Proiectantul" repetent)
  6. Documentarul propus de tine spre vizionare poate fi ratat fara nici o grija (in doc se insira aceleasi minciuni repetate la nesfarsit). Doar cateva observatii la documentar:
  i) un filosof aduce argumente cosmologice... Nu-l intrebam de cosmologie pe "handicapatul" Stephen Hawking!
  ii) in doc apare, inevitabil, si Michael Behe care a luat-o urat in freza: http://gandeste-rational.blogspot.com/2011/06/designul-inteligent-2-la-tribunal.html
  iii) complexitatea ireductibila tare draga ID-istilor
  7. Despre temele creationistilor/ID repetate la infinit cititi: http://zergu-si-credinta.blogspot.com/2011/05/minciunile-creationistilor-adamopratt.html
  si: http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html

  P.S.: daca dati de ceva, cu pretentii stiintifice, in seriualul "Creatiune sau evolutie" sau in documentarele propuse sau chiar si in orice alt blog crestin/credincios/creationist/ID-ist/ ce nu se regaseste in lista din ultimul link anuntati-ma!

  Multumesc anticipat,
  Padre Pio

  RăspundețiȘtergere
 17. Preacinstite parinte! Sa ma gandesc oare ca intamplator aia parut aici ? ( spontaneu ).Sau ai fost creeat? :)) ...sau esti de la politia gandirii..
  Ceea ce ma mira este lungimea postului, si asta fara sa fi facut vreun atac la persoana. Ce'ai patit, te'ai convertit ? Ca nu'ti statea in fire sa fi atat de pasnic...
  Dumnezeu sa te binecuvinteze.

  RăspundețiȘtergere
 18. Nimic nu-i intamplator. Nici macar evolutia nu-i atat de haotica cum ar vrea unii sa sugereze...

  "sau esti de la politia gandirii.."
  1984 - bun roman! (mai bun decat ferma animalelor)

  "Ceea ce ma mira este lungimea postului, si asta fara sa fi facut vreun atac la persoana"
  Am fost putin mai atent in exprimare - atata tot. Dar daca (re)analizezi ce am spus/scris vei gasi cateva aluzii... de ex. (cel mai grav): minciunile pe care le propagati CONSTIENT!

  "Ce'ai patit, te'ai convertit ?"
  Imposibil!

  RăspundețiȘtergere
 19. Padre Pio,

  Bine ai venit...Hai sa-ti raspund, pe rand, in limita timpului disponibil.
  1. Da, acesta este un sit creationist/crestin/areligios, daca poti pricepe si accepta combinatia asta. Adica, in timp ce imi repugna orice religie oficiala, cred in Dumnezeu si in Isus Hristos si automat, in puterea lor. Si nu cred fara argumente. Le expun pe larg pe blog
  2. Punctul doi este sinonim cu punctul 7, asta ca sa vezi ca nu numai creationistii se repeta...
  3. Nu am avut nici-un fel de rea intentie in expunerile mele, ci asta e ceea ce cred. In plus, articolele mele( am mai spus-o la commenturi) sunt de fapt parerile unui fizician publicist german, care nu este catusi de putin interesat de vreo propaganda in favoarea creationismului/crestinismului. Daca tu ai raspunsuri perfecte la ceea ce el si multi alti savanti nu au, te felicit. Dar nu te invidiez...
  4. Stii ceva despre fizica, respectiv legile termodinamicii? Sau ai cunostinte despre ele cum am eu despre evolutie, adica aproape nule?
  5. POti aduce argumente serioase, in limbaj propriu, despre ineficienta teoriei complexitatii ireductibile? Despre argumentele matematice, informatice, etc... aduse in articolele mele? Despre flagelul bacterian al lui Michael Behe?...Can-can-ul referitor la el sau oricine altcineva nu ma intereseaza...
  6. Nu confund abiogeneza cu evolutia, desi e adevarat ca am mentionat-o la inceput, numai ptr motivul ca trebuia sa incep cu inceputul...Insa numai acest lucru, si anume ca voi evolutionistii, nu aveti nici-un raspuns deocamdata pentru aparitia vietii, ar trebui sa va faca mai modesti si mai moderati in declaratii de ultima instanta...ceea ce nu se intampla, din pacate.
  7. In spatele teoriei evolutiei, se afla de fapt indepedenta de Dumnezeu. Dorinta de a arata lumii ca putem evolua foarte bine si fara El. Cat de bine evolueaza lumea, din orice punct de vedere in sec 21, se poate vedea insa cu ochiul liber. Nu e nevoie sa citesti vreo biblie sau vreun manual de stiinta.

  RăspundețiȘtergere
 20. " Dar daca (re)analizezi ce am spus/scris vei gasi cateva aluzii... de ex. (cel mai grav): minciunile pe care le propagati CONSTIENT! "

  E, una este sa spui voalat ( sau mai putin voalat ) ceea ce crezi, si alta sa ataci persoana si sa fi mojic. Azi mai ca ti'a reusit. Sa'ti tina Dumniezo naravu'.

  Inca ceva, referitor la aluzia cea directa: din punctul meu de vedere, voi ateii sunteti la fel ca religiosii, fiind doua extreme. Ascundeti cand nu va convine rahatu' sub covor, sunteti la fel de fanatici si cu idei fixe, purtati cam acelasi dioptrii la ochelarii de cal, atacati in grup, si reply-urile le dati de parca ati fost dresati la Gestapo. Incolo baieti buni.
  Dupa cum vezi, n'am facut nici eu aluzie la persoana cuiva, ci am fost civilizat si v'am bagat intr'o oala. Asa glumesc eu. :))

  RăspundețiȘtergere
 21. Intermezzo: Nu exista nici o deosebire intre religiosi si credinciosi (parerea mea!)! Iar ateii nu sunt nici religiosi si nici credinciosi...

  RăspundețiȘtergere
 22. Parerea ta ! Adica adevarul gol-golut si complet.
  Pot sa ma distrez de modul in care gandesti ?

  RăspundețiȘtergere
 23. Deci fi atent Padre Pio, religia nu'i altceva decat incercarea patetica a omului de a se defini pe el insusi, realitatea ce'l inconjoara cu succes, si valorile care'l insufletesc. Pe foarte-foarte scurt.
  Asa cum religia are un set de valori, asa are orice alt curent de gandire.
  O sa te anunt prietene ca nici unul nu e mai breaz decat altul, si ca fiecare are ca esenta CRIMA MORALA asupra semenului. Cu toate ca fiecare afirma cu fermitate altceva.
  Daca citesti biblia, o sa vezi un set de crime care'ti fac parul maciuca. Daca te uiti la cultura TUTUROR popoarelor o sa desoperi aceleasi manifestari ale bunatatii omenesti, culminand cu cel mai mare genocid al tuturor timpurilor: 80.000 de oameni omorati in 4 zile. ( !!! ) - la azteci. ( acolo nu era dumnezeul evreilor de vina ci Kukulkan, alt tip cu minte delicata )
  Stiu, te gandesti ca toate acestea au fost savarsite in numele religiei, si d'aia te gasesc eu pe tine in frumoasa calitate de luptator al luminii: Padre Pio - ateul.
  Gresit prietene ! Daca ai fi citit insa de exemplu " Arhipelagul Gulag " al lui Soljenitin, ai fi trecut cu intelegerea la un nivel superior, adica ai fi ajuns cu intelegera la nivelul unui om inteligent.
  Si concluzia pe care ai fi tras'o ar fi fost ca nu religia, ci IDEOLOGIA o trage mintii omenesti cam de la inceputuri incoace. Adica ai ajuns atat de inteligent, incat te ridici de la efecte spre cauze. Ideologie au avut si au religiile. Dar o are cu succes si ateismul ! Ideologia este inchisoarea in care se zbate mintea omeneasca. Comunistii au fost atei ! Dar o sa fi mirat sa afli ca sunt la fel de criminali ca si religiosii.
  Deci, gargara cu "noi suntem mai buni ca restul" e mai bine sa o canti in corul catedralei mantuirii neamului. Adica un mare bullshit.
  A, si am uitat sa zic laultimul post ca atat religiosii cat si ateii sunt superficiali.
  ;)

  RăspundețiȘtergere
 24. Mda. Asta-i adevarul! Intre religie si credinta nu-i nicio diferenta! Poti sa te distrezi cat vrei...

  Dar acum ma concentrez sa raspund lui Martin

  RăspundețiȘtergere
 25. Padre Pio,

  In ciuda limbajului sau sarcastic obisnuit, Mizantropescu are dreptate. Atat ateii cat si religiosii( cei care sustin sus si tare vreo dogma sau vreo biserica) au ochelari de cal si sunt indragostiti de ideile lor mai degraba decat de realitate.
  Ai putea sa ma acuzi ca spun asta deoarece eu insumi am fost candva religios. Dar tocmai fizicianul german secular de care ti-am vorbit mai sus si din ale carui carti au fost spicuite articolele mele, va numeste asa, pe voi ateii: dogmatisti. Iar el nu a fost religios cel putin insensul in care am fost eu 30 de ani.
  Voi ateii va incapatanati sa nu credeti, chiar si atunci cand va sunt prezentate motive serioase ca exista totusi un Dumnezeu. Exact cum religiosii se incapataneaza absurd sa creada ca Biblia este infailibila sau ca exista trinitatea. Personal va vad calatorin in aceeasi barca, oricat ar fi de socant asta pentru unii.
  Cand savanti de marca( si nu putini deloc) sustin acum designul inteligent, cand este confirmat de toate universitatile lumii ca informatia are neaparat nu numai un destinatar ci si un expeditor cauzant al ei(apropo de ADN), cand principiul antropic slab si tare indica clar spre un univers extrem de fin tunat, care nu lasa locul hazardului, raspunsul vostru este: nu-i nimic, exista inca vreo 500 de bilioane de universuri si " se intampla" ca in asta norocos am aparut noi.
  Bun, ptr asta evident ca nu exista nici-o proba stiintifica, dar voi O CREDETI fara sa clipiti. Fara nici-un fel de ironie, mi-as dori sincer sa am credinta voastra. Dupa cum vezi, o credinta fara ghilimele...

  RăspundețiȘtergere
 26. "1. creationist/crestin/areligios, daca poti pricepe si accepta combinatia asta"
  Usor pot pricepe combinatia asta = credincios = a crede in supranatural = a crede in ireal

  "2. Punctul doi este sinonim cu punctul 7, asta ca sa vezi ca nu numai creationistii se repeta..."
  Nu! La punctul 7 trimit catre un link ce trateaza temele pe care le repetati neincetat. Eu nu pot, in orice domeniu, sa am o idee originala. Asa ca, fara NICIO jena, dau link-uri catre sursa (de fapt asa e si corect...)

  "4. Stii ceva despre fizica, respectiv legile termodinamicii? Sau ai cunostinte despre ele cum am eu despre evolutie, adica aproape nule?"
  Deci recunosti ca nu stii nimic de Teoria Evolutie dar iti permiti sa o contesti in 5 episoade...

  5. POti aduce argumente serioase, in limbaj propriu, despre ineficienta teoriei complexitatii ireductibile?
  Da. Cred ca pot aduce argumente serioase, chiar de trebuie sa depun oarece eforturi (nefiind specialist am sa revin cu argumente pertinente. Promit!)

  "6. Nu confund abiogeneza cu evolutia, desi e adevarat ca am mentionat-o la inceput"
  Dar la sfarsitul seriei ai spus (amestecat!): "când vine vorba despre teoriile despre APARITIA/evoluţia vieţii, totul se reduce la o simplă întrebare: îl mai crezi sau nu-L mai crezi pe Dumnezeu?"

  Eu (ca ateu) va spun urmatoarele:
  Fara INDOIALA evolutia este PERFECT valabila (sunt tone/munti de dovezi! si numai orbii nu le vad - din pacate, unii se prefac ca nu le vad). La teoria aparitie vietii noi mai lucram... Nu-i nici o rusine sa nu stii INCA! Dar vom gasi raspunsul! Sunt sigur.

  RăspundețiȘtergere
 27. "Cand savanti de marca( si nu putini deloc) sustin acum designul inteligent, cand este confirmat de toate universitatile lumii ca informatia are neaparat nu numai un destinatar ci si un expeditor"
  Cati (procentual) savanti de marca sustin Inteligent Design-ul? ID-ul e o pseudostiinta (Behe-ila e in fruntea sustinatorilor), adica o porcarie la fel cum e si homepatia sau astrologia!
  Deci care sunt acele Univesitati ce sustin ce spun ID-iotii?

  Despre "principiul antropic slab si tare indica clar spre un univers extrem de fin tunat" Aici mai meditez/rumeg (dar poti sa vezi si tu, pana una alta, ce se spune la: http://www.talkorigins.org/indexcc/CI/CI301.html si http://www.talkorigins.org/indexcc/CI/CI302.html )

  RăspundețiȘtergere
 28. " La teoria aparitie vietii noi mai lucram... Nu-i nici o rusine sa nu stii INCA! Dar vom gasi raspunsul! Sunt sigur. "

  Io zic sa va luati de mana cu religiosii si lucrati la teoria evitarii extinctiei speciei. Nu'i nici o rusine ca inca sunteti pe nicaieri. Raspunsul insa sunt sigur ca'l veti gasi impreuna.
  Ambii aveti dumnezei trasi la indigo: voi ateii niciunul, avand principala trasatura de caracter fanatismul, care conduce la divizarea dintre semeni, iar religiosii, pe cel al dragostei, avand insa tot aceeasi principala trasatura de caracter: tot fanatismul, care are ca rezultat aceeasi segregare a speciei umane.
  Parerea mea este ca sunteti la fel de putin inteligenti, si unii, si altii. Si umanisti, sau crestini dupa caz.
  In esenta, niste barbari moderni.
  Realitatea ma iubeste atat de tare, incat vine sa depuna marturie in favoarea a ceea ce'am scris. Iar realitatea nu poate sa minta. ;)

  Tit 1:2

  RăspundețiȘtergere
 29. "Parerea mea este ca sunteti la fel de putin inteligenti, si unii, si altii. Si umanisti, sau crestini dupa caz.
  In esenta, niste barbari moderni. "
  OK. Atunci spune cine sunt cei inteligenti! Cei ce se agata de himere (zei/dumnezei/isusi/mohamezi) sau cei ce cerceteaza obiectiv?!

  Sa o luam altfel:
  Chiar crezi ca "realitatii" ii pasa de tine sau de noi?!
  Chiar crezi ca "Dumnezeu e realitatea, iar fiinta lui nu este decat oglindirea fiintei noastre in realitate. Ne vedem pe noi insine." Adica te/ne crezi Dumnezeu(/i) Fugi d-acilea!

  Realitatea e mult mai vasta decat o intelegem/imaginam. Dar tu ai certitudinea (pretentia) ca REALITATEA reprezinta, nimic mai putin, decat oglindirea persoanei TALE/noastre. Sau altfel spus realitatea/universul fara noi si mai ales fara Tine (cu majuscule) nu ar putea exista sau avea sens...
  Iti spun sigur ceva: Realitatii o doare fix acolo de noi ("noi" scris cu microminuscule)!

  RăspundețiȘtergere
 30. Prieteni, nu suntem aici ca sa evaluam gradele de inteligenta ale nimanui. Am intalnit atei superinteligenti si crestini dusi cu pluta de foarte multe ori. Dar cine trage concluzia din asta ca crestinismul e o porcarie iar ateismul mama intelepciunii greseste grav.
  De aceea nu imi plac crestinii care ii trimit pe atei in iad, dar nici viceversa, atei care ii fac pe crestini idioti. Cineva nu este idiot atunci cand are idei contrare cu altcineva, ci cand jigneste sau persecuta pe altcineva ptr ideile lui.

  Acum...Padre Pio, eu chiar nu m-am vorbit deloc cu Mizantropescu dar vad ca a gandit la fel ca mine: si cei din biserici si ateii sunt la fel de dogmatici, de incapatanati, de indragostiti de ideile lor. Ele li-s mai dragi ca adevarul.
  Personal nu sunt de acord cu perceptia realitatii asa cum o vede M, pentru ca suna a panteism, daca am inteles eu bine. Dar nici nu sunt de acord cu cei care spun ca Dumnezeu nu e implicat deloc in realitate. E o poveste lunga, extrem de filozofica si nu e timpul acum...
  Astept, Padre Pio, sa-mi prezinti argumentele contra complexitatii ireductibile. Daca se poate, cu cuvintele tale.

  RăspundețiȘtergere
 31. "Prieteni, nu suntem aici ca sa evaluam gradele de inteligenta ale nimanui."
  Sunt perfect de acord.

  Scuze pentru: "OK. Atunci spune cine sunt cei inteligenti! Cei ce se agata de himere (zei/dumnezei/isusi/mohamezi) sau cei ce cerceteaza obiectiv?!" Mai degraba in loc de "inteligenti" mai bine spuneam "productivi"

  In multe locuri am spus ca sunt religiosi inteligenti dar continua sa fie credinciosi. Cauza credintei fiind alta (de ex: mediul religios in care s-au nascut-crescut, etc)

  Voi reveni in legatura cu complexitatea ireductibila!

  RăspundețiȘtergere
 32. Uneori niste scuze sincere valoreaza mai mult ca orice demonstratie stiintifica. Vorba lui Mizantropescu: "suntem toti colegi de specie"...Mai inteligenti, mai putin inteligenti, dar in fond si la urma urmei impartim aceeasi planeta...
  PAdre Pio, ateii sunt o provocare pentru crestinism in sensul ca pulverizeaza superstitia ieftina pe care e cladit de multe ori acesta. Dar ateismul, chiar daca poate fi mai inteligent, nu mi se pare deloc solutia.
  Si stii de ce? Pentru ca nu aduce solutia la framanatarile umane pe care le aduce crestinismul. Ateismul se lauda ca poate descrie termenii unei ecuatii, dar nu poate nicicum sa rezolve ecuatia. Nu poate crea o lume mai buna. Nu rezolva problema raului, a suferintei, a mortii...Dar toate astea sunt bullshit, stiu, ptr atei. Ptr ei conteaza DOAR viata asta. Si de foarte multe ori, DOAR persoana lor...De-aia cred eu, o sa vina iar potopul:-)

  RăspundețiȘtergere
 33. ID = Intelligent Design

  In primul rand teoria ID nu rezolva absolut nimic! Sunt doar niste carcotasi caraghiosi (si fara umor). Cei ce sustin ID-ul nu au nici o dovada care sa le sustina teoria. Scopul principal fiind, de fapt, de a nega validitatea TE pentru a introduce in scoli dogma religioasa. In schimb, exista tone/munti de dovezi (din multe discipline diferite) care converg catre aceeasi concluzie: Teoria Evolutiei este un FAPT nu numai o simpla teorie!

  Cand ID-iotii (asa am sa-i denumesc de acum inainte) nu inteleg un organism/organ, fiind peste capacitatea lor de intelegere, ei declara ca acel organism/organ a fost Creat de o fiinta superioara (nu se precizeaza ca fiinta superioara ar fi Dumnezeu... dar se subintelege!)
  De fapt ID-iotii nu sunt idioti ci au interese ascunse (oare de ordin religios si material?). Scopul lor este: introducerea doctrinei lor in scolile publice pe usa din dos a stiintei...

  Da, ID-ul nu este o stiinta iar sustinatorii si chiar inventatorii ID-ul sunt niste ignoranti cu pretentii stiintifice. Un exemplu de prostie marca Behe: Behe a sustinut ca sistemul imunitar este de o complexitatea ireductibila. Omul obisnuit imediat il va crede ca asa e (sa fim sinceri cine, dracu, intelege sitemul imunitar (in afara de specialisti)?! Treaba urata si penibila este ca, inainte ca Behe sa spuna ceva de sistemul imunitar ca fiind ireductibil, s-au scris 58 de recenzii si 9 carti referitoare la evolutia sistemului imunitar. Reactia lui Behe, in timpul procesului, la acele materiale stiintifice a fost: "nu sunt indeajuns de bune" (chiar recunoscand ca NU le citise!!! Acum sa ma iertati, numai un imbecil/nesimtit ca Behe poate sa spuna asa ceva)
  Can-can-ul cu Behe ar trebui sa te intereseze ca sa intelegi ce fel om e!

  RăspundețiȘtergere
 34. Ideea ca ochiul este o "complexitate ireductibila" a fost lansata chiar de... Darwin :) ID-iotii citeaza cu veseli pasajul referitor la complexitatea ochiului din "Originea speciilo" de Darwin (dar nu complet - de ce oare nu ma mir?!):
  Citatul (din Originea speciilor) repetat ca la un patefon stricat este:
  “Marturisesc deschis ca pare cu totul absurda presupunerea ca ochiul, cu toate inimitabilele lui dispozitive pentru acomodarea focarului la diferite distante, pentru primirea diferitelor intensitati de lumina si pentru corectarea aberatiilor sferice si cromatice, s-ar fi putut forma prin selectie naturala.”
  Dar Darwin, imediat in paragraful urmator, spunea: “Ratiunea imi spune ca daca se poate arata existenta a numeroase gradatii de la un ochi simplu si imperfect la unul complex si perfect, fiecare stadiu fiind folositor posesorului sau, dupa cum cu siguranta se si intimpla; apoi daca ochiul varieaza mereu si variatiile se mostenesc, ceea ce de asemenea se intimpla in mod neindoielnic; si daca astfel de variatii sint folositoare oricarui animal in conditii de viata schimbatoare, atunci dificultatea de a crede ca un ochi perfect si complex ar putea fi format prin SELECTIE NATURALA, desi pare de neinvins pentru imaginatia noastra, nu ar trebui considerata ca subminindu-ne teoria.” pagina 161-162 si continua explicatiile legate de formarea ochiului pina la p. 164
  Da! si s-a aratat ca ochiul a evoluat (chiar si prin modele matematice)

  "Complexitati ireductibile" abunda in lumea ID-iotilor. Mai are rost sa pierd/pierdeti vremea cu ele?!

  RăspundețiȘtergere
 35. @Mizantropescu
  Ai spus ca Biblia spune ca Pamantul este rotund.
  Spune-mi, atunci, care este formula volumului cercului!
  "Isaia 40:22 El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el."

  RăspundețiȘtergere
 36. @Martin Luther
  Vrei sa mai povestesc si despre "flagelul bacterian al lui Michael Behe". Dar ce-s eu cunoscaturul tuturor lucrurilor?!
  Vezi, mai bine, ce spune crestinul Kenneth R. Miller despre flagelate: http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html

  Tot de la crestinul Miller puteti invata: http://www.youtube.com/user/ZergAteu?blend=1&ob=5#p/u/0/kp5i0_6PlrU

  Cunostiintele acumulate de omenire nu pot fi stapanite de catre un singur om. Pentru ca acestea (cunostiintele) nu pot inghesuite intr-o singura carte penibila de povesti numita Biblia!

  Recunosc ca ceva mai greu imi este sa raspund in legatura cu principiul antropic. Dar, iarasi, voi credinciosii, cand nu intelegeti ceva, decretati: "Fara INDOIALA Dumnezeu trebuie sa existe caci altfel nu se poate explica"

  Am sa incerc sa scriu si ceva despre principiul atropic...

  RăspundețiȘtergere
 37. @Martin Luther
  "De-aia cred eu, o sa vina iar potopul:-) "
  NU! Potopul a venit odata cu crestinimul! Omenirea a stagnat, cel putin, 1600 de ani din cauza crestinismuli...

  RăspundețiȘtergere
 38. "Cand ID-iotii (asa am sa-i denumesc de acum inainte) nu inteleg..."

  Deci...te-am mai rugat odată să nu mai plecăm de la postulate în ceea ce priveşte inteligenţa/idioţenia oamenilor măsurate după ideologia la care aceştia aderă. Pentru că mi se pare şi naiv şi lipsit de educaţie. Dar văd că nu ai înţeles.
  Atunci îţi mai spun încă odată: pe situl meu poţi spune orice doreşti, dar în mod civilizat. Nu admit jigniri nici dinspre o tabără, nici dinspre cealaltă. Faptul că un creaţionist ca mine te lasă să te desfăşori la el pe blog, şi mai este şi interesat de ce spui, dovedeşte că, probabil:-), nu sunt atât de idiot precum par în ochii tăi...

  Am avut aici în germania discuţii foarte frumoase cu atei, recunosc mult mai frumoase decât cu mulţi creştini. Poate că e vorba de educaţie la mijloc, de etica unei discuţii, nu ştiu, dar nu admit jigniri. Poţi formula altfel ideile, dacă vrei. Nici pe mine n-o să vezi că îi fac pe atei nişte cretini. Pentru că ştiu că nu sunt:-) Dacă îţi place această abordare, eşti binevenit în continuare, dacă nu, I'm sorry..ptr că nu-mi place să cenzurez pe nimeni.
  Deci, sper să nu mai fie nevoie să mă repet a treia oară. Mersi.

  RăspundețiȘtergere
 39. 1. ID-ul este diferit de creationism. Desigur ca nici despre creationism nu am o parere foarte buna (e de inteles din moment ce sunt ateu...) dar creationistul are bunul simt sa nu emita pretentii stiintifice - adica recunoaste, din start, ca la baza creationismului este credinta in Dumnezeu. Nu la fel stau lucrurile cu ID-ul.
  2. ID-ul nici macar nu se refera la Dumnezeu. Ei spun ca "o fiinta superioara" a facut posibila aparitia vietii (mda, e clar ca la El fac aluzie)
  3. Tema lor centrala este complexitatea ireductibila (CI). Parca-s obsedati. Fiecare caz de CI reclamat de ei a fost demontat de oamenii de stiinta veritabili (inclusiv de omul de stiinta crestin Kenneth Raymond Miller). Behe este un impostor (sunt convins ca a facut o avere vanzand cartile sale pline de minciuni - se stie, de milenii, ca minciunile se vand foarte bine !!!)
  4. Cum ai vazut am precizat: "De fapt ID-iotii nu sunt idioti ci au interese ascunse (oare de ordin religios si material?)"
  5. Spune-mi care este contributia ID-ului la progresul cunoasterii umane? Nu a dovedit nimic! A atacat, fara succes (din punct de vedere stiintific...), Teoria Evolutie.

  Degeaba te superi, asta-i adevarul! Dar tu continui sa-i citezi...

  RăspundețiȘtergere
 40. Recunosc că la un moment dat ID devine o ideologie. Ei şi ? TE nu este deloc o ideologie? Oamenii se agaţă de idei, se îndrăgostesc de ele, şi apoi nu mai vor să renunţe la ele, în ciuda munţilor de dovezi care le stau împotrivă, vorba ta.
  Despre teoria evoluţiei ai auzit tot în şcoală, la fel cum în USA se predă în multe şcoli ID. Deci pe undeva suntem chit. Dar nu asta e problema. problema apare în momentul în care, aşa cum am mai spus, cineva începe să jignească semenul din cauza a ceea ce crede acesta.

  ID este sprijinit de genetică, matematică, informatică, fizică. Despre ultimile trei m-am referit pe larg în articolele mele şi oricum mă voi mai referi pe larg în continuare pe blog.

  Despre genetică cunosc destul de puţin din păcate. Însă atât cât cunosc, ştiu deja că organismul uman, de ex, conţine 3,5 miliarde ( aprox) de perechi de baze A, C; G, T, baze care determină felul în care se va forma respectivul ADN. Câteva detalii impresionante:
  a) felul în care se pot combina aceste baze contează, deoarece nu se pot combina decât într-un anumit mod, şi anume: adenina doar cu timina (A + T sau T + A), şi citozina doar cu guanina (G + C sau C + G); cu alte cuvinte, o bază de tip A, în orice parte a lanţului s-ar afla ea, nu se poate combina decât cu o bază de tip T, şi invers; în mod similar, G nu se poate combina decât cu C, şi invers"(" complementaritatea bazelor")
  b) Ordinea contează: A + T nu este acelaşi lucru cu T + A(împerecherea bazelor)
  c)Trei perechi de baze azotate formează în mod normal un „codon”. Acesta codifică un aminoacid. Mai mulţi codoni la un loc codifică o proteină.

  Dacă tu nu vezi aici nici-o inteligenţă, dacă nu vezi nici-un software complicat al vieţii fiecărei celule, dacă nu vezi cum totul este în strânsă interdependenţă( mutaţiile genetice fiind practic o alterare a unei părţi din informaţia din molecula ADN, iar dacă se şterg o singură pereche de baze dintr-o genă, toată gena respectivă devine non-operativă)etc, etc...atunci nu ştiu ce să mai zic despre tine. Deci un INTELIGENT DESIGN este cu prisosinţă, şi nu se poate nega acest lucru. Numai că voi atribuiţi acest ID pur şi simplu "inteligenţei" naturii, noi îl atribuim lui Dumnezeu.
  Acuma, am scris în articol pe larg că informaţia presupune NEAPĂRAT existenţa unui cod, a unui destinatar şi...a unui EXPEDITOR. Codul vieţii etrem de complicat îl avem, destinatarul îl avem, dar după voi...NU EXISTĂ NICI-UN EXPEDITOR. Pentru că aşa vreţi voi să nu existe!!
  Uite că au fost şi atei importanţi care şi-au reconsiderat poziţia lor intrasingentă tocmai datorită argumentului teleologic( ID)! Vezi aici:http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew

  RăspundețiȘtergere
 41. "Vrei sa mai povestesc si despre "flagelul bacterian al lui Michael Behe". Dar ce-s eu cunoscaturul tuturor lucrurilor?!"

  Păi tocmai de-aia ...că nu eşti, eu nu m-aş repezi în locul tău să fiu aşa de sigur. Sincer să fiu, din "felul" în care ai "combătut" compelexitatea ireductibilă, deduc că ai fost îndoctrinat din start contra ei şi...gata.
  Ceea ce faci tu, acuzându-l pe Behe de una şi alta, este larg răspândit în dialectica românească a ideilor. Adică dacă nu ne place ceea ce zice cineva, ne luăm de persoana şi trecutul său. Îl numim eretic, rău-voitor( dacă e din biserică)sau escroc şi manipulativ. O fi!!! posibil...pe mine mă interesează nu câţi bani a fcăut Behe după urma cărţilor lui, ci dacă e adevărat ceea ce spune dpdv ştiinţific.

  RăspundețiȘtergere
 42. "Cunostiintele acumulate de omenire nu pot fi stapanite de catre un singur om. Pentru ca acestea (cunostiintele) nu pot inghesuite intr-o singura carte penibila de povesti numita Biblia!"

  Aici ai zis un mare adevăr, dar doar pe jumătate, şi nu mă mir. Tocmai din cauză că ..."cunostiintele acumulate de omenire nu pot fi stapanite de catre un singur om", biblia este o carte de poveşti. Corect. Dar NU PENIBILĂ! Un singur cuvânt introdus tendenţios deformează adevărul!

  Biblia este din multe puncte de vedere o carte de poveşti. Dar multe dinte ele sunt reale, chiar dacă "penibile". Cum separăm grâul de neghina din ea e o cu totul altă discuţie, ce nu-şi are locul aici şi acum. Dar eu găsesc biblia fascinantă şi inspirată de Dumnezeu tocmai pentru că este cu greşeli. Umană. Reală. Necontrafăcută în esenţe...
  După părerea mea, adevărul suprem nu se află nici în biblie nici în ştiinţă, am mai spus-o. Dumnezeu nu este o carte religioasă, nici-un tratat de filozofie şi ştiinţă. Dar se lasă explicat, la nivelul nostru redus, prin toate. Adevărul trebuie căutat, nu deţinut. Adevărul este o Persoană infinită, şi nu o teorie, fie ea religioasă sau ştiinţifică.

  RăspundețiȘtergere
 43. "Recunosc ca ceva mai greu imi este sa raspund in legatura cu principiul antropic. Dar, iarasi, voi credinciosii, cand nu intelegeti ceva, decretati: "Fara INDOIALA Dumnezeu trebuie sa existe caci altfel nu se poate explica"

  Desigur că noi alegem să credem in faţa dovezilor, în timp ce voi, în faţa aceloraşi dovezi, alegeţi să nu credeţi. Aici nu ai zis nimic greşit!
  principiul antropic slab( referitor la terra şi sistemul solar) şi cel tare( referitor la univers)sunt argumente atât de puternice în favoarea CUIVA care le-a conceput, încât Stephen Hawking a fost silit în ultima lui carte( pe care am terminat-o de curând) să facă pură....FILOZOFIE!!! Şi asta după ce la începutul cărţii tocmai denunţase faptul că filozofia a eşuat în tentativa ei de explicare a vieţii. Crede-mă că îmi place foarte mult SH( un alt ateu) şi ştiu ce vorbesc.
  Ştii ce a născocit el în ultima carte ca să distrugă valabilitatea principiului antropic, care evident arată spre un creator? Multi-universurile, în număr de 10 la puterea 530. Şi cică al nostru ar fi cel norocos. BUn...zic eu. Dar unde e dovada? Nu e şi asta un exemplu cras de CREDINŢĂ? deşi contraproductivă, desigur...

  RăspundețiȘtergere
 44. Asta e parerea mea despre Biblie. Sunt sincer! Ce ai vrea sa mint?

  Numai cand ma gandesc ca Avram s-a taiat singur imprejur la 90 de ani ca legamant cu Dumnezeu. Asta nu-i monument de penibilitate?!

  RăspundețiȘtergere
 45. Nu, foarte bine că nu minţi. Îţi respect părerea ta despre biblie, deşi nu ţi-o urmez întru totul.
  Şi asta pentru că voi generalizaţi fără temei. Vă poticniţi în ceea ce priveşte vechiul testament( nu fără temei, recunosc), dar refuzaţi cu încăpăţânare să admiteţi existenţa istorică a lui Isus şi a învierii Lui din noul testament!
  Absolut de acord că în ceea ce priveşte Vt sunt foarte multe mituri, fabule şi poveşti. Dar sunt şi foarte multe profeţii despre Isus, rostite cu sute de ani mai înainte, şi împlinite literal de El! Obiectivitatea, asta vă lipseşte vouă ateilor în primul rând. Încolo, sunteţi din păcate cu multe procente IQ peste creştini...

  RăspundețiȘtergere
 46. "Dar sunt şi foarte multe profeţii despre Isus, rostite cu sute de ani mai înainte, şi împlinite literal de El!"
  Foarte interpretabil! Evreii nici nu vor sa auda de asa ceva...

  "dar refuzaţi cu încăpăţânare să admiteţi existenţa istorică a lui Isus şi a învierii Lui din noul testament! "
  Poti sa dai o sursa extra-biblica care sa ateste existenta istorica a lui Isus?

  RăspundețiȘtergere
 47. Dar, daca se poate, fara sa mentionezi, ca sursa extra-biblica, de:
  Caiu Corneliu Tacit
  Iosephus Flavius
  Suetonius
  Plinius cel Tanar

  RăspundețiȘtergere
 48. "Încolo, sunteţi din păcate cu multe procente IQ peste creştini..."
  Nu-i adevarat (nu cred asta).
  Dar, din pacate, indoctrinarea religioasa lasa urme adanci in mintea credinciosului. Mai mult, credinciosul nu poate gandi LIBER deoarece orice gand al sau aluneca inevitabil spre "divinitate" (un fel de groapa de potential = imposibilitatea de a progresa) Din acest motiv eu sunt un ateu atat de "fanatic"!!!

  Dar exista si avantaje: credinta ca viata nu se termina dupa moarte :) Cum spuneam: POVESTI...

  RăspundețiȘtergere
 49. De ce?!? Aceia ce-au? Al doilea este un istoric veritabil, zic eu. Dar nu, există şi alte referinţe, unele dintre ele foarte moderne despre Historical Jesus, care vin chiar din tabăra agnosticilor: Ai auzit de Bart Ehrman? Eu îl consider un agnostic de toată isprava, profesor în noul testament.
  El, şi mulţi alţi cercetători lingvişti, arheologi, istorici, etc, nu se îndoiesc de realitatea existenţei lui Isus acum 2000 de ani. Uite dovada: http://www.youtube.com/watch?v=zdqJyk-dtLs&feature=related

  RăspundețiȘtergere
 50. Anonim spunea...
  padre,
  pana cand
  mai ai de gand
  sa faci FLOTARI PE CUIE
  nu vezi tu
  ca de pe-amu
  la altii le faci CUCUIE ?
  Behaila (am citit Minuni dovedite)

  1 iulie 2011, 00:28

  RăspundețiȘtergere
 51. Padre Pio e un alt impostor notoriu. La fel cum e si Behe...
  ah, Behe mai tebuie doar sa fie canonizat!

  RăspundețiȘtergere
 52. Padre, tu esti Ateu fanatic, io m-am dfeclarat crestin fanatic, hai sa discutam fiecare de fanatismul lui, cu MINUNI DOVEDITE , nu cu MINCIUNI DOSPITE ( Padron, INVERS trebuia sa scriu )

  RăspundețiȘtergere
 53. Fanatismul orbeşte întotdeauna. Nu degeaba am zis eu că habotnicia religioasă şi ateismul ideologic călătoresc în aceeaşi barcă. Numai că e o barcă maaare de tot, ceva de gen Titanic, şi nu prea se văd unii cu alţii mai deloc. Unii la clasa I, alţii la clasa a II a.

  Adevărul, aşa cum este el în Isus Hristos, eliberează. De dogme, de rituri, de religie, de mândrie, de atotsuficienţă. Ah, dar pe nimeni nu interesează adevărul!

  RăspundețiȘtergere
 54. " Le-am dat Cuvantul Tau ; si lumea i-a urat, pentru ca ei nu sunt din lume dupacum Eu nu sunt din lume.....Sfinteste-i prin adevarul Tau : CUVANTUL TAU ESTE ADEVARUL. ( Ioan 17.14+17 )
  " EU SUNT calea. adevarul si viata .
  Nimeni nu vine la Tatal, decat prin Mine " (ioan 14.6 )
  numai prin IUBIRE se poate face apropierea de adevar si numai cu INIMA se poate pricepe TAINA exprimata de Dumnezeu: "Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi "
  Oare cand iti vei recunoaste originea si vei incepe sa folosesti exprimarea prin cuvintele ADEVARULUI, sa realizezi faptul ca NICI UN CUVANT DIN SCRIPTURA nu va trece fara sa fie confirmat ca adevarul , care INTERESEAZA PE TOTI, dar este inteles de foarte PUTINI, care IL gasesc dupa o cautare asidua , dar nu cu MINTEA ci cu INIMA SFINTITA = CURATA .

  RăspundețiȘtergere
 55. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 56. "De ce?!? Aceia ce-au? Al doilea este un istoric veritabil (Iosephus Flavius), zic eu."

  Iosephus Flavius o fi fost un instoric bun. Nu cu el e problema ci cu textele lui care au fost, POSIBIL, falsificate de crestini (multi cercetatori sunt de parere ca in textele lui Flavius au fost inserate fragmente de catre crestini).

  Obiceiul crestinilor de a falsifica scrieri (indiferent de natura lor) e demonstrat de Bart Ehrman! (atentie! nu numai crestinii au obiceiul de a falsifica istoria)

  Da, Bart Ehrman e un tip simpatic (inteligent). Vezi ce spune despre modul in care crestinii, voit sau nu, au falsificat/modificat NT: http://highmage.blogspot.com/2010/01/bart-ehrman-despre-noul-testament.html

  Asta-i culmea culmilor: sa falsifici un fals. Bine, bine, recunosc ca-s iarasi rautacios. Ei, crestinii, au falsificat doar un... mit: Mitul lui Isus.

  Foarte interesant este ce spune, Bart Ehrman, despre Trinitate la minutul 5:45-7:43 in http://www.youtube.com/watch?v=oGAwsroMwSc&feature=related . Trinitatea nu a fost mentionata niciunde in NT! Dar, asa cum bine stim, "inovativii" crestini au rezolvat problema...

  Deci, va place sau nu, Trinitatea e un simplu... FALS!
  Trist? Nah! Asa e viata. Invingatorii scriu istoria!!!

  P.S.: Dar cu Behe (michael) nu am terminat!

  RăspundețiȘtergere
 57. Cu trinitatea ai perfectă dreptate. Eu nu mai cred aşa ceva de prin 2005, şi am foarte mulţi prieteni foşti adventişti care nu mai cred. E clar: trinitatea este un fals păgân de toată "frumuseţea"! Şi ai dreptate: istoria e scrisă de învingători: Atanasie din Alexandria.

  Lui Bart Ehrman i-am citit o carte deja şi i-am făcut şi o recenzie pe blog. Mi se pare un tip de toată isprava, neapărat vrednic de citit. Despre falsificarea textelor lui Flavius de cţtre creştini, la fel ca şi cu Behe: Adu-mi o dovadă serioasă dacă vrei să te cred...

  RăspundețiȘtergere
 58. "Despre falsificarea textelor lui Flavius de cţtre creştini, la fel ca şi cu Behe: Adu-mi o dovadă serioasă dacă vrei să te cred... "

  E putin mai greu, de demosnstrat, pentru simplul fapt ca nu se detin atatea copii ale scrierilor lui Flavius la fel de multe ca despre NT: http://ro.wikipedia.org/wiki/Testimonium_Flavianum

  In zecile de volume scrise de Josephus exista doar 2-3 referinte la Isus ("Antichitati Iudaice" 21 volume; "Razboiul evreilor" 7 volume). Dar daca ne gandim cum crestinii au modificat(=falsificat) NT nu ne este prea greu sa ne imaginam interpolarile din textele lui Flavius Josephus.

  Dar totusi e o problema cu Josephus. Dupa ce a fost capturat de romani a devenit un lingau. Iar romanii nu aveau nevoie de rebeli ci de mielusei.

  Si uite asa a aparut crestinismul:
  Matei 22:20 El i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el ale cui sunt?”
  Matei 22:21 „Ale cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

  Imparatii romani nu-ti interziceau sa te inchini unui Dumnezeu/Isus atata timp cat le plateai ce li se "cuvine" :) Si Isus incuraja aceasta atitudine (Matei 5:39 Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.)

  Am impresia ca crestinismul este o farsa.

  P.S.: Am gasit pe site-urile crestine ca si Lucian de Samosata (un scriitor din secolul 2 e.n.), prin faptul ca-si bate joc de Isus, ar fi un alt istoric ce confirma existenta lui Isus. Pana unde se poate, prin religie, perverti mintea unui om?!
  Pai de e asa, eu propun ca dovada a existentei lui Dumnezeu: http://www.youtube.com/watch?v=HhXOU5aoanU

  RăspundețiȘtergere
 59. "E clar: trinitatea este un fals păgân de toată "frumuseţea"!

  Martin Luther, te joci cu cuvintele! Induci in eroare: pagan~politeist. Nu-i un fals pagan ci e un fals al crestinilor (adica e un fals al celor ce cred in Isus). PUNCT!

  RăspundețiȘtergere
 60. Despre falsul trinitar avem pareri diferite, (toti, Doamne, si toti trei) eu zic, este un fals prezentat de aceia care cred intr-un isus fals-un alt isus, vorba lui Pavel (2 Cor.11.4
  si care "rastignesc din nou ' pe DOMNUL SLAVEI, pentru ca nu vor sa primeasca INTELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU (1 Cor.2.6-8 )
  Behe

  RăspundețiȘtergere
 61. Padre Pio

  Vezi tu de ce nu am să fiu atras niciodată de ateism? Ţi-am mai spus-o şi o mai repet: sunteţi nesinceri, subiectivi, parţiali...Nu vreţi să acceptaţi dovezi serioase, nu ptr că ele nu ar exista, ci ptr că vă încăpăţânaţi voi, uite-aşa...
  Păi cum? Flavius scrie totuşi ceva, pe care istoricii actuali serioşi îl iau ca bun( Testimonium Flavianum adică) şi tot nu e nimic? Nici Bart ehrman nu e nimic? Nici Pavel nu e nimic? Sau nu a existat nici el? Toţi apostolii care erau fricoşi şi se ascundeau ca potârnichile înainte de înviere, după aia sunt plini de curaj contra Sinedriului şi mor de o moarte cruntă, împreună cu milioane de creştini timp de aproape 3 secole...şi tot nu e suficient?
  Adică oamenii ăia mureau pentru o minciună? În chinurile alea inimaginabile, mâncaţi de lei şi arşi pe rug? Să-mi fie cu iertare, dar asta e o gogomănie mai mare chiar decât trinitatea. Înţeleg să fie apostolii nebuni şi Pavel un şmecher, dar chiar aşa...milioane să se lase prostiţi? Nu erau ei oare contemporani cu apostolii? Nu văzuseră mulţi dintre ei poate personal pe Isus? Să inventezi o minciună la 3-4 secole după un eveniment şi ea să prindă la popor mai înţeleg, dar să inventezi o minciună despre cineva fiind contemporan cu acel cineva şi lumea să te creadă în aşa mare număr....zi şi tu acuma dacă face sens.
  Apoi sunt părinţii bisericii, Origene, tertullian, Augustin, MArcion şi mulţi alţii. Toţi aceştia au vorbit despre Isus la doar 1-2 secole după el. Şi ei fuseseră toţi înşelaţi?
  Să fim serioşi. Nu-ţi cere nimeni să te faci pocăit. Dar nici să închizi ochii cu obstinaţie în faţa acestor dovezi iar nu mi se pare normal.

  RăspundețiȘtergere
 62. Fă şi tu o socoteală. Ia la rând ce s-a scris până acum dintre noi doi şi observă care e mai obiectiv dintre noi doi, care e mai dispus la concesii în căutarea adevărului, eu sau tu? AH, dar am uitat...voi, ca şi bigoţii din biserici care cred în aberaţia trinităţii, voi deja aveţi tot adevărul!!!
  În loc să cântăreşti serios argumentele mele, tare mi-e că tratezi tema la fel ca saltimbanciul ăla din video-ul youtube. Păcat că nu vrei să fii şi serios, ai avea multe surprize din partea mea...

  RăspundețiȘtergere
 63. Cu trinitatea m-ai înţeles greşit. Da, normal că e un fals grosolan al creştinilor, numai că falsul ăsta deja exista în alte religii păgâne mult mai dinainte de consiliul de la Constantinopol, unde a fost introdusă oficial pentru prima oară în 381. Lămurit acum?

  RăspundețiȘtergere
 64. Adică oamenii ăia mureau pentru o minciună?

  Dar te intreb ce fac, de obicei, fanaticii? Oare nu-si dau viata pentru orice (chiar si pentru o minciuna)?!
  Azi de ce crezi ca musulmanii isi leaga dinamite de mijloc? ca-s moderati? Sau ca-s fanatici?!

  "Nici Bart ehrman nu e nimic?"
  Bart Ehrman a zis de Isus ca era, posibil, un simplu om ce muncea 6 zile pe saptamana in perioada cand El avea intre 12 si 30 ani(de sabat nu facea nimic ca nu-i permitea religia)

  RăspundețiȘtergere
 65. Fara trinitate crestinismul e aproape zero barat. Mai ramane Invierea lui Isus. Inviarea cui? Unui om simplu (ce muncea 6 zile pe saptamana) sau a Fiului lui Dumnezeu ce s-a nascut dintr-o virgina?

  RăspundețiȘtergere
 66. Vezi (in ultimul documentar pe care l-ai propus) la minutul 36:40 de ce noi oamenii, imbecili fiind, putem intelege misterele Universului. Nici nu banuiti de ce Luna are dimensiunea pe care o are si de ce se afla la distanta obtima de soare! Pana acum eu banuiam ca Luna e Creata ca lupii sa urle la ea. Nu!!! Desigur ca m-am inselat pentru ca Luna (am aflat si eu din doc) e cum e si la locul potrivit pentru ca noi (creatiuni imbecile) sa ne putem explica teoria relativitatii...

  Raspuns la (CI302. The cosmos is fine-tuned to permit scientific discovery.): http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html

  Creationismul, mi se pare mie, ca e plin de surprize...

  Asta e din categoria "Univers is fine-tuned".

  RăspundețiȘtergere
 67. Creştinismul nu este o farsă ca şi construct istoric sau ca propunere morală. Dar a devenit într-adevăr o farsă începând cu momentul când biserica, prigonită până atunci prin peşteri şi catacombele Romei, a ajuns să meargă la braţ cu Constantin, ajungând o curvă pe tron. Niciodată nu învăţase Isus sau apostolii că trebuie ca să cochetezi cu statul, cu puterea. Niciodată. Dar după 3 secole, ca să scape de persecuţie, şi pentru că devenise deja un curent de neoprit în imperiu, creştinismul a muşcat din momeala puterii. Aşa s-a născut...catolicismul, prima biserică oficială a imperiului creştină.
  Tertulian de ex spunea:" Când bisericile erau de lut, creştinii erau de aur. Dar câţnd bisericile au devenit de aur, creştinii s-au făcut de lut". Acest citat indică clar o trecere de la statutul de persecutat la cel de persecutor, şi care a dominat biserica timp de 1260 de ani după aceea.
  Iar azi nu mai vorbesc...azi creştinismul normal că e o farsă şi o ruşine teribilă. Dar asta e o altă discuţie de ordin teologic, care ştiu că nu te interesează.

  RăspundețiȘtergere
 68. "Dar asta e o altă discuţie de ordin teologic, care ştiu că nu te interesează."

  De fapt nu ma intereseaza crestinismul si nici o alta religie/credinta.

  Tot ce ma supara este credinta nociva in supranatural!

  RăspundețiȘtergere
 69. Padre Pio, vrea să-mi spui şi mie când ai de gând să faci o concesie. nu de dragul concesiei, ci de dragul dialogului şi al adevărului. Eu nu intenţionez să te conving cu nimic, să ştii. Dar nici nu pot să tac când văd că spui aberaţii precum aceeasta: "Fara trinitate crestinismul e aproape zero barat".
  De ce? de unde-ai scos-o şi pe-asta? Dimpotrivă, creştinismul avea cea mai mare putere pe care a avut-o vreodată, cu vindecări de orbi şi ciungi din naştere şi cu învieri din morţi, etc...când nu exista nici-un fel de referinţă la trinitate. Adică a reuşit să cucerească şi să "creştineze" un imperiu colosal, diametral opus ideologic...şi tu spui că era de fapt zero barat? Nu vezi cum sună ca nuca-n perete?

  RăspundețiȘtergere
 70. "De fapt nu ma intereseaza crestinismul si nici o alta religie/credinta.Tot ce ma supara este credinta nociva in supranatural!"

  Ok, păi spune ce te interesează atunci? Adevărul... de exemplu?!?
  Cât despre credinţa în supranatural, există credinţă nocivă în acesta şi există credinţă benefică, matură, dovedită ca având suport. Una este superstiţia creştinismului, alta este realitatea. Care ţin să spun, nu exclude supranaturalul doar de dragul de a fi mai altfel...

  RăspundețiȘtergere
 71. "Dimpotrivă, creştinismul avea cea mai mare putere pe care a avut-o vreodată, cu vindecări de orbi şi ciungi din naştere şi cu învieri din morţi, etc..."

  Vai vai vai! Chiar crezi in miracole astea de doi bani cu ciungi, orbi si invieri? Eu am vazut asa ceva si la televizor dar nu m-au convins deloc (oare nu cred aberatiile astea pentru ca-s ateu)

  RăspundețiȘtergere
 72. "Ok, păi spune ce te interesează atunci? Adevărul... de exemplu?!? "

  As vrea, in primul rand, ca voi, credinciosii in supranatural, sa va informati mai mult cand vorbiti/scrieti despre stiinta, in general, si despre Teoria Evolutiei, in special. Si sa nu luati de bune cand un Behe, limitat si mai ales rau intentionat, cand nu intelege ceva complex, declara: "Desigur e mana lui Dumnezeu caci altfel nu se poate explica!"

  Tot asa si cu fine-tuned-ul Universului. Daca noi/voi nu intelegem/ti ceva nu va este permis sa decrarati: "Desigur e mana lui Dumnezeu caci altfel nu se poate explica!"
  Acele probabilitati de ordin 10 la minus 530 sunt scose din burta creationistilor/ID-istilor (uite aici o concesie de fatada pe care am facut-o)

  Mai vreu ca atunci cand nu intelegi termodinamica si fara sa te informezi minimal sa nu spui: "Legea a 2-a a termodinamicii nu permite aparitaia vietii"!

  Dar voi (credinciosii) aveti pretentia ca noi (ateii) sa credem ca un Isus s-a nascut dintr-o virgina si asculta de rugaciunile pe care i le adresam. Nasterea din virgina e o poveste penibila copiata din alte credinte (ex Horus). Miracole, vindecari miraculoase, orbi, ciungi, paralizati...pusi pe picioare. Nimic dovedit! Doar povesti horor cat de penibile sunt. Am mai zis ca am vazut si la tv astfel de excrocherii.

  Pentru mine un miracol real e sa injuri un smochin... (Isus a fost primul si singurul care a fost capabil de asa ceva)

  Ar mai fi multe de spus dar degeaba insist. Voi stiti una si buna: Isus e mantuitorul vostru. Asta basta! Si acolo va blocati!

  RăspundețiȘtergere
 73. padrone, nu cred ca ai curajul sa citesti asta:http://supranaturalul.wordpress.com/
  Daca, Doamne fereste, ar da vreodata necazul peste tine, n-as vrea sa fiu martor la reactiile tale tardive (totusi acestea vor apare pe ecranul TELEVIZIUNII DIVINE la momentul judecatii supreme )
  Romani 14.10 b+12 "caci toti ne vom infatisa inaintea scaunului de judecata al lui Hristos...Asa ca fiecare din noi are sa dea socoteala despre sine insusi , lui Dumnezeu "
  Bine ar fi daca ai lua aminte acum la ce-ti spun, fiindca oricum iti vor reveni in minte in clipa pe care iti va fi imposibil sa o ocolesti: trecerea in nefiinta
  Behe-he !

  RăspundețiȘtergere
 74. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 75. :) Behe-he e fix ce i se potriveste lui Michael Behe.

  Cred ca inteleg cum si ce gandesti. (dar fara sa apelez la paranormal! caci paranormalul imi face greata...)

  RăspundețiȘtergere
 76. Iarasi ai fost informat gresit, padre,
  Isus nu "a injurat " smochinul, ci a exemplificat cat se putea mai simplu soarta oricui nu slujeste scopului pentru care a fost "FACUT=CREAT"

  RăspundețiȘtergere
 77. scopul fiind acela de a fi "mancat"?

  RăspundețiȘtergere
 78. Oare a face flotari pe cuie, nu e tot PARANORMAL ? E, asta e OBICEIUL tau , si n-ai zis ca -ti face greata ! behehehehehe

  RăspundețiȘtergere
 79. Chestia cu smochinul se leaga, foarte bine, si cu ultimele mele doua citate din NT. Eu cred ca Isus a fost trimis de agenturile straine romane.

  RăspundețiȘtergere
 80. "Oare a face flotari pe cuie, nu e tot PARANORMAL ? E, asta e OBICEIUL tau , si n-ai zis ca -ti face greata ! behehehehehe "

  Stiu, e ceva neobisnuit dar nu si paranormal...

  RăspundețiȘtergere
 81. Te mai intreb odata, cat timp mai ai de gand "sa bati la cap "pe Martin, vrei sa-l umpli de cu-cuiele "flotarilor " tale ? mai fa te, rog, si ceva GENOFLEXIUNI, adica POCAIESTE-TE !

  RăspundețiȘtergere
 82. Ai vrut oare sa demonstrezi ca aparitia stigmatelor cauzate de flotari e o minune "dovedita "?

  RăspundețiȘtergere
 83. Eu inclin sa cred ca e doar un obicei, si si PROST, din PACATE

  RăspundețiȘtergere
 84. Fiecare are dreptul sa creada in ce vrea. Chiar de e un obicei prost.

  RăspundețiȘtergere
 85. Un proverb biblic ne invata asa:
  "Raspunde nebunului dupa nebunia lui, ca sa nu se creada intelept " SOLOMON

  RăspundețiȘtergere
 86. As vrea sa-ti adresez o ultima intrebare, Padre, tu de "What a hell" (vorba englezului de rand ) AGENTURI STRAINE esti sustinut ? ca cele romane sunt de mult apuse

  RăspundețiȘtergere
 87. Pio, când am să te văd serios în faţa argumentelor serioase prezentate( ptr că zic eu că existenţa istorică a lui Isus şi argumentele principiilor antropice, respectiv argumentele informatice despre ADN, respectiv biologice despre complexitatea ireductibilă a celulei şamd sunt foarte serioase)...şi o să văd că eşti dispus să faci sincer concesii în favoarea adevărului, aşa cum am făcut eu când am renunţat acum 5 ani la orice religie/ biserică...atunci am să te mai bag în seamă.
  Altfel nu se merită ptr că pierdem timpul amândoi. Repet, la fel ca cei din bisericile de unde provin, reset your religion îţi este adresat ŞI ŢIE cu prisosinţă. Ptr că deşi nu îţi trece prin cap, ai o religie care te înrobeşte vădit.
  Numai bine...

  RăspundețiȘtergere
 88. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 89. Foarte important! Tu, Martin Luther, nu ai facut nici o concesie cand ai renuntat la orice religie/biserica. Nu, nu ai renuntat la absolut NIMIC! Ai ramas cramponat pe aceleasi credinte arhaice cu care ai fost indoctrinat de mic: minuni, vindecari, Isus nascut dintr-o fecioara, etc. Dar tot e ceva ca, macar, ai scapat de notiunea tembela de 3 in 1 (=trinitatea).

  Desigur acestor povesti/credinte arhaice nu li se pot calcula probabilitatea de realizare caci sunt mult prea... penibile (imi cer scuze dar nu gasesc un epitet mai bun).
  Calculeaza-mi, te rog, probabilitatea ca Mos Gerila sa existe! Poti? Nu cred ca poti...
  O fi pe la zero?!

  Voi credinciosii, afirmati ca aparitia vietii este improbabila fara intervetia divina (aveti, voi, niste calcule matematice nici macar de voi stiute=adica din burta scoase)! Dar, va intreb sincer, care e probabilitatea ca ceva INFINIT DE COMPLEX, cum e Dumnezeu, sa apara fara un Proiect Inteligent (=ID). Ati calculat aceasta probabilitate? Dupa calculele mele probabilitatea este 10 la minus infinit... (adica, asa cum va place voua sa ilustrati, =1 sansa din 1 urmat de o infinitate de 0-uri)

  Si am fost serios:
  1. legea a 2-a a termodinamicii este o tema repetata cu nerusinare de creationisti (si de un "fizician publicist german" Felix Patulic). Iar tu, Martin, recunosti ca nu ai habar de termodinamica (si nici de Teoria Evolutiei) dar, fara sa clipesti, il reproduci pe "fizicianul publicist german" Felix Patulic!

  2. Teoria Evolutiei este dovedita prin munca titanica a mii de oameni de stiinta din domenii diferite. Cand Behe sau (un alt anonim ca) Klaus Wittlich ataca TE, atacand munca a mii OAMENI, ei mizeaza pe ignoranta si DISPERAREA credinciosilor. Am descoperit (mare "descoperire" am facut, ce sa zic!) ca credinciosii nu au nevoie de dovezi (de fapt sunt orbi prin indoctrinarea/imunizarea pe care au dobandit-o in frageda copilarie)! Ei au nevoie doar sa le fie gadilate, in mod placut, credintele primitive in supranatural... Behe asta face cand spune: "bai prostilor, viata e prea complexa pentru noi ca sa o intelegem! noi oamenii suntem niste imbecili sa putem intelege asa ceva!" Da, exact asta spune: ca suntem niste pacatosi imbecili!

  4. A rastalmaci TE este o jignire adusa muncii a multor generatii de oameni de stiinta care si-au dedicat viata pentru CUNOASTERE!!! Dar voi, credinciosii, behe-iti fara sa va pese de sacrificiul LOR...

  5. Paradoxul verigii lipsa: Odata ce paleolontologii descopera o veriga lipsa, ei nu fac decat sa mai adauge alte 2 verigi lipsa (nu stiu daca ai inteles ideea)

  RăspundețiȘtergere
 90. haha.
  Haideti sa vedeti peste ce dezbatere am dat "intamplator" :) Dar cum zisei: nimic nu-i intamplator!

  Cititi si toate comentariile atasate articolului: http://www.oxigen2.net/2011/07/lectia-de-stiinte-supranaturale-a-lui-florin-laiu/comment-page-1/#comment-20980

  So, Martin Luther, cum e cu behe-ila ala care vorbeste de flagelate?

  Martin Luther, las-o mai moale cu stiinta. Nu-i pentru tine... (a mai spus-o si altul...)

  Cum ziceam cu Michael Behe nu am terminat!!!

  1. Sa mor de ras, un comentariu extras: "Pana cand CJ va veni cu linkuri despre flagelul bacterian si carabusul bombardier Smile, ca fapt divers, o discutie online cu fiul lui Michael Behe."

  2. :) Iarasi mor de ras, eddieconst iti raspunde:
  "Toti oamenii de stiinta crestini (Francis Collins – evanghelic, Davis Miller – catolic, Ervin Taylor – adventist, etc) spun ca complexitatea ireductibila este o ABERATIE (sublinierea mea). Vei spune: bine dar Behe este profesor de biochimie la Leigh. Iata ce spune universitatea Leigh pe wbesitul lor:

  While we respect Prof. Behe’s right to express his views, they are his alone and are in no way endorsed by the department. It is our collective position that intelligent design has no basis in science, has not been tested experimentally and should not be regarded as scientific.

  Pe urma nu uita ca Behe nu este biolog ci biochimist, deci iarasi apelul la autoritate."

  Spune-mi, te rog, i-ai vazut seriosi pe comentatorii de mai sus sau nu ii bagi de seama nici pe ei?

  RăspundețiȘtergere
 91. vezi cei cu principiul al 2-lea al termodinamicii: http://www.ted.com/talks/lang/rum/david_christian_big_history.html

  Poate veti intelege/simti ca ipoteza "dumnezeu" este redundanta/inutila

  RăspundețiȘtergere
 92. Părinte din adâncuri,

  Vezi că ai început să îmi mâzgăleşti blogul. Te-am îngăduit destul, zic eu. Ce cauţi tu aici, ceartă cu un creaţionist? Şi despre ştiinţă îmi vorbeşti tu mie, care nu poţi face nici măcar deosebirea dintre astrofizică şi astrologie?
  Vezi că mi se termină răbdarea. Nu sunt contra libertăţii de expresie, dar jignirea credinţei cuiva de dragul caterincii nu mi se pare nici deştept, nici civilizat. Du-te pe oxigen dacă vrei sau pe siturile tale ateiste, şi lasă-mă în pace. Pentru că de învăţat de la mine, cu siguranţă nu ai ceva de învăţat. Spor la denigrarea creştinismului! Ziua voastră, a demonilor, este aproape.
  Nu mă înţelege greşit. NU EŞTI TU un demon, ci TE CHINUIE un demon sau mai mulţi, şi habar n-ai. Consideră ăsta ultimul meu răspuns pentru tine. Auf niemmer Wiedersehen!

  RăspundețiȘtergere
 93. 1. "Ce cauţi tu aici, ceartă cu un creaţionist?"
  Nu! Vreau doar sa arat ca esti excesiv de... subiectiv.

  2. "Şi despre ştiinţă îmi vorbeşti tu mie, care nu poţi face nici măcar deosebirea dintre astrofizică şi astrologie?"
  Fii sincer si spune-mi unde am facut eu confuzia intre atrofizica si astrologie. Sunt doua domenii la fel de divergente cum sunt teismul si ateismul...

  3. "Du-te pe oxigen dacă vrei sau pe siturile tale ateiste, şi lasă-mă în pace. Pentru că de învăţat de la mine, cu siguranţă nu ai ceva de învăţat."
  Aici suntem 100% de acord! Ce sa invat de la tine. Misticismul? Nu, merci!

  4. "Vezi că mi se termină răbdarea. Nu sunt contra libertăţii de expresie, dar jignirea credinţei cuiva de dragul caterincii nu mi se pare nici deştept, nici civilizat."
  Vrei sa respect opinia celui ce spune ca 1+1=1.5? Nu pot asa ceva! Ar insemna sa-l jignes pe ce-l ce sustine asa ceva! Intelegi?

  5.Nu mă înţelege greşit. "NU EŞTI TU un demon, ci TE CHINUIE un demon sau mai mulţi, şi habar n-ai"...
  Da stiu! Asa ca, NU EU sunt acel magar ce se manifesta urat fata de tine si de crestinism ci cel/cei ce ma... domina! Deci de ce m-ai restrictiona pe site-ul tau? Cum adica: "Vezi că mi se termină răbdarea"?!

  Nu vezi ca te contrazici?!

  RăspundețiȘtergere
 94. E pot recunoaşte la o adică că aş fi subiectiv în tratarea temei creaţionismului ptr că sunt convins de acesta. Tu eşti dispus să recunoşti subiectivitatea ta legată de evoluţionism/ ateism? Mă îndoiesc. Atunci...cine e mai subiectiv dintre noi?

  Apoi...repet, ce cauţi pe situl ăsta dacă nu ai nimic de învăţat de la mine? Eu nu mă duc pe situri unde aş putea spune aşa ceva. Îi las în "pacea" lor. Dacă nu îţi pot fi de folos cu nimic, şi spun aşa multe aberaţii, du-te unde e înţelepciunea întruchipată, pe siturile evoluţioniste sau ateiste. Cu ce am greşit spunând asta?

  În al treilea rând şi nu ultimul, spui că ŞTII că eşti posedat de demoni care te chinuie şi te fac să te "manifeşti urât faţă de mine şi de creştinism". Întrebare: VREI SĂ SCAPI DE EI SAU NU?

  Dacă îmi răspunzi cinstit la aceste trei întrebări, poate mai stăm de vorbă, altfel nu. Cu tine nu am absolut nimic, cu demonii da...

  RăspundețiȘtergere
 95. Cinstit şi serios, adică nu un răspuns de dragul caterincii specifice româneşti...

  RăspundețiȘtergere
 96. "Fii sincer si spune-mi unde am facut eu confuzia intre atrofizica si astrologie."

  Din moment ce ai scris" prostălăii ăia de astrofizicieni nu au habar de nimic " oricine ar deduce că, prin afirmaţia că "nu au habar de nimic", astrofizica ete o pseudoştiinţă. Iar de aici oricine ar deduce că ai confundat nepermis astrofizica cu astrologia. Pot fi mai clar de atât? Nu cred...

  RăspundețiȘtergere
 97. tu ai spus: "stârnind stupefacţia savanţilor astrofizicieni"
  iar eu am replicat: "Da, prostalaii astia de astrofizicieni nu au habar de nimic!"

  De la o posta se vede ca replica mea era la misto. Si tu sti asta foarte bine! Dar ai incercat sa te aperi acuzandu-ma as fi incurcat astrofizica cu astrologia.
  Sau simtul umorului la tine este inexistent?

  RăspundețiȘtergere
 98. Am simţul umorului chiar foarte dezvoltat. Dar simţul caterincii şi miştocărelii îmi repugnă, îmi dă senzaţie de vomă, la modul propriu.
  trebuie să ştii cât de mult urăsc că m-am născut într-o ţară unde vorbirea murdară, manelele şi grosolănia sunt la ordinea zilei, ca să înţelegi mai bine de ce am taxat fără să mă gândesc prea mult o astfel de eclubraţie. ptr că a spune ceea ce ai spus despre astrofizicieni este o elucubraţie demnă de curtea unei discoteci din România, dar nu pentru situl meu.
  Deci, dacă nu ai observat până acum că pe situl meu nu îşi au loc jignirile, caterinca şi miştocăreala, atunci îmi pare rău pentru tine. Când o să mă vezi că scriu eu despre atei/evoluţionişti că sunt cretini sau prostălăi, să îmi arăţi şi mie. Altfel, nu îţi permit! Ai înţeles?!? Sper că am vorbit destul de clar.
  În plus, astfel de comentarii miştocare te fac să pierzi toată atenţia şi respectul nu numai al meu, ci şi al multor altora. Dar probabil că nu-ţi pasă...desigur.

  RăspundețiȘtergere
 99. Exagerezi! Prin "Da, prostalaii astia de astrofizicieni nu au habar de nimic!" am vrut sa spun exact invers (sunt sigur ca ai inteles...).

  In expresia: "stârnind stupefacţia savanţilor astrofizicieni" detectez o urma subtila de ironie la adresa oamenilor de stiinta. Adica au cazut de pe scaun cand au auzit ca "unele gauri negre sunt active"? Sau tradus: "Cat de surprinsi au fost "marii" oameni de stiinta cand au aflat maretia Creatiei".

  Si este comic ca te gasesti tu sa iei apararea astrofizicienilor din moment ce le faci harcea-parcea munca (si asta fara sa intelegi absolut nimic) Faci o varza din stiinta pentru a-ti satisface tie credinta in supranatural. In primul rand, te minti pe tine. Desigur ca nu ma intereseaza asta dar nu-i mai amagii pe altii!

  RăspundețiȘtergere
 100. Sa crezi, acum in mileniul 3, in demoni e abominabil! Cred ca sti ce parere am despre credinta in zei, dumnezei, isusi, mohamezi, reincarnari si, nu in ultimul rand, despre mantuiri.
  http://www.youtube.com/watch?v=1HjeyxnvvuQ&feature=related (teatru pentru prosti)
  http://www.youtube.com/watch?v=YTEshwPppFM&feature=related (nimic nu-i mai scarbos ca mutilarea mintii unui copil - da, incep sa cred, asa cum ai spus, ca religia e de natura hardware si nu doar un smoft ci un fel de lobotomie)
  Da, stiu ca vei spune ca nu la acei diavoli te gandesti. Dar cand intrebi: "Întrebare: VREI SĂ SCAPI DE EI SAU NU? " la ce fel de demoni poti sa te referi? De ce voi, credinciosii in supranatural, va jucati cu cuvintele. Stati intr-o ceata de superstitii de mii de ani si va ascundeti dupa cuvinte. Scoateti, odata, capu' la LUMINA! Nu mai fiti sclavii unor povesti din epoca bronzului!

  "Eu pot recunoaşte la o adică că aş fi subiectiv în tratarea temei creaţionismului ptr că sunt convins de acesta."
  In asta consta creationismul? In a improsca cu noroi Teoria Evolutiei? (Nu ai pic de respect pentru generatiile de oameni de stiinta care au muncit la TE.) In a induce in eroare pe omul simplu?! Darwin a facut, face si VA FACE zile si nopti negre creationistilor :))) si asta, recunosc, ma incanta enorm!!! Ma fascineaza cum creationistii (acei soldati ce fac parte din armata care raspandeste "dovezile" creationiste) executa un contorsionism intelectual de toata splendoarea.

  "Dacă nu îţi pot fi de folos cu nimic, şi spun aşa multe aberaţii"
  Problema e ca omul simplu s-ar putea sa te creada. Ce urmaresti? Sa-ti intaresti credinta sau sa-i amagesti si pe ei? Ai nevoie de confirmarile lor?! Cu cat mai multi cu atat mai sigur pe tine esti? Crezi ca faci un lucru bun daca convertesti multimea?! Tind sa cred ca spui neadevarurile despre TE cu rea intentie.

  Sper sa nu fim vizitati prea curand de extraterestrii ca as intra in pamant de rusine daca acestia vor vedea ca semeni de-ai mei cred in... draci. Da, sper ca crestinismul (si orice forma de credinta daunatoare si chiar periculoasa) o sa dispara! Va fi o Lume mult mai buna!

  "Eu nu mă duc pe situri unde aş putea spune aşa ceva. Îi las în "pacea" lor."
  Normal ca nu te duci acolo... Prieteneste te sfatuiesc sa nu te duci pe la atei! Nu vei converti pe nimeni si vei avea doar dureri de cap...
  Intrebi ce caut eu aici!! Nu am venit aici ca sa invat ceva de la tine (te rog sa-mi apreciezi sincertitatea). Doresc doar sa nu mai denaturezi stiinta si munca oamenilor de stiinta si sa nu te mai folosesti de stiinta, alegand doar ce-ti convine, pentru a-ti intari credinta intr-un dumnezeu gelos...

  RăspundețiȘtergere
 101. Comentariile tale sunt penibile. Chiar nu am de gând să le şterg, ca să vadă şi alţii cum gândeşti şi cum ocoleşti intenţionat adevărul, mai ales la momentul jignirii astrofizicienilor. Faptul că am spus( ba mai mult, am tradus cuvânt cu cuvânt dintr-o revistă germană de ştiinţă) că astrofizicienii s-au stupefiat, nu înseamnă că le fac harcea-parcea munca. Eşti aberant şi penibil de la un cap la altul.

  În al doilea rând, pe blogul meu eu decid ce scriu despre ştiinţă, ce aleg din ea, ce-mi convine şi ce nu. Nu tu sau cititorii. Şi cu atât mai puţin "geniile" ştiinţifice ateiste. Îţi trebuie o minimă doză de bun-simţ ca să înţelegi asta. E ca şi cum ai veni la mine în casă şi m-ai dojeni şi chiar jigni pentru cărţile pe care le am în bibliotecă, pentru ce am în frigider sau în şifonier. Numa' că tu nici nu înţelegi, nici nu accepţi acest simplul fapt de bun-simţ.

  Dacă cu adevărat nu ai ce învăţa din articolele mele, dispari. Este o incongruenţă cât roata carului în a-ţi displace ceva( o emisiune sau muzică de ex) şi a stărui în acel ceva. E o logică simplă, până şi un copil de 6 ani o poate înţelege. Consideră ăsta un ultim răspuns pe care ţi-l mai dau, pentru că, repet, cu demonii din tine chiar nu am chef de vorbă. Eşti o biată victimă a lor, şi habar nu ai. La fel ca şi fundamentaliştii religioşi. Demonismul îmbracă cele mai variate şi inimaginabile forme, de la şerpi care vorbesc din pomi, până la " şerpi" care vorbesc de la amvoane!!!

  RăspundețiȘtergere
 102. Mult mai doresc demonii să suprime creştinismul...De când Isus s-a sculat din mormânt şi până azi, tremură( de furie şi conştienţa faptului că a lor cauză este definitiv pierdută) fără încetare. Au încercat să stopeze creştinismul trei secole prin cea mai cruntă violenţă în arenele romane. NU au reuşit şi au fost NEVOIŢI să-şi recunoască înfrângerea. După aceea, demonii şi-au schimbat complet tactica, transformând creştinismul din persecutaţi în persecutori timp de mai bine de un mileniu. Creştinismul autentic era de data asta chinuit prin torturile inchiziţiei în cele mai demonice moduri imaginabile. Deci tot violenţă.
  Dar nici acum nu i-a reuşit...După 1260 de ani de dominaţie papală şi demonică, creştinismul a ieşit şi mai victorios în SUA, în secolul 18 si 19. Azi, pentru că demonii nu sunt proşti deloc, recurg la alte metode mult mai subtile: ştiinţă, empirism, necredinţă, teoria evoluţiei. Recunosc că de data asta au mult mai mult succes. Ateii de pe Oxigen au fost cândva adventişti sinceri!
  Dar dacă au mai mult succes acum, lucrul acesta era în primul rând profetizat, în al doilea rând NU VOR OBŢINE victoria finală. Războiul lor e pierdut de mult, de la cruce. Ceea ce fac ei acum, este doar să ia cu ei în moarte veşnică cât mai mulţi oameni care, la fel ca în Eden, le ascultă înaltele filozofii ştiiinţifice( pentru că, ca şi în Eden, sunt înalte, fără ironie). Dar creştinismul pur hristic nu va fi învins niciodată! Porţile locuinţei iadului sunt de mult ruginite....

  RăspundețiȘtergere
 103. http://www.stiintasitehnica.ro/index.php?menu=8&id=424

  http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html

  RăspundețiȘtergere